УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1661


від 07/12/2012
Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2012-2014 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 2028-2012
у додаток 1 згідно з ухвалою 2473-2013
у додаок 1 згідно з ухвалою 2284-2017

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 12.07.2012 № 1661' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 12.07.2012 № 1661' Database 'Ухвали ЛМР', View '4. Ухвали', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 12.07.2012 № 1661 “Про затвердж'
Втратив чинність
згідно з ухвалою 3889-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про окремі питання приватизації комунального майна м. Львова'

  Остаточна редакція:
  Керуючись Законами України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки, з метою стимулювання попиту на об’єкти, збільшення конкурентності та забезпечення надходжень від приватизації об'єктів комунальної власності м. Львова міська рада ухвалила:
  1. Затвердити:
  1.1. Програму приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2012-2014 роки (додаток 1).
  1.2. Типовий договір “Про проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації, що приватизовується способом викупу“ (додаток 2).
  1.3. Типовий договір “Про проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації, що приватизовується способом конкурсу, аукціону“ (додаток 3).
  1.4. Типовий договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації способом викупу (додаток 4).
  1.5. Типовий договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні (на конкурсі) (додаток 5).
  2. Встановити, що ця ухвала набирає чинності з часу її прийняття.
  3. Вважати, що після набрання чинності цієї ухвали ухвала міської ради від 05.03.2009 № 2453 “Про затвердження Програми приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2009-2010 роки втрачає чинність.
  4. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.


  Міський голова А. Садовий  Додаток 1

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____

  ПРОГРАМА
  приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2012-2014 роки


  Розділ 1. Загальна частина

  1.1. У Програмі приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2012-2014 роки (надалі – Програма) визначено основну мету, пріоритети та умови приватизації комунального майна м. Львова. Ця Програма діє до затвердження чергової програми приватизації майна комунальної власності м. Львова.
  1.2. Основною метою приватизації у 2012-2014 роках є підвищення соціально-економічної ефективності використання майна способом завершення широкомасштабної приватизації, створення конкурентного середовища та забезпечення надходження коштів від приватизації до бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
  1.3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Львова визначає Львівська міська рада виключно на пленарних засіданнях ради. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку міського бюджету м. Львова.
  1.4. Відчуження майна, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова, регулюється Законами України Про приватизацію державного майна“, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію), інших законів та підзаконних нормативно-правових актів з питань приватизації. Органом приватизації комунального майна м. Львова є управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради.
  1.5. До пріоритетів проведення приватизації у 2012-2014 роках належать:
  1.5.1. Першочерговий продаж дрібних і малоліквідних об'єктів нерухомого майна площею до 100 кв. м (підвали, напівпідвали, цоколі, мезоніни, мансарди), об'єктів незавершеного будівництва.
  1.5.2. Досягнення максимальної ефективності продажу об'єктів приватизації.
  1.5.3. Продаж збиткових і малоприбуткових комунальних підприємств під зобов'язання покупця щодо проведення фінансового оздоровлення таких об'єктів приватизації.
  1.5.4. Продаж високоліквідних об'єктів для забезпечення виконання бюджетних завдань.
  1.5.5. Забезпечення збільшення надходження до міського бюджету м. Львова коштів від приватизації через підвищення конкурентності та прозорості продажів.
  1.5.6. Врахування індивідуальних особливостей об'єктів приватизації.
  1.6. Виходячи з мети та пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються завдання щодо:
  1.6.1. Приватизації об'єктів, подальше перебування у комунальній власності яких є економічно недоцільним.
  1.6.2. Забезпечення надходження до бюджету розвитку міського бюджету м. Львова коштів від приватизації комунального майна у сумі, передбаченій у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
  Розділ 2. Підготовка майна до приватизації

  2.1. Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, інші органи, на балансі яких знаходиться майно територіальної громади м. Львова протягом року подають на розгляд постійної комісії комунального майна та власності Львівської міської ради переліки об'єктів права комунальної власності, які за результатами аналізу їх фінансового і виробничо-технічного стану за минулий рік та ефективності використання майна можуть бути включені до переліків об'єктів, що підлягають приватизації, а також об'єкти, які не підлягають приватизації.
  2.2. До переліків об’єктів, що підлягають приватизації включаються у першу чергу:
  2.2.1. Об'єкти, подальше перебування яких у комунальній власності є економічно недоцільним та потребує додаткових витрат бюджетних коштів на їх утримання або розвиток.
  2.2.2. Підприємства, що потребують фінансового оздоровлення способом залучення інвестицій.
  2.2.3. Об'єкти незавершеного будівництва, що не можуть бути добудовані за рахунок бюджетних коштів.
  2.3. До переліків об’єктів, що не підлягають приватизації, можуть включатися об'єкти, які мають важливе, стратегічне значення для економіки міста.
  2.4. Управління комунальної власності департаменту економічної політики на основі висновків постійної комісії комунального майна та власності, оформлених протоколом засідання цієї комісії, формує та подає міській раді на затвердження:
  2.4.1. Перелік об'єктів, які не підлягають приватизації.
  2.4.2. Переліки об'єктів приватизації, продаж яких повинен забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації способом викупу чи продажу на аукціоні (конкурсі).
  2.4.3. Перелік об'єктів, які з метою залучення інвестицій в економіку міста можуть передаватись у концесію.
  2.5. Управління комунальної власності департаменту економічної політики здійснює передприватизаційну підготовку об'єктів комунальної власності відповідно до Законів України “Про приватизацію державного майна“ та “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“.
  2.6. Управління комунальної власності департаменту економічної політики регулярно подає на розгляд постійної комісії комунального майна та власності перелік поданих заяв від потенційних покупців про включення об'єкта малої приватизації до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, інформацію про запропонований заявником спосіб приватизації, про стан виконання наймачем договору найму.
  Розділ 3. Порядок застосування способів приватизації

  3.1. У цій Програмі використаний встановлений законодавством України про приватизацію розподіл об'єктів державної власності за кваліфікаційними ознаками з метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації (групи А, В, Г, Д, Е і Ж):
  3.1.1. Група А єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені у самостійні суб'єкти господарювання юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 млн. грн. та/або вартість майна яких недостатня для формування статутного капіталу господарського товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; окреме індивідуально визначене майно, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано.
  Окремим індивідуально визначеним майном вважається рухоме та нерухоме майно державних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном; майно державних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств.
  3.1.2. Група В єдині майнові комплекси державних підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), їх структурних підрозділів, на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період перевищує 70 млн. грн. та/або вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; акції акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації та корпоратизації (крім об'єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств і організацій сільського, рибного господарства та агропромислового комплексу незалежно від вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані.
  3.1.3. Група Г єдині майнові комплекси державних підприємств та акції акціонерних товариств, які на час прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-промислового комплексу, а також об'єкти, визначені уповноваженими органами управління як такі, що потребують застосування індивідуального підходу до приватизації (такі, що мають унікальні виробництва, використовують рідкісні ресурси (нематеріальні активи, ноу-хау, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають таким вимогам).
  3.1.4. Група Д об'єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об'єкти, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані.
  3.1.5. Група Е акції (частки, паї), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами.
  3.1.6. Група Ж об'єкти соціально-культурного призначення, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.
  До об'єктів соціально-культурного призначення належать об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об'єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об'єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств, перебувають на балансі підприємств, якщо такі об'єкти не включено до складу майна, що передається у комунальну власність.
  3.2. Об'єктами малої приватизації є об'єкти приватизації, що належать до груп А, Д і Ж.
  3.3. Приватизація комунального майна здійснюється у способи, визначені Законами України “Про приватизацію державного майна “ і “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“ з врахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об'єктів приватизації Законами України “Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації“, “Про охорону культурної спадщини“, іншими законами та цією Програмою.
  3.4. Приватизація об'єктів малої приватизації відповідно до вимог Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“ з врахуванням особливостей, визначених цією Програмою, здійснюється способом:
  3.4.1. Викупу.
  3.4.2. Продажу на аукціоні з оголошенням початкової ціни продажу (у тому числі зі зниженням ціни за рішенням аукціонної комісії не більше як на 10 відсотків від початкової ціни об’єкта продажу на першому аукціоні у разі, коли бажання придбати його за оголошеною початковою ціною продажу не висловлює жоден учасник аукціону).
  3.4.3. Продажу на аукціоні за методом зниження ціни (у тому числі зі зниженням ціни за рішенням міської ради більше як на 10 відсотків до рівня фактичного попиту, але не нижче 30 відсотків від початкової ціни продажу у разі, якщо об’єкт продажу не був проданий під час аукціону з оголошенням початкової ціни продажу.
  3.4.4. Продажу на аукціоні без оголошення початкової ціни за рішенням міської ради (у разі, коли об’єкт продажу не був проданий у ході першого аукціону з оголошенням початкової ціни продажу і застосовувалося зниження ціни не більше як на 10 відсотків та аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв на участь у ньому.
  3.4.5. Продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (надалі конкурс).
  3.4.6. Продаж об'єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників аукціону.
  3.4.7. Питання затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації та визначення способу приватизації: викуп, продаж на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), продаж на конкурсі належать до повноважень Львівської міської ради та вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.
  3.4.8. Способом продажу за конкурсом може здійснюватися приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об'єктів групи Ж.
  3.4.9. Викуп застосовується щодо об'єктів малої приватизації, які не продано на аукціоні, за конкурсом, а також у разі, якщо право покупця на викуп об'єкта передбачене законодавчими актами з врахуванням переважного права наймача, який належно виконує свої обов'язки за договором найму, на придбання речі, переданої у найм, у разі її продажу, відповідно до ст. 777 Цивільного кодексу України, та (або) якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, у розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб'єктом оціночної діяльності суб'єктом господарювання для цілей оренди майна, у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого комунального майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення), відповідно до ст. 182 Закону України Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“.
  3.4.10. Об’єкти, які зайняті колишніми орендарями, термін дії договорів оренди яких закінчився і не продовжений у встановленому порядку, можуть бути приватизовані способом продажу на аукціоні або за конкурсом.
  3.4.11. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта малої приватизації способом продажу на аукціоні або продажу за конкурсом, аукціон (конкурс) вважається таким, що не відбувся, а питання подальшого використання об'єкта комунальної власності вирішується у встановленому порядку, а-саме: об’єкт може бути приватизований чи наданий у користування комунальним підприємствам чи особам іншої форми власності згідно з вимогами чинного законодавства України за рішенням міської ради. Проект ухвали міської ради про приватизацію об'єкта способом продажу на аукціоні за методом зниження ціни чи без оголошення ціни управління комунальної власності департаменту економічної політики готує за рекомендацією аукціонної (конкурсної) комісії та висновку постійної комісії комунального майна та власності.
  3.5. Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна". У разі придбання об'єкта малої приватизації покупцями – фізичними особами, вони подають до органу приватизації довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).
  Форма заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та перелік документів, що додаються до заяви, затверджує виконавчий комітет міської ради.
  3.6. Питання відшкодування невід'ємних поліпшень, здійснених орендарем за час оренди, вирішує власник згідно з вимогами чинного законодавства України.
  3.7. З метою забезпечення потреб та інтересів територіальної громади м. Львова у сфері містобудування та архітектури приватизація гаражів здійснюється за погодженням з управлінням архітектури департаменту містобудування.
  3.8. Приватизація суборендованих приміщень, у тому числі суборендарем, здійснюється згідно з вимогами п. 3.4 цієї Програми.
  3.9. Продаж об'єктів незавершеного будівництва за рішенням міської ради здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об'єкти. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з переважним правом орендаря на придбання їх у власність у разі зняття заборони на приватизацію зазначених земельних ділянок:
  3.9.1. Об'єкт незавершеного будівництва, який пропонувався до продажу разом із земельною ділянкою комунальної власності та не був проданий у зв'язку з неподанням заяв про участь у придбанні такого об'єкта, може бути за рішенням міської ради запропонованим до продажу без земельної ділянки.
  3.9.2. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється способом:
  3.9.2.1. Продажу на аукціоні, за конкурсом.
  3.9.2.2. Продажу способом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта.
  3.9.2.3. Продажу під розбирання.
  3.9.3. Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв'язку з неподанням заяв про участь у ньому, управління комунальної власності департаменту економічної політики за рекомендацією аукціонної комісії та висновку постійної комісії комунального майна та власності готує проект ухвали міської ради про продаж такого об'єкта на аукціоні без оголошення ціни.
  3.9.4. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, власник може прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва під розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений власником як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами.
  3.10. Умови конкурсу визначає конкурсна комісія, що утворюється продавцем та діє у порядку, встановленому Фондом державного майна України. Комісія може утворюватися з представників управління комунальної власності департаменту економічної політики, постійної комісії комунального майна та власності, виконавчих органів міської ради, балансоутримувача об’єкта продажу, членів трудового колективу об'єкта, що приватизується, у разі необхідності спеціалістів, експертів у відповідних галузях народного господарства. Кількість членів конкурсної комісії може становити від п'яти до дев'яти осіб.
  У разі, якщо на конкурс з продажу об'єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об'єкт за рішенням конкурсної комісії може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
  3.11. Умови аукціону визначає комісія, яку утворює продавець для забезпечення продажу на аукціоні об’єктів комунальної власності (аукціонна комісія). Комісія може створюватися з представників управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради, постійної комісії комунального майна та власності міської ради, виконавчих органів міської ради, балансоутримувача об’єкта продажу, членів трудового колективу об'єкта, що приватизується, у разі необхідності - спеціалістів, експертів у відповідних галузях народного господарства. Кількість членів аукціонної комісії може становити від п'яти до дев'яти осіб.
  У разі якщо на аукціон з продажу об'єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об'єкт за рішенням аукціонної комісії може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
  3.12. Аукціон (конкурс) проводиться уповноваженою особою з спеціальною підготовкою та належними повноваженнями, яка володіє технікою проведення торгів, має досвід їх проведення – ліцитатором, на підставі договору про надання послуг при реалізації майна на аукціоні (конкурсі) або працівником управління комунальної власності зі спеціальною підготовкою для проведення аукціону (конкурсу).
  3.13. Визначення особи, що має право на проведення аукціону (конкурсу), здійснюється за рекомендацією комісії, утвореної для забезпечення продажу на аукціоні (конкурсі) об’єктів комунальної власності.
  3.14. Для прийняття виваженого та обгрунтованого рішення при визначенні уповноваженої особи для проведення аукціону (конкурсу) комісія для забезпечення продажу на аукціоні об’єктів комунального майна враховує:
  3.14.1. Досвід діяльності.
  3.14.2. Можливість забезпечення проведення аукціону технічними засобами (аудіо- та відеоапаратура, засоби копіювання та друку документів), кваліфікованим персоналом зі спеціальною підготовкою, картками учасників аукціону тощо.
  3.14.3. Можливість промоції об’єктів продажу за рахунок уповноваженої особи.
  3.14.4. Умови оплати за проведення аукціону.
  3.14.5. Строки підготовки та подання на затвердження в орган приватизації протоколу аукціону.
  3.14.6. Надання підтверджуючих матеріалів, належно засвідчених копій установчих документів підприємства та проекту договору про надання послуг при реалізації майна на аукціоні.
  3.15. Орендарі (суборендарі) приміщень комунальної власності мають право до 31.12.2017 у встановленому порядку звернутись до Львівської міської ради із заявою про приватизацію обєкта комунальної власності м. Львова способом викупу.
  3.16. Орендар (суборендар) приміщень комунальної власності має переважне право на викуп орендованого майна у разі, якщо він орендує (суборендує) приміщення, в яких за згодою орендодавця він здійснив поліпшення, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, за рахунок власних коштів вартістю не менше 25 відсотків від ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення).
  3.17. Якщо у термін до 31.12.2017 потенційний покупець не подав заяву на приватизацію обєкта комунальної власності м. Львова способом викупу, то подальша приватизація такого майна можлива лише способом продажу на аукціоні.
  Розділ 4. Визначення ціни об’єктів приватизації

  4.1. З метою приватизації об’єктів у межах ринкових цін визначення вартості об’єктів здійснюється через незалежну оцінку відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“, Методики оцінки вартості майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2003 № 1442, та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна.
  4.2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації способом викупу, та початкова ціна об’єкта малої приватизації на аукціоні або за конкурсом встановлюється на підставі результатів його оцінки.
  4.3. Надання пільг з оплати за об’єкти приватизації комунальної власності чи зменшення ціни продажу об’єктів комунальної власності іншим чином не допускається.
  Розділ 5. Фінансове забезпечення виконання програми

  5.1. Заходи, пов’язані з виконанням Програми, фінансуються з загального фонду міського бюджету м. Львова і використовуються на:
  5.1.1. Проведення інформаційної діяльності з висвітлення процесів приватизації.
  5.1.2. Оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації (оплату за виготовлення паспортів пам’яток культурної спадщини та інших документів, необхідних при оцінці пам’яток; виготовлення технічної документації, свідоцтв на право власності, реєстрацію права власності територіальної громади м. Львова, у разі необхідності – оплату послуг суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки комунального майна, оплату ліцензованих організацій з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти приватизації – окремо розміщені будівлі чи споруди, та інші витрати).
  5.1.3. Навчання працівників та підвищення кваліфікації з питань оцінки і приватизації майна.
  5.1.4. Оплату робіт з оформлення і передачі приватизаційних справ в архів.
  5.1.5. Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки і оргтехніки.
  5.1.6. Придбання канцтоварів, паперу, конвертів, бланків та іншого канцелярського приладдя.
  5.1.7. Придбання довідкової літератури (у тому числі на електронних носіях).
  5.1.8. Придбання розхідних матеріалів та малоцінних і швидкозношувальних предметів до комп’ютерної техніки та оргтехніки.
  5.1.9. Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки.
  5.2. Оплата послуг суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки комунального майна може здійснюватися на підставі багатостороннього договору, укладеного відповідно до ст. 11 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“, згідно з яким замовником виступає управління комунальної власності департаменту економічної політики, виконавцем – суб’єкт оціночної діяльності, визначений за результатами проведення відповідного конкурсу, а платником – покупець або переможець конкурсу/аукціону.
  5.3. Витрати на виготовлення паспортів пам’яток культурної спадщини та інших документів, необхідних для оцінки пам’яток, на оплату послуг суб’єктів оціночної діяльності з незалежної оцінки об’єктів приватизації, на оплату ліцензованих організацій з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти приватизації – окремо розміщені будівлі чи споруди підлягають відшкодуванню у 5-денний термін до укладення договору купівлі-продажу покупцями об’єктів приватизації – переможцями проведених аукціону (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни) чи конкурсу.
  Розділ 6. Розрахунки за придбане майно

  6.1. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт приватизації.
  6.2. Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з часу нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь управління комунальної власності департаменту економічної політики неустойку згідно зі ст. 549 Цивільного Кодексу України, продаж вважається таким що не відбувся.
  У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню із стягненням встановленої неустойки.
  6.3. Неукладення потенційним покупцем договору купівлі-продажу об’єкта приватизації способом викупу протягом 2 місяців від дня надіслання управлінням комунальної власності департаменту економічної політики письмової пропозиції про укладення такого договору на адресу повідомлену покупцем у заяві про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, є підставою для ініціювання управлінням комунальної власності департаменту економічної політики прийняття міською радою ухвали про вилучення об’єкта з переліку об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу чи зміни способу приватизації на конкурентний.
  Розділ 7. Інформаційне забезпечення процесу приватизації

  7.1. З метою забезпечення процесу приватизації та надходження коштів до міського бюджету м. Львова управління комунальної власності департаменту економічної політики протягом терміну дії Програми у межах коштів, виділених на зазначені цілі, вживає заходів, спрямованих на забезпечення прозорості приватизації через опублікування у друкованих виданнях, на радіо- та телеканалах і у мережі інтернет інформації про оголошення конкурсів (торгів, аукціонів), умов продажу об’єктів приватизації та інших відомостей з метою інформування потенційних інвесторів щодо приватизації у м. Львові.
  7.2. Управління комунальної власності департаменту економічної політики публікує інформацію про прийняті рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації та про остаточну ціну і переможця конкурсу або аукціону на офіційному сайті Львівської міської ради за адресою: http://www.city-adm.lviv.ua/ протягом 15 днів від дати настання вказаних обставин (прийняття рішення про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації, укладення договору купівлі-продажу).
  7.3. Орган приватизації сприяє формуванню попиту на об’єкти приватизації способом підвищення рівня поінформованості потенційних покупців через оприлюднення у засобах масової інформації відповідних матеріалів щодо процесів приватизації у м. Львові.
  Розділ 8. Контроль за виконанням Програми

  8.1. Контроль за виконанням Програми здійснюють міська рада, постійна комісія комунального майна та власності, правоохоронні органи, зокрема:
  8.1.1. Постійна комісія комунального майна та власності – у межах повноважень згідно з Положенням про постійні комісії Львівської міської ради 6-го скликання, затвердженим ухвалою міської ради від 31.03.2011 № 305.
  8.1.2. Правоохоронні органи – у межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України.
  8.2. Персональна відповідальність за виконання Програми приватизації покладається на начальника управління комунальної власності департаменту економічної політики.
  8.3. Питання, не врегульовані Програмою, вирішуються відповідно до Законів України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“, “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва“, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Фонду державного майна України та інших нормативно-правових актів з питань приватизації.  Секретар ради В. Павлюк

  Віза:

  Начальник управління
  комунальної власності Є. Климкович  Додаток 2

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____

  ДОГОВІР № ______
  про проведення незалежної оцінки об’єкта
  приватизації, що приватизується способом викупу

  м. Львів ____ _________20__р.

  Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради (надалі – Замовник), в особі завідувача сектору оцінки _________________________, що діє на підставі наказу управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради від _________20___р №_____ “Про надання права підпису документів“, та суб‘єкт оціночної діяльності ______________________________________________ в особі __________________________________, що діє на підставі ____________, (надалі – Виконавець), а також _____________________________________ в особі __________________________________ (надалі – Платник), що діє на підставі ___________, уклали цей договір про таке:
  1. Предмет договору

  1.1. Замовник доручає, Виконавець зобов’язується виконати, а Платник – здійснити оплату послуг по оцінці майна з метою визначення вартості об’єкта приватизації, за адресою:
  м. Львів, ________________________________________________________
  (назва майна, адреса, площа, покупець)
  1.2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості приміщення для приватизації способом викупу.
  1.3. Дата оцінки _________ 20__р.
  1.4. Термін здачі звіту про оцінку ___________ днів від дати укладання договору (до ________ р. включно).
  У випадку виявлення потреби у проведенні додаткових робіт термін виконання оцінки майна може бути продовжено за згодою Замовника.
  2. Вартість робіт та порядок розрахунків

  2.1. Вартість робіт визначається у розмірі _____________ грн. без ПДВ.
  2.2. Розмір авансу – _______ грн.
  2.3. Аванс підлягає перерахуванню Платником на рахунок Виконавця протягом 5 днів від дати укладання договору.
  2.4. Розрахунок з Виконавцем проводиться після підписання акту приймання-передачі.
  3. Права та обов'язки сторін

  3.1. Права та обов’язки Виконавця:
  3.1.1. Виконати оцінку в термін визначений у Договорі.
  3.1.2. Виконати оцінку з дотриманням вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“ та Національних стандартів № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав“ та № 2 “Оцінка нерухомого майна“, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 та від 28.10.2004 № 1442.
  3.1.3. На вимогу Замовника давати йому пояснення щодо результатів оцінки майна, виконаного звіту про оцінку майна, процесу оцінки та об’єкта оцінки.
  3.1.4. У разі закінчення строку дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна, Виконавець зобов’язаний на вимогу Замовника здійснити доопрацювання (актуалізацію) звіту про оцінку майна на нову дату оцінки без укладення нового договору.
  3.1.5. Не розголошувати відомостей про майно, що оцінюється, результат оцінки майна до її затвердження (погодження) Замовником.
  3.1.6. Отримувати інформацію, яка необхідна йому у процесі виконання цього Договору.
  3.2. Замовник зобов’язаний:
  3.2.1. Розглянути наданий Виконавцем звіт про оцінку майна.
  3.2.2. Забезпечити рецензування звіту про оцінку майна та затвердити (погодити) результати оцінки майна при умові дотримання Виконавцем зобов’язань, або дати мотивовану відмову у письмовому вигляді щодо неможливості рецензування або затвердження (погодження) звіту у п‘ятнадцятиденний термін від дати отримання звіту про оцінку майна.
  3.2.3. У разі виявлення потреби у проведенні додаткових робіт надати Виконавцю необхідну для цього інформацію та погодити термін продовження договору.
  3.3. Права та обов’язки Платника:
  3.3.1. Надати технічну документацію Виконавцю, а саме, інвентаризаційну справу у складі технічного паспорта, допоміжної таблиці № 1, експлікації приміщень на момент підписання договору.
  3.3.2. У разі виявлення потреби у проведенні додаткових робіт надати Виконавцю необхідну для цього інформацію.
  3.3.3. Своєчасно і у повному розмірі провести оплату за проведену Виконавцем роботу відповідно до пункту 2 цього Договору.
  3.3.4. Вимагати своєчасного виконання робіт за цим Договором.
  3.4. Виконавець має право:
  3.4.1. Отримувати інформацію, яка необхідна йому у процесі виконання цього Договору.
  3.5. Замовник має право:
  3.5.1. Вимагати у Виконавця роз’яснень щодо результатів оцінки майна, виконаного звіту про оцінку майна, процесу оцінки та об’єкта оцінки.
  3.5.2. Відмовити у рецензуванні звіту про оцінку майна, якщо він виконаний без дотримання вимог пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 цього Договору.
  4. Порядок приймання-передачі робіт

  4.1. Після завершення робіт Виконавець передає Замовнику звіт про оцінку майна для рецензування, затвердження (погодження), оформлений у встановленому порядку.
  4.2. Затверджені результати оцінки майна передаються Виконавцю і є підставою для підписання акту приймання-передачі робіт за Договором.
  4.3. Акт приймання-передачі робіт за Договором підписується Виконавцем та Платником під час передачі останньому затверджених результатів оцінки майна.
  4.4. У разі не мотивованої відмови Платником у підписанні Акту приймання-передачі по цьому Договору оплата не повертається.
  4.5. У разі негативної рецензії на звіт про оцінку майна Виконавець зобов’язується у дводенний термін виправити допущені помилки та у дводенний термін подати звіт про оцінку майна на повторне рецензування.
  4.6. У разі повторної негативної рецензії на звіт про оцінку майна цей Договір розривається.
  5. Умови розірвання Договору

  5.1. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або у випадках:
  5.1.1. Невиконання Платником пп. 3.3 цього Договору.
  5.1.2. У разі повторної негативної рецензії на звіт про оцінку майна у відповідності до пп. 4.6 цього Договору.
  5.1.3. В інших випадках, у порядку визначеному чинним законодавством України.
  6. Юридичні адреси та реквізити сторін

  Секретар ради В. Павлюк

  Візи:

  Начальник управління
  комунальної власності Є. Климкович


  Додаток 3

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____


  ДОГОВІР № ______
  про проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації, що приватизується способом конкурсу, аукціону

  м. Львів “____“ ___________20____р.


  Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради (надалі – Замовник), в особі завідувача сектору оцінки _______________________, що діє на підставі наказу управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради від _________20____р. №_______ “Про надання права підпису документів“, та суб‘єкт оціночної діяльності ________________________________________________________ в особі ______________________________, що діє на підставі _________________, (надалі – Виконавець), що діє на підставі _____________________, уклали цей договір про таке:
  1. Предмет договору

  1.1. Замовник доручає, Виконавець зобов'язується надати послуги з оцінки майна з метою визначення вартості об'єкта приватизації, за адресою: м. Львів, ________________________________________________
  (назва майна, адреса, площа)
  1.2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості приміщення для приватизації способом конкурсу, аукціону.
  1.3. Дата оцінки “______“ _____________ 20____р.
  1.4. Термін здачі звіту про оцінку ___________ днів від дати укладання договору (до ______.______________.20____р. включно).
  У разі виявлення потреби у проведенні додаткових робіт термін виконання оцінки майна може бути продовжено за згодою Замовника.
  2. Вартість робіт та порядок розрахунків

  2.1. Вартість робіт визначається у розмірі ___________ грн. без ПДВ.
  2.2. Розрахунок з Виконавцем проводиться після підписання трьохстороннього Додаткового договору про оплату послуг та оформлення акта приймання-передачі робіт.

  3. Права та обов'язки сторін

  3.1. Права та обов'язки Виконавця:
  3.1.1. Виконати оцінку у термін, визначений у Договорі.
  3.1.2. Виконати оцінку з дотриманням вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні“ та Національних стандартів № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав“ та № 2 “Оцінка нерухомого майна“, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 та від 28.10.2004 № 1442.
  3.1.3. На вимогу Замовника давати йому пояснення щодо результатів оцінки майна, виконаного звіту про оцінку майна, процесу оцінки та об'єкта оцінки.
  3.1.4. У разі закінчення строку дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна Виконавець зобов’язаний на вимогу Замовника здійснити доопрацювання (актуалізацію) звіту про оцінку майна на нову дату оцінки без укладення нового договору.
  3.1.5. Не розголошувати відомостей про майно, що оцінюється, результат оцінки майна до її затвердження (погодження) Замовником.
  3.1.6. Отримувати інформацію, яка необхідна йому у процесі виконання цього Договору.
  3.2. Замовник зобов'язаний:
  3.2.1. Розглянути наданий Виконавцем звіт про оцінку майна.
  3.2.2. Забезпечити рецензування звіту про оцінку майна та затвердити (погодити) результати оцінки майна при умові дотримання Виконавцем зобов'язань, або дати мотивовану відмову у письмовому вигляді, щодо неможливості рецензування або затвердження (погодження) звіту у п‘ятнадцятиденний термін від дати отримання звіту про оцінку майна.
  3.2.3. Встановити істотною умовою проведення конкурсу, аукціону зобов’язання переможця здійснити оплату послуг Виконавця.
  3.2.4. Після затвердження результатів конкурсу, аукціону зобов’язати його переможця підписати трьохсторонній Додатковий договір до цього Договору про оплату послуг.
  3.2.5. У разі виявлення потреби у проведенні додаткових робіт надати Виконавцю необхідну для цього інформацію та погодити термін продовження договору.
  3.2.6. Сприяти у проведенні оплати за проведену Виконавцем роботу відповідно до вимог цього договору.
  3.3. Виконавець має право:
  3.3.1. Отримувати інформацію, яка необхідна йому у процесі виконання цього Договору.
  3.4. Замовник має право:
  3.4.1. Вимагати у Виконавця роз'яснень щодо результатів оцінки майна, виконаного звіту про оцінку майна, процесу оцінки та об'єкта оцінки.
  3.4.2. Відмовити у рецензуванні звіту про оцінку майна, якщо він виконаний без дотримання вимог п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 цього Договору.
  4. Порядок приймання-передачі робіт

  4.1. Після завершення робіт Виконавець передає Замовнику оформлений у встановленому порядку звіт про оцінку майна для рецензування, затвердження, відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891.
  4.2. Затверджені результати оцінки майна передаються Виконавцю.
  4.3. Акт приймання-передачі робіт за Договором підписують Виконавець та Платник під час передачі останньому затверджених результатів оцінки майна.
  4.4 У разі негативної рецензії на звіт про оцінку майна Договір розривається, зобов’язання по оплаті у сторін не виникають.
  5. Відповідальність сторін

  5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  5.2. Спори, що виникають між сторонами за цим Договором і не вирішені способом переговорів, вирішуються у судовому порядку.
  5.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків, якщо воно стало наслідком неналежного виконання Замовником обов'язків, визначених у п. 3.2.3 цього Договору.
  6. Умови розірвання Договору

  6.1. У разі невиконання оцінки майна у термін, що передбачений цим Договором, Договір може бути розірвано Замовником у односторонньому порядку.
  6.2. Цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або з ініціативи будь-якої зі сторін у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  7. Юридичні адреси та реквізити сторін


  Секретар ради В. Павлюк

  Візи:

  Начальник управління
  комунальної власності Є. Климкович  Додаток 4

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____

  ДОГОВІР № ________
  купівлі-продажу об’єкта малої приватизації способом викупу


  м. Львів “______“___________20___р.


  Ми, що нижче підписалися, управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради (надалі – Продавець), податковий номер ______________, що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Галицька, 15, та діє на підставі Положення про управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради, в особі ______________________________, що діє на підставі цього Положення та ____________________________, з однієї сторони, та ____________________________________________ (надалі – Покупець), реєстраційний номер ________________________, від імені якого діє _________________________, зареєстрований за адресою: _______________________________________, з другої сторони, разом у тексті іменуються – “Сторони“, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України, дотримання яких є необхідним для чинності цього правочину, усвідомлюючи значення своїх дій і діючи добровільно, уклали цей договір купівлі-продажу нежитлових приміщень (будівлі, споруди) (надалі – Договір) про таке:
  1. Предмет договору

  1.1. Продавець зобов'язується відповідно до ухвали міської ради від _____________ р. № _______ передати у власність Покупцю нежитлові приміщення (будівлю, споруду), позначені у технічному паспорті Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ від ____________р. під літерою “____“ (індексами від ______ по ______ ) загальною площею _______ кв. м (________ цілих ________ десятих квадратного метра), які розташовані у будинку (літера “_____“) за адресою: м. Львів, вул. ____________________, буд. _______ (_____) (надалі – об'єкт продажу), які належать територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради на праві комунальної власності на підставі ___________________, право власності зареєстроване в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно ________________ р., що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданим Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ ______________________р. № _______, реєстраційний номер: _________, а Покупець зобов'язується прийняти зазначені приміщення і сплатити ціну, відповідно до умов, що визначені у цьому Договорі, та зареєструвати право власності на вказані приміщення у ________________________________________________________________.
  (орган реєстрації)
  1.2. Характеристика Об'єкта продажу наводиться у витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ ______________________р. № _______ та у технічному паспорті, виданому Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ від ______________р.
  1.3. Право власності на Об'єкт продажу переходить до Покупця після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта продажу, отримання акта прийому-передачі Об'єкта продажу та державної реєстрації у встановленому законом порядку права власності на придбаний об'єкт.
  1.4. Згідно з вищеописаним витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно, вартість відчужуваного майна становить ___________________________ грн. _________ коп.
  (вартість прописом)
  1.5. Згідно з висновками оцінювача (звіт про оцінку), затвердженими наказом Продавця від __________р. № _______, вартість відчужуваних приміщень становить ___________________________ грн. _________ коп.
  (вартість прописом)
  без податку на додану вартість (ПДВ).
  1.6. Податок на додану вартість становить ___________________ грн.
  (вартість прописом)
  _________ коп.
  1.7. Зазначений в цьому Договорі Об’єкт продається ________________________ грн. _________ коп., у тому числі ПДВ.
  (вартість прописом)
  2. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт продажу

  2.1. Покупець зобов'язаний заплатити ________________ грн. ___коп.
  (ціна продажу прописом)
  за придбаний Об'єкт продажу протягом 30 календарних днів з часу нотаріального посвідчення Цього договору.
  2.2. Розрахунки за придбаний Об'єкт здійснює Покупець способом безготівкового перерахування всієї суми з поточного рахунку №_________,

  відкритого у _____________________, __________________, МФО _______
  (найменування банку) (адреса банку)
  на рахунок Продавця № _______ в ГУДКСУ у Львівській області, м. Львів, вул. К. Левицького, 18, МФО 825014, код Продавця за ЄДРПОУ 25558625.
  Датою оплати Сторони вважають дату зарахування коштів на рахунок Продавця.
  3. Передача об'єкта продажу

  3.1. Передача Об'єкта здійснюється Продавцем Покупцю у триденний термін після сплати повної вартості придбаного об'єкта продажу.
  3.2. Передача Об'єкта продажу Продавцем і прийняття Об'єкта продажу Покупцем підтверджується актом приймання-передачі, який підписують Сторони.
  4. Права та обов'язки Сторін

  4.1. Кожна Сторона зобов'язується належним чином виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків.
  4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
  5. Обов'язки Покупця

  5.1. У встановлений цим Договором строк сплатити ціну продажу Об'єкта продажу.
  5.2. У встановлений цим Договором строк прийняти Об'єкт продажу.
  5.3. При зміні власника на Об'єкт продажу Покупець повинен покласти всі зобов'язання за цим Договором на нового власника.
  5.4. У встановлений п. 2.1 цього Договору термін укласти з житлово-експлуатаційною організацією, яка проводить експлуатацію, утримання прибудинкової території, технічне обслуговування будинку, в якому розташований Об'єкт продажу, договір про участь у витратах з виконання названих робіт.
  5.5. У 30-денний термін з часу набуття права власності на Об'єкт продажу, що є пам’яткою (частиною пам’ятки) культурної спадщини, надати управлінню охорони історичного середовища Львівської міської ради документи для укладення Охоронного договору на умовах і порядку, встановлених Порядком укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 № 1768, та попереднім договором про укладення у майбутньому охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини (її частину), реквізити якого вказані у пункті 1.1 цього Договору та укласти з управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради відповідний Охоронний договір (за умови належності об’єкта купівлі-продажу до пам’яток культурної спадщини).  6. Обов'язки Продавця

  6.1. Передати Покупцеві Об'єкт продажу у встановлений цим Договором термін.
  6.2. Контролювати виконання умов цього Договору.
  6.3. Повідомляти Покупця у разі несвоєчасного внесення платежів за Об'єкт продажу.
  6.4. На вимогу Покупця видати йому довідку про повну оплату за Об'єкт продажу.
  7. Відповідальність Покупця

  7.1. У разі, якщо Покупець не виконає умов ст. З цього Договору, відмовиться прийняти придбаний Об'єкт, Продавець має право вимагати прийняття проданого Об'єкта продажу або порушити питання про розірвання цього Договору.
  7.2. У разі несплати ціни Об'єкта продажу протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору, Покупець сплачує на користь Продавця неустойку у розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів, Об'єкт продажу повертається Продавцю, договір підлягає розірванню, відповідно до п. 5 ст. 23 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“.
  7.3. У разі порушення строку сплати ціни продажу за Договором Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від несплаченої суми за кожний день прострочення, включаючи день проведеної оплати. Пеня нараховується з тридцять першого дня від дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
  7.4. У разі розірвання Договору з вини Покупця, Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю витрати на проведення оцінки Об'єкта продажу, які відшкодовуються незалежно від сплати неустойки.
  7.5. Невиконання Покупцем обов'язків за Договором є підставою для розірвання Договору у встановленому законом порядку.
  8. Гарантії і претензії

  8.1. Продавець гарантує, що Об'єкт продажу не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.
  9. Ризик випадкової загибелі об'єкта

  9.1. Ризик випадкової загибелі Об'єкта несе Покупець з часу нотаріального посвідчення цього Договору.

  10. Вирішення спорів

  10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються способом переговорів.
  10.2. Якщо Сторони протягом місяця не досягли домовленості, то спір заінтересованою стороною передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
  11. Зміни умов договору та його розірвання

  11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за згодою Сторін.
  11.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються тільки у письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату.
  11.3. У разі невиконання однією зі Сторін умов цього Договору, він може бути змінений або розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду або господарського суду.
  12. Витрати

  12.1. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.
  13. Додаткові умови

  13.1. Цей Договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників Договору зберігається у справах _____________________________________ нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ____________________, а інші видаються Сторонам.
  (адреса нотаріуса)
  (Якщо покупцем є фізична особа, тут вказується про наявність згоди на укладення договору купівлі-продажу другого з подружжя).
  14. Додатки

  14.1. Наказ Продавця про затвердження звіту про оцінку вартості об'єкта продажу.
  14.2. Висновок оцінювача про вартість об'єкта оцінки.

  Юридичні адреси сторін та банківські реквізити:

  Продавець
  Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради
  м. Львів, пл. Галицька, 15 п/р. № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014 код ЄДРПОУ 25558625

  Начальник управління


  ____________________
  Покупець
  найменування, реквізити покупця,
  реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО – платників податків – ___________(для фізичних осіб) паспорт серії ________ № _________, виданий _________ РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області ________________________ р.,
  зареєстрований за адресою:
  ______________________________
  (адреса покупця)

  _____________________________  м. Львів, Україна ____ _________20__р.


  Посвідчувальний напис нотаріуса  Секретар ради В. Павлюк

  Візи:

  Начальник управління
  комунальної власності Є. Климкович


  Додаток 5

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____


  ДОГОВІР № _____
  купівлі-продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні (конкурсі)

  м. Львів ____ _________20__р.

  Ми, що нижче підписалися, управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради (надалі – Продавець), податковий номер – ___________, місцезнаходження: м. Львів, пл. Галицька, 15, Свідоцтво про державну реєстрацію серії ______ № ___________ , видане _______ року виконавчим комітетом Львівської міської Ради, номер запису _____________, Положення про управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ______, виданий виконавчим комітетом Львівської міської ради ________ року, в особі начальника управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради _______________, що діє на підставі вищевказаного Положення, рішень та розпорядження Львівського міського голови від ____________ № _____ (про призначення на посаду), з однієї сторони, та __________________ (надалі – Покупець), податковий номер – __________, місцезнаходження: ______________, статут, зареєстрований виконавчим комітетом Львівської міської ради _____ року, номер запису ______________, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ______ № _______, видана _____________, державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради ______ року, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ______ № _______, виданий ____________, державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради _____ року, в особі директора ______________, який проживає за адресою: _______________, що діє на підставі вищевказаного Статуту та наказу від ______________ № ______ про призначення директора, рішення засновника від ________ № _______ про участь в аукціоні, з другої сторони, разом у тексті іменуються – Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України, дотримання яких є необхідним для чинності цього правочину, усвідомлюючи значення своїх дій і діючи добровільно, уклали цей договір купівлі-продажу нежитлових приміщень (будівлі, споруди), надалі – Договір, про таке:


  1. Предмет договору

  1.1. Продавець зобов’язується, відповідно до ухвали міської ради від _____________ р. № ______ та протоколу від _____________ № ______ аукціону з реалізації об’єкта малої приватизації комунальної власності м. Львова, затвердженого наказом Продавця від ___________ № _______, передати у власність Покупцю ________________________________________________________________,
  (найменування об’єкта продажу)
  позначені у технічному паспорті Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ від ____________ року за № _____________ загальною площею _______ кв. м (прописом _______ цілих ________ десятих квадратного метра), які знаходяться у ( цегляному ) будинку (літ. А - ______) за адресою: м. Львів, вул. __________, буд _________ (прописом) (надалі – Об’єкт продажу), що належать територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради на праві комунальної власності на підставі _____________________ від ___________ № _______ , зареєстрованого Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ за територіальною громадою м. Львова в особі Львівської міської ради за реєстраційним _______, що підтверджується витягом про державну реєстрацію прав, виданим Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ ____________ року за № _______, номер запису ________ у книзі _______, даний витяг виданий як дублікат реєстраційного посвідчення від ___________, а Покупець зобов’язується прийняти зазначені приміщення і оплатити ціну відповідно до умов, що визначені у цьому договорі, та зареєструвати право власності на вказані приміщення в Обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“.
  1.2. Характеристика Об’єкта продажу наводиться у витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ ___________ року за № ______ та у технічному паспорті Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ від _____________ року, інвентарний номер _______.
  1.3. Право власності на Обєкт продажу переходить до Покупця після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта продажу, отримання акту прийому-передачі Обєкта продажу та державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку права власності на придбаний обєкт.
  1.4. Згідно з витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданим Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ ____________ року за № ______ вартість відчужуваних приміщень становить _______ (прописом) грн. ______ коп.
  1.5. Початкова ціна Об’єкта продажу з врахуванням ПДВ становить _________ (прописом) грн. ______ коп., у тому числі ПДВ - ________ грн. _____ коп.
  1.6. Згідно з висновками оцінювача (звіт про оцінку), затвердженими наказом Продавця від ___________ № ______, вартість відчужуваних приміщень становить __________ (прописом) грн. ______ коп.
  1.7. Податок на додану вартість становить _________ (прописом) грн. _____ коп.
  1.8. Враховуючи протокол від ___________ № _____ аукціону з реалізації об’єкта малої приватизації комунальної власності м. Львова, затверджений наказом Продавця від ___________ № ______, зазначений у цьому Договорі об’єкт продається за __________ (прописом) грн. ______. коп., у тому числі ПДВ 20 відсотків - ___________ грн.
  2. Порядок розрахунків за придбаний об’єкт продажу

  2.1. Зазначений у цьому Договорі обєкт продано за __________ (прописом) грн. ______ коп., у тому числі ПДВ 20 відсотків - ________ грн., з яких ___________ (прописом) грн. _______ коп. сплачено Покупцем до підписання цього Договору згідно умов аукціону (конкурсу), а залишок у сумі _________ (прописом) грн. ______ коп. Покупець зобов’язаний заплатити за придбаний об’єкт продажу протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.
  2.2. Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються Покупцем способом безготівкового перерахування всієї суми з поточного рахунку № __________, відкритого у _______________________________________,
  (найменування банку)
  __________________, МФО ____________ на рахунок Продавця № ______
  (адреса банку)
  у ГУДКСУ у Львівській області, м. Львів, вул. К. Левицького, 18, МФО 825014, код Продавця за ЄДРПОУ 25558625.
  2.3. Датою оплати Сторони вважають дату зарахування коштів на рахунок Продавця.
  3. Передача обєкта продажу

  3.1. Передача обєкта здійснюється Продавцем Покупцю у триденний термін після повної оплати вартості придбаного об'єкта продажу.
  3.2. Передача обєкта продажу Продавцем і прийняття обєкта продажу Покупцем підтверджується актом приймання-передачі, який підписується Сторонами.
  4. Права та обовязки сторін

  4.1. Кожна Сторона зобовязується належним чином виконувати обовязки, покладені на неї цим Договором та сприяти іншій Стороні у виконанні її обовязків.
  4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
  5. Обовязки Покупця

  5.1. У встановлений цим Договором строк повністю оплатити вартість обєкта продажу.
  5.2. У встановлений цим Договором строк прийняти Обєкт продажу.
  5.3. При зміні власника на обєкт продажу Покупець повинен покласти всі зобовязання за цим Договором на нового власника.
  5.4. Виконувати норми чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу, а саме: протягом 15 календарних днів від дати нотаріального посвідчення цього Договору у встановленому порядку подати необхідні документи до управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (м. Львів, вул. Валова, 20) для укладення майбутнім власником попереднього договору про укладення у майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта купівлі-продажу та наявних на об’єкті купівлі-продажу творів мистецтва – (перелік) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її у належному стані, згідно з вимогами ст. 18 Закону України “Про охорону культурної спадщини“. Протягом 30 календарних днів від дати державної реєстрації права власності укласти охоронний договір стосовно об’єкта купівлі-продажу.
  5.5. Укласти з житлово-експлуатаційною організацією, яка проводить експлуатацію, утримання прибудинкової території, технічне обслуговування будинку, у якому розташований обєкт продажу, договір про участь у витратах по виконанню названих робіт.
  5.6. (Тут викладаються умови продажу об’єкта приватизації).
  6. Обовязки Продавця

  6.1. Передати Покупцеві об’єкт продажу у встановлений цим Договором термін.
  6.2. Контролювати виконання умов цього Договору.
  6.3. Повідомляти Покупця у разі несвоєчасного внесення платежів за об’єкт продажу.
  6.4. На вимогу Покупця видати йому довідку про повну оплату за об’єкт продажу.
  7. Відповідальність Покупця

  7.1. У разі, якщо Покупець не виконає умов пункту 3 цього Договору, відмовиться прийняти придбаний об’єкт, Продавець має право вимагати прийняття проданого об’єкта продажу або порушити питання про розірвання цього Договору.
  7.2. У разі несплати ціни об’єкта продажу протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору, Покупець сплачує на користь Продавця неустойку у розмірі 20 відсотків від ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом 30 днів об’єкт продажу повертається Продавцю, договір підлягає розірванню відповідно до ст. ст. 5, 23 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“.
  7.3. У разі порушення строку сплати ціни продажу за договором Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від несплаченої суми за кожний день прострочення, включаючи день проведеної оплати.
  7.4. Пеня нараховується з тридцять першого дня від дати нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу.
  7.5. У разі розірвання договору з вини Покупця, Покупець зобов’язаний відшкодувати Продавцю витрати на проведення оцінки об’єкта продажу, які відшкодовуються незалежно від сплати неустойки.
  7.6. Невиконання Покупцем обов’язків за Договором є підставою для розірвання Договору у встановленому чинним законодавством України порядку.
  8. Гарантії і претензії

  8.1. Продавець гарантує, що об’єкт продажу не входить до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.
  9. Ризик випадкової загибелі об’єкта

  9.1. Ризик випадкової загибелі об’єкта несе Покупець з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.
  10. Вирішення спорів

  10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються способом переговорів. Якщо Сторони протягом місяця не досягли домовленості, то спір зацікавленою Стороною передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
  11. Зміни умов договору та його розірвання

  11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за згодою Сторін.
  11.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату.
  11.3. У разі невиконання однією із Сторін умов цього Договору, він може бути змінений або розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду або господарського суду.
  12. Витрати

  12.1. Всі витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.
  13. Додаткові умови

  13.1. Договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників Договору зберігається у справах нотаріуса ____________, за адресою: м. Львів, вул. ___________________, а два інші, видаються Сторонам.
  13.2. Відсутність заборони відчуження і реєстрації обтяжень нерухомого майна, відсутність обтяження нерухомого майна іпотекою за даними Державного реєстру іпотек, яке є предметом цього договору, а також відсутність податкової застави у Продавця і Покупця, підтверджується відповідно Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № ______, Витягом з Державного реєстру іпотек № _______, Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № _________, виданими _____ року ____________, нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.
  13.3. Сторони свідчать без будь-яких застережень про те, що зміст договору точно відповідає їхнім дійсним намірам, у них відсутні заперечення щодо кожної з умов договору, кожна із Сторін однаково розуміє значення, умови правочину та його правові наслідки, про що свідчать підписи Сторін на правочині.
  14. Додатки

  14.1. Протокол від ____________ № ______ аукціону з реалізації об’єкта малої приватизації комунальної власності м. Львова.
  14.2. Наказ Продавця про затвердження звіту про оцінку вартості об’єкта продажу.
  14.3. Висновок оцінювача про вартість об’єкта продажу.

  Юридичні адреси сторін та банківські реквізити:

  Продавець
  Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради
  м. Львів, пл. Галицька, 15 п/р. № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014 код ЄДРПОУ 25558625

  Начальник управління


  ____________________
  Покупець
  найменування, реквізити покупця,
  реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО – платників податків – ___________(для фізичних осіб) паспорт серії ________ № _________, виданий _________ РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області ________________________ р.,
  зареєстрований за адресою:
  ______________________________
  (адреса покупця)

  _____________________________  м. Львів, Україна ____ _________20__р.


  Посвідчувальний напис нотаріуса

  Секретар ради В. Павлюк


  Візи:

  Начальник управління
  комунальної власності Є. Климкович