УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2912


від 01/25/2018
Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, з метою підвищення ефективності управління виконавчими органами Львівської міської ради, керуючись пп. 5 п. 1 ст. 26, пп. 6 п. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення вимог Конституції України, законів України, організації належної роботи Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Припинити шляхом ліквідації управління регулювання забудови департаменту містобудування.
2. Утворити ліквідаційну комісію управління регулювання забудови департаменту містобудування та затвердити її персональний склад згідно з додатком 1 до цієї ухвали.
3. Встановити, що:
3.1. З дати прийняття рішення про припинення управління регулювання забудови департаменту містобудування права щодо управління ним переходять до ліквідаційної комісії.
3.2. Робота ліквідаційної комісії закінчується після завершення процедури ліквідації управління регулювання забудови департаменту містобудування та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення цієї юридичної особи.
3.3. Документація щодо роботи ліквідаційної комісії передається до архівного відділу Львівської міської ради.
4. Встановити двомісячний строк для заявлення кредиторами своїх вимог шляхом їх скерування ліквідаційній комісії управління регулювання забудови департаменту містобудування через Центр надання адміністративних послуг м. Львова.
5. Внести зміни до ухвал міської ради:
5.1. Від 29.06.2017 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“:
5.1.1. Викласти додаток 1 у новій редакції згідно з додатком 2 до цієї ухвали.
5.1.2. Вилучити підпункт 7.2 пункту 7.
5.2. Від 14.07.2016 № 777 Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
5.2.1. Викласти підпункт 2.2 Повноваження управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування пункту 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“ у новій редакції:
2.2. Повноваження управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування
1. Забезпечення розробки і подання міській раді на затвердження містобудівної документації (генерального плану м. Львова, плану зонування території, детальних планів та внесення змін до них) та інших містобудівних програм (на підставі затвердженого генерального плану м. Львова та затверджених планів зонування територій міста).
2. Підготовка висновків на відповідність затвердженій міською радою містобудівній документації.
3. Підготовка пропозицій та висновків до програм будівництва і реконструкції об’єктів на території м. Львова.
4. Підготовка пропозицій та висновків до інвестиційних програм будівництва і реконструкції об’єктів на території м. Львова.
5. Підготовка завдань на розроблення містобудівної документації.
6. Планування робіт із розроблення містобудівної документації та організація забезпечення їх фінансування.
7. У межах повноважень на підставі затвердженої міською радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб.
8. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Львівської міської ради про затвердження містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва, у тому числі у межах історичного ареалу м. Львова.
9. Надання пропозицій та висновків щодо розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до затвердженої містобудівної документації.
10. Підготовка пропозицій до проектів ухвал щодо встановлення та зміни меж м. Львова, визначення приміської зони та міської агломерації, на підставі затвердженої міською радою містобудівної документації
11. Підготовка звернень та пропозицій щодо використання територій спільних інтересів у межах територій оточуючих органів місцевого самоврядування та врахування інтересів міської ради у Схемах територіального розвитку територіальних утворень.
12. Здійснення контролю за дотриманням законодавства і положень про геодезичний нагляд та геодезичну службу у межах м. Львова шляхом організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова М 1:500.
13. Організація створення, реєстрації, збереження, систематизації і оновлення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань.
14. Надання фізичним та юридичним особам топографо-геодезичних матеріалів, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань у межах міста.
15. Надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту на влаштування проїзду (заїзду) до об’єкта містобудування.
16. Організація та ведення містобудівного кадастру м. Львова.
17. Надання фізичним та юридичним особам довідки містобудівного кадастру щодо умов забудови земельної ділянки.
18. Організація роботи служби містобудівного кадастру м. Львова.
19. Створення та забезпечення роботи архіву містобудівної документації.
20. Створення та забезпечення роботи архіву матеріалів містобудівного кадастру.
21. Організація системи містобудівного моніторингу, здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об’єктів містобудування.
22. Надання висновків:
22.1. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
22.2. Про наявність містобудівних обмежень щодо користування земельною ділянкою для обслуговування споруд при виготовленні технічних документацій оформлення землекористування.
22.3. Про необхідність проектування і спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв’язку і телекомунікацій тощо.
22.4. Про можливість експлуатації проведеного або про можливість закінчення розпочатого самочинного будівництва (реконструкції) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд та гаражів на присадибних ділянках.
22.5. Про відповідність місця розташування самочинно збудованого об’єкта вимогам державних будівельних норм, на який визнано право власності за рішенням суду
22.6. Про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі.
22.7. Про технічну можливість використання приміщень без проведення реконструкції(перепланування) приміщень.
22.8. Про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси.
22.9. Про можливість подальшого розміщення тимчасових споруд для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.
23. Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів у межах бюджетних призначень, визначених міською радою, та при залученні інших коштів, не заборонених чинним законодавством. Організація та проведення конкурсів на розміщення об’єктів монументального та монументально-декоративного мистецтва у межах бюджетних призначень, визначених міською радою, та при залученні інших коштів, не заборонених чинним законодавством.
24. Сприяння впровадженню у проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
25. Інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, які оточують будівництво.
26. Реєстрація у відповідних форматах прийнятих у геоінформаційних системах містобудівного кадастру наданих вихідних даних на проектування та матеріалів затвердженої містобудівної документації (у тому числі переданих управлінням регулювання забудови департаменту містобудування).
27. Підготовка проектів ухвал щодо встановлення тимчасових об’єктів інженерної інфраструктури на території м. Львова.
28. Підготовка паспортів прив’язок щодо встановлення тимчасових об’єктів інженерної інфраструктури на території м. Львова.
29. Підготовка проектів ухвал та подання на розгляд міської ради пропозицій щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Львова.
30. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення меморіальних таблиць, інформаційних таблиць, творів монументального та монументально-декоративного мистецтва.
31. Видача будівельних паспортів забудови земельної ділянки будівництва та реконструкції індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без врахування мансардного поверху) площею до 300 кв. м; господарських будівель і споруд, гаражів на присадибних ділянках; елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки за умови відповідності намірів забудови затвердженій містобудівній документації та документам на землекористування.
32. Надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту на реконструкцію (реставрацію) житлових та нежитлових приміщень без зміни зовнішньої конфігурації будівлі(споруди), улаштування в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових будівлях підприємств та громадських будівлях вбудованих приміщень громадського призначення.
33. Надання схем прив’язок та архітектурно-художніх вимог на розміщення відкритих літніх майданчиків.
34. Надання паспортів на встановлення відкритих літніх майданчиків.
35. Надання паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
36. Розгляд питань про відповідність малих архітектурних форм (вивісок) вимогам Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові.
37. Погодження проектів розміщення рекламних конструкцій.
38. Погодження зміни місця розташування рекламної конструкції у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації.
39. Визначення пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
40. Участь у розробці та подання міській раді на затвердження Правил благоустрою м. Львова.
41. Участь у реалізації програм, правил та заходів благоустрою на території м. Львова.
42. Спільно з департаментом містобудування погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
43. Участь у проведенні єдиної політики у м. Львові щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм.
44. Погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на території м. Львова, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
45. Координація діяльності, сприяння залученню інвестицій, внутрішньої та зовнішньої допомоги до екологічних програм та проектів ландшафтних перетворень.
46. Участь у підготовці на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, котрі охороняються законом.
47. Формування завдання на проектування та погодження проектів вулиць, проїздів, проходів, подвір’їв, громадських просторів, ландшафтних утворень, парків, скверів, площ, пам’ятників тощо.
48. Погодження дизайну, візуалізації тимчасових заходів, фестивалів, концертів, ярмарок, дійств, а також інших заходів тимчасового та постійного характеру.
49. Погодження проектів освітлення вулиць, проспектів, площ, скверів тощо.
50. Погодження містобудівних та архітектурних проектних рішень об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення“.
5.2.2. Вилучити підпункт 2.3 “Повноваження управління регулювання забудови департаменту містобудування пункту 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“.
6. Попередити працівників, які займають посади, що підлягають ліквідації та скороченню, про зміну істотних умов праці згідно з вимогами законодавства України.
Термін: до 01.03.2018.
Відповідальний: начальник управління
персоналом, директор департаменту
містобудування, начальник управління
регулювання забудови департаменту
містобудування, начальник управління
архітектури та урбаністики департаменту
містобудування.
7. Департаменту містобудування внести зміни до рішення виконавчого комітету від 27.10.2017 № 972 Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури“.
Термін: до 01.03.2018.
Відповідальний: директор департаменту
містобудування.
8. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1071 Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури“.
Термін: до 01.03.2018.
Відповідальний: начальник управління
архітектури та урбаністики департаменту
містобудування.
9. Встановити, що ця ухвала набуває чинності з 01.03.2018.
10. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.

Міський голова А. СадовийДодаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
ліквідаційної комісії управління регулювання забудови департаменту містобудування

С. Коровайник - директор департаменту містобудування,
голова комісії
В. Гакман - головний бухгалтер апарату управління
архітектури та урбаністики департаменту
містобудування, секретар комісії
Члени комісії:


М. Гавриляк - заступник директора юридичного
департаменту - начальник управління
правової роботи юридичного департаменту
Ю. Чаплінський - заступник директора департаменту
містобудування - начальник управління
архітектури та урбаністики департаменту
містобудування
О. Дроздов - начальник управління фінансового
контролю департаменту “Адміністрація
міського голови“
О. Блавацька - заступник начальника управління
персоналом
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський
Додаток до ухвали не внесений у повному обсязі у зв’язку з тим,
що він містить конфіденційну інформацію про особу
(ст.21 Закону України “Про інформацію“)


додаток 2.doc

Дата оприлюднення: 02/07/2018