УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4821


від 04/04/2019
Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc Додаток до Програми.xlsx


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 6368-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.04.2019 № 4821'
Остаточна редакція:
Відповідно до законів України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“, “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про охорону культурної спадщини з метою підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки (додається).
2. Встановити, що:
2.1. Роботи поточного характеру у багатоквартирних будинках, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у 2019 році проводяться у порядку, передбаченому ухвалою міської ради від 21.05.2015 № 4630 Про затвердження Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів будинків у м. Львові на 2015-2020 роки“.
2.2. Роботи капітального характеру на об’єктах, які до моменту прийняття цієї ухвали включені до титульних списків та щодо яких виділені бюджетні асигнування, здійснюються за кошти міського бюджету м. Львова.
2.3. Ремонтно-реставраційні роботи на об’єктах, що є пам’ятками культурної спадщини, та на які до моменту прийняття цієї ухвали виділені бюджетні асигнування, здійснюються за кошти міського бюджету м. Львова.
3. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 08.06.2017 № 2048 Про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017-2023 роки“:
3.1. Викласти пункти 5.5.1, 5.5.2 у новій редакції:
5.5.1. Виконання експертно-технічного обстеження ліфтів в закладах охорони здоров’я – за кошти міського бюджету м. Львова; у багатоквартирних будинках – за кошти співвласників будинку.
5.5.2. Заміна, модернізація, капітальний ремонт та диспетчеризація ліфтів: у закладах охорони здоров’яза кошти міського бюджету м. Львова, у багатоквартирних будинках – 90 % за кошти міського бюджету м. Львова, 10 % за кошти співвласників будинку“.
3.2. Викласти пункт 5.8.3 у новій редакції:
5.8.3. Районні адміністрації – у частині ремонтів ліфтів у багатоквартирних будинках, крім будинків ОСББ“.
3.3. Вилучити пункт 5.6.
4. Вважати такою, що втратила чинність, ухвалу Львівської міської ради від 21.05.2015 № 4630 “Про затвердження Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів будинків у м. Львові на 2015-2020 роки, крім у частині проведення поточного ремонту багатоквартирних будинків, що втрачає чинність з 31.12.2019.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові
на 2019-2020 роки
1. Паспорт Програми

1.
Ініціатор розроблення ПрограмиЛьвівська міська рада
2.
Розробник програмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
3.
Співрозробники ПрограмиРайонні адміністрації, управління охорони історичного середовища
4.
Виконавці ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації, управління охорони історичного середовища (надалі – Головні розпорядники коштів)
5.
Учасники ПрограмиСпіввласники багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управляючі компанії (управителі), виконавці житлових послуг будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств м. Львова (надалі – Учасники програми)
6.
Мета ПрограмиЗабезпечення схоронності житлового фонду м. Львова, підвищення ефективності та надійності його функціонування, поліпшення комфорту проживання мешканців багатоквартирних будинків на території м. Львова
7.
Термін реалізації Програми2019 – 2020 роки
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиМіський бюджет м. Львова
9.
Загальний обсяг фінансування Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах щорічних запланованих асигнувань у відповідності до механізму реалізації Програми та коштів співвласників багатоквартирних будинків
2. Загальний опис Програми

2.1. Програму підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств м. Львова, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки (надалі Програма) розроблено з врахуванням положень законів України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку“, “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про охорону культурної спадщини“.
2.2. Програма спрямована на покращення технічного стану багатоквартирних будинків у м. Львові способом проведення капітального ремонту, реконструкції та ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території м. Львова (надалі Роботи) на умовах співфінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та коштів співвласників багатоквартирних будинків.
2.3. Для збільшення обсягів Робіт у багатоквартирних будинках пропонується створити механізм співфінансування Робіт власниками квартир та нежилих приміщень у випадках, передбачених Програмою.
2.4. Основними джерелами фінансування є кошти міського бюджету м. Львова та кошти співвласників багатоквартирних будинків.
2.5. Суми, передбачені на виконання Програми, для Головних розпорядників коштів будуть затверджені у видатках міського бюджету м. Львова на 2019-2020 роки.
3. Мета Програми

3.1. Мета Програми – підтримка співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств м. Львова у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна.
3.2. Забезпечення схоронності багатоквартирних будинків м. Львова, здійснення державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.
3.3. Стимулювання активності мешканців у напрямку збереження та покращання стану житлового фонду у місті та страхування квартир і нежилих приміщень у багатоквартирних будинках.
3.4. Забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету м. Львова.
4. Механізм реалізації Програми у частині
співфінансування учасників

4.1. Напрямки фінансування Робіт, які будуть проводитися у рамках Програми, визначені у розділі 5.
4.2. Учасник програми не може претендувати на участь у Програмі за напрямком робіт, які були виконані за кошти міського бюджету м. Львова протягом 2015-2018 років.
4.3. Надання фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова для проведення робіт, визначених у розділі 5 Програми (крім підпункту 3 пункту 5.1 Програми), здійснюється на підставі договору про співробітництво між Головним розпорядником коштів Програми та Учасником програми.
4.3.1. Для участі у Програмі уповноважена особа подає Головному розпоряднику коштів звернення та кошторис на очікувану вартість Робіт.
4.3.2. За зверненнями Учасників програми, на підставі поданих ними кошторисів на очікувану вартість Робіт, Головні розпорядники коштів проводять огляд будинків щодо необхідності їх включення до проекту титульного списку об’єктів для виконання Робіт.
4.3.3. За результатами огляду Головні розпорядники коштів формують проекти титульних списків у порядку надходжень звернень відповідно до бюджетних призначень та частки співфінансування, про що повідомляють Учасників програми.
4.3.4. Уповноважена особа Учасника програми, будинок якого включено до проекту титульного списку, скликає загальні збори співвласників багатоквартирного будинку для прийняття рішення щодо участі у Програмі, умов співфінансування відповідно до розділу 5 цієї Програми, що оформляється протоколом.
4.3.5. Про результати зборів уповноважена особа Учасника програми повідомляє Головного розпорядника коштів та надає протокол зборів.
4.3.6. Основним критерієм для визначення будинків, які можуть бути включені у титульні списки, є участь у співфінансуванні та розмір частки співфінансування.
4.3.7. Головний розпорядник коштів, відповідно до рішення виконавчого комітету від 28.07.2017 № 670 “Про порядок затвердження титульних списків об’єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова погоджує титульні списки будинків, які потребують проведення Робіт.
4.3.8. Погоджені титульні списки об’єктів для виконання Робіт опубліковуються на офіційному сайті Львівської міської ради.
4.3.9. З метою укладання договору про співробітництво Учасник програми надає Головному розпоряднику коштів підтверджуючі документи про наявність коштів у розмірі, що складають частку співфінансування, визначену у розділі 5 Програми, від приблизної кошторисної вартості робіт.
4.3.10. На підставі рішення загальних зборів, погоджених титульних списків та підтверджуючих документів про наявність коштів уповноважена особа Учасника програми укладає договір з Головним розпорядником коштів про співробітництво, у якому зазначається частка співфінансування, яка спрямовується на виготовлення проектно-кошторисної документації, її експертизи та авансовий платіж підрядній організації.
4.3.11. Головний розпорядник коштів розробляє проектно-кошторисну документацію та проводить її експертизу за кошти Учасника програми. У випадку збільшення, або зменшення кошторисної вартості ремонту будинку та виникнення додаткових робіт укладається додатковий договір до договору про співробітництво з врахуванням змін вартості Робіт.
4.3.12. Головний розпорядник коштів проводить процедуру тендерних або допорогових закупівель Робіт (у порядку, визначеному Законом УкраїниПро публічні закупівлі“).
4.3.13. Після оголошення результатів закупівель Головний розпорядник коштів укладає договір на виконання робіт з переможцем торгів, у якому передбачено можливість здійснення авансового платежу підрядній організації Учасником програми у розмірі частки співфінасування, за виключенням вартості проектно-кошторисної документації та вартості її експертизи із врахуванням цінової пропозиції тендерних торгів.
4.3.14. Після завершення робіт Головний розпорядник коштів та Учасник програми проводять перевірку готовності до експлуатації об’єкта, відповідно до рішення виконавчого комітету від 29.12.2017 № 1191 “Про затвердження Положення про комісію з визначення готовності (часткової готовності) до експлуатації об’єктів які фінансуються за рахунок видатків, які фінансуються за рахунок видатків бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, та форми протоколу виїзного засідання комісії з визначення готовності до експлуатації об’єктів, які фінансуються за рахунок видатків бюджету розвитку міського бюджету м. Львова“.
4.4. Надання Головним розпорядником коштів (управлінням охорони історичного середовища) фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова для проведення ремонтно-реставраційних робіт спільного майна багатоквартирного будинку – пам’ятки культурної спадщини, визначених у підпункті 3 пункту 5.1 Програми (надалі ремонтно-реставраційні роботи) проводиться у такому порядку:
4.4.1. Для участі у Програмі на проведення ремонтно-реставраційних робіт уповноважена особа Учасника програми у межах строку дії Програми одноразово подає Головному розпоряднику коштів заяву про участь у Програмі де зазначає про те, що Учасник програми ознайомлений та погоджується з умовами Програми.
4.4.2. Для визначення окремих частин пам’ятки, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, Головний розпорядник коштів здійснює візуальне обстеження пам’ятки. До проведення зазначеного обстеження можуть залучатися відповідні фахівці виконавця робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, експерти проектних інститутів та спеціалізованих організацій, представники громадських організацій та інші.
4.4.3. Після подачі заяви, зазначеної у пункті 4.4.1 цієї Програми, та проведення обстеження, передбаченого у пункті 4.4.2 цієї Програми, керуючись критеріями: стан пам’ятки (її частин); цінність пам’ятки (її частин); готовність співвласників пам’ятки до фінансування проведення ремонтно-реставраційних робіт; наявність укладеного охоронного договору, Головний розпорядник коштів приймає рішення про включення чи не включення пам’ятки до Переліку об’єктів, які підлягають фінансуванню із залученням коштів, передбачених на реалізацію цієї Програми (надалі Перелік). Про прийняте рішення повідомляється уповноважена особа Учасника програми.
4.4.4. У разі включення пам’ятки до Переліку, на замовлення Учасника програми розробляється проектно-кошторисна документація на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки (надалі проектно-кошторисна документація на ремонтно-реставраційні роботи) з обов’язковим проведенням державної експертизи. Роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи та проведення державної експертизи повністю оплачує Учасник програми.
4.4.5. На підставі позитивних висновків державної експертизи проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи Учасник програми укладає договір на виконання ремонтно-реставраційних робіт з підрядником, який має усі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати, які необхідні згідно з законодавством України для виконання ним своїх обов’язків за договором.
4.4.6. Кошти на виконання ремонтно-реставраційних робіт, надаються Учасникові програми, відповідно до умов цієї Програми, як цільова фінансова допомога. Між Учасником програми та Головним розпорядником коштів укладається договір щодо перерахування коштів для оплати витрат Учасника програми з виконання ремонтно-реставраційних робіт у сумі до 70% від кошторисної вартості на виконання будівельних робіт, але не більше 499 999 грн.
4.4.7. Для фінансування витрат на виконання ремонтно-реставраційних робіт, відповідно до умов цієї Програми, Учасник програми відкриває в органах Казначейства окремий небюджетний рахунок. Відкритий Учасником програми небюджетний рахунок використовується виключно для операцій з коштами за Програмою та підлягає закриттю після завершення фінансування згідно з умовами цієї Програми.
4.4.8. Для укладання договору на перерахування коштів Учасник програми, не пізніше 60 календарних днів з моменту повідомлення про включення до Переліку об’єктів, які підлягають фінансуванню із залученням коштів, передбачених на реалізацію цієї Програми, але у будь-якому разі не пізніше 30 листопада календарного року у якому було подано заяву про участь у Програмі, надає Головному розпоряднику коштів: протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку, у якому зазначається про прийняті рішення щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт та визначення підрядників для виконання таких робіт, згода щодо співфінансування ремонтно-реставраційних робіт відповідно до умов цієї Програми та делегування повноважень на укладання договору на перерахування коштів; копію договору на виконання ремонтно-реставраційних робіт, засвідчену уповноваженою особою Учасника програми; копію установчого документу юридичної особи (за наявності), засвідчену уповноваженою особою Учасника програми.
4.4.9. Учасник програми несе відповідальність за правильність та достовірність наданої інформації і документів. Учасник програми виступає замовником виконання ремонтно-реставраційні робіт та несе відповідальність відповідно до законодавства України.
4.4.10. Перерахування коштів Головним розпорядником коштів, відповідно до укладеного договору, на відкритий в органах Казначейства окремий небюджетний рахунок здійснюється після оплати своєї частки коштів, відповідно до умов, визначених у підпункті 3 пункту 5.1 цієї Програми, згідно з договором на виконання ремонтно-реставраційних робіт на підставі актів виконаних робіт. Оплата актів приймання-виконаних будівельних робіт, кошти на оплату яких перераховуються Головним розпорядником коштів, відповідно до умов Програми, здійснюється при наявності позитивного висновку Управління фінансового контролю департаментуАдміністрація міського голови“.
4.4.11. Головний розпорядник коштів має право відмовити в укладенні договору на перерахування коштів або відмовити у здійснені перерахування коштів за наявності обгрунтованих підстав на це, про що письмово повідомляє Учасника програми.
4.4.12. У разі необхідності проведення додаткових робіт, не зазначених у початковій проектно-кошторисній документації на ремонтно-реставраційні роботи, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту, Головний розпорядник коштів має право внести відповідні зміни до договору на перерахування коштів, збільшивши суму коштів фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова у межах 70% від кошторисної вартості на виконання будівельних робіт.
4.4.13. У разі повторної подачі заяви про участь у Програмі, у межах строку дії Програми та пропущення термінів, передбачених у пункті 4.4.8 цієї Програми, Учасник програми втрачає право на участь у Програмі.
4.5. У разі виникнення непередбачуваних ситуацій (пожежа, пошкодження буревієм, обвал основних конструктивів будинку) у багатоквартирному будинку, перерахування коштів співвласникам будинку здійснюється за окремим рішенням виконавчого комітету у розмірі потреби, але не більше 499 999 грн.

5. Принципи співфінансування Робіт

5.1. Фінансування Робіт здійснюється за такими принципами:


з/п
Види робіт
Джерело фінансу-вання
Частка співфінан-сування
Обгрунту-вання
Виконавці Програми
1
2
3
4
5
6
1.
Капітальний ремонт аварійних будинків із виведенням з аварійного стану
Кошти
міського бюджету
м. Львова
100 % коштів міського бюджету
м. Львова
Будинки, що загрожують обвалом, які визнані аварійними до затвердження цієї Програми
Департамент житлового господарства та інфраструктури
2.
Капітальний ремонт та ремонтно-реставрацій-ні роботи основних конструкти-вів житлових будинків, що потребують невідклад-ного ремонту
Кошти
міського бюджету
м. Львова,
власні кошти співвлас-ників
До 90 % коштів міського бюджету
м. Львова та не менше
10 % коштів співвлас-ників будинку
Проведення ремонтних та ремонтно-реставрацій-них робіт у житлових будинках відповідно до технічних висновків та рекомендацій спеціалізова-них проектних організацій
Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації
3.

Ремонтно-реставра-ційні роботи у пам’ятках культурної спадщини
(головні фасади, сходові клітки)
Кошти
міського
бюджету
м. Львова,
власні кошти співвлас-ників
До 70 % коштів міського бюджету м.Львова (однак не більше 499 999 грн.) та
не менше 30 % коштів співвлас-ників будинку
Реставрація будинків, пам’яток архітектури
Управління охорони історичного середовища
4.
Капітальний ремонт або ремонтно-реставрацій-ні роботи з ремонту покрівлі у 1-3 поверхових будинках
Кошти
міського
бюджету
м. Львова, власні кошти співвлас-ників
До 90% коштів
міського бюджету м. Львова та не менше
10 % коштів співвлас-ників будинку
Проведення робіт у зв’язку з фізичною зношеністю та руйнуванням покрівлі
Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації, управління охорони історичного середовища
5.
Капітальний ремонт або ремонтно-реставрацій-ні роботи з ремонту покрівлі у 4-5 поверхових будинках
Кошти
міського
бюджету
м. Львова, власні кошти співвлас-ників
До 85% коштів
міського бюджету не менше 15 % коштів співвлас-ників будинку
Проведення робіт у зв’язку з фізичною зношеністю та руйнуванням покрівлі
Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації, управління охорони історичного середовища
6.
Капітальний ремонт або ремонтно-реставрацій-ні роботи з ремонту покрівлі у будинках вище 5-го поверху
Кошти
міського
бюджету
м. Львова, власні кошти співвлас-ників
До 70% коштів
міського бюджету
м. Львова не менше 30 % коштів співвлас-ників будинку
Проведення робіт у зв’язку з фізичною зношеністю та руйнуванням покрівлі
Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації, управління охорони історичного середовища
7.
Невідкладний ремонт каналізаційних випусків
Кошти міського бюджету м. Львова
100 % коштів міського бюджету м. Львова
Відповідно до технічних висновків та рекомендацій спеціалізова-них проектних організацій та рішення районної комісії ТЕБ і НС
Районні адміністрації, департамент житлового господарства та інфраструктури

5.2. Фінансування Програми за видом робіт капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж здійснюється відповідно до додатку до цієї Програми.
6. Як Програма пов'язана з галузевими програмами
та стратегією міста

6.1. Програма повністю підтримує мету і завдання Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою від 20.10.2011 № 861. У наведених стратегічних документах зазначена необхідність дій, скерованих на покращення стану житлового фонду та підтримку ініціатив громади у цьому напрямку (зокрема ОСББ).

7. Звітування щодо реалізації Програми

7.1. Після завершення Програми Головні розпорядники коштів підводять підсумки, готують звіти, у яких зазначають суми витрачених коштів, опис проведених робіт по кожному об’єкту, кількість відремонтованих будинків та чисельність мешканців, які взяли участь у Програмі.
7.2. Звіти подаються для ознайомлення постійним комісіям міської ради.
7.3. Результати роботи Програми висвітлюються для громадськості з метою заохочення мешканців та популяризації механізму співфінансування на офіційному сайті Львівської міської ради та інших засобах.
7.4. За результатами проведеного звітування Львівська міська рада приймає рішення щодо продовження дії Програми.
8. Ефект від реалізації Програми

8.1. Міжнародний досвід використання програм співфінансування дозволяє стверджувати, що мешканці, які залучили власні кошти для виконання робіт, надалі дбайливіше ставляться до спільного майна.
8.2. Програма стимулює активність громади при вирішенні питань житлово-комунального господарства у місті, у тому числі підтримуючи розвиток ОСББ та інших форм власності.
8.3. Організація ефективного управління у сфері житлово-комунального господарства, створення умов для залучення додаткових джерел фінансування з метою ремонту та збереження житлового фонду.
9. Ризики, що постають перед реалізацією Програми

9.1. Недовіра населення і, як наслідок, недостатня кількість звернень на участь у Програмі. Протидія – проведення активної інформаційної кампанії з демонстрацією вже виконаних ремонтів. Досвід аналогічних проектів підтверджує, що кількість звернень зростає після демонстрації конкретних прикладів успішної реалізації.
9.2. Неякісне виконання ремонтних робіт. Протидія – контроль за виконанням робіт з обов’язковою участю співвласників будинку.
10. Цільовий сегмент

10.1. Скористатися Програмою можуть співвласники багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, які потребують проведення невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт.


11. Керівництво Програмою

11.1. Керівництво Програмою здійснює заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
житлового господарства В. Іванов


Додаток до Програми.xlsx

Дата оприлюднення: 04/18/2019