УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5755


від 10/31/2019
Про внесення змін до ухвали міської ради від 01.12.2016 № 1273 “Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення“Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, з метою збільшення надходження коштів до міського бюджету м. Львова міська рада ухвалила:
1. Внести зміни до ухвали міської ради від 01.12.2016 № 1273 “Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення“:
1.1. У додатку до Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення:
1.1.1. Викласти пункт 2 у новій редакції:
“2. Базова вартість 1 кв. м орендованого конструктивного елемента благоустрою комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, становить 75,72 грн. без ПДВ“.
1.1.2. Доповнити пунктами 4 та 5 у такій редакції:
“4. У разі видачі погоджувального документа – паспорта відкритого літнього майданчика біля об’єкта ресторанного господарства управлінням архітектури і урбаністики департаменту містобудування або протоколу засідання комісії з визначення орендаря конструктивних елементів благоустрою для розміщення відкритого літнього майданчика без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства м. Львова та/або рішення виконавчого комітету (прийнятого до моменту набрання чинності ухвали міської ради від 31.10.2019 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 01.12.2016 № 1273 “Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення“) щодо порядку розміщення літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Львові на цілий рік (12 місяців) при укладенні договору оренди на час поза сезоном (з 01 листопада по 31 березня) для розрахунку орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності м. Львова застосовується коефіцієнт 10, тобто розрахунок місячної орендної плати за орендований конструктивний елемент благоустрою комунальної власності проводиться:
4.1. На період з 01 квітня по 31 жовтня поточного року (у межах сезону) за формулою: Опл = Вп*S*Кзон.
4.2. На період з 01 листопада по 31 березня (у межах поза сезоном) за формулою: Опл = Вп*S*Кзон*10“.
У разі не здійснення підприємницької діяльності на відкритому літньому майданчику на час поза сезоном (з 01 листопада по 31 березня) на підставі рішення комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності, що підтверджено актом районної адміністрації, коефіцієнт 10 не застосовується.
5. При розрахунку орендної плати у договорах оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності – підземних пішохідних переходів додатково застосовується коефіцієнт 0,1“.
1.2. У додатку 2 викласти пункт 3.1 у новій редакції:
“3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві, відповідно до чинної на час укладення цього договору Методики розрахунку орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 01.12.2016 № 1273, плату за користування Об’єктом площею ____ кв. м щомісячно до 25 числа поточного місяця у розмірі ______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ _____грн.“.
2. Встановити, що дія цієї ухвали поширюється на правовідносини, які виникли після набрання чинності цієї ухвали.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.
Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 11/14/2019