УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1190


від 11/10/2016
Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“Втратив чинність
згідно з ухвалою 4632-2019
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердж'

  Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України, з метою надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа міська рада ухвалила:
  1. Внести зміни у додаток 1 до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“ (зі змінами):
  1.1. Доповнити пункт 1.2 підпунктом 1.2.2.16 у такій редакції:
  1.2.2.16. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу.
  Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу визначається рішенням виконавчого комітету від 01.04.2016 № 261 “Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу“.
  1.2. Підпункт 3.2.2.1 пункту 3.2 викласти у новій редакції:
  3.2.2.1. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та муніципальних субсидій.
  Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та муніципальних субсидій визначається рішеннями виконавчого комітету від 01.03.2002 № 80 Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян, від 01.04.2016 № 261 Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу“.
  Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг має на меті соціальний захист найбільш вразливих верств населення, зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, інвалідів по зору 1 та 2 групи, інвалідів війни УПА, учасників бойових дій УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів.
  Надання муніципальних субсидій має на меті соціальний захист сімей, у яких проживає двоє та більше інвалідів, інвалідів по зору 1 та 2 групи, одиноких інвалідів 1 та 2 групи, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій сімей“.
  1.3. Доповнити розділом 5-1 у такій редакції:
  “5-1. Надання фінансової допомоги закладам (установам тощо), у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа
  5-1.1. Загальні положення
  Однією з найвищих соціальних цінностей держави є соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
  Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. Якщо з певних причин немає можливості влаштувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ю, їх може бути влаштовано до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми власності та підпорядкування.
  Необхідно зауважити, що на практиці існують випадки, коли діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа проживають (перебувають) у гуртожитках для дітей-сиріт“.
  На законодавчому рівні серед державних гарантій не передбачено пільгової оплати вартості житлово-комунальних послуг у житлових приміщеннях, у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа. Проте, органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих, житлових і майнових прав та інтересів дітей та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  Органи місцевого самоврядування здійснюють у межах бюджетних асигнувань розробку і виконання цільових програм щодо поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
  Програма у частині надання фінансової допомоги закладам (установам тощо), у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа, спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази таких закладів (установ), покращення умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, підвищення рівня їх соціального захисту та якості отримуваних ними у цих закладах послуг, розвитку відповідних соціальних ініціатив тощо.
  5-1.2. Мета та основні завдання
  5-1.2.1. Метою Програми у частині надання фінансової допомоги закладам (установам тощо), у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа є підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, створення належних житлово-побутових умов, покращення якості послуг, які надаються зазначеним категоріям дітей.
  5-1.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання фінансової допомоги закладам (установам тощо), у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа, передбачається:
  5-1.2.2.1. Надання фінансової допомоги закладам (установам тощо), у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа.
  Порядок надання фінансової допомоги закладам (установам тощо), у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, визначається рішенням виконавчого комітету 01.08.2016 № 611 Про окремі питання соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа“.
  5-1.3. Очікувані результати
  5-1.3.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до приватних закладів, покращення їх матеріального становища.
  5-1.3.2. Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у державних закладах, та створення «домашніх» умов виховання.
  5-1.3.3. Покращення житлово-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей.
  5-1.4. Джерела фінансування
  Фінансування Програми у частині надання фінансової допомоги закладам (установам тощо), у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний рік“.
  2. Встановити, що пункт 1.3 цієї ухвали чинний до 31.12.2016.
  Міський голова А. Садовий

  Дата оприлюднення: 11/23/2016