УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5438


від 09/19/2019
Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777
Первинна редакція:

документ.doc додаток 1.pdf додатки 2-6.docx


Зміни
згідно з ухвалою 5757-2019
згідно з ухвалою 6100-2019

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 14.07.2016 № 777 та від 19.09.2019 № 54' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.09.2019 № 5438'
Остаточна редакція:
Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, керуючись пп. 5 п. 1 ст. 26, пп. 6 п. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Конституцією України, з метою організації належної роботи Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Створити:
1.1. Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради.
1.2. Відділ самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Львові департаменту містобудування Львівської міської ради без статусу юридичної особи.
1.3. Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Пункт 2 скасовано згідно з ухвалою міської ради від 26.12.2019 № 6100

3. Внести зміни:
3.1. До ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“:
3.1.1. Вилучити підпункт 2.31 пункту 2.
3.1.2. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.43 у такій редакції:
“2.43. Управлінню молодіжної політики департаменту гуманітарної політики“.
3.1.3. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.45 у такій редакції:
2.45. Управлінню екології та природних ресурсів департаменту містобудування“.
3.1.4. Викласти пункт 5 у новій редакції:
“5. Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів у кількості 1787 осіб“.
3.1.5. Викласти додаток 1 у новій редакції згідно з додатком 1 до цієї ухвали.
3.2. До ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:

Пункт 3.2.1 скасовано згідно з ухвалою міської ради від 26.12.2019 № 6100

3.2.2. У додатку:
3.2.2.1. Викласти пункт 28 розділу II “Повноваження виконавчого комітету“ у новій редакції:
“28. Затвердження детальних планів територій, внесення змін до детальних планів територій у встановленому законодавством України порядку, попередній розгляд планів зонування територій“.
3.2.2.2. Доповнити частину 2.2 “Повноваження управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку“ розділу IV “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з фінансово-економічних питань“ пунктом 15 у такій редакції:
“15. Підготовка проектів державно-приватного партнерства м. Львова, а також розробка документів і здійснення заходів, які ними передбачені, спільно з виконавчими органами міської ради, у тому числі із залученням кредитних та грантових коштів від міжнародних фінансових інституцій“.
3.2.2.3. Доповнити частину 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“ пунктом 44 у такій редакції:
“44. Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до процедури, визначеної законодавством України“.
3.2.2.4. Доповнити частину 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“ підпунктом 2.1 “Повноваження управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування“ згідно з додатком 2 до цієї ухвали.
3.2.2.5. Доповнити підпункт 2.2 “Повноваження управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування“ частини 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VІІ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“ пунктом 61 у такій редакції:
“61. Підготовка і подання на розгляд ради питання надання дозволу на розроблення детального плану, внесення змін до детальних планів територій у встановленому законодавством України порядку“.
3.2.2.6. Доповнити частину 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“ підпунктом 2.3 “Повноваження відділу самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Львові департаменту містобудування“ згідно з додатком 3 до цієї ухвали.
3.2.2.7. Викласти підпункт 1.3 “Повноваження управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики“ частини 1 “Повноваження департаменту гуманітарної політики“ розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ у редакції: “1.3. Повноваження управління спорту департаменту гуманітарної політики“ згідно з додатком 4 до цієї ухвали“ (додаток 1 до цієї ухвали).
3.2.2.8. Доповнити частину 1 “Повноваження департаменту гуманітарної політики“ розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ підпунктом 1.7 “Повноваження управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики“ згідно з додатком 5 до цієї ухвали“ (додаток 2 до цієї ухвали).
3.2.2.9. Доповнити частину 6 “Повноваження юридичного департаменту“ розділ розділу Х “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо керуючому справами виконкому“ пунктом 18 у такій редакції:
“18. Залучення та укладання договорів з приватними виконавцями, сплата інших витрат щодо виконання рішень судів у справах, стороною у яких були Львівська міська рада, виконавчий комітет Львівської міської ради або виконавчі органи“.

Пункти 4, 5 скасовано згідно з ухвалою міської ради від 26.12.2019 № 6100

6. Попередити працівників управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики про зміну істотних умов праці згідно з вимогами законодавства України.
Термін: до 01.11.2019.
Відповідальний: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
7. Департаменту містобудування:
7.1. Забезпечити внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2017 972 “Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури “відповідно до цієї хвали.
Термін: до 01.10.2019.
7.2. Розробити та подати виконавчому комітету на затвердження:
7.2.1. Положення про управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради та його структуру.
Термін: до 01.10.2019.
7.2.2. Положення про відділ самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Львові департаменту містобудування Львівської міської ради та його структуру
Термін: до 01.10.2019.
Відповідальний: директор департаменту містобудування.
8. Департаменту гуманітарної політики розробити та подати виконавчому комітету на затвердження:
8.1. Положення про управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структуру.
Термін: до 28.12.2019.
8.2. Положення про управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структуру.
Термін: до 28.12.2019.
Відповідальний: директор департаменту
гуманітарної політики.
9. Встановити, що ця ухвала набуває чинності у частині пунктів 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 (у частині структури департаменту гуманітарної політики), 3.2.2.7, 3.2.2.8 цієї ухвали з 01.01.2020.
10. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань та заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий


додаток 1.pdf додатки 2-6.docx


Додаток 6 до ухвали не внесений у повному обсязі у зв’язку з тим,
що він містить конфіденційну інформацію про особу
(ст.21 Закону України “Про інформацію“)

Дата оприлюднення: 09/27/2019