УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 4959


від 07/14/2015
Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 377 “Про затвердження Програми відзначення працівників культури м. Львова“Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, відповідно до ухвали міської ради від 19.01.2015 № 4261 “Про міський бюджет м. Львова на 2015 рік“, з метою заохочення та підтримки кращих працівників сфери культури м. Львова міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 377 “Про затвердження Програми відзначення працівників культури м. Львова“ (зі змінами), виклавши його у новій редакції згідно з додатком до цієї ухвали.
Міський голова А. СадовийДодаток
до ухвали міської ради
від _____________ №_____


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від 21.04.2011 377
ПРОГРАМА
відзначення працівників культури м. Львова
1. Мета та основні завдання Програми

1.1. Мета Програми відзначення працівників культури м. Львова (надалі – Програма) полягає у стимулюванні творчого підходу діяльності працівників культури м. Львова, сприянні розвитку культурно-мистецьких процесів у закладах культури міста, впровадженні інноваційних методів роботи у сфері культури, забезпеченні умов для культурного, творчого, інтелектуального, духовного розвитку та вдосконалення працівників культури м. Львова.
1.2. Основними завданнями Програми є заохочення та підтримка кращих працівників культури м. Львова, які виявили професіоналізм, ініціативність, творчість та інноваційність у роботі, брали активну участь у культурно-мистецькій і громадській діяльності, здійснювали систематичну, результативну інформаційно-методичну та організаційно-масову роботу, показали успішні приклади проектного менеджменту у сфері культури, досягнули суспільної значущості своєї діяльності.
2. Напрямки виконання Програми

2.1. Виконання Програми здійснюється через відзначення кращих працівників культури м. Львова за такими напрямками:
2.1.1. Бібліотечна справа.
2.1.2. Музичне мистецтво.
2.1.3. Театральне мистецтво.
2.1.4. Образотворче мистецтво.
2.1.5. Хореографічне мистецтво.
2.1.6. Народна творчість та аматорське мистецтво.
2.1.7. Менеджмент міжгалузевих проектів у сфері культури.
2.2. Учасниками Програми за напрямками 2.1.1.-2.1.6 можуть бути працівники установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню культури департаменту гуманітарної політики.
2.3. Учасниками Програми за напрямком 2.1.7 можуть бути працівники установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню культури департаменту гуманітарної політики, працівники установ та закладів культури, що фінансуються з обласного або Державного бюджету України, представники громадських організацій, професійні творчі працівники чи інші фізичні особи, які провадять діяльність у сфері культури.
3. Загальні положення визначення переліку осіб для відзначення

3.1. Визначення переліку осіб для відзначення відбувається на конкурсній основі.
3.2. Конкурс проводиться відповідно до Положення про відзначення працівників культури м. Львова, затвердженого виконавчим комітетом Львівської міської ради.
3.3. Конкурсний відбір осіб для відзначення здійснює журі, складається з непарної кількості осіб (не менше 7), що представляють культурні середовища Львова, заклади культури м. Львова, виконавчі органи та депутатський корпус Львівської міської ради, й персональний склад якого затверджується виконавчим комітетом Львівської міської ради.
3.4. Для кожного з напрямків виконання Програми визначається до 3-х переможців конкурсу.
3.5. При відсутності 3-х переможців конкурсу для одного з напрямків виконання Програми, журі може прийняти рішення про відповідне збільшення кількості переможців конкурсу для іншого напрямку виконання Програми.
3.6. Працівники культури м. Львова, визначені переможцями конкурсу для кожного з напрямків виконання Програми, відзначаються грошовими винагородами.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, передбачених у кошторисі управління культури департаменту гуманітарної політики за КФК 110502 “Інші мистецькі заклади та заходи“.
4.2. Видатки на виплату грошових винагород проводяться у межах коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
4.3. Сума видатків на виконання Програми:
4.3.1. У 2015 році становить 126 тис. грн.
4.4. Розмір грошової винагороди переможцям конкурсу для кожного з напрямків виконання Програми становить 6000 грн. для однієї особи.
4.5. Виплату грошових винагород здійснює міська централізована бухгалтерія установ культури на підставі розпорядження Львівського міського голови.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми сприятиме:
5.1.1. Більш активному залученню працівників культури міста до участі у соціально-культурних проектах, вирішенню важливих питань комплексного розвитку сфери культури.
5.1.2. Впровадженню інноваційних методів роботи у сфері культури.
5.1.3. Налагодженню співпраці з місцевими органами влади.
5.1.4. Популяризації роботи у сфері культури.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

6.1. Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту гуманітарної політики.
6.2. Управління культури департаменту гуманітарної політики:
6.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
6.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
6.2.3. Вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання Програми“.
Секретар ради

Віза:

Начальник управління культури І. Магдиш