УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5757


від 10/31/2019
Про внесення змін до ухвал міської ради від 14.07.2016 № 777 та від 19.09.2019 № 5438Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, керуючись пп. 5 п. 1 ст. 26, пп. 6 п. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Конституцією України, з метою організації належної роботи Львівської міської ради міська рада ухвалила:
внести зміни до ухвал міської ради:
1. Від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
1.1. Доповнити частину 3 “Повноваження управління безпеки міста“ розділу ХІ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з питань безпеки міста“ пунктами 14-16 у такій редакції:
“14. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
15. Надання послуг інформаційно-консультаційного характеру з питань забезпечення законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів громадян та об’єктів на території м. Львова.
16. Укладення договорів про надання послуг з охорони з суб’єктами охоронної діяльності, які створені та зареєстровані на території України та здійснюють охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії“.
1.2. Вилучити з частини 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“ пункт 16.
2. Від 19.09.2019 № 5438 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777“:
2.1. Викласти пункт 9 у новій редакції:
“9. Встановити, що ця ухвала набуває чинності у частині пунктів 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 (у частині структури департаменту гуманітарної політики), 3.2.1, 3.2.2.7, 3.2.2.8 цієї ухвали з 01.01.2020“.
2.2. Викласти додаток 6 у новій редакції згідно з додатком до цієї ухвали.


Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від ___________№____

Додаток 6
до ухвали міської ради
від 19.09.2019 5438

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
комісії з реорганізації управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Нікулін Антон Володимирович – начальник управління молоді та спорту
департаменту гуманітарної політики
(ідентифікаційний код – (…), адреса – м.
Львів, пл. Ринок, 1, каб. 522),
голова комісії

Артьомова Оксана Вікторівна – завідувач сектору фінансово-господарської
роботи управління молоді та спорту
департаменту гуманітарної політики
(ідентифікаційний код – (…),
секретар комісії

Члени комісії:

Гавриляк Мирослав Леонідович – заступник директора юридичного
департаменту - начальник управління
правової роботи юридичного

департаменту (ідентифікаційний код – (…)
Яремчук Богдана Андріївна – в.о. начальника управління персоналом,
заступник начальника управління -
начальник відділу підбору та оцінки
персоналу управління персоналом
(ідентифікаційний код – (…)
Галагус Андрій Петрович – головний спеціаліст сектору фінансово-
господарської роботи управління молоді
та спорту департаменту гуманітарної
політики (ідентифікаційний код – (…)“


Примітка:
(...) – текст, який містить конфіденційну інформацію про особу
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич


Додаток до ухвали не внесений у повному обсязі у зв’язку з тим,
що він містить конфіденційну інформацію про особу
(ст. 21 Закону України “Про інформацію“)

Дата оприлюднення: 10/31/2019