УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1390


від 03/22/2012
Про надання згоди на створення органу самоорганізації населення – будинкового комітету “Майорівка“Відповідно до ч. 6 ст. 140 Конституції України, ч. 1 ст. 14, п. 20 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 9 Закону України “Про органи самоорганізації населення, ухвали міської ради від 29.09.2011 № 764 “Про Положення щодо створення та діяльності органів самоорганізації населення“, на підставі заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населеннябудинкового комітету Майорівка, зареєстрованої у Львівській міській раді 21.12.2011 за № 3-Ко-29549, протоколу зборів мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності органу самоорганізації населення від 26.11.2011, беручи до уваги клопотання Личаківської районної адміністрації від 29.12.2011 № 11/Ко-2524, міська рада ухвалила:
1. Надати згоду на створення органу самоорганізації населеннябудинкового комітету Майорівка“.
2. Визначити основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення будинкового комітету Майорівка“:
2.1. Створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції України та законів України.
2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців через сприяння у наданні їм відповідних послуг.
2.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
3. Надати органу самоорганізації населення будинковому комітету Майорівка такі власні повноваження:
3.1. Сприяння дотриманню Конституції України та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень Львівського міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
3.2. Внесення у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку м. Львова та проектів міського бюджету м. Львова.
3.3. Організація на добровільних засадах участі населення у здійсненні заходів щодо охорони довкілля; проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання у належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил; обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.
3.4. Організація на добровільних засадах участі населення у здійсненні заходів щодо охорони памяток історії та культури; ліквідації наслідків стихійного лиха; будівництва та ремонту шляхів, тротуарів, комунальних мереж, обєктів загального користування з дотриманням встановленого чинним законодавством України порядку проведення таких робіт.
3.5. Здійснення контролю за якістю житлово-комунальних послуг, які надаються мешканцям, що проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, та за якістю здійснених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт.
3.6. Надання допомоги навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту.
3.7. Сприяння збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні памяток історії та культури, впровадженню у побут нових обрядів.
3.8. Організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сімям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сімям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; внесення пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування.
3.9. Надання необхідної допомоги органам пожежного нагляду у здійсненні протипожежних заходів; організація вивчення населенням правил пожежної безпеки; участь у здійсненні громадського контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки.
3.10. Сприяння відповідно до чинного законодавства України правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.
3.11. Розгляд звернень громадян, ведення прийому громадян.
3.12. Ведення обліку громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
3.13. Сприяння депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах.
3.14. Інформування мешканців про діяльність органу самоорганізації населення, організація обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
4. Визначити, що діяльність органу самоорганізації населення – будинкового комітету Майорівка розповсюджується на територію у межах будинку № 38 на вул. Медової Печери.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію депутатської діяльності та законності.


Міський голова А. Садовий