УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1372


від 12/26/2016
Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова“Керуючись ст. ст. 34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, беручи до уваги висновок постійної комісії гуманітарної політики (витяг з протоколу від 22.11.2016 36), міська рада ухвалила:
1. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 15.03.2007 676 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова“ (зі змінами):
1.1. Викласти підпункт 2.1 у новій редакції:
2.1. Для отримання допомоги мешканці звертаються із заявою безпосередньо до депутата міської ради на особистому прийомі“.
1.2. Вилучити з підпункту 2.4 друге речення.
1.3. У пункт 3 слова але не більше розміру 2000 грн. замінити словами але не менше 500 грн.
1.4. Вилучити пункт 4.
1.5. Викласти пункт 5 у новій редакції:
“5. Матеріальна допомога надається одній особі один раз на рік. В окремих випадках матеріальна допомога може надаватися одній особі більше одного разу на рік за поданням депутата міської ради, який хоче надати мешканцю м. Львова додаткову матеріальну допомогу, за погодженням з постійною комісією гуманітарної політики.
Отримання особою одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел“.
1.6. Викласти пункт 6 у новій редакції:
6. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова є наказ начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який видається на підставі подання депутата міської ради та підтверджуючих документів“.
1.7. Доповнити пунктом 11 у такій редакції:
“11. Щоквартальний звіт про використання кожним депутатом коштів на виконання депутатських повноважень оприлюднюється на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради www.lvivrada.gov.ua у частині інформації щодо прізвища, імені, по батькові заявника і депутата та суми матеріальної допомоги“.
2. Адміністративно-господарському управлінню при зверненні мешканців стосовно надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень скеровувати їх із заявою і пакетом необхідних документів до депутатів міської ради на особистий прийом.
Відповідальний: начальник
адміністративно-господарського управління.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.
Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 01/06/2017