УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1196


від 02/16/2012
Про розгляд протесту прокурора м. Львова від 06.01.2012 № 61-63вих-12Розглянувши протест прокурора м. Львова від 06.01.2012 61-63вих-12 (зареєстрований у Львівській міській раді 10.01.2012 за № 1.7-338) “На ухвалу сесії Львівської міської ради № 376 від 21.04.2011 року, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про прокуратуру“, міська рада ухвалила:
1. Протест прокурора м. Львова від 06.01.2012 № 61-63вих-12 “На ухвалу сесії Львівської міської ради № 376 від 21.04.2011 року“ задоволити.
2. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 21.04.2011 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“:
2.1. Скасувати підпункт 4.2.22.
2.2. Викласти пункт 8 додатка 4 до Правил благоустрою м. Львова у новій редакції:
8. Закон України “Про відходи“, Санітарні правила утримання територій населених міст (СанПиН 42-128-4690-88), рішення виконавчого комітету від 17.10.2003 № 890 “Про затвердження правил збирання, зберігання, перевезення, утилізації та захоронення відходів у м. Львові“.
3. Юридичному управлінню у встановленому порядку повідомити прокурора м. Львова про результати розгляду протесту.
Відповідальний: начальник юридичного
управління.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію природокористування, охорони довкілля та благоустрою.
Міський голова А. Садовий