УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4801


від 04/04/2019
Про збільшення статутного капіталу ЛКП “Львівське конференц-бюро“Відповідно до ухвал міської ради від 29.11.2018 № 4249 “Про міський бюджет м. Львова на 2019 рік“, від 27.12.2018 № 4533 Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік“, з метою забезпечення завдань і функцій, передбачених статутом Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“, затвердженим наказом директора департаменту розвитку Львівської міської ради від 10.04.2018 № 13, керуючись Господарським кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Збільшити статутний капітал Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ на суму 4 581 000 (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят одна тисяча) грн.
2. Департаменту розвитку внести відповідні зміни до статуту Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“, виклавши підпункт 8.2 у новій редакції:
“8.2. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Власник наділяє Підприємство статутним капіталом у розмірі 26 805 000 (двадцять шість мільйонів вісімсот п’ять тисяч) грн.“.
Відповідальний: директор департаменту розвитку.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 04/08/2019