УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА9-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1816


від 11/14/2012
Про внесення змін до ухвал міської ради від 09.07.2009 № 2779 та від 03.11.2011 № 869Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про внесення зміни до статті 40 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про індустріальні парки, враховуючи рішення адміністративної колегії Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.09.2012 № 85 у справі № 5-03-54/2012 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.09.2012 за № 1.4-4624), міська рада ухвалила:
1. Внести зміни у додаток 1 до ухвали міської ради від 03.04.2008 1697 “Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова (зі змінами) у редакції ухвал міської ради від 09.07.2009 № 2779 та від 03.11.2011 № 869 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 03.04.2008 № 1697“:
1.1. Доповнити пункт 1.4 підпунктами 1.4.20, 1.4.21:
1.4.20. Будівництва обєктів інженерної, транспортної інфраструктури, обєктів енергетики, звязку та дорожнього господарства (крім обєктів дорожнього сервісу).
1.4.21. Будівництва обєктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.“.
1.2. Відмінити пункт 2.3 методики розрахунку розміру пайового внеску замовників у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова.
2. Вважати ухвалу міської ради від 23.10.2008 № 2141 “Про внесення змін і доповнень до ухвали міської ради від 03.04.2008 № 1697 та втрату чинності ухвали міської ради від 17.04.2008 № 1765“ такою, що втратила чинність.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію економічної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішніх відносин.
Міський голова А. Садовий