УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 3825


від 09/18/2014
Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.05.2014 № 3315Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, “Про освіту“, на виконання ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімеймешканців м. Львова“ міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 15.05.2014 № 3315 “Про затвердження Програми навчання плаванню у м. Львові на 2014-2015 роки“:
1. Викласти перший абзац вступу у новій редакції:
“Завданням Програми навчання плаванню у м. Львові на 2014-2015 роки (надалі – Програма) є здобуття дітьми віком 9-15 років (включно) навиків з плавання, популяризація здорового способу життя, занять спортом та фізичною культурою“.
2. Викласти пункт 2.1 у новій редакції:
“2.1. Метою Програми є розширення можливостей здобуття вмінь та навиків плавання дітьми м. Львова, залучення до плавання дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів (які мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань), дітей, які постраждали внаслідок Скнилівської трагедії, талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, у тому числі гуртківців установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів м. Львова, учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції“.
3. Викласти пункт 3.2 у новій редакції:
“3.2. Формування та затвердження списку дітей з числа дітей малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів (які мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань), дітей, які постраждали внаслідок Скнилівської трагедії, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, для участі у Програмі“.

Міський голова А. Садовий