УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4148


від 11/08/2018
Про затвердження Програми вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові на 2019-2022 рокиЗ метою забезпечення своєчасного і якісного доведення сигналів оповіщення цивільного захисту до керівного складу органів управління і сил цивільного захисту Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, суб’єктів господарювання та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, керуючись Кодексом цивільного захисту України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" і від 27.09.2017 № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту", розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 43-р "Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій" і від 11.07.2018 № 488-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій", міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові на 2019-2022 роки (додається).
2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, департаменту економічного розвитку, районним адміністраціям, департаменту фінансової політики при формуванні міського бюджету м. Львова на 2019-2022 роки передбачити кошти на придбання і встановлення систем централізованого оповіщення у межах коштів і можливостей міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний період.


Відповідальні: начальник управління
з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення,
директор департаменту економічного
розвитку, директор департаменту
фінансової політики, голови районних
адміністрацій.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові
на 2019 - 2022 роки
1. Паспорт Програми
1.
Назва ПрограмиПрограма вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові на 2019 - 2022 роки
2.
Ініціатор розроблення
Програми
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради
3.
Розробник ПрограмиУправління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради
4.
Співрозробники ПрограмиМіський центр телекомунікацій № 134
м. Львів Львівської філії ПАТ "Укртелеком", Управління безпеки міста, ЛКП "Львівелектротранс", ЛКП "Міський центр інформаційних технологій",
ТзОВ "Виробнича фірма"Львів-Телеком"
5.
Відповідальний виконавець ПрограмиУправління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради
6.
Учасники ПрограмиУправління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, Міський центр телекомунікацій № 134 м. Львів Львівської філії ПАТ "Укртелеком", Управління безпеки міста, ЛКП "Львівелектротранс", ЛКП "Міський центр інформаційних технологій", ТзОВ "Виробнича фірма "Львів-Телеком", виконавчий комітет Львівської міської ради, департамент економічного розвитку, департамент фінансової політики, районні адміністрації, управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування, суб’єкти господарювання
7.
Мета ПрограмиВдосконалення територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові для своєчасного доведення сигналів оповіщення цивільного захисту до керівного складу органів управління, сил цивільного захисту Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, суб’єктів господарювання і населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій
8.
Термін реалізації
Програми
2019 - 2022 роки
9.
Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
Міський бюджет м. Львова
10.
Орієнтовний обсяг фінансування, необхідного для реалізації Програми з коштів міського бюджету м. Львова7 030,2 тис. грн.
11.
Контроль за виконанням ПрограмиУправління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради
2. Загальні положення для розроблення Програми

2.1. Кодексом цивільного захисту України визначено, що оповіщення – це комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури, засобів та каналів звязку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до органів управління цивільного захисту, субєктів господарювання та населення.
2.2. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить:
2.2.1. Створення, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.
2.2.2. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
2.3. На органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання покладається встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло. Місця встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло визначають органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання.
2.4. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування населення про них забезпечується через:
2.4.1. Функціонування (створення, модернізація) територіальної (місцевої) автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, локальних і об’єктових систем оповіщення суб’єктів господарювання та підтриманням їх у постійній готовності до використання.
2.4.2. Централізованого використання телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів господарювання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також мереж загальнонаціонального, регіонального та міського радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації.
2.4.3. Функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, локальних і об’єктових систем оповіщення та інформування населення про виникнення непередбачуваних небезпечних ситуацій, організаційно-технічної їх інтеграції з регіональною (місцевою) автоматизованою системою централізованого оповіщення цивільного захисту.
2.4.4. Функціонування у місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту.
2.4.5. Своєчасного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв’язку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові, яке повинно забезпечувати підтримування їх у готовності до виконання завдань у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту.
2.5. Програма вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові на 2019 - 2022 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до положень:
2.5.1. Кодексу цивільного захисту України (підпункт 6 і 7 пункту 2 статті 19, статті 30).
2.5.2. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (пункт 3 статті 36).
2.5.3. Постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (підпункт 10 пункту 1 статті 24 та підпункт 1 пункту 2 і 3 статті 24).
2.5.4. Постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту".
2.5.5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 43-р "Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу та виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій".
2.5.6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 488-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу та виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій".

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої скерована Програма

3.1. Своєчасне оповіщення органів управління та сил цивільного захисту Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області і населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій дозволяє суттєво зменшити їх негативний вплив та скоротити час і матеріальні ресурси, які витрачаються для ліквідації їх наслідків.
3.2. Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733, у м. Львові функціонує регіональна автоматизована система централізованого оповіщення цивільного захисту, за допомогою якої здійснюється оповіщення керівного складу органів управління і сил цивільного захисту Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій. Законодавство України разом із функціонуванням регіональної системи оповіщення передбачає створення місцевої системи оповіщення цивільного захисту.
3.3. З врахуванням законодавства України з питань цивільного захисту України у м. Львові необхідно:
3.3.1. Модернізувати місцеву систему оповіщення цивільного захисту.
3.3.2. Додатково встановити сигнально-гучномовні пристрої, особливо у місцях масового скупчення населення (гуртові і продовольчі ринки, автовокзали, центральні площі, зупинки громадського транспорту тощо).
3.4. Основу регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту, яка функціонує у м. Львові, створюють автоматизована система централізованого оповіщення департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, телефонна мережа Міського центру телекомунікацій № 134 м. Львів Львівської філії ПАТ "Укртелеком" та мережа міського радіотрансляційного мовлення і телебачення. Автоматизована система централізованого оповіщення базується на використанні апаратури П-160, П-164 Міського центру телекомунікацій № 134 м. Львів Львівської філії ПАТ "Укртелеком" та станційної дільниці № 5 станційного цеху Міського центру телекомунікацій № 134 м. Львів Львівської філії ПАТ "Укртелеком".
3.5. Існуюча автоматизована система оповіщення у місті забезпечує:
3.5.1. Передачу сигналу "Увага всім!" через електричні сирени централізованого включення.
3.5.2. Оповіщення за допомогою стійки циркулярного виклику П-164 і мережі операторів мобільного зв’язку керівного складу цивільного захисту міста.
3.5.3. Доведення відповідних сигналів оповіщення до відділу "Гаряча лінія міста" управління інформаційних послуг департаменту адміністративних послуг.
3.5.4. Перехоплення (перемикання) з пункту управління департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації каналів для передачі мовних сигналів оповіщення населенню та інформації з питань цивільного захисту станційної дільниці № 5 станційного цеху Міського центру телекомунікацій № 134 м. Львів Львівської філії ПАТ "Укртелеком", телевізійних каналів і радіомовних станцій (мережа УКХ радіомовлення - "УР-1" і "УР-3", мережа ФМ радіомовлення - "УР-1" і "Львівське радіо", Львівська філія НСТУ, ефірне цифрове телебачення - "Львівське телебачення", програми он-лайн мовлення в мережі Інтернет - "Львівське радіо" і "Львівське телебачення"), мережі міського радіомовлення.
3.6. Для передачі сигналу "Увага всім!" використовуються зовнішні електричні сирени типу С-28, С-40, С-43, які підключені до телефонної мережі Львівської філії ПАТ "Укртелеком".
3.7. Готовність до дій за призначенням системи оповіщення у місті в окремих випадках стає низько ефективною внаслідок низки негативних тенденцій:
3.7.1. Поступове скорочення кількості радіоточок міського радіомовлення, насамперед у населення міста у зв’язку з розвитком ефірного мовлення ФМ діапазону та збільшення тарифів за користування послугами дротової радіофікації.
3.7.2. Вимикання електроживлення 380V від електричних сирен на об’єктах господарювання у зв’язку із заборгованістю оплати за спожиту електроенергію, припинення виробничої діяльності, банкрутство, передача об’єктів в оренду тощо.
3.7.3. Відключення телефонних ліній управління Львівської філії ПАТ "Укртелеком" кінцевим обладнанням (електричними сиренами) через заборгованість або у зв’язку з ліквідацією суб’єктів господарювання, де вони встановлені.
4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання коштів міського бюджету м. Львова, суб’єктів господарювання та очікуванні результати від її реалізації

4.1. Для досягнення вказаної мети передбачається виконати такі заходи:
4.1.1. Розроблення та подання міській раді на затвердження цієї Програми.
4.1.2. Виконання управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту до містобудівної документації "Коригування генерального плану м. Львова" щодо погодження замовникам проектної документації містобудівних умов і обмежень з розроблення проектної документації об’єктів будівництва (реконструкції) тільки при передбаченні встановлення на об’єкті електричних сирен і підключення їх до системи централізованого оповіщення або сигнально-гучномовних пристроїв, електронних інформаційних табло.
4.1.3. Виділення необхідних коштів для придбання та встановлення обладнання електронних сирен, вуличних гучномовців, інформаційних електронних табло.
4.2. Встановлення електронних сирен на адміністративній території Львівської міської ради здійснюється за рішенням управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та погодженням з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
4.3. Орієнтовний розрахунок коштів на виконання Програми наведено у таблиці 1.
4.4. В результаті виконання Програми буде модернізована місцева система централізованого оповіщення цивільного захисту у м. Львові, що суттєво вплине на своєчасність оповіщення та доведення необхідних сигналів і повідомлень до керівного складу органів управління і сил цивільного захисту Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, суб’єктів господарювання та населення про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій, підвищить рівень безпеки людини і навколишнього середовища.
4.5. Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягів коштів, які виділені на їх виконання з міського бюджету м. Львова. Програма уточнюється і коригується у процесі виконання по закінченню кожного календарного року з врахуванням змін загальної економічної ситуації, стану фінансування, результатів використання технологій у розвитку мережі зв’язку. Обсяги коштів, необхідних для виконання заходів, передбачених Програмою на наступний рік, щорічно подаються на затвердження сесії міської ради.
5. Фінансове забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми
2019 рік
2020 рік
2021 рік
2022 рік
Всього, витрати на виконання Програми
Міський бюджет
м. Львова
1,760
1,848
1,768
1,654,2
7,030,2
Таблиця 1
Орієнтовний розрахунок коштів на виконання Програми

тис. грн.

з/п
Найменування
заходів
Загальна
кількість
(шт.)
Ціна
за одиницю
Джерела
фінансування
Фінансування за роками з міського бюджету м. Львова
Міський бюджет
м. Львова
2019 рік
2020 рік
2021 рік
2022 рік
1.
Виготовлення проекту модернізації системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Львова
1
80,0
80,0
80,0
-
-
-
2.
Придбання та встановлення обладнання гучномовного зв’язку (вуличних гучномовців), сигнально-інформаційних табло
240
20,0
5 569,0
1 200,0
1 320,0
1 452,0
1 597,0
3.
Придбання, встановлення (модернізація) електронних сирен
5
240,0
1 381,2
480,0
528,0
316,0
57,2
Всього
-
-
7 030,2
1 760,0
1 848,0
1 768,0
1 654,2


6. Обгрунтування методів і заходів розв’язання проблеми,
терміни їх виконання

6.1. Програма передбачає створення передумови для створення, вдосконалення і подальшого розвитку місцевої системи централізованого оповіщення цивільного захисту у місті Львові шляхом фінансування заходів, скерованих на поетапне придбання та встановлення у місті Львові обладнання гучномовного зв’язку (вуличних гучномовців), встановлення електронних сирен та інформаційних табло.
6.2. Планується у 2019 – 2022 роках:
6.2.1. Визначення необхідної кількості кінцевих пристроїв для оповіщення населення (електронних сирен, обладнання гучномовного зв’язку (вуличних гучномовців) та місць їх встановлення, можливість надання інформації для населення через існуючі електронні інформаційні табло та через новостворені.
6.2.2. Розроблення та уточнення кошторисно-фінансового розрахунку вартості основних заходів Програми.
6.2.3. Придбання та встановлення обладнання для передачі інформації на вуличні гучномовці та електроні інформаційні табло.
6.2.4. Поетапне придбання та встановлення електронних сирен, обладнання гучномовного зв’язку (вуличних гучномовців) у м. Львові, обладнання для передачі інформації на електроні інформаційні табло.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

7.1. Систему контролю за виконанням Програми визначають Львівська міська рада та виконавчий комітет Львівської міської ради і покладається на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення В. Іваніцький
Дата оприлюднення: 11/19/2018