УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3410


від 05/17/2018
Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо структури виконавчих органів Львівської міської ради, з метою підвищення ефективності управління виконавчими органами Львівської міської ради, керуючись пп. 5 п. 1 ст. 26, пп. 6 п. 4 ст. 42 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні“, Конституцією України, міська рада ухвалила:
1. Створити юридичну особу – управління Служба у справах дітейшляхом виділу з департаменту гуманітарної політики.
2. Припинити юридичну особу відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради шляхом приєднання до юридичної особи департамент гуманітарної політики Львівської міської ради.
3. Внести зміни до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“:
3.1. Вилучити підпункт 2.32 пункту 2.
3.2. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.42 у такій редакції:
“2.42. Управлінню Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики“.
3.3. Викласти пункт 5 у новій редакції:
“5. Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів у кількості 1679 осіб“.
3.4. Викласти додаток 1 у новій редакції згідно з додатком 1 до цієї ухвали.
4. Утворити комісію з припинення юридичної особи відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та затвердити її персональний склад згідно з додатком 2 до цієї ухвали.
5. Встановити двомісячний строк для заявлення кредиторами своїх вимог шляхом їх скерування комісії з припинення юридичної особи відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг м. Львова.
6. Внести зміни до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
6.1. Доповнити пункт 5 підпунктом 5.6 у такій редакції:
“5.6. Департамент гуманітарної політики є правонаступником відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики“.
6.2. У додатку:
6.2.1. Доповнити розділ ІІ Повноваження виконавчого комітетупунктом 32 у такій редакції:
32. Виконання функцій органу опіки та піклування у питаннях щодо прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу“.
6.2.2. Викласти пункт 5.4 “Повноваження у справах дітейчастини 5 “Повноваження районної адміністрації розділу VІ Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства у новій редакції:
5.4. Повноваження у справах дітей
5.4.1. Здійснення функцій органу опіки та піклування на території району, окрім питань щодо прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
5.4.2. Утворення та забезпечення функціонування на території району комісії з питань захисту прав дитини.
5.4.3. Видача розпорядчих документів (розпоряджень, висновків, тощо) на виконання повноважень органу опіки та піклування.
5.4.4. Участь у судових засіданнях представника органу опіки та піклування з метою захисту прав та інтересів дітей“.
6.2.3. Викласти частину 1 Повноваження департаменту гуманітарної політикирозділу ІХ Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань у новій редакції згідно з додатком 3 до цієї ухвали.
6.2.4. Викласти частину 1.4 Повноваження відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політикирозділу ІХ Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань у новій редакції згідно з додатком 4 до цієї ухвали.
6.2.5. Викласти частину 1.5 Повноваження відділуСлужба у справах дітей департаменту гуманітарної політики розділу ІХ Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань у новій редакції згідно з додатком 5 до цієї ухвали.
7. Попередити працівників відділу Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики, відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики, відділів у справах дітей районних адміністрацій про зміну істотних умов праці згідно з вимогами законодавства України.
Термін: до 01.07.2018.
Відповідальні: директор департаменту гуманітарної політики, голови районних адміністрацій.
8. Департаменту гуманітарної політики:
8.1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 978 “Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури“ відповідно до цієї ухвали.
Термін: до 01.07.2018.
Відповідальний: директор департаменту гуманітарної політики.
8.2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1058 “Про затвердження Положення про відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури“ відповідно до цієї ухвали.
Термін: до 01.07.2018.
Відповідальний: директор департаменту гуманітарної політики.
8.3. Підготувати та подати на затвердження виконавчому комітету положення про управлінняСлужба у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структуру.
Термін: до 01.09.2018
Відповідальний: директор департаменту гуманітарної політики.
9. Районним адміністраціям забезпечити внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 977 Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур“ відповідно до цієї ухвали.
Термін: до 01.07.2018.
Відповідальні: голови районних адміністрацій.
10. Встановити, що управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики підпорядковане районним адміністраціям у частині здійснення функцій органів опіки та піклування, повязаних із захистом прав дітей.
11. Встановити, що ця ухвала у частині пункту 6 набуває чинності з 01.09.2018.
12. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


додаток 1.docдодаток 1.doc
Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
комісії з припинення відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики шляхом приєднання до департаменту
гуманітарної політики
З. Довганик начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики, голова комісії
О. Данченко провідний спеціаліст відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики, секретар комісії
Члени комісії:
Х. Ковальчук– головний спеціаліст відділу правової експертизи з економічних та інфраструктурних питань управління правової роботи юридичного департаменту
О. Гаркач– головний спеціаліст відділу підбору та оцінки персоналу управління персоналом
Р. Тимків– заступник директора департаменту – начальник відділу Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики
Н. Лозюк– головний бухгалтер департаменту гуманітарної політики
Т. Клинковська– головний спеціаліст департаменту гуманітарної політики


Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
гуманітарної політики Г. СлічнаДодаток 2 до ухвали не внесений у повному обсязі у зв’язку з тим,
що він містить конфіденційну інформацію про особу
(ст.21 Закону України “Про інформацію“)


Додаток 3
до ухвали міської ради
від___________№____

НОВА РЕДАКЦІЯ
частини 1 “Повноваження департаменту гуманітарної політики розділу ІХ Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань
1. Повноваження департаменту гуманітарної політики

1. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у галузі охорони здоров’я, освіти, професійної освіти, молоді та спорту, соціального захисту визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом та реалізація прийнятих ними рішень.
2. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку м. Львова у сфері освіти, соціального захисту дітей, охорони здоров’я, соціального захисту молоді та спорту пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку м. Львова.
3. Визначення потреби у закладах освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту й подання пропозицій до виконавчого комітету щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб м. Львова за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
4. Управління закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами комунальної власності, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
5. Забезпечення здобуття повної загальної, професійної (професійно-технічної) освіти у комунальних закладах загальної середньої освіти, професійних (професійно-технічних) закладах.
6. Створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, професійної орієнтації, безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, з врахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. За потреби утворення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами із забезпеченням допоміжних засобів для них.
7. Організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, оздоровчих закладах, які перебувають у комунальній власності м. Львова.
8. Забезпечення розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів незалежно від форм власності, фізичної культури і спорту.
9. Забезпечення у межах наданих повноважень і наявних бюджетних коштів доступності, безоплатності та якості освіти і медичного обслуговування на території м. Львова.
10. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту, які перебувають у комунальній власності м. Львова, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
11. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту.
12. Координація діяльності щодо дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту, які перебувають у комунальній власності м. Львова, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
13. Координація діяльності щодо дотримання закладами загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, незалежно від форм власності вимог законодавства України у сфері освіти та установчих документів закладів освіти.
14. Координація діяльності щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року.
15. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
16. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
17. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі осіб з інвалідністю.
18. Координація роботи щодо розробки та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.
19. Координація роботи щодо проведення дезінфекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, масових профілактичних щеплень, запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень.
20. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки.
21. Підготовка пропозицій щодо укладання договорів з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту.
22. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту, соціального захисту дітей.
23. Визначення пріоритетних напрямів, заходів і завдань в освітній сфері, сфері охорони здоров’я, спорту та молодіжній політиці, у сфері соціального захисту та охорони дитинства.
24. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах та проектах.
25. Подання пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.
26. Забезпечення у межах повноважень дотримання встановлених законодавством України гарантій (допомог, пільг, компенсацій) щодо соціального захисту населення м. Львова.
27. Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
28. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей.
29. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.
30. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.
31. Організація здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м. Львова.
32. Визначення потреб у закладах соціального спрямування та подання у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
33. Участь у забезпеченні розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту незалежно від форм власності.
34. Забезпечення функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах, закладах освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту, установах та організаціях, які перебувають у підпорядкуванні департаменту. Створення умов для реалізації права на навчання у комунальних закладах дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідних корінних народів чи національних меншин.
35. Забезпечення територіальної доступності закладів освіти.
36. Здійснення фінансового забезпечення професійних (професійно-технічних) закладів освіти, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
37. Призначення (погодження/призначення) на посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з міського бюджету м. Львова, за результатами конкурсів через укладення строкового трудового договору (контракту).
38. Заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
гуманітарної політики Г. Слічна

Додаток 4
до ухвали міської ради
від___________№____
НОВА РЕДАКЦІЯ
частини 1.4 “Повноваження відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики розділу ІХ Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань

1.4. Повноваження відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики

1. Реалізація державної політики у галузі професійної (професійно-технічної) освіти.
2. Проведення єдиної фінансово-економічної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти м. Львова на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів.
3. Узагальнення та коригування пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з міського бюджету м. Львова та аналіз їх використання.
4. Збір та опрацювання інформації про стан і розвиток професійної (професійно-технічної) освіти у місті.
5. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі професійних (професійно-технічних) закладів м. Львова.
6. Забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
7. Задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
8. Сприяння у реалізації державної політики зайнятості населення.
9. Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, незалежно від форм власності та підпорядкування“.Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
гуманітарної політики Г. СлічнаДодаток 5
до ухвали міської ради
від___________№____
НОВА РЕДАКЦІЯ
частини 1.5 “Повноваження відділуСлужба у справах дітей департаменту гуманітарної політики розділу ІХ Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань
1.5. Повноваження управління Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики

1. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими та релігійними організаціями програм та заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, профілактики негативних тенденцій у дитячому середовищі.
2. Координація та здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності.
3. Перевірка стану роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умов роботи працівників молодших 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
4. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з території проведення АТО та Автономної Республіки Крим.
5. Підготовка документів для надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
6. Ведення обліку усиновлених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та у заклади для дітей незалежно від форми власності.
7. Забезпечення діяльності, пов’язаної з усиновленням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
8. Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, у малі групові будинки тощо.
9. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, у прийомні сім’ї тощо.
10. Захист майнових та житлових прав та інтересів дітей.
11. Ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти“.
12. Здійснення заходів щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування через створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу тощо.
13. Матеріально-технічне забезпечення дитячих будинків сімейного типу.
14. Участь у судових засіданнях щодо захисту прав дітей.
15. Координація роботи та співпраця з суб’єктами профілактичної роботи з дітьми.
16. Ведення державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
гуманітарної політики Г. Слічна

Дата оприлюднення: 05/21/2018