УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 4992


від 08/27/2015
Про впровадження ідентифікаційної картки львів’янина – учасника антитерористичної операції
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 2153-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.08.2015 № 4992 “Про впровадж'
Втратив чинність
підпункт 2.2 пункту 2 ухвали та пункт 11 таблиці 1 розділу 5 додатка
згідно з увалою 5765-2019
згідно з ухвалою 45-2021

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких катег' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердж■

  Остаточна редакція:
  Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні“, ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова“ (зі змінами), з метою створення ресурсу ідентифікації мешканців міста та спрощення процедур надання послуг та пільг для учасників антитерористичної операції міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Програму впровадження ідентифікаційної картки львів'янина – учасника антитерористичної операції (додається).
  2. Внести зміни:
  2.1. У додаток до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова“ (зі змінами):
  2.1.1. Доповнити пунктом 2.3 у такій редакції:
  “2.3. Для отримання допомоги мешканці з числа учасників антитерористичної операції мають право звернутися із заявою та ідентифікаційною карткою львів'янина – учасника антитерористичної операції без подання інших документів, передбачених у підпункті 2.2 цього Положення“.
  2.1.2. Вважати підпункт 2.3 підпунктом 2.4.
  Підпункт 2.2 втратив чинність згідно з ухвалою міської ради від 31.10.2019 № 5765

  2.3. До ухвали міської ради від 15.05.2014 № 3315 “Про затвердження Програми навчання плаванню на 2014-2015 роки“ (зі змінами), доповнивши пункт 3.2 абзацом у такій редакції:
  Формувати списки дітей учасників антитерористичної операції на підставі подання ідентифікаційної картки львів'янина – учасника антитерористичної операції“.
  2.4. У додаток до ухвали міської ради від 19.06.2015 № 4775 “Про затвердження Програми реабілітації осіб, які перенесли інсульт, на 2015-2016 роки“, доповнивши підпунктом 5.1.5 у такій редакції:
  “5.1.5. Для надання реабілітаційних послуг мешканці з числа учасників антитерористичної операції мають право звернутися із заявою та ідентифікаційною карткою львів'янина – учасника антитерористичної операції без подання інших документів, передбачених у пункті 5.1 цієї Програми“.
  3. Центру надання адміністративних послуг м. Львова приймати пакети документів для отримання ідентифікаційної картки львівянина учасника антитерористичної операції.
  Відповідальний: директор департаменту
  адміністративних послуг.
  4. Встановити, що ця ухвала набирає чинності з 01.10.2015.
  5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
  Міський голова А. Садовий


  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від _____________ №_____

  ПРОГРАМА
  впровадження ідентифікаційної картки львів'янина – учасника антитерористичної операції
  Вступ

  Програма впровадження ідентифікаційної картки львів'янина – учасника антитерористичної операції (надалі Програма) – це комплекс заходів, які здійснюються на місцевому рівні з метою спрощення процесу надання учасникам антитерористичної операції соціальної, у тому числі матеріальної допомоги та у подальшому створення системи ідентифікації мешканців м. Львова.
  У рамках Програми передбачається створення та впровадження спеціалізованих захищених ідентифікаційних карток (надалі – IД картка), які будуть ідентифікувати особу учасника антитерористичної операції без постійного пред'явлення встановленого пакету документів.
  1. Загальні положення

  В умовах розвитку інформаційного суспільства, з метою створення актуальної бази мешканців міста та спрощення системи отримання послуг та соціальних і матеріальних виплат або пільг виникає потреба впровадження новітніх способів ідентифікації громадян Львова. Першим етапом реалізації масштабного проекту зі створення комплексної системи ідентифікації львів’ян є впровадження ідентифікаційної картки львів’янина учасника антитерористичної операції.
  2. Мета та основні завдання

  2.1. Метою програми є впровадження засобу ідентифікації львів’ян - учасників антитерористичної операції з метою спрощення надання їм та їхнім сім'ям послуг та соціальних і матеріальних виплат або пільг структурними підрозділами Львівської міської ради.
  2.2. Основними завданнями програми є:
  2.2.1. Розробка та видача ідентифікаційної картки львів'ян – учасників антитерористичної операції.
  2.2.2. Створення єдиного центру прийому пакету документів львів’ян учасників антитерористичної операції.
  2.2.3. Створення бази даних львів'ян учасників антитерористичної операції;
  2.2.4. Створення системи швидкого доступу для структурних підрозділів Львівської міської ради, які залучені до надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їхнім сім'ям, до бази даних за допомогою ІД картки у межах їхньої компетенції.
  2.2.5. Забезпечення структурних підрозділів зчитувальними засобами ІД карток.
  2.2.6. Передбачення можливості накопичення, внесення необхідних змін та зберігання даних ІД карток на загальноміському рівні для унеможливлення втрати актуальної інформації про користувача картки та членів його сім’ї.
  3. Очікувані результати

  Створення повноцінної системи ідентифікації львів’ян – учасників антитерористичної операції та надання швидких послуг та соціальних і матеріальних виплат або пільг без виконання одних і тих самих операцій у різних структурних підрозділах Львівської міської ради.
  4. Джерела фінансування

  Фінансування розробки та видачі IД карток бере на себе банк-партнер, наповнення бази даних львів’ян – учасників антитерористичної операції та встановлення зчитувальних засобів фінансується за кошти міського бюджету м. Львова.
  5. Види послуг

  Види послуг, які будуть надаватися структурними підрозділами Львівської міської ради за рахунок коштів міського бюджету м. Львова і підприємствами, установами та організаціями різних форм власності (за згодою), наведено у таблиці 1.

  Таблиця 1

  № з/п
  Види послуг
  Відповідальний виконавець
  1.
  Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції – мешканцям м. Львова, які потребують дороговартісного лікування, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітетуУправління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
  2.
  Надання особам, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членам їх сімей – мешканцям м. Львова, 75-процентної знижки плати за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) у межах норм, передбачених законодавством України, незалежно від форми власності житлового фондуУправління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  3.
  Надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей відповідно до Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  4.
  Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей відповідно до Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова, затвердженого ухвалою міської ради від 15.03.2007 № 676 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  5.
  Надання одноразової матеріальної допомоги відповідно до Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 08.10.2010 № 1347 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  6.
  Надання одноразової матеріальної допомоги відповідно до Положення про надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їх відпочинку або оздоровлення, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 18.02.2008 № 82 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  7.
  Погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги відповідно до Положення про порядок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 24.04.2007 № 223 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  8.
  Призначення і виплата щомісячної доплати інвалідам І групи загального захворювання відповідно до Положення про доплату інвалідам І групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 18.02.2008 № 84Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  9.
  Надання щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, відповідно до Положення про щомісячну виплату сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  10.
  Надання муніципальної субсидії відповідно до рішення виконавчого комітету від 01.03.2002 № 80 “Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян“ Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  11.
  Пункт 11 втратив чинність згідно з ухвалою міської ради від 31.10.2019
  № 5765
  12.
  Надання адресної допомоги на догляд за інвалідами І групи та грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам І групи, відповідно до розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації від 02.11.1995 № 878 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів" Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  13.
  Надання одноразових матеріальних допомог до пам’ятних датУправління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  14.
  Надання реабілітаційних послуг особам, які перенесли інсульт відповідно до Програми реабілітації осіб, які перенесли інсульт, на 2015-2016 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 19.06.2015 № 4775Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  15.
  Надання грошової компенсації інвалідам війни I-III групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування (грошова компенсація виплачується у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету)Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
  16.
  Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітетуЛьвівський центр надання послуг учасникам бойових дій,
  управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
  17.
  Соціальний супровід/супроводження учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Надання необхідних соціальних послуг з врахуванням індивідуальних потребЛьвівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
  18.
  Залучення дітей учасників антитерористичної операції до Програми навчання плаванню у
  м. Львові
  Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики
  19.
  Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності територіальної громади м. Львова з числа дітей учасників антитерористичної операції та вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей учасників антитерористичної операціїУправління освіти департаменту гуманітарної політики
  20.
  Забезпечення пільговими путівками на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операціїУправління освіти департаменту гуманітарної політики
  21.
  Надання безкоштовного навчання учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (школи естетичного виховання), батьки яких загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операціїДепартамент розвитку,
  управління культури департаменту розвитку
  22.
  Забезпечення учасників антитерористичної операції матеріально-технічними засобами, іншими необхідними матеріаламиЛКП “Адміністративно-технічне управління“,
  Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
  23.
  Сприяння створенню системи лояльності для учасників антитерористичної операції – власників ІД карток через налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями (за згодою)Департамент розвитку
  6. Основні заходи Програми

  Основні заходи впровадження ідентифікаційної картки львів'янина – учасника антитерористичної операції наведено у таблиці 2.

  Таблиця 2

  № з/п
  Заходи
  Відповідальний виконавець
  1.
  Розробка та видача ІД картки львів'ян – учасників антитерористичної операції
  Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“,
  банк-партнер,
  департамент розвитку
  2.
  Створення єдиного центру прийому пакету документів учасників антитерористичної операції
  Адміністративно-господарське управління
  3.
  Створення системи швидкого доступу для структурних підрозділів Львівської міської ради, які залучені до надання допомоги учасникам АТО та їх сім'ям, до бази даних за допомогою ІД картки у межах їхньої компетенції
  ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“ департамент розвитку
  4.
  Створення бази даних львів'ян учасників антитерористичної операції, накопичення, внесення необхідних змін та зберігання даних ІД картки
  Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
  5.
  Забезпечення структурних підрозділів Львівської міської ради зчитувальними засобами ІД картки
  ЛКП “Міський центр інформаційних технологій“
  6. Документи, необхідні для отримання ІД картки

  6.1. Заява з пакетом документів (копії чи оригінали) для отримання IД картки подаються через Центр надання адміністративних послуг та передаються для опрацювання та зберігання у департамент гуманітарної політики або управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики. Доступ до бази даних надається Львівському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або управлінню соціального захисту департамент гуманітарної політики та підрозділам Львівської міської ради, які залучені до надання допомоги учасникам АТО та їх сім'ям, та до бази даних за допомогою IД карти у межах їхньої компетенції за письмовим зверненням.
  6.2. Для надання перелічених у таблиці 1 видів допомог львів’яни – учасники антитерористичної операції повинні подати такі документи:
  6.2.1. Паспорт осіб віком від 16 років.
  6.2.2. Свідоцтва про народження дітей, про шлюб, про смерть.
  6.2.3. Ідентифікаційний номер (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
  6.2.4. Довідка про склад сім’ї, видана за місцем реєстрації проживання осіб (форма № 2).
  6.2.5. Документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (при наявності), зокрема, видані та скріплені печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами довідки, листи та інші письмові документи, які підтверджують участь в антитерористичній операції заявників (членів сімей заявників) та/або факт поранення, контузії чи каліцтва заявника під час участі в антитерористичній операції та під час підготовки до відправки у зону антитерористичної операції (у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в антитерористичній операції чи під час підготовки до відправки у зону антитерористичної операції, тривалої хвороби, пов’язаної з участю в антитерористичній операції тощо).
  6.2.6. Копія посвідчення Учасник бойових дій (при наявності).
  6.2.7. Довідки від підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг про суму заборгованості на момент розгляду заяви комісією з зазначенням періоду, за який утворилася заборгованість, та інформації про наявність/відсутність засобів обліку (при наявності).
  6.2.8. Документ, передбачений законодавством України, про право власності на житло (при наявності).
  6.2.9. Документ, що підтверджує інший статус дітей (дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, дитина з багатодітної сім’ї тощо), передбачений законодавством України.
  6.2.10. Рішення органу опіки та піклування/виконавчого комітету про встановлення опіки чи піклування над дитиною (у разі звернення опікунів, піклувальників), про влаштування дитини у прийомну сім’ю або до дитячого будинку сімейного типу (у разі звернення прийомних батьків, батьків-вихователів).
  6.2.11. Доходи членів сім’ї за попередні шість місяців перед місяцем звернення за допомогою.
  6.2.12. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання.
  6.2.13. Довідка з навчального закладу дитини.  Секретар ради

  Візи:

  Директор департаменту
  гуманітарної політики Г. Слічна

  В. о. директора департаменту
  розвитку А. Москаленко