УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2598


від 11/16/2017
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 рокиВтратив чинність
згідно з ухвалою 6223-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським'

  З метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій спортивного профілю та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям, надання їм матеріально-фінансової підтримки на організацію та проведення спортивно-масових заходів міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки (додається).
  2. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, постійній комісії культури, молодіжної політики та спорту забезпечити реалізацію Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки.
  Відповідальні: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, голова постійної комісії культури, молодіжної політики та
  спорту.
  3. Вважати ухвалу міської ради від 09.02.2017 № 1493 Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2017-2020 роки такою, що втрачає чинність з 01.01.2018.
  4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
  Міський голова А. Садовий


  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____

  ПРОГРАМА
  надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки

  1. Загальні положення

  1.1. Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки (надалі – Програма) визначає мету, завдання, очікувані результати і механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю (надалі – громадським організаціям) та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям (надалі – ДЮСШ), на реалізацію ними спортивних заходів у м. Львові.
  1.2. Бюджетні кошти скеровуються на спортивні заходи з видів спорту, визнаних в Україні, відповідно до Закону України “Про перелік видів спорту, що визнані в Україні“ на:
  1.2.1. Проведення загальноміських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, спортивних фестивалів.
  1.2.2. Проведення спортивних заходів національно-патріотичного спрямування.
  1.2.3. Проведення заходів, приурочених видатним постатям (спортсменам) та датам в історії фізичної культури і спорту м. Львова та України.
  1.2.4. Реалізацію інших заходів у сфері фізичної культури і спорту за погодженням з управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та з дотриманням вимог цієї Програми.
  1.3. Недопускається скерування бюджетних коштів на:
  1.3.1. Здійснення заходів непов’язаних з напрямками, зазначеними у пункті 1.2 цієї Програми.
  1.3.2. Фінансування статей витрат, які також фінансуються за рахунок інших бюджетних програм (порядків використання бюджетних коштів).
  1.3.3. Оплату посередницьких послуг.

  2. Мета і завдання Програми

  2.1. Метою Програми є залучення людських та матеріальних ресурсів громадських організацій, ДЮСШ та головних розпорядників бюджетних коштів до реалізації спортивних заходів різного рівня.
  2.2. Основними завданнями Програми є:
  2.2.1. Організація і проведення конкурсу для визначення громадських організацій чи ДЮСШ, які отримуватимуть фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на організацію та проведення спортивних заходів.
  2.2.2. Фінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Львова спортивних заходів громадських організацій чи ДЮСШ.
  2.2.3. Здійснення поточного контролю за реалізацією спортивних заходів громадськими організаціями чи ДЮСШ, які отримали фінансування з міського бюджету м. Львова, з метою визначення відповідності вимогам цієї Програми.
  2.2.4. Аналіз і моніторинг реалізованих спортивних заходів з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова.
  2.3. Реалізація завдань Програми покладається на управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  3. Конкурсна комісія

  3.1. Визначення громадських організацій та ДЮСШ, яким буде надаватись фінансова підтримка на проведення спортивних заходів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії (надалі – комісія).
  3.2. До складу комісії входить начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, начальник відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, провіднй спеціаліст відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, завідувач сектору фінансово-господарської роботи управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та представник постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту (за згодою), два представники спортивного середовища м. Львова (за згодою).
  3.3. Комісію очолює голова комісії – начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Заступником голови комісії та секретарем комісії є відповідно начальник відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та провідний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  3.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правочинним якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
  3.5. Перед погодженням результатів конкурсу надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова комісія презентує перелік заходів громадських організаційпереможців конкурсу чи ДЮСШпереможців конкурсу спортивній громадськості міста.
  3.6. До повноважень комісії належить:
  3.6.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих громадськими організаціями для участі у конкурсі.
  3.6.2. Формування переліку спортивних заходів, на проведення яких робоча група рекомендує надати фінансову підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
  4. Терміни проведення конкурсу

  4.1. Прийом заявок на конкурс надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів на 2018 рік проводиться у період з 1 по 31 грудня 2017 року. У наступні роки конкурс проводиться щорічно у період з 1 по 31 грудня року, що передує.
  4.2. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через розміщення на офіційній сторінці Львівської міської ради.
  4.3. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів.
  5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

  5.1. Учасниками конкурсу можуть бути громадські організації спортивного профілю, які не мають статусу всеукраїнських і зареєстровані у м. Львові чи Львівській області і здійснюють свою діяльність на території м. Львова, та дитячо-юнацькі спортивні школи, підпорядковані громадським організаціям, які не мають статусу всеукраїнських і зареєстровані у м. Львові чи Львівській області і здійснюють свою діяльність на території м. Львова та відповідають вимогам законодавства, а також місцеві осередки з видів спорту, які визнані в Україні.
  5.2 До участі у конкурсі допускаються лише громадські організації, з моменту первинної реєстрації яких пройшло 2 і більше років.
  5.3. Учасники конкурсу до початку конкурсного відбору зобов’язані подати фінансові чи інші документи відповідно до раніше укладених договорів з виконавчими органами міської ради.
  5.4. Учасники конкурсу, які не виконали основних вимог конкурсу у попередні роки або порушили умови договору з головним розпорядником коштів, не можуть бути учасниками конкурсу у наступному році.
  5.5. Для участі у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів громадські організації та ДЮСШ протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс, подають на ім’я начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг наступний перелік документів:
  5.5.1. Заповнену аплікаційну форму, де вказано не більше 2-х спортивних заходів (якщо громадська організація чи ДЮСШ культивує один вид спорту) або не більше 3-х спортивних заходів (якщо громадська організація чи ДЮСШ культивує 2 або більше видів спорту), які подаються громадською організацією чи ДЮСШ на участь у конкурсі (додаток 1 до цієї Програми).
  5.5.2. Копію установчого документа громадської організації чи ДЮСШ, завірену печаткою та підписом керівника організації чи директора ДЮСШ на кожній сторінці (за наявності печатки).
  5.5.3. Копію витягу з ЄДРПОУ (не давніше 3х років).
  5.6. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на керівника громадської організації чи директора ДЮСШ.
  5.7. Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на проведення спортивних заходів є залучення громадською організацією чи ДЮСШ необхідних ресурсів для їх реалізації.
  5.8. Відповідальність за оформлення документів несе громадська організація чи ДЮСШ, які є організаторами заходу.
  5.9. Невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
  6. Порядок визначення переможців конкурсу

  6.1. Визначення переліку громадських організацій та ДЮСШ, які отримають фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на проведення спортивних заходів, здійснюється у два етапи:
  6.1.1. 1-й етап – аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу.
  6.1.2. 2-й етап – розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів громадським організаціям чи ДЮСШ.
  6.2. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки громадським організаціям чи ДЮСШ на проведення спортивних заходів згідно з критеріями, проводить конкурсна комісія.
  6.3. Бюджетні кошти, які передбачені у міському бюджеті м. Львова за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“, розподіляються між Заявниками пропорційно згідно з критеріями (додаток 2 до цієї Програми) за таким принципом:
  6.3.1. Визначення суми коштів, яка припадає на кожен з критеріїв, здійснюється за такою формулою:
  х Х %, де

  сума коштів, яка передбачена для розподілу згідно з критеріями.
  Х %кількість балів, яким дорівнює 1 критерій *.
  6.3.2. Визначення кількості заходів, які відповідають кожному з критеріїв.
  6.3.3. Визначення суми коштів, яка припадає на один захід відповідно до одного з критеріїв, визначається за такою формулою:
  Z / k, де:
  Z – загальна сума коштів, яка припадає на один критерій.
  k – кількість заходів, які відповідають одному критерію.
  6.4. Суму коштів, яка припадатиме на шкільні ліги, спортивно-масові заходи ветеранів та спортивно-масові заходи для інвалідів, визначає управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, за погодженням профільної депутатської комісії.
  6.5. У разі, якщо сума коштів, яку просить заявник для фінансування спортивного заходу, є меншою ніж сума коштів, на яку претендує заявник відповідно до критеріїв, то у такому разі заявник отримує ту суму коштів, яка зазначена у заяві, а відповідна різниця розподіляється між іншими заявниками відповідно до критеріїв.
  6.6. Порядок розгляду документів заявників, які подали свої пропозиції на участь у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів:
  6.6.1. До розгляду комісією недопускаються подані заяви для надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів заявників, якщо:
  6.6.1.1. Захід є внутрішнім заходом заявника.
  6.6.1.2. Захід проводиться за межами м. Львова (з врахуванням особливостей видів спорту).
  6.6.2. Якщо спортивний захід згідно з критеріями отримує 20 і менше балів, то такий захід не допускається до подальшого розгляду.
  6.6.3. Один спортивний захід не можуть подавати на фінансування двоє та більше заявників.
  6.7. У разі, якщо на момент завершення конкурсу не прийнятий міський бюджет м. Львова на відповідний рік, комісія приймає рішення про перенесення дати розгляду поданих документів та формування календарного плану заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  6.8. За результатами оцінки поданих документів і сформованих зауважень та рекомендацій управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики у 30-денний термін після закінчення прийому заяв для участі у конкурсі подають на розгляд та погодження постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту і директора департаменту гуманітарної політики календарний план заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики із зазначенням сум фінансової підтримки кожного заходу.
  6.9. Про результати розгляду заяв громадських організацій та ДЮСШ управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявників у встановлений чинним законодавством термін з моменту надходження звернення за допомогою засобів електронного зв’язку чи телефоном.
  6.10. У разі невідповідності заявника критеріям визначення одержувача бюджетних коштів, зазначених у цій Програмі, такий заявник не може бути визначений одержувачем бюджетних коштів та не допускається до відбору заходів одержувачів бюджетних коштів, про що управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника.

  Примітки:
  * Кожен з критеріїв, зазначений у додатку 2 до цієї Програми, вимірюється певною кількістю балів (1 бал прирівнюється до 1 відсотка). У підсумку сума усіх балів становить 100 відсотків від загальної суми, яка розподіляється згідно з критеріями.
  7. Перелік статей витрат, на які надається фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“

  7.1. Кошти з міського бюджету м. Львова на надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів громадських організацій чи ДЮСШ надаються на такі статті витрат:
  7.1.1. Витрати на поліграфічні послуги, а саме: друк афіш, плакатів, буклетів, програм змагань, календарів, флаєрів та іншої друкованої продукції за умови нанесення на них логотипу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та попереднього погодження макету в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики методом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
  7.1.2. Витрати на виготовлення (підготовка макетів та друк) візуальних матеріалів, а саме: банерів, прапорів, прес-волів, акредитаційних матеріалів тощо.
  7.1.3. Витрати на оренду місць проведення спортивних заходів.
  7.1.4. Витрати на нагороджувальну атрибутику, а саме: кубки, медалі, грамоти (дипломи) за умови нанесення на неї логотипу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та попереднього погодження макету в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики методом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
  7.1.5. Витрати на оренду спортивного інвентарю та обладнання залежно від особливостей виду спорту та місця проведення заходу.
  7.1.6. Витрати на канцтовари.
  7.1.7. Витрати на технічне забезпечення, яке використовується для проведення заходу (світлове, звукове, сценічне обладнання, екрани ).
  7.1.8. Витрати на харчування спортсменів.
  7.1.9. Витрати на харчування суддів.
  7.1.10. Витрати на сувенірну продукцію за умови нанесення на неї логотипу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та попереднього погодження макету в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики методом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
  7.1.11. Витрати на онлайн-трансляцію змагань.
  7.2. Норми витрат на харчування, нагороджувальну атрибутику та сувенірну продукцію затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради за поданням управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  7.3 У разі якщо захід триває менше 4-х годин кошти на харчування не надаються. Тривалість заходу визначається у положенні про проведення заходу між управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики і громадською організацією чи ДЮСШ (додаток 5 до цієї Програми).
  7.4 Сума витрат за усіма статтями видатків визначається наказом начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.

  8. Процедура підготовки до проведення заходів, передбачених Календарним планом заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики

  8.1. Для проведення заходів за результатами відбору громадська організація – переможець відбору чи ДЮСШ – переможець відбору у термін не пізніше як за 30 днів до початку проведення заходу подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг лист про прийняття пакету документів на проведення заходу (додаток 3 до цієї Програми), 3 примірники договору на реалізацію заходу (додаток 4 до цієї Програми), 3 примірники положення про захід, у якому детально розписано статті витрат (додаток 5 до цієї Програми), 3 примірники кошторису витрат на проведення заходу (додаток 6 до цієї Програми), а також 4 примірники плану використання бюджетних коштів, якщо це перший захід у поточному році (форма, визначена Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57), або 4 примірники довідки змін до плану використання бюджетних коштів, якщо це другий захід у поточному році (затверджується Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57).
  8.2. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики перевіряє поданий пакет документів на відповідність вимогам конкурсу та, у разі правильності заповнених даних, видає відповідний наказ, у якому вказуються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
  8.3. Поданий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів та реєструється в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Після цього один примірник документів залишається у секторі фінансово-господарської роботи управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, один примірник залишається у відділі фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, а один примірник передається громадській організації чи ДЮСШ. Про підписання пакету документів управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку або телефоном.
  8.4. У разі, якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам конкурсу, містить помилки чи недостовірну інформацію, то управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики протягом 7 робочих днів з дати його отримання офіційним листом повертає цей пакет документів наручно офіційним листом Заявнику із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
  8.5. Громадська організація чи ДЮСШ у термін до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виправлений пакет документів. У разі, якщо за 15 днів до заходу громадська організація чи ДЮСШ не надає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики пакет документів з врахуванням зауважень, це є підставою у відмові надання фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова для цієї громадської організації чи ДЮСШ.
  8.6. Громадська організація чи ДЮСШ, яка включена у календарний план заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, має право лише один раз перенести проведення заходу з одного місяця на інший місяць або на інший рівнозначний захід (загальноміський, регіональний, всеукраїнський чи міжнародний) у разі неможливості провести його згідно з попереднім планом. Для цього заявник за 30 днів до дати проведення заходу скеровує листа про перенесення дати проведення заходу або перенесення коштів на інший рівнозначний захід довільної форми через Центр надання адміністративних послуг на імя начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  8.7. Поданий пакет документів повинен бути заповнений виключно машинописом (не вручну).
  8.8. За 7 днів до дати проведення заходу громадська організація чи ДЮСШ надсилає на електронну адресу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики новину та анонс про захід, який отримує фінансову підтримку з міського бюджету м. Львова.
  8.9. Також за 7 днів до заходу громадська організація чи ДЮСШ надсилає на електронну адресу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики офіційне запрошення на урочисте відкриття заходу, який отримує фінансову підтримку з міського бюджету м. Львова.
  8.10. Назва заходу у поданих документах повинна відповідати назві заходу, зазначеному у календарному плані заходів з питань фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. У разі, якщо громадська організація чи ДЮСШ має намір внести зміни до назви заходу, необхідно за 30 днів до заходу скерувати листа на ім’я начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики із зазначенням таких змін.

  9. Процедура отримання коштів

  9.1. Фінансування заходу здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів) громадської організації або ДЮСШ, погодженим з головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до календарного плану на відповідний рік та згідно з листом громадської організації або ДЮСШ на фінансування (додаток 7 до цієї Програми) і копіями підтверджуючих документів належним чином завірених (печатка та підпис керівника громадської організації або ДЮСШ (за наявності печатки).
  9.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів, необхідних для організації та проведення заходів, укладаються громадськими організаціями чи ДЮСШ безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).
  9.3. Перелік підтверджуючих документів для отримання коштів згідно з попередньо погодженим кошторисом різниться залежно від статей витрат, а саме:
  9.3.1. Для отримання коштів за статтею витрат Поліграфія необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на поліграфію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, акти на списання поліграфічної продукції (додаток 8 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, копію внутрішнього наказу на проведення заходу, а також взірці поліграфічної продукції, затверджені управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  9.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат Виготовлення візуальних матеріалів необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке здійснювало друк візуальних матеріалів, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на візуальні матеріали, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк візуальних матеріалів, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке здійснювало друк візуальних матеріалів, акти на списання візуальних матеріалів (додаток 9 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, копію внутрішнього наказу на проведення заходу, а також взірці візуальних матеріалів чи їх макети, затверджені управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  9.3.3. Для отримання коштів за статтею витрат Оренда місць проведення заходу необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством-орендодавачем, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надає послуги оренди, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства-орендодавача, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
  9.3.4. Для отримання коштів за статтею витрат Нагородження необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало нагороджувальну атрибутику, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало нагороджувальну атрибутику, відомості видачі нагороджувальної атрибутики та акти на списання нагороджувальної атрибутики (додаток 10 та додаток 11 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
  9.3.5. Для отримання коштів за статтею витрат Оренда спортивного інвентарю (чи іншого обладнання, засобів) необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало в оренду предмети чи засоби, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
  9.3.6. Для отримання коштів за статтею витрат Канцтовари необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало канцтовари, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало канцтовари, акт на списання канцтоварів (додаток 12 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу. У разі якщо громадська організація чи ДЮСШ купує канцтовари за готівку, то договір, накладна та рахунок не надається, а надається лише копія товарного чеку та авансовий звіт.
  9.3.7. Для отримання коштів за статтею витрат Технічне забезпечення необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало в оренду обладнання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало в оренду звукове чи світлове обладнання, калькуляцію на технічне забезпечення, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
  9.3.8. Для отримання коштів за статтею витрат Харчування спортсменів необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало послуги з харчування, список спортсменів, яким було надано послуги з харчування (додаток 13 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
  9.3.9. Для отримання коштів за статтею витрат Харчування суддів необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену підписом та печаткою (за наявності) керівника підприємства, яке надавало послуг з харчування, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало послуги з харчування, список суддів, яким було надано послуги з харчування (додаток 14 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
  9.3.10. Для отримання коштів за статтею витрат Сувенірна продукція необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке надавало сувенірну продукцію, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке надавало сувенірну продукцію, відомості видачі сувенірної продукції та акти на списання сувенірної продукції (додаток 15 та додаток 16 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
  9.3.11. Для отримання коштів за статтею витрат Онлайн-трансляція змагань необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу, копію договору з підприємством, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту наданих послуг, зареєстрованого в казначействі, копію рахунку, калькуляцію на онлайн-трансляцію змагань, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, копію витягу з ЄДРПОУ підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань та копію внутрішнього наказу на проведення заходу.
  9.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата накладних на нагородження, поліграфію, візуальну продукцію, сувенірну продукцію та канцтовари повинна бути не пізніше дати початку заходу, а дата актів виконаних робіт чи наданих послуг за статтями витрат Оренда місць проведення заходу“,“Оренда спортивного інвентарю (чи іншого обладнання, засобів)“, “Технічне забезпечення“, “Харчування спортсменів“, “Харчування суддів“, “Онлайн-трансляція змагань повинна бути останнім днем заходу або днем після заходу.
  9.5. Договори, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи необхідно зареєструвати в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
  9.6. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів), головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань на рахунок громадської організації чи ДЮСШ відкритий в органах Державної казначейської служби України.
  9.7. Після проведення заходу громадська організація чи ДЮСШ подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики медійний звіт та фотозвіт про проведення заходу в електронному вигляді. Вимоги до оформлення медійного звіту та фотозвіту про проведення заходу визначає управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.

  10. Бухгалтерський облік та звітність про використаннябюджетних коштів, контроль за їх використанням
  10.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадських організацій та ДЮСШ у встановленому законодавством України порядку.
  10.2. Громадські організації та ДЮСШ подають в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки і у порядку, встановленому законодавством України.
  10.3. У разі невиконання (неналежного виконання) громадською організацією або ДЮСШ договору на проведення заходу така громадська організація або ДЮСШ позбавляється права проведення заходів у наступному календарному році. Документи, які подає така громадська організація або ДЮСШ, не допускаються до відбору у наступному календарному році.
  10.4. Контроль за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цієї Програми, здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
  10.5. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право здійснювати перевірку відповідності використання коштів відповідно до затвердженого кошторису.
  10.6. У разі якщо буде виявлено факт непроведення заходу чи проведення його в інші дати ніж ті, які визначені положенням про проведення заходу, то управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики складає акт про виявлення порушення істотних умов договору на реалізацію заходу і приймає рішення про нефінансування заходу.
  11. Розподіл невикористаних чи нерозподілених коштів згідно з календарним планом заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики

  11.1. Щороку у першій декаді вересня управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики здійснює аналіз використання бюджетних коштів згідно з календарним планом заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики і, у разі якщо буде виявлено, що частина організацій не проінформувала управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики про перенесення заходу або відмовилась від проведення заходу, а також якщо є залишок коштів по проведених заходах, то ці кошти можуть бути використані на фінансування нових заходів громадських організацій та ДЮСШ, які включені у календарний план заходів з питань фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, про що управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики інформує громадські організації чи ДЮСШ за допомогою засобів електронного зв’язку.
  11.2. Протягом 10-ти днів після отримання повідомлення про розподіл невикористаних або нерозподілених коштів громадська організація або ДЮСШ подає через Центр надання адміністративних послуг лист на ім’я начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики із зазначенням назви заходу та кошторису витрат на його проведення, а також із зазначенням того, що фінансування здійснюється за рахунок невикористаних або нерозподілених коштів згідно з календарним планом заходів з питань фізичної культури та спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
  11.3. Одна громадська організація чи ДЮСШ може подати на розгляд управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лише один захід на надання фінансової підтримки за рахунок невикористаних або нерозподілених коштів.
  11.4. Розподіл невикористаних або нерозподілених коштів здійснює управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виключно серед поданих пропозицій заявників, беручи до уваги рівень раніше проведених заходів громадською організацією чи ДЮСШ, рівень роботи з документацією тощо.
  11.5. Рішення про розподіл невикористаних чи нерозподілених коштів згідно з календарним планом заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики приймає начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики за погодженням з постійною комісією культури, молодіжної політики та спорту.
  11.6. Фінансування заходу за рахунок невикористаних або нерозподілених коштів здійснюється за зазначеною у розділах 8, 9 та 10 цієї Програми процедурою.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:

  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін

  Додаток 1
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Начальнику управління молоді
  та спорту департаменту
  гуманітарної політики
  ____________________________
  АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
  учасника конкурсу надання фінансової підтримки на
  проведення спортивних заходів
  на 20____ рік
  1.Назва заходу № 1
  2.Назва заходу № 2
  3.Назва заходу № 3
  4.Дата проведення заходу (назва заходу № 1)
  5.Дата проведення заходу (назва заходу № 2)
  6.Дата проведення заходу (назва заходу № 3)
  7.Повна назва організатора заходу
  8.Посада та ПІБ керівника організатора заходу
  9.Контактний телефон керівника організатора заходу
  10.Фактична адреса реєстрації організатора заходу
  11.Юридична адреса реєстрації організатора заходу
  12.Ідентифікаційний код організатора заходу (ЄДРПОУ)
  13.Вид діяльності організатора заходу (відповідно до установчих документів)
  14.Організаційно-правова форма організатора заходу
  15.Дата первинної реєстрації організатора заходу
  16.Ознака (код) неприбутковості організатора заходу
  17.Посада та ПІБ відповідальної особи від організатора заходу
  18Контактний телефон відповідальної особи
  19Електронна пошта організатора заходу
  Загальний бюджет проведення заходу (назва заходу № 1)

  Статті видатків
  Видатки міського бюджету
  м. Львова, грн.
  1
  2
  Поліграфія
  Виготовлення візуальної продукції
  Оренда місць проведення заходу
  Нагороджувальна атрибутика
  Оренда спортивного інвентарю чи інших предметів залежно від виду спорту
  Канцтовари
  Технічне забезпечення (світло, звук)
  Харчування спортсменів
  Харчування суддів
  Сувенірна продукція
  Онлайн-трансляція змагань
  Інші видатки громадської організації чи ДЮСШ
  Сума коштів, які громадська організація чи ДЮСШ просить з міського бюджету м. Львова на захід
  Сума коштів залучених громадською організацією чи ДЮСШ на захід
  Загальний бюджет заходу
  Загальний бюджет проведення заходу (назва заходу № 2)

  Статті видатків
  Видатки міського бюджету
  м. Львова, грн.
  1
  2
  Поліграфія
  Виготовлення візуальної продукції
  Оренда місць проведення заходу
  Нагороджувальна атрибутика
  Оренда спортивного інвентарю чи інших предметів залежно від виду спорту
  Канцтовари
  Технічне забезпечення (світло, звук)
  Харчування спортсменів
  1
  2
  Харчування суддів
  Сувенірна продукція
  Онлайн-трансляція змагань
  Інші видатки громадської організації чи ДЮСШ
  Сума коштів, які громадська організація чи ДЮСШ просить з міського бюджету м. Львова на захід
  Сума коштів залучених громадською організацією чи ДЮСШ на захід
  Загальний бюджет заходу
  Загальний бюджет проведення заходу (назва заходу №3)

  Статті видатків
  Видатки міського бюджету
  м. Львова, грн.
  1
  2
  Поліграфія
  Виготовлення візуальної продукції
  Оренда місць проведення заходу
  Нагороджувальна атрибутика
  Оренда спортивного інвентарю чи інших предметів залежно від виду спорту
  Канцтовари
  Технічне забезпечення (світло, звук)
  Харчування спортсменів
  Харчування суддів
  Сувенірна продукція
  Онлайн-трансляція змагань
  Інші видатки громадської організації чи ДЮСШ
  Сума коштів, які громадська організація чи ДЮСШ просить з міського бюджету м. Львова на захід
  Сума коштів залучених громадською організацією чи ДЮСШ на захід
  Загальний бюджет заходу
  Загальна інформація по заходу (назва заходу №1)


  з/п
  Назва показника
  Показник громадської організації чи ДЮСШ
  1
  2
  3
  1.
  Загальна кількість команд, клубів, кількість учасників, які приймають участь у заході
  2.
  Кількість глядачів, яку планується залучити до перегляду заходу.
  3.
  Чи будуть учасниками заходу діти? Яка кількість?
  1
  2
  3
  4.
  Чи прийматимуть участь у заході майстри спорту, кандидати у майстри спорту тощо?
  5.
  Чи даний захід є традиційним (щорічним)?
  6.
  Якщо захід традиційний, то чи висвітлювався він у засобах масової інформації і де саме?
  7.
  Чи є у громадської організації власна веб-сторінка з актуальною інформацією у мережі Інтернет або у соціальних мережах? Необхідно прописати посилання на дану сторінку.
  8.
  Чи будуть брати участь у заході команди із-за кордону? Звідки саме?
  Загальна інформація по заходу (назва заходу №2)


  з/п
  Назва показника
  Показник громадської організації чи ДЮСШ
  1
  2
  3
  1.
  Загальна кількість команд, клубів, кількість учасників, які приймають участь у заході
  2.
  Кількість глядачів, яку планується залучити до перегляду заходу.
  3.
  Чи будуть учасниками заходу діти? Яка кількість?
  4.
  Чи прийматимуть участь у заході майстри спорту, кандидати у майстри спорту тощо?
  5.
  Чи даний захід є традиційним (щорічним)?
  6.
  Якщо захід традиційний, то чи висвітлювався він у засобах масової інформації і де саме?
  7.
  Чи є у громадської організації власна веб-сторінка з актуальною інформацією у мережі Інтернет або у соціальних мережах? Необхідно прописати посилання на дану сторінку.
  8.
  Чи будуть брати участь у заході команди з-за кордону? Звідки саме?
  Загальна інформація по заходу (назва заходу №3)


  з/п
  Назва показника
  Показник громадської організації чи ДЮСШ
  1
  2
  3
  1.
  Загальна кількість команд, клубів, кількість учасників, які приймають участь у заході
  2.
  Кількість глядачів, яку планується залучити до перегляду заходу.
  1
  2
  3
  3.
  Чи будуть учасниками заходу діти? Яка кількість?
  4.
  Чи прийматимуть участь у заході майстри спорту, кандидати у майстри спорту тощо?
  5.
  Чи даний захід є традиційним (щорічним)?
  6.
  Якщо захід традиційний, то чи висвітлювався він у засобах масової інформації і де саме?
  7.
  Чи є у громадської організації власна веб-сторінка з актуальною інформацією у мережі Інтернет або у соціальних мережах? Необхідно прописати посилання на дану сторінку.
  8.
  Чи будуть брати участь у заході команди з-за кордону? Звідки саме?
  * Керівник громадської організації чи директор ДЮСШ своїм підписом у цій аплікаційній формі підтверджує, що ознайомлений та погоджується з вимогами конкурсу, які визначені у Програмі надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2017-2020 роки.
  ** Заявник дає згоду на обробку персональних даних.
  *** Не заповнення однієї з граф аплікаційної анкети є підставою для недопуску громадської організації чи ДЮСШ до участі у конкурсі.
  ____________________ ____________________ ________________
  (Дата) (Підпис, печатка) (ПІБ керівника)
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 2
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки
  КРИТЕРІЇрозподілу коштів міського бюджету м. Львова длянадання фінансової підтримки громадським організаціям та
  дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів


  з/п
  Назва критеріїв
  Сума
  балів згідно критерію
  1
  2
  3
  1.
  Масовість – кількість представлених команд, клубів, кількість учасників, які приймають участь у заході
  10
  2.
  Масовість – кількість глядачів, які присутні на заході
  5
  3.
  Учасники – якісний склад учасників змагань
  5
  4.
  Оцінка якості освоєння коштів заявником при співпраці у минулі роки
  20
  5.
  Традиційність проведення заходу у м. Львові (не менше 2 років), значущість заходу, його певна унікальність, важливе значення для промоції м. Львова
  20
  6.
  Висвітлення інформації про захід у засобах масової інформації у попередні роки
  10
  7.
  Участь заявника у міських заходах (День міста Львова, День працівника фізичної культури і спорту тощо)
  10
  8.
  Соціальна активність заявника – наявність власної веб-сторінки з актуальною інформацією у мережі Інтернет або у соціальних мережах
  20
  Примітка: Розподіл балів визначається для індивідуальних та командних видів спорту окремо.
  Начальник управління молоді та спорту А. Нікулін

  Додаток 3
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Начальнику управління молоді та
  спорту департаменту гуманітарної
  політики
  _____________________________
  Шановний _________________________________!


  ___________________________________ просить Вас прийняти пакет
  (назва громадської організації чи ДЮСШ)
  документів на проведення заходу ____ ______________ __________ у сумі
  (назва заходу)
  _____________ грн., який відбудеться з ____________________ по
  (сума коштів) (дата початку заходу)

  _____________________.
  (дата завершення заходу)  ____________ __ _________________ _______________
  (посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)


  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 4
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки

  Договір № ____
  на реалізацію заходу

  м. Львів “____“ _________ 20___

  Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – Управління) в особі начальника управління _________________________________________________________, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.10.2016 № 947 та ____________________________________(надалі – Виконавець) в особі ______________________________________(П.І.П.),що діє на підставі _________________________, з другої сторони, відповідно до ухвали міської ради від __.__.20___ №____ Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки (надалі – Програма), уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне.
  1. Предмет договору

  1.1. Виконавець зобов’язується здійснити реалізацію заходу “___________________________________________________“ (надалі – Захід) відповідно до затвердженого Положення про проведення заходу, а Управління в свою чергу зобов’язується здійснити його фінансову підтримку у розмірах, визначених Календарним планом програм і заходів з фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики на 20____ рік та цим Договором.
  Розмір фінансової підтримки Заходу становить _____,__ грн., а термін реалізації Заходу, за який проводиться фінансова підтримка – з __.__.20___ до __.__.20___ включно.
  1.2. Право власності на інтелектуальні або інші цінності, створені у результаті виконання Заходу, належать Виконавцю.
  1.3. Фінансова підтримка Заходу здійснюється з чітким та неухильним дотримання вимог, встановлених Програмою.
  1.4. У всіх засобах масової інформації (публікаціях, виданнях на паперових та інших носіях інформації тощо) Виконавець зобов’язаний розміщувати малий герб Львова та напис Львівська міська рада“.
  При будь-якому наданні інформації щодо Заходу Виконавець зобов’язаний повідомляти одержувача такої інформації про те, що реалізація цього Заходу здійснена за підтримки управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  1.5. Виконавець зобов’язанийвикористовувати символіку міста: малого герба Львова, промоційний логотип у рекламних цілях заходу та при оформленні приміщень, які використовуються для проведення заходу.
  1.6. Виконавець зобов’язанийзатверджуватимакети з дотриманням стандартів розміщення промоційного логотипу та малого герба Львова в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (до проведення заходу).
  1.7. Отримати зразок символіки міста необхідно в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради або завантажити з офіційної сторінки Львівської міської ради: www.city-adm.lviv.ua.
  1.8. Виконавець є відповідальний за безпеку учасників заходу.
  1.9. Під час реалізації Заходу Виконавець зобов’язаний надати Управлінню щонайменше одне іменне запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації Заходу, яке повинно бути надано завчасно (не пізніше 7 робочих днів до настання відповідної події).
  1.10. Виконавець попереджає Управління про неможливість реалізації передбаченого цим Договором Заходу не пізніше ніж за три дні до його початку.
  1.11. Інформація про Захід та його виконання є відкритою та загальнодоступною для ознайомлення.
  2. Порядок та умови надання і використання коштів

  2.1. Управління здійснює фінансову підтримку Заходу способом перерахування відповідних коштів на рахунок Виконавця, відкритий в органах Державного казначейства України.
  2.2. Умовою надання фінансової підтримки Заходу є подання Виконавцем в Управління документівупорядкута у терміни, визначені Програмою.
  2.3. Надання фінансової підтримки Заходу залежить від наявного бюджетного фінансування.
  2.4. Виконавець Заходу зобов’язаний використати кошти, які надійшли на проведення Заходу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження на рахунок відкритий в органах Державної казначейської служби України.
  3. Відповідальність Сторін

  3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у межах, передбачених цим Договором, Програмою та законодавством України.
  3.2. Виконавець несе повну відповідальність у відповідності до законодавства України за використання не за цільовимпризначенням грошових коштів, наданих йому Управлінням на реалізацію Заходу.
  3.3. Виконавець зобов’язаний повернути усі використані не за цільовим призначенням кошти Управлінню відповідно до кошторису Заходу.
  3.4. За порушення терміну реалізації Заходу Виконавець сплачує Управліннюпеню за кожен день прострочки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.
  4. Обставини непереборної сили

  4.1. Сторони звільняються від відповідальності якщо належному виконанню перешкоджали обставини непереборної сили (стихійні лиха, пожежі тощо). У цьому разі Сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням наявних підтверджуючих документів, виданих державними органами. Виконання зобов’язань по цьому Договору відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
  5. Порядок вирішення спорів

  5.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються способом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити способом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
  6. Термін дії Договору та порядок його припинення

  6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками обохСторін і діє до 31.12.20____ включно, а у частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
  6.2. Дія договору може бути припинена за згодою Сторін або в інших випадках, визначених законодавством України.
  6.3. Дія цього Договору може бути припинена достроково у разі:
  6.3.1. Письмової відмови Виконавця.
  6.3.2. Неможливості виконання Управлінням своїх договірних зобов’язань внаслідок зміни нормативно-правової бази, що стосується фінансової підтримки громадських організацій та ДЮСШ, що підпорядковані громадським організаціям, для проведення спортивних заходів або настання обставин непереборної сили тривалої дії (введення надзвичайного стану тощо).
  6.3.3. Встановлення факту нецільового використання наданої фінансової підтримки Заходу.
  6.3.4. Порушення законодавства України при реалізації Заходу.
  6.3.5. Негативної оцінки виконання Заходу, що визначається конкурсною комісією.
  6.3.6. Припинення діяльності Виконавця.
  6.3.7. В інших випадках, визначених законодавством України.
  6.4. Кошти (надана фінансова підтримка Заходу), що залишились не освоєними (не використаними) Виконавцем на момент припинення Договору підлягають поверненню Управлінню у 3-денний термін з моменту припинення Договору.
  7. Додаткові умови

  7.1. Сторони гарантують, підписуючи цей Договір, що він укладений представниками Сторін, які мають повноваження на підписання Договору відповідно до вимог законодавства України, а також те, що кожна із Сторін діє у межах законодавства України та власних повноважень.
  7.2. Виконавець гарантує зберігання усіх документів, які пов’язані з Заходом, протягом 3-х років з моменту завершення Заходу та допуск до їх перегляду працівників Управління, аудиторів та інших осіб, уповноважених законодавством України.
  7.3. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншій Стороні.
  7.4. Усі правовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
  7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
  8. Юридичні адреси та реквізити Сторін

  Управління:
  _______________________________
  ________, м. Львів, вул.__________
  р/р № _________________________
  МФО _____________________
  ЗКПО _____________________
  _______________________________
  _______________________П.І.П.

  М.П.
  Виконавець:
  _____________________________
  ________, м. Львів, вул.________
  р/р № _______________________
  МФО _____________________
  ЗКПО _____________________
  _____________________________
  _______________________П.І.П.

  М.П.
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 5
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки  ЗАТВЕРДЖУЮ


  М.П.
  ПОГОДЖУЮ
  Управління молоді та спорту
  департаменту гуманітарної
  політики Львівської міської ради

  _______________________

  М.П.
  ПОЛОЖЕННЯ
  про проведення заходу
  _______________________________________________________________
  (Назва заходу)

  Розділ 1

  Виконавець:
  Юридична адреса :
  Керівник організації:
  Відповідальна особа:
  Контакти відповідальної особи:
  ) Мобільний тел.:
  ) Службовий тел.:
  ) E-mail (електроннаадреса):

  Розділ 2

  Термін реалізації заходу: з __ __ _____ по __ __ ______ .
  Місце реалізації заходу:
  Кількість учасників заходу:
  Кількість залучених осіб для проведення заходу:
  Перелік запрошених на змагання команд (із зазначенням міста):
  Мета заходу:
  Суть заходу:
  Актуальність заходу:
  Очікуванні результати:
  Сценарний план проведення заходу (по днях та годинах):
  Розділ 3

  Кошторис заходу:


  з/п
  Статті витрат
  Розрахунок
  Всього
  грн.
  Сума з міського бюджету
  м. Львова,
  грн.
  Оди-ниця вимі-ру
  Кількість
  Вартість за одини-цю,
  грн.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  Всього:
  Розділ 4

  Короткий опис організації:

  Мета:

  Завдання:  Керівник організації ______________/__________________/
  Начальник управління молоді та спорту А. Нікулін

  Додаток 6
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  ЗАТВЕРДЖУЮ
  Начальник управління молоді
  та спорту департаменту
  гуманітарної політики
  _________________________
  (підпис, прізвище, ініціали)

  ___________________________
  (число, місяць рік)

  М.П.
  КОШТОРИС ВИТРАТ
  (індивідуальний кошторис)

  На проведення
  (назва заходу)
  Місце проведення
  Відповідальна організація за проведення заходу _________________
  ___________________________________________________________
  (назва громадської організації або ДЮСШ)
  Відповідальна особа за проведення заходу ______________________
  ___________________________________________________________
  (прізвище, ініціали)
  Код програмної класифікації: КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“
  Пункт календарного плану ____

  Загальні відомості про проведення заходу

  Термін проведення заходу з __ __ ________ по __ __ ________
  Тривалість днів
  Кількість учасників чол.


  з/п
  Стаття витрат з міського бюджету
  м. Львова
  Всього,
  грн.
  1.
  2.
  3.
  Всього:
  Керівник організації
  (голова правління) _____________ ____
  (Назва організації) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

  Бухгалтер ___
  (Назва організації) М.П.(підпис) (прізвище та ініціали)


  “___“_________20____
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 7
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Начальнику управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики
  ___________________________
  Шановний ____________________________!


  ____ просить Вас профінансувати
  (назва громадської організації чи ДЮСШ)
  за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“ відповідно до Календарного плану програм і заходів з фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики на 20___ рік та Плану використання бюджетних коштів на 20___ рік захід ____________________, що відбувся з __ __ ______ по __ __ ______ у сумі
  (назва заходу)

  ____________грн.  Копії фінансових зобов’язань та підтверджуючі документи додаються.  ____________ __ ______________
  (посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 8
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)
  АКТ
  на списання поліграфії
  Ми, комісія у складі:
  Головного судді змагань __________________________________________,
  Головного секретаря змагань ______________________________________,
  представника ___________________________________________________,
  склали цей акт про те, що для проведення змагань_____________________
  були придбані та використані поліграфічні матеріали на суму __________грн.,
  а саме:
  1._________________________________________
  2._________________________________________
  3._________________________________________
  4._________________________________________
  5._________________________________________  Головний суддя (_________________________)


  Головний секретар (_________________________)


  Представник ГО (_________________________)
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 9
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)
  АКТ
  на списання візуальної продукції
  Ми, комісія у складі:
  Головного судді змагань __________________________________________,
  Головного секретаря змагань ______________________________________,
  представника ___________________________________________________,
  склали цей акт про те, що для проведення змагань_____________________
  було придбано та використано візуальної продукції на суму __________грн.,
  а саме:
  1._________________________________________
  2._________________________________________
  3._________________________________________
  4._________________________________________
  5._________________________________________  Головний суддя (_________________________)


  Головний секретар (_________________________)


  Представник ГО (_________________________)
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 10
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)

  Відомість видачі медалей для вручення
  переможцям та призерам змагань з
  _____________________________________
  наказ від ____________ № ________


  з/п
  П.І.П.
  Адреса проживання
  Організація, спортивний клуб
  Зайняте місце
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Відповідальний / головний суддя _________________________________


  Головний секретар _________________________________
  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)


  Відомість видачі кубків для вручення
  переможцям та призерам змагань з ___________________________________

  наказ від ____________ № ________


  з/п
  П.І.П.
  Адреса проживання
  Організація, спортивний клуб
  Зайняте місце
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Відповідальний / головний суддя _________________________________


  Головний секретар _________________________________
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 11
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)
  АКТ
  на списання нагороджувальної атрибутики
  Ми, комісія у складі:
  Головного судді змагань __________________________________________,
  Головного секретаря змагань ______________________________________,
  представника ___________________________________________________,
  склали цей акт про те, що для проведення змагань та вручення переможцям та призерам змагань __________________________________
  було придбано та використано нагороджувальної атрибутики на суму __________грн.,
  а саме:
  1._________________________________________
  2._________________________________________
  3._________________________________________
  4._________________________________________
  5._________________________________________  Головний суддя (_________________________)


  Головний секретар (_________________________)


  Представник ГО (_________________________)
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 12
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)
  АКТ
  на списання канцтоварів
  Ми, комісія у складі:
  Головного судді змагань __________________________________________,
  Головного секретаря змагань ______________________________________,
  представника ___________________________________________________,
  склали цей акт про те, що для проведення змагань ____________________
  були придбані та використані канцтовари на загальну суму __________грн.  Головний суддя (_________________________)


  Головний секретар (_________________________)


  Представник ГО (_________________________)
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 13
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)

  СПИСОК
  спортсменів-учасників заходу __________________________________________,
  (назва заходу)
  яким було надано послуги з харчування

  з/п
  П.І.П.
  Адреса проживання
  Організація, спортивний клуб
  Сума коштів, грн.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Головний секретар _________________ _______________
  (підпис)(ПІБ)
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 14
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)

  СПИСОК
  суддів заходу _____________, яким було надано
  (назва заходу)
  послуги з харчування

  з/п
  П.І.П.
  Адреса проживання
  Місце праці
  Сума коштів, грн.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Головний секретар _________________ _______________
  (підпис)(ПІБ)
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 15
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)

  Відомість видачі сувенірної продукції
  для вручення учасникам змагань з
  _____________________________________
  наказ від ____________ № ________


  з/п
  П.І.П.
  Адреса проживання
  Організація, спортивний клуб
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Відповідальний / головний суддя _________________________________


  Головний секретар _________________________________
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін  Додаток 16
  до Програми надання фінансової
  підтримки громадським організаціям
  та дитячо-юнацьким спортивним
  школам, підпорядкованим громадським
  організаціям, на проведення спортивних
  заходів на 2018-2020 роки


  Затверджую М.П.
  (посада, ініціали та підпис
  керівника)
  АКТ
  на списання сувенірної продукції
  Ми, комісія у складі:
  Головного судді змагань __________________________________________,
  Головного секретаря змагань ______________________________________,
  представника ___________________________________________________,
  склали цей акт про те, що для проведення змагань та вручення учасникам змагань ________________________________________________________
  було придбано та використано сувенірної продукції на суму __________грн.,
  а саме:
  1._________________________________________
  2._________________________________________
  3._________________________________________
  4._________________________________________
  5._________________________________________
  Головний суддя (_________________________)


  Головний секретар (_________________________)


  Представник ГО (_________________________)
  Начальник управління
  молоді та спорту А. Нікулін

  Дата оприлюднення: 11/27/2017