УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6098


від 12/26/2019
Про порядок поступлення коштів для створення і розвитку інфраструктури м. Львова протягом 2020 рокуУ зв’язку із прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні“ та з метою врегулювання порядку поступлення коштів для створення і розвитку інфраструктури м. Львова протягом 2020 року, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвалою міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської радим, міська рада ухвалила:
1. Вважати:
1.1. Ухвалу міської ради від 03.04.2008 № 1697 “Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львоватакою, що втратила чинність.
1.2. Договори про пайову участь, укладені до 1 січня 2020 року, дійсними та такими, що продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.
2. Встановити, що протягом 2020 року:
2.1. Замовники будівництва на земельній ділянці у м. Львові перераховують до міського бюджету м. Львова кошти для створення і розвитку інфраструктури м. Львова.
2.2. Розмір пайової участі становить:
2.2.1. Для нежитлових будівель та споруд – 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.
2.2.2. Для житлових будинків – 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.
2.3. Порядок розрахунку пайової участі щодо обєкта будівництва є таким:
2.3.1. Замовник будівництва зобов'язаний протягом 10 робочих днів після початку будівництва об'єкта звернутися до департаменту економічного розвитку із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об'єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об'єкта з техніко-економічними показниками.
2.3.2. До заяви про визначення розміру пайової участі щодо об'єкта будівництва, замовник будівництва додає такі завірені замовником копії документів:
2.3.2.1. Для нежитлового будівництва – копію документа, що дає право на виконання будівельних робіт та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкта містобудування, визначеного згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, затверджений замовником.
2.3.2.2. Для житлового будівництва – копію документа, що дає право на виконання будівельних робіт та документа, що відображає техніко-економічні показники об’єкта.
2.4. Департамент економічного розвитку протягом 15 робочих днів з дня отримання зазначених документів надає замовнику будівництва розрахунок пайової участі щодо об'єкта будівництва.
2.5. Пайова участь не сплачується у разі будівництва:
2.5.1. Об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
2.5.2. Будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення.
2.5.3. Будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла.
2.5.4. Індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках.
2.5.5. Об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів.
2.5.6. Об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури.
2.5.7. Об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
2.5.8. Об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.
2.5.9. Об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).
2.5.10. Об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.
2.5.11. Об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства.
2.5.12. Об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель промислових.
2.5.13. Об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).
2.6. Пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об'єкта будівництва в експлуатацію.
2.7. Кошти, отримані як пайова участь, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова.
2.8. Інформація щодо сплати пайової участі зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.
2.9. Ця ухвала набуває чинності з 01.01.2020.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.
Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 01/02/2020