УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2705


від 06/18/2009
Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвалою міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“, міська рада ухвалила:
внести зміни та доповнення у додаток до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами і доповненнями):
1. Викласти пункт 92 розділу VII “Повноваження департаменту економічної політики“ у новій редакції:
“92. Представлення у встановленому законодавством порядку майнових прав та законних інтересів Львівської міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, де стороною чи третьою особою виступає управління комунальної власності департаменту економічної політики“.
2. Доповнити розділ VII “Повноваження департаменту економічної політики“ пунктами 93, 94, 95, 96 у такій редакції:
93. Організація та ведення претензійної і позовної роботи.
94. Участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.
95. Перевірка відповідності законодавству наказів, договорів, інших нормативно-правових актів, що підготовані управлінням комунальної власності департаменту економічної політики, та їх візування.
96. Розробка проектів нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету, департаменту економічної політики з питань, що відносяться до компетенції управління комунальної власності департаменту економічної політики“.Міський голова А.Садовий