УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 575


від 03/01/2007
Про внесення змін та доповнень у додаток до ухвали міської ради від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими законами України, ухвалою міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“, враховуючи пропозиції департаментів Львівської міської ради та інших виконавчих органів ради, міська рада ухвалила:
1. Внести зміни та доповнення у додаток до ухвали міської ради від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
1.1. Викласти пункт 17 розділу I “ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ“ у новій редакції:
“17. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів для юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, окрім випадків, передбачених пунктом 20 розділу X “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ“ цього Положення.“
1.2. Доповнити розділ I “ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ“ пунктом 28 у такій редакції:
“28. Прийняття рішень щодо оформлення відповідно до законодавства права власності на об'єкти нерухомого майна незалежно від форм власності.“
1.3. Доповнити частину 3 “ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІЖВІДОМЧИХ ПРОЕКТІВ“ розділу III “ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ, ПІДПОРЯДКОВАНІ ПЕРШОМУ ЗАСТУПНИКУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ“ пунктами 12 та 13 у такій редакції:
“12. Виконання управлінням функцій робочого органу з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Львові.
13. Участь у регулюванні розміщення зовнішньої реклами у місті, здійснення контролю за технічним станом рекламних конструкцій, справляння орендної плати за їх розміщення, укладання відповідних договорів. “
1.4. Вилучити розділ IV “ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ, ПІДПОРЯДКОВАНІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СЕКРЕТАРЮ РАДИ“.
1.5. Вилучити підпункт 1.10 з розділу V “ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ“.
1.6. Вилучити пункти 17 та 28 з розділу VII “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ“.
1.7. Викласти пункти 22, 25, 27, 29, 32, 57, 58 розділу VII “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ“ у новій редакції:
“22. Встановлення порядку розрахунку та сплати інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури міста, перегляд розміру інвестиційного внеску або звільнення від його сплати згідно з положенням, затвердженим радою.“
“25. Управління об'єктами ресторанного, готельного господарства, побутового і торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності та підпорядковані департаменту, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідних рівня і якості послуг населенню.“
“27. Оформлення і надання, призупинення та анулювання дозволів на розміщення об'єктів стаціонарної (у тому числі малих архітектурних форм) і пересувної мережі з надання торговельних та побутових послуг населенню, об’єктів ресторанного і ринкового господарства.“
“29. Координація діяльності на території міста підприємств та об'єктів торговельного і побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства усіх форм власності; здійснення заходів щодо оптимізації їх мережі.“
“32. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності громади міста; встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відведеній території міста підприємств, установ, організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.“
“57. Розгляд та вирішення питань про передачу комунального житла у приватну власність громадян (приватизацію), реприватизацію житла.
58. Видача свідоцтв на право власності на об'єкти нерухомого майна.“
1.8. Доповнити розділ VII “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ“ пунктами 65, 66, 67, 68, 69, 70 у такій редакції:
“65. Затвердження, моніторинг та контроль за виконанням фінансових планів підпорядкованих департаменту комунальних підприємств.
66. Управління корпоративними правами Львівської міської ради.
67. Ведення бази даних комунальних підприємств.
68. Створення системи моніторингу споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів у закладах освіти, охорони здоров’я, культури.
69. Участь у формуванні професійних управлінських механізмів у ділянці споживання енергоносіїв.
70. Вирішення питань паспортизації аптек.“
1.9. Виключити пункти 18 та 67 з розділу X “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ“.
1.10. Викласти пункти 14, 20, 21, 65, 71 розділу X “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ“ у новій редакції:
“14. Підготовка документів на розгляд виконавчого комітету про надання дозволів у встановленому виконавчим комітетом порядку на будівництво, розширення, реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам’яток.“
“20. Прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів для фізичних осіб при здійсненні ними нового будівництва, реконструкції, добудови (прибудови) індивідуальних житлових будинків на земельній ділянці, що належить їм на праві власності та проведення фізичними особами перепланувань, реконструкцій, добудов (прибудов) жилих приміщень у багатоквартирних будинках.
21. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів для юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, окрім випадків, передбачених пунктом 20 цього розділу.“
“65. Проведення інвентаризації земель міста.“
“71. На підставі рішення ради або рішень судів укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди, договорів про земельні сервітути, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування.“
1.11. Доповнити розділ X “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ“ пунктами 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, у такій редакції:
“77. Проведення єдиної політики у місті щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм.
78. Надання висновків за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам на території міста.
79. Підготовка незалежних екологічних висновків стосовно проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво і реконструкції юридичними особами, фізичними особами підприємцями та фізичними особами екологічно небезпечних об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища.
80. Здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
81. Надання згоди на розміщення нових або реконструйованих діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди навколишньому природному середовищу, системі питного водопостачання, водним об'єктам, об'єктам заповідного фонду.
82. Внесення пропозицій міській раді щодо визначення граничних розмірів відрахувань з міського природоохоронного фонду на проведення незалежних екологічних експертиз.
83. Підготовка пропозицій щодо прийняття рішень виконавчим комітетом про скасування дозволів підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям на експлуатацію об'єктів сфери обслуговування населення, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку у випадках порушення ними вимог природоохоронного законодавства.
84. Організація озеленення, охорони та утримання зелених насаджень у місті.
85. Розгляд та вирішення питань самовільного будівництва.“
1.12. Викласти пункти 9, 10, 11, 17, 26, 31, 32, 33, 35, 44, 45, 48 розділу XI “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ“ у новій редакції:
“9. Затвердження актів приймання-передачі майна загального користування у спільну власність власникам квартир і нежитлових приміщень та зняття з балансу міської ради приватизованих житлових будинків.
10. Формування та подання на розгляд виконавчого комітету тарифів на житлово-комунальні і транспортні послуги, які надаються мешканцям міста підприємствами, підпорядкованими департаменту, та іншими підприємствами, контроль за їх дотриманням.
11. Забезпечення роботи міжвідомчих комісій при виконавчому комітеті з розгляду питань щодо технічного стану будинків і квартир та з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та затвердження їх висновків. Організація роботи громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті та комісії, що утворюється наказами по департаменту з розгляду питань, що відносяться до повноважень департаменту.“
“17. Подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства; надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, та ін.; надання житла черговикам підприємств, установ, організацій; створення та закріплення квартир житлово-будівельних кооперативів.“
“26. Організація підготовки житлово-комунального господарства та інфраструктури міста до роботи в осінньо-зимовий період.“
“31. Укладення угод та організація виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, що є у комунальній власності міста; видача замовлення на виготовлення технічної документації на капітальний ремонт житлового фонду і організація прийняття в експлуатацію об'єктів житлового фонду після завершення капітального ремонту.
32. Утворення групи технічного нагляду за проведенням робіт з будівництва, капітального ремонту і реконструкції житлового фонду при управлінні житлового господарства та групи технічного нагляду за проведенням робіт з будівництва, капітального ремонту і реконструкції об'єктів інженерного господарства та інфраструктури міста при управлінні інженерного господарства.
33. Здійснення погодження проектно-технічної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів житлового господарства та інфраструктури міста.“
“35. Вирішення питань, пов'язаних з утриманням тварин, знешкодженням та захороненням їх трупів, забезпеченням належного ветеринарно-санітарного стану у місті.“
“44. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції і капітальному ремонті об'єктів інженерного забезпечення та транспортного обслуговування інфраструктури міста.
45. Підготовка розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу і прийняття рішень про затвердження лімітів споживання води для всіх груп споживачів.“
“48. Організація і здійснення контролю за виконанням робіт зі встановлення та експлуатації світлофорних об'єктів, встановлення плоских дорожніх знаків у м.Львові.“
1.13. Вилучити пункти 36, 46 з розділу XI “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ“.
1.14. Доповнити розділ XI “ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ“ підпунктами 4.7, 4.8 і пунктами 64, 65, 66, 67 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 у такій редакції:
“4.7 рівня телекомунікаційних послуг;
4.8 стану паркування автотранспорту.“
“64. Координація роботи з приймання-передачі об'єктів відомчого житлового фонду у комунальну власність м.Львова.
65. Проведення аналізу ліфтового господарства міста та впровадження нових, ефективних форм обслуговування у цій сфері, здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які залучені до технічної експлуатації та ремонту ліфтів і диспетчерських систем ліфтового господарства.
66. Координація роботи підприємств житлового господарства з питань водо-, теплопостачання та водовідведення.
67. Забезпечення комплексного впровадження заходів енергозбереження і ефективного використання енергоресурсів у житловому господарстві та інфраструктурі міста.
68. Організація місць зберігання автотранспорту та контроль за їх діяльністю.
69. Організація конкурсів з визначення операторів паркування автотранспорту.
70. Затвердження розрахункового тарифу на транспортні послуги, що надаються автотранспортними підприємствами і підприємствами електротранспорту.
71. Формування обгрунтованих розрахунків щодо видатків з міського бюджету м.Львова для забезпечення функціонування інженерних мереж, об'єктів житлового господарства та транспортного забезпечення.
72. Проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств, контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо оплати праці працівників підпорядкованих підприємств.
73. Робота зі зверненнями громадян, установ, підприємств та організацій з питань інфраструктури і житлового господарства, ведення архівної справи з питань, віднесених до компетенції департаменту.
74. Погодження призначення керівників відділів житлового та комунального господарства районних адміністрацій і директорів комунальних підприємств, що підпорядковуються департаменту.“
Міський голова А.Садовий