УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1742


від 09/20/2012
Про затвердження Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки
Первинна редакція:

документ.doc додатки 1, 2.doc


Зміни
згідно з рішеннями виконкому 315-2014, 316-2014
дія Програми продовжена на 2016-2020 роки і внесено зміни у додаток згідно з ухвалою 933-2016

документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до Комплексної програми модернізації каналізацій■ Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до Комплексної програми модернізації каналізацій■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2016-2020 роки дії Комплексної програми модернізації '
Остаточна редакція:
З метою поліпшення роботи каналізаційного господарства м. Львова міська рада ухвалила:
1. Затвердити Комплексну програму модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки (додається).
2. Виконавчим органам міської ради щорічно перед затвердженням міського бюджету м. Львова вносити відповідно до потреб корективи до Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки.
Відповідальні: керівники виконавчих
органів міської ради.
3. Видатки на реалізацію Комплексної програми модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки проводити у межах коштів, передбачених у відповідних бюджетах на відповідний рік.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
модернізації каналізаційного господарства м. Львова
на 2012-2015 роки

1. Вступ

1.1. Комплексна програма модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 роки (надалі – Програма) розроблена з метою поліпшення роботи каналізаційного господарства м. Львова.
1.2. Основними завданнями Програми є:
1.2.1. Розробка основних заходів реформування комунального каналізаційного господарства міста.
1.2.2. Визначення джерел фінансового забезпечення Програми.
1.3. Реалізація Програми дозволить:
1.3.1. Поліпшити екологічний стан у місті.
1.3.2. Підвищити ефективність очищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах міста.
1.3.3. Підвищити надійність експлуатації існуючих об’єктів каналізаційного господарства (колекторів, каналізаційних насосних станцій, каналізаційних очисних споруд та міських каналізаційних мереж).
1.3.4. Зменшити споживання енергоносіїв на об’єктах каналізаційного господарства міста.
1.4. Виконання Програми можливе при умові реалізації заходів:
1.4.1. Організаційних.
1.4.2. Фінансово-економічних.
1.4.3. Технічних.
1.4.4. Із залученням коштів Державного бюджету України, міського бюджету м. Львова, львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал“ та інших джерел фінансування.
2. Система водовідведення міста

2.1. Існуючий стан каналізування.
2.1.1. Територія м. Львова розділяється Великим Європейським водорозділом на два основних басейни каналізування – Балтійський і Чорноморський.
2.1.2. Система водовідведення міста складається з 639,4 км каналізаційних мереж (з них 69,2 км – головні колектори), 13 каналізаційних насосних станцій (надалі – КНС) і каналізаційних очисних споруд (надалі – КОС).
2.1.3. Центральна частина міста має загально-сплавну систему каналізування, яка транспортує на очисні споруди побутові і дощові стоки.
2.1.4. Головним колектором для сплавляння стоків у Балтійському басейні (у тому числі і центральна частина міста) є р. Полтва, закрита у залізобетонний канал до каналізаційних очисних споруд, яка у подальшому впадає до р. Західний Буг, звідти – у р. Віслу та у Балтійське море. Стічні води самопливом стікають у р. Полтву численними колекторами другого порядку.
2.1.5. Оскільки якість очищення стоків у м. Львові безпосередньо впливає на екологічний стан Балтійського моря, північне розташування якого обумовлює низьку здатність до самоочищення, міську систему очистки стоків було внесено організацією ГЕЛКОМ до списку об’єктів, що потребують особливих вимог до якості очищення стічних вод.
2.1.6. У нових районах міста система каналізування роздільна. Через складність рельєфу дощові стоки випускаються на відкриту місцевість у різних районах міста.
2.1.7. Каналізаційні стоки з частини міста, що розташована у Чорноморському басейні, за допомогою КНС та напірних колекторів перекачуються через вододіл у загально-сплавну каналізаційну систему міста на міські очисні споруди.
2.2. Основні проблемні питання:
2.2.1. Існує проблема сплавляння стоків з південно-східної частини міста. Найменші збої у роботі системи каналізування частини міста, розташованої у Чорноморському басейні (пориви на напірних каналізаційних колекторах, перевантаження КНС у період сильних злив, аварії з припиненням електроживлення КНС), можуть призвести до санітарно-екологічних наслідків.
2.2.2. Незадовільний стан каналізаційних мереж м. Львова:
2.2.2.1. 185,5 км (33 відсотки) каналізаційних мереж – замортизовані.
2.2.2.2. 20,8 км (5,2 відсотка) колекторів (в основному у центральній частині міста) – фізично зношені і потребують заміни.
2.2.3. Зношеність колекторів призводить до виникнення непередбачуваних аварій, на ліквідацію яких необхідно залучати значні кошти, оскільки глибина їх залягання сягає до 15 м.
2.2.4. Реконструкція КОС, заміна та монтаж обладнання та устаткування.
2.2.5. Каналізаційні очисні споруди м. Львова запроектовано та збудовано відповідно до характеристик стоків у 60-х – 70-х роках. Основне обладнання, за винятком поставленого під час виконання робіт, що фінансувалися Грантом уряду Швеції та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, є технічно застарілим. Таким чином, виникла нагальна проблема щодо реконструкції і розширення КОС м. Львова.
2.2.6. На каналізаційних очисних спорудах у 2009 році внаслідок корозії залізобетонних конструкцій відбулася руйнація однієї секції системи аеротенків 1-ї технологічної черги.
2.2.7. Недостатня площа мулових майданчиків для складування мулу:
2.2.7.1. Загальна площа мулових майданчиків 9 га.
2.2.7.2. Експлуатуються з 60-х років минулого століття.
2.2.8. Для повної реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Львова з доведенням якості стоків до вимог міжнародних норм необхідно виконати такі заходи:
2.2.8.1. Реконструкція аераційної системи аеротенків 1-ї технологічної черги.
2.2.8.2. Будівництво метантенків, газгольдера, газогенератора.
2.2.8.3. Отримання власної електроенергії.
2.2.9. Рівень забезпечення промислових підприємств міста очисними спорудами для попереднього очищення стоків перед їх скидом до загальностічної каналізаційної системи є недостатнім.
2.2.10. Окремою проблемою, яка потребує вирішення, є стан дощової каналізаційної мережі м. Львова. На цей час частина міста залишається неканалізованою.
2.2.10.1. Відсутність гідрозатворів на дощоприймачах.
2.2.10.2. Несанкціоновані приєднання випусків господарсько-побутової каналізації споживачів до системи дощової каналізації.
2.2.10.3. Відсутність надійної та якісної експлуатації.
2.2.10.4. Відсутність очисних споруд дощових стоків.
2.2.10.5. Відсутність кваліфікованих спеціалістів, лабораторій, технічних заходів.
2.2.10.6. Необхідність організації підприємства з експлуатації системи дощової каналізації, збору коштів за очистку дощових стоків та за забруднення дощових стоків.
2.3. Каналізаційні колектори:
2.3.1. Загальна протяжність головних каналізаційних колекторів у місті становить 69,2 км. З них 30 відсотків (20,8 км) вичерпали свій експлуатаційний ресурс та потребують реконструкції або заміни, а саме каналізаційні колектори: до КНС “Метал“, у смт. Брюховичі, на вул. Кукурудзяній, вул. Земельній, вул. Богданівській, вул. В. Вернадського, від КНС “Холодновідка“, у парку “Скнилівський“; щитовий колектор на вул. Вінниця – вул. Тунельній. Крім цього, потребує обстеження та санації головний колектор “Полтва“ на ділянках вздовж просп. Т. Шевченка, просп. Свободи та просп. В. Чорновола.
2.4. Каналізаційні насосні станції:
2.4.1. Каналізаційні стоки з частини міста, яка розташована у басейні Чорного моря, за допомогою 13 КНС (“Брюховичі“, КНС-4, КНС-5, “В. Пересади“, “Тублікарня“, “Лапаївка“, “Холодновідка“, “Рясне-2“, КНС-7, “Медової Печери“, “Наукова“, “Сокільники“, “Тракт Глинянський“) та напірних колекторів перекачується через вододіл у загально-сплавну каналізаційну систему міста на міські очисні споруди. Більшість з них на даний час потребують реконструкції із заміною технологічного обладнання.
2.5. Каналізаційні очисні споруди:
2.5.1. Очисні споруди потужністю 490 тис. куб. м/добу (у середньому очищається стоків 435 тис. куб. м/добу) розташовані у північно-східній частині міста і займають площу 117 га.
2.5.2. Облік стічної води, що попадає на очистку, здійснюється лотками Паршаля і Вентурі.
2.5.3. На очисних спорудах здійснюється механічна і повна біологічна очистка стоків міста з використанням решіток, пісколовок, первинних відстійників, аеротенків, вторинних відстійників.
2.5.4. Мул зневоднюється у цеху механічного зневоднення мулу з використанням центрифуг і вивозиться на мулові майданчики.
2.5.5. Якісна характеристика стічних вод 1-ї черги КОС, що скидаються після очистки у р. Полтву, на цей час не відповідає затвердженим нормативам та гранично-допустимим концентраціям (ГДК).
2.5.6. Очисні споруди каналізації збудовані і введені в експлуатацію до 1990 року на технологіях, розроблених у 60-70-х роках минулого століття і на цей час вимагають реконструкції, особливо І-ІІ черги.
2.5.7. Річка Полтва очисні споруди поділяє на два майданчики, на яких незалежно одна від другої розташовані дві технологічні лінії очистки стічних вод.
2.5.8. Перша технологічна лінія продуктивністю 140 тис. куб. м/добу розташована на правому березі р. Полтви, введена в експлуатацію у 1963-1965 роках. Стічні води на дану технологічну лінію поступають самопливом по 4-му колектору 2400/1500 мм, який бере свій початок у центрі міста. До складу цієї технологічної лінії входять такі споруди і обладнання:
2.5.8.1. Механічні решітки.
2.5.8.2. Дробилки.
2.5.8.3. Водомірний лоток.
2.5.8.4. Пісколовки прямокутні.
2.5.8.5. Первинні радіальні відстійники.
2.5.8.6. Насосна станція сирого осаду.
2.5.8.7. Аеротенки – витискувачі.
2.5.8.8. Аеротенки – змішувачі.
2.5.8.9. Вторинні радіальні відстійники.
2.5.8.10. Насосна станція циркуляційного мулу.
2.5.8.11. Повітродувна станція.
2.5.9. Друга технологічна лінія розташована на лівому березі р. Полтви. Будівництво розпочато у 1971 році. Із завершенням будівництва продуктивність другої технологічної лінії становить 350 тис. куб. м/добу. До складу другої технологічної лінії входять:
2.5.9.1. Гідротехнічний вузол прийому і поділу стічних вод.
2.5.9.2. Головна каналізаційна станція.
2.5.9.3. Пісколовки прямокутні.
2.5.9.4. Первинні відстійники.
2.5.9.5. Аеротенки – змішувачі.
2.5.9.6. Аеротенки – освітлювачі.
2.5.9.7. Вторинні радіальні відстійники.
2.5.9.8. Земляні відстійники – накопичувачі.
2.5.9.9. Піскові майданчики.
2.5.9.10. Насосна станція перекачки.
2.5.9.11. Повітродувна насосна станція.
2.5.10. Етапи очистки стічних вод:
2.5.10.1. Механічна очистка:
2.5.10.1.1. Стічні води поступають на грубі решітки, де затримуються грубі плаваючі предмети, на механічні решітки з шириною прорізу 16 мм, де затримуються дрібні плаваючі предмети, на пісколовках уловлюється пісок і дрібні органічні речовини, які поступають на піскові майданчики, у первинних радіальних відстійниках осідають дрібні органічні речовини і утворюється сирий осад, забруднення стоків зменшується на 25 відсотків.
2.5.10.1.2. З резервуару насосної станції перекачки сирий осад поступає у цех механічного зневоднення осаду і на мулові майданчики.
2.5.10.2. Біологічна очистка:
2.5.10.2.1. У аеротенках 3-х типів (витискувачах, змішувачах та освітлювачах) відбувається окислення і мінералізація дрібних і розчинних у воді органічних сполук під дією кисню і мікроорганізмів. Рівень очистки стоків становить 90 відсотків.
2.5.10.2.2. З аеротенків стічні води потрапляють у вторинні відстійники для розділення очищеної води від мулу, після чого вода скидається у р. Полтву.
2.5.10.2.3. Загальний вихід мулу, що утворюється у процесі очистки стічних вод на каналізаційних очисних спорудах КОС 1 та КОС 2, становить 3000 куб. м/добу.
2.6. Міські каналізаційні мережі:
2.6.1. Протяжність міської каналізаційної мережі становить 570,2 км, у тому числі:
2.6.1.1. Вуличні каналізаційні мережі – 339,5 км.
2.6.1.2. Внутрішньо квартальні та внутрішньо дворові – 230,7 км.
2.7. Неканалізовані райони міста:
2.7.1. Забезпечення території міста каналізаційною мережею становить 81,1 відсотка.
2.7.2. На сьогодні неканалізованими залишаються 9 районів міста, що включають 114 вулиць. Це 3183 будинки, у яких проживає 13 864 мешканців. На каналізування цих вулиць необхідно кошти у розмірі 150,0 млн. грн.
2.8. Дощові каналізаційні мережі:
2.8.1. Дощові стоки центральної частини м. Львова сплавляються загально-сплавною каналізаційною мережею разом з поверхневими водами (р. Полтва та притоки) на КОС.
2.8.2. Водовідведення дощових стоків, розташованих у Чорноморському басейні, відводяться окремою мережею у водойми басейну Чорного моря (потоки Білогорський, Скнилівок, Розточчя, річки Зубра, Марунька).
2.8.3. На сьогодні існує 8 виходів дощової каналізації з житлових мікрорайонів та територій промислових підприємств, районів.
2.8.4. За винятком незначної кількості очисних споруд на виходах з ділянок деяких автостоянок та окремих підприємств, дощові стоки без очищення потрапляють у відкриті водойми.
3. Спеціалізоване підприємство водопровідно-каналізаційного господарства

Єдиним підприємством-монополістом водопровідно-каналізаційного господарства у місті є Львівське міське комунальне підприємство “Львівводоканал“ (надалі – ЛМКП “Львівводоканал“).
3.1. Виробничі показники:
3.1.1. За 9 місяців 2011 року ЛМКП “Львівводоканал“ було пропущено стічної рідини – 33 939 тис. куб. м та очищено стоків – 119 741 тис. куб. м.
3.2. Аналіз фінансово-господарського стану каналізаційного підприємства:
3.2.1. Дохід ЛМКП “Львівводоканал“ від пропуску стоків без ПДВ становить 39 523 тис. грн., витрати підприємства – 50 028,7 тис. грн. Збитки становлять 10 505,7 тис. грн.
3.3. Тарифна політика:
3.3.1. Станом на 01.01.2012 р. ЛМКП “Львівводоканал“ затверджено такі тарифи на водовідведення:
3.3.1.1. Для населення – 1,74 грн. з ПДВ за 1 куб. м.
3.3.1.2. Для бюджетних організацій, установ та інших споживачів – 1,96 грн. з ПДВ за 1 куб. м.
4. Обгрунтування потреби реалізації заходів

Обгрунтування потреби реалізації заходів наведено у додатку 1 (зведена форма) та додатку 2 (розгорнута форма) до цієї Програми.
4.1. Організаційні заходи:
4.1.1. Перегляд ЛМКП “Львівводоканал“ умов приймання стічних вод від підприємств. В останні роки спостерігається погіршення роботи каналізаційних очисних споруд внаслідок недотримання деякими підприємствами вимог щодо гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у скидах каналізаційних стоків та погіршення якісних показників господарсько-побутових стічних вод від населення.
4.1.2. Посилення КП "Адміністративно-технічне управління" та ЛМКП “Львівводоканал“ контролю за скидом стоків. З метою недопущення забруднення відкритих природних водяних потоків та водойм несанкціонованими скидами стоків господарсько-побутової каналізації (р. Зубри у Сихівському районі (поблизу ринку “Шувар“), р. Маруньки у Личаківському районі (парк “Знесіння“), потічка Білогорського у житловому районі “Левандівка“, потічка у парку “Скнилівський“) районним адміністраціям, КП “Адміністративно-технічне управління“ та Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області необхідно посилити контроль за дотриманням Правил благоустрою м. Львова, затверджених ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376, та Державних будівельних норм.
4.1.3. Проведення районними адміністраціями інвентаризації дощеприймачів та внутрішньобудинкових каналізаційних мереж.
4.1.4. Розробка проекту примусового вентилювання каналізаційних колекторів. У центральній частині міста каналізаційна система не вентилюється. Система вентилювання перешкоджає поступленню газів на територію міста.
4.1.5. Створення комунального підприємства з експлуатації дощової каналізації. На цей час відповідно до рішення виконавчого комітету від 28.03.2008 № 270 “Про експлуатацію мереж дощової каналізації“ балансоутримувачами мереж дощової каналізації у межах територіальної приналежності є районні адміністрації, які не мають належної техніки та відповідних фахівців для забезпечення їх якісної експлуатації.
4.2. Фінансово-економічні заходи:
4.2.1. Закупівля спеціалізованих машин для очистки каналізаційних колекторів на суму 6,3 млн. грн. дозволить вчасно реагувати на можливі аварійні ситуації, поліпшить якість надання послуг населенню, зменшить витрати підприємства на проведення аварійно-відновлювальних робіт.
4.2.2. Закупівля 4-х контейнерів об’ємом 15 куб. м та самонавантажувального самоскида для транспортування зневодненого мулу на суму 0,762 млн. грн. дозволить вирішити питання утилізації мулу з мулових площадок на КОС м. Львова, частково позбутися неприємного запаху у повітрі, поліпшити якість роботи КОС.
4.3. Технічні заходи:
4.3.1. Реконструкція, проектування та будівництво каналізаційних колекторів.
4.3.1.1. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Богданівській.
4.3.1.1.1. Цей колектор побудований у минулому столітті приймає стоки частини будинків на вул. Богданівській та прилеглих вулиць. У зв’язку з корозією стального колектора виникають часті пориви, які розмивають проїжджу частину дороги, створюють санітарно-епідеміологічну небезпеку та соціальну напругу серед частини мешканців Личаківського району.
4.3.1.1.2. Виходячи з вищенаведеного, необхідно провести заміну сталевого трубопроводу Д=350 мм на ділянці від вул. Дорога Кривчицька до камери гасіння напору на вул. Тракт Глинянський, а у подальшому каналізування вул. Тракт Глинянський.
4.3.1.1.3. Для проведення реконструкції цього об’єкта необхідно 5,5 млн. грн.
4.3.1.2. Заміна аварійної ділянки каналізаційного колектора у парку “Скнилівський“.
4.3.1.2.1. Цей колектор Д=500 мм побудований у 60-х роках минулого століття. Приймає стоки частини вулиць Залізничного району, знаходиться в аварійному стані. Стічні води зі зруйнованого колектора виливаються на рельєф місцевості, а точніше на територію парку “Скнилівський“ загальною площею 2 га.
4.3.1.2.2. Через відсутність обігових коштів, власними силами та за власні кошти ЛМКП “Львівводоканал“ не в змозі провести заміну колектора. Для поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану прилеглих територій, а особливо з огляду на проведення у м. Львові фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, необхідно провести заміну аварійної ділянки колектора, який розміщений на відстані 300 м від новозбудованого терміналу Львівського аеропорту.
4.3.1.2.3. Для проведення заміни аварійної ділянки необхідно 8,0 млн. грн.
4.3.1.3. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Заміна аварійної ділянки каналізаційного колектора у парку “Скнилівський“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,3 млн. грн.
4.3.1.4. Реконструкція щитового колектора глибокого залягання у районі вул. Винниця під залізничною колією Львів-Красне. Західний каналізаційний щитовий колектор Д=2460 мм побудований у 70-х роках ХХ століття. Знаходиться в аварійному стані, що призводить до неодноразового просідання грунту поблизу залізничної колії. Така ситуація загострюється ще й тим, що на даній ділянці у зв’язку з проведенням у м. Львові фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році заплановано здійснювати швидкісний рух поїздів маршрутом Львів-Київ. Для проведення реконструкції цього об’єкта необхідно 18,0 млн. грн.
4.3.1.5. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція щитового колектора глибокого залягання у районі вул. Винниця під залізничною колією Львів-Красне“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,7 млн. грн.
4.3.1.6. Реконструкція напірних колекторів від КНС-4, КНС-5. Напірні колектори від КНС-4 Д=2х800 мм та КНС-5 Д=2х500 мм побудовані у 70-х роках минулого століття, які приймають стоки частини Сихівського району. Через велику зношеність знаходяться в аварійному стані. Часті пориви створюють екологічну небезпеку на прилеглих територіях. Для недопущення соціальної напруги серед мешканців та поліпшення санітарно-епідеміологічного стану цього району необхідно на реконструкцію кошти у сумі 20,0 млн. грн.
4.3.1.7. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція напірних колекторів від КНС-4, КНС-5“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,150 млн. грн.
4.3.1.8. Реконструкція 2-х ниток аварійного напірного трубопроводу від КНС “Рясне-2“. Напірний колектор збудований у 70-80-х роках минулого століття. Внаслідок довготривалого терміну експлуатації та корозії металу вимагає повної заміни. Для проведення реконструкції необхідні кошти у сумі 1,3 млн. грн.
4.3.1.9. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція 2-х ниток аварійного напірного трубопроводу від КНС “Рясне-2“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,100 млн. грн.
4.3.1.10. Реконструкція каналізаційного колектора № 4 на ділянці від вул. Кукурудзяної до КОС. Цей колектор прямокутного січення 2,5 м х 2,5 м, верхня частина якого перекрита залізобетонними плитами, збудований у 1964 році. Внаслідок майже 50-річного терміну експлуатації залізобетонні конструкції під дією газової корозії зкородували, стикові з’єднання не герметичні. Крім того, поперечне січення колектора не забезпечує його самоочищення, внаслідок чого мінеральні речовини відкладаються в осад та зменшують пропускну здатність колектора. Необхідно кошти у сумі 15,0 млн. грн.
4.3.1.11. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція каналізаційного колектора № 4 на ділянці від вул. Кукурудзяної до КОС“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.1.12. Завершення будівництва каналізаційного колектора діаметром 2000 мм у районі вул. Земельної. У 80-х роках минулого століття колектор будувався для північного промислового району. Будівництво колектора з різних причин не завершене. На цей час частково вийшли з ладу колодязі, ущільнення, внаслідок осаду зменшена пропускна здатність колектора. Для завершення будівництва цього об’єкта необхідно кошти у сумі 10,0 млн. грн.
4.3.1.13. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Будівництво каналізаційного колектора діаметром 2000 мм у районі вул. Земельної“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.1.14. Будівництво каналізаційного колектора на вул. Польовій – вул. Старознесенській. Цей промисловий район неканалізований. Будівництво колектора дозволить поліпшити санітарні умови, зменшить соціальну напругу, дасть можливість розбудови району, а також розвантажить колектор, що проходить під залізницею у районі Підзамче. Для будівництва об’єкта необхідно кошти у сумі 10,0 млн. грн.
4.3.1.15. Реконструкція каналізаційного колектора діаметром 600 мм від вул. Стрийської у напрямку КНС-4 з переключенням у районі вул. В. Вернадського. Каналізаційний колектор збудований у другій половині минулого століття, частково проходить по території іподрому. За довгий час експлуатації та внаслідок неякісного обслуговування знаходиться в аварійному стані та потребує реконструкції, кошти на яку становлять 5,0 млн. грн.
4.3.2. Реконструкція каналізаційних насосних станцій (КНС):
4.3.2.1. Реконструкція КНС та каналізаційних мереж смт. Брюховичі Каналізаційні мережі смт. Брюховичі Д=250 мм 2х3,4 км та КНС побудовані у 70-х роках минулого століття. На цей час через часті пориви, корозію та тривалий термін експлуатації труби та насосне обладнання КНС морально та фізично зношені. Застаріле обладнання насосної станції знаходиться в аварійному стані, споживає багато електроенергії та потребує реконструкції. Необхідні кошти на реконструкцію об’єкта становлять 15,0 млн. грн.
4.3.2.2. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція КНС та каналізаційних мереж смт. Брюховичі“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.2.3. Реконструкція насосної каналізаційної станції "Холодновідка" у м. Львові. КНС “Холодновідка“ побудована у 70-х роках минулого століття. Насоси та інше обладнання знаходиться в експлуатації понад 35 років, фізично і морально застаріле з досить низьким коефіцієнтом корисної дії (ККД). Питома вага собівартості електроенергії КНС складає близько 50 відсотків. Необхідна заміна замортизованого електронасосного обладнання на модернізоване, двох ниток напірних чавунних трубопроводів Д=350 мм та іншого обладнання, що, у свою чергу, дасть можливість зменшити енергоспоживання при підвищенні продуктивності КНС та знизити рівень аварійності і забезпечити екологічне благополуччя територій, прилеглих до КНС. На реконструкцію необхідно 3,1 млн. грн.
4.3.2.4. Реконструкція КНС-4. Ця КНС експлуатується з 1987 року. За час експлуатації технологічне обладнання не мінялося – решітки у приймальному резервуарі зкородовані і не можуть виконувати роботу із захисту насосних агрегатів від твердих матеріалів, що призводить до поломок. Насосні агрегати марки СМ 250-200-400/4 потребують заміни робочих коліс і валів, експлуатуються з 1991-1995 років. Ділянка напірного трубопроводу Д=820х10 довжиною 6 м через тривалий термін експлуатації непридатна для використання, що може призвести до прориву і затоплення машинного відділення. Також потребує заміни система вентиляції, запірно-регулююча арматура та інше. Всього на реконструкцію необхідно 20,0 млн. грн., окрім цього ця КНС збільшить продуктивність за рахунок підключення стадіону (Арена-Львів) та прилеглих територій.
4.3.2.5. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція КНС-4“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.2.6. Реконструкція КНС-5. Ця КНС експлуатується з 1973 року. ЛМКП “Львівводоканал“ передана на баланс у 1998 році. У зв’язку з довготривалим терміном експлуатації обладнання КНС-5 замортизоване та морально застаріле. Першочергово потрібно замінити: засувку Д=500 мм для захисту обладнання від зворотніх стоків; подрібнювачі твердих відходів в грабельній; решітки на приймальних лотках через аварійний стан та корозію, а також електрообладнання. На реконструкцію КНС-5 необхідно 20,0 млн. грн.
4.3.2.7. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція КНС-5“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.2.8. Реконструкція КНС-7. Ця КНС збудована у 1961 році. Станом на сьогоднішній день насосне обладнання застаріле, енергоємне. Реконструкція КНС передбачає заміну напірного трубопроводу, реконструкцію грабельної, реконструкцію ЩСУ-0,4 кВт та влаштування вентиляційної системи, а це, у свою чергу, вимагає затрат у сумі 10,0 млн. грн.
4.3.2.9. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція КНС-7“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,200 млн. грн.
4.3.2.10. Реконструкція КНС “Рясне-2“. Ця КНС збудована у 80-х роках минулого століття. Внаслідок довготривалого терміну обладнання насосної станції зкородоване, застаріле і є небезпечним для експлуатації, оскільки частина твердих відходів, через пошкоджені решітки, попадає у насосні агрегати та призводить до аварійних зупинок. На реконструкцію КНС потрібно – 5,0 млн. грн.
4.3.2.11. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція КНС “Рясне-2“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,200 млн. грн.
4.3.3. Реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС).
4.3.3.1. Реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул. Пластовій, 13. Каналізаційні очисні споруди міста Львова розташовані у північно-східній частині міста і займають площу 117 га у долині р. Полтви. Річка Полтва очисні споруди поділяє на два майданчики, на яких, незалежно одна від другої, розташовані дві технологічні лінії очистки стічних вод. Проектна продуктивність очисних споруд м. Львова становить 490 тис. куб. м/добу. У цей час фактично очищається приблизно 435 тис. куб. м/добу стоків. Проведення реконструкції дозволить довести продуктивність очисних споруд до проектної та поліпшить ефективність очистки на 30 відсотків за показниками біологічного споживання кисню (надалі – БСК), азоту, фосфору. Для повного завершення реконструкції КОС необхідно виконати реконструкцію пісколовок горизонтальних, первинних відстійників, повітродувної станції, монтаж очисної установки ЕК 17000 3М – 3 шт., очисної установки ЕК 17000 ВТ – 4 шт., очисної установки ЕК 25000 ОС, та пусконалагоджувальні роботи, на що потрібно кошти у сумі 150,0 млн. грн.
4.3.3.2. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул. Пластовій, 13“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.3.3. Реконструкція аеротенків-освітлювачів. Аеротенки-освітлювачі на КОС м. Львова побудовані у 80-х роках 20-століття, перебувають в аварійному стані. Для приведення конструкції аеротенків у належний технічний стан необхідно виконати наступні роботи:
4.3.3.3.1. Замінити систему аерації.
4.3.3.3.2. Реконструювати систему циркуляції активного мулу.
4.3.3.3.3. Реконструювати систему видалення надлишкового мулу.
4.3.3.3.4. Реконструювати систему подачі стічної води після первинних відстійників.
4.3.3.3.5. Реконструювати систему спорожнення.
4.3.3.3.6. Виконати заходи з підсилення міцності залізобетонних та металевих конструкцій.
4.3.3.3.7. Реконструювати систему очищення переливних гребнів-аеротенків.
Для проведення реконструкції необхідно 15,0 млн. грн.
4.3.3.4. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція аеротенків-освітлювачів“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.3.5. Будівництво метантенків. Будівництво цього об’єкта дозволить виробляти біогаз, який можна використати для виробництва теплової та електричної енергії, дозволить зекономити затрати підприємства на закупівлю енергоносіїв для обслуговування технологічних процесів на КОС м. Львова. Для цього необхідно кошти у сумі 200,0 млн. грн.
4.3.4. Будівництво станції зливу стоків. Для контролю за якістю стоків необхідно влаштування станції зливу стоків. Будівництво станції на території першої черги КОС з приміщенням для персоналу, електроосвітленням, обігрівом, вентиляцією, водопостачанням, водовідведенням, автоматизацією та телефонізацією, хімбаклабораторією, миттєвим визначенням характеристики скидуючих речовин, з пусконалагоджувальними роботами потребує коштів у розмірі 2,0 млн. грн.
4.3.4.1. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Будівництво станції зливу стоків“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.5. Каналізування неканалізованих районів.
4.3.5.1. До цього часу неканалізованими залишаються дев’ять мікрорайонів міста, що включають 114 вулиць, це 3183 будинки. Для каналізування цих вулиць необхідні кошти в розмірі 150,0 млн. грн.
4.3.5.2. З метою розробки програми заходів з каналізування неканалізованих районів міста, розпорядженням міського голови від 22.11.2011 р. № 623 “Про утворення робочої групи для розробки проекту програми заходів з каналізування неканалізованих районів міста“ утворено робочу групу.
4.3.6. Будівництво другого проходу головного каналізаційного колектора "Полтва" під залізничною колією за напрямком Львів-Сокаль. На цей час через довгий термін експлуатації, замуленість та корозію існуюча ділянка каналізаційного колектора під залізницею не забезпечує достатній пропуск стоків, особливо під час дощів та паводків. Будівництво другого проходу колектора дозволить зменшити аварійність ділянки, збільшить пропускну здатність та поліпшить санітарно-епідеміологічний стан прилеглих районів. Необхідно коштів у розмірі 45,0 млн. грн.
4.3.6.1. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Будівництво другого проходу головного каналізаційного колектора "Полтва" під залізничною колією за напрямком Львів-Сокаль“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.7. Закриття у каналізаційні колектори відкритих природних потоків:
4.3.7.1. Будівництво каналізаційного колектора р. Зубра. Будівницво колектора дозволить закрити відкрите русло у районі вул. Г. Хоткевича, поліпшить санітарно-епідеміологічний стан у районі ринку “Шувар“, Сихівського лісового масиву, та дозволить провести благоустрій на прилеглих територіях площею до 500 га. Для будівництва колектора необхідно кошти у сумі 25,0 млн. грн.
4.3.7.2. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Будівництво каналізаційного колектора р. Зубра“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.7.3. Закриття відкритої частини колектора у районі вул. Широкої. Закриття в каналізаційний колектор відкритих природних потоків у районі вул. Широкої дозволить поліпшити надійність експлуатації каналізаційної мережі, зменшить неприємні запахи у прилеглих районах, зменшить соціальну напругу та дозволить запобігти паводкам та аварійним ситуаціям. Для закриття колектора необхідно кошти у сумі 15,0 млн. грн.
4.3.7.4. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Закриття відкритої частини колектора у районі вул. Широкої“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,120 млн. грн.
4.3.8. Реконструкція та ремонт міських каналізаційних мереж:
4.3.8.1. Капітальний ремонт каналізаційної мережі на вул. Олени Степанівни. Каналізаційний колектор на вул. Олени Степанівни Д=600/900 мм побудований у середині минулого століття, зкородований, відкладання осаду зменшують пропускну здатність, знаходиться в гостроаварійному стані. Для капітального ремонту необхідно 2,55 млн. грн.
4.3.8.2. Реконструкція каналізаційних мереж будинків № № 161а, б, в, г, 162, 163, 165 на вул. Тракт Глинянський. На каналізаційних мережах Д=200-300 мм будинків № № 161-а, 161-б, 161-в, 161-г на вул. Тракт Глинянський, побудованих у минулому столітті, виявлено пошкодження ухилів керамічних трубопроводів (контрухили, нульові ухили), тріснуті керамічні труби, що призводить до частих закупорок мереж і до постійного підтоплення підвалів, а це викликає постійні скарги мешканців зазначених будинків. Для забезпечення нормальних умов проживання необхідна перекладка із заміною каналізаційних мереж від будинків № № 161-а, 161-б, 161-в, 161-г, 162, 163, 165 на вул. Тракт Глинянський на територію ВАТ “Агрофірма “Провесінь“ з потребою у коштах 2,5 млн. грн.
4.3.8.3. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція каналізаційних мереж будинків № № 161а, б, в, г, 162, 163, 165 на вул. Тракт Глинянський“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,050 млн. грн.
4.3.8.4. Ремонт каналізаційної мережі будинків № № 39, 41, 43, 47, 49 на просп. Червоної Калини. Ці мережі, збудовані у кінці минулого століття, належать житлово-молодіжному кооперативу. Протягом всього терміну експлуатація була не на належному рівні, ремонтні роботи не проводились, внаслідок чого мережі перебувають в аварійному стані. Для ремонту каналізаційних мереж на просп. Червоної Калини необхідно 0,285 млн. грн.
4.3.8.5. Приведення до належного технічного стану квартальних каналізаційних мереж, каналізаційної насосної станції та напірних каналізаційних колекторів, розміщених у житловому масиві Білогорща За період з 2003 по 2005 рік Львівська міська рада виділила, виконала і профінансувала 600,4 тис. грн. на роботи з газопостачання масиву Білогорща. Роботи з газопостачання масиву виконані. Для продовження виконання робіт з будівництва інженерних мереж масиву Білогорща, а саме: приведення до належного технічного стану квартальних каналізаційних мереж необхідно 0,85 млн. грн.
4.3.8.6. Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Рахівській – вул. М. Колодзінського. Внаслідок тривалої експлуатації (понад 50 років) ділянка довжиною 400 м колектора Д=400 мм знаходиться в гостроаварійному стані, що призводить до періодичного затоплення прибудинкових територій господарсько-побутовими стоками, нарікання мешканців і вимагає повної заміни, на яку необхідно кошти у сумі 0,65 млн. грн.
4.3.8.7. Приведення до належного технічного стану водопровідних та каналізаційних мереж до житлових будинків № № 2, 4, 6, 8, 10 на вул. Остроградських. Каналізаційні мережі до житлових будинків на вул. Остроградських через довготривалу експлуатацію, а це понад 60 років, зкородували і знаходяться в аварійному стані. Для поліпшення якості надання послуг з водовідведення та зменшення соціальної напруги з приводу аварій необхідно привести у належний технічний стан каналізаційні мережі до цих будинків, на що необхідно кошти у сумі 0,6529 млн. грн.
4.3.8.8. Реконструкція каналізаційних мереж на вул. Сухій. Каналізаційні мережі побудовані у 60-х роках. На цей час перебувають в аварійному стані, повністю замулені. Під час інтенсивних дощів відбувається затоплення прибудинкових територій. Вартість реконструкції 2,8 млн. грн.
4.3.8.9. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Реконструкція каналізаційних мереж на вул. Сухій“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,070 млн. грн.
4.3.8.10. Капітальний ремонт каналізаційних мереж на вул. Т. Шевченка, 396, вул. Т. Шевченка, 402-406. Через довготривалий термін експлуатації та корозію, самопливний колектор має малу пропускну здатність та знаходиться в аварійному стані. Внаслідок цього виникають часті витоки стічних вод, численні скарги населення. Капітальний ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж дозволить поліпшити надійність водовідведення, зменшити соціальну напругу та поліпшити санітарно-епідеміологічний стан прилеглих територій. Для капітального ремонту потрібно кошти у сумі 5,5 млн. грн.
4.3.8.11. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “Капітальний ремонт каналізаційних мереж на вул. Т. Шевченка, 396, вул. Т. Шевченка, 402-406“. Для виготовлення ПКД необхідно 0,120 млн. грн.
4.3.9. Будівництво напірних колекторів від КНС "Винники" до міських очисних споруд. Напірні колектори Д=250 мм довжиною 2х10,4 км, збудовані ще у середині минулого століття, знаходяться в аварійному стані, що призводить до поривів, небезпечного епідеміологічного стану прилеглих територій та спричиняє великі незручності. На цей час існує прорив колектора у районі залізниці Львів-Красне у 150 м від контактної опори КО-51. Для будівництва цього об’єкта потрібні кошти у сумі 25,0 млн. грн.
4.3.9.1. Необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт “ Будівництво напірних колекторів від КНС "Винники" до міських очисних споруд “. Для виготовлення ПКД необхідно 0,300 млн. грн.
4.3.10. Передача відомчих водопровідно-каналізаційних мереж у комунальну власність міста. У зв’язку з тим, що у м. Львові частина підприємств та організацій, на балансі яких знаходилися водопровідно-каналізаційні мережі, припинили існування, дані мережі у технічно-справному стані передаються на баланс ЛМКП “Львівводоканал“ для подальшої експлуатації. На це необхідно кошти у сумі 12,0 млн. грн.
4.3.11. Реконструкція дощової каналізації з влаштуванням або ремонтом гідрозатворів. Система збору дощових стоків на території міста Балтійського басейну каналізування здійснюється до загальносплавної системи каналізації. Для запобігання потрапляння неприємних запахів каналізаційних стоків через решітки дощоприймачів у повітря у місцях пішохідних тротуарів необхідно провести реконструкцію, ремонт, влаштування гідрозатворів у всіх без винятку дощоприймальних колодязях. Для реконструкції необхідно кошти у сумі 15,0 млн. грн.
4.3.12. Реалізація проекту примусового вентилювання каналізаційної системи. Для запобігання періодичного появлення неприємного запаху у центрі міста необхідно влаштувати примусове вентилювання каналізаційної системи міста. Для реалізації проекту необхідно 40,0 млн. грн.
4.3.13. Санація головного каналізаційного колектора. Для запобігання утворення аварійних ситуацій та недопущення екологічної катастрофи у центрі міста необхідно проводити санацію головного колектора р. Полтви. На виконання цих робіт необхідно 50,0 млн. грн.
4.3.14. Влаштування технологічного обліку скиду стоків на КНС та КОС міста. Впровадження технологічного обліку скиду стоків дозволить вибрати найбільш оптимальну систему експлуатації КНС, системи каналізації та очистки стоків у м. Львові, для чого потрібно 2,5 млн. грн.
4.3.15. Влаштування локальних очисних споруд (надалі – ЛОС) промислових споживачів. Влаштування ЛОС дозволить поліпшити роботу системи каналізації, запобігти утворенню неприємних запахів і потрапляння їх у повітря за рахунок підприємств-забруднювачів методом дотримання БНіП та вимог санітарно-епідеміологічної служби, поліпшить роботу КОС. Зокрема влаштування ЛОС на:
4.3.15.1. ПрАТ “Компанія Ензим“. Це акціонерне товариство побудувало та ввело в експлуатацію локальні очисні споруди. На цей час їх робота є недостатньо ефективної. З метою поліпшення роботи очисних споруд компанія запланувала у 2012 році провести технологічне переоснащення анаеробного реактора. Орієнтовна вартість робіт 6,5 млн. грн.
4.3.15.2. Філія ПАТ “ПБК “Славутич“. У 2006-2008 роках підприємство розробило “Проект побудови каналізаційно-насосної станції з вбудованим блоком очисних споруд“. На цей час завершено роботи першого етапу першої черги – побудова ємності-пісколовки для усереднення стоків та відділення механічних домішок. У 2012 році заплановано завершення робіт першої черги (нейтралізація та механічна очистка). Розробка робочої документації на другу чергу “Біологічна очистка“ запланована у 2012 році.
Виконання робіт – 2013 рік. Вартість робіт 30,3 млн. грн.
4.3.15.3. ТзОВ ТВК Перша приватна броварня. Підприємство запланувало будівництво локальних очисних споруд. На цей час розроблена проектно-кошторисна документація. Виконання робіт – 2012 рік. Вартість робіт 3,0 млн. грн.
4.3.15.4. ПАТ Львівський жиркомбінат. Підприємство запровадило метод напірної флотації. Стічні води збираються у ємностях-усереднювачах, потім подаються на жировловлювачі, після чого на напірну флотацію. У 2012 році заплановано провести ремонт та модернізацію жировловлювача гідроцеху та модернізацію флотатора зворотного водопостачання.
4.3.15.5. ПрАТ ЛКФ Світоч. На цей час підприємство розпочало роботи з розроблення проектно-кошторисної документації з будівництва локальних очисних споруд. Виконання робіт планується у 2012 році.
4.3.15.6. МКП Винниківське“. З метою вирішення проблеми водовідведення стічних вод м. Винники за кошти місцевого бюджету виконуються проектні роботи з будівництва очисних споруд. Орієнтовна вартість робіт 20,0 млн. грн. На цей час розпочато роботи з будівництва КНС-3 для переорієнтування напрямку стоків від діючих КНС-1 та КНС-2. Вартість робіт 10,0 млн. грн.
5. Джерела фінансування

5.1. Реалізацію Програми заплановано на період 2012-2015 років. Загальна вартість заходів Програми становить 1 003 697,9 тис. грн., у тому числі:
5.1.1. 2012 рік – 186 867,7 тис. грн.:
5.1.1.1. Державний бюджет України – 91 100,0 тис. грн.
5.1.1.2. Міський бюджет м. Львова – 16 655,4 тис. грн.
5.1.1.3. Інші кошти – 79 112,3 тис. грн.
5.1.2. 2013 рік – 233 938,1 тис. грн.:
5.1.2.1. Державний бюджет України – 108 065,9 тис. грн.
5.1.2.2. Міський бюджет м. Львова – 60 872,2 тис. грн.
5.1.2.3. Інші кошти – 65 000,0 тис. грн.
5.1.3. 2014 рік – 193 570,0 тис. грн.:
5.1.3.1. Державний бюджет України – 110 500,0 тис. грн.
5.1.3.2. Міський бюджет м. Львова – 60 070,0 тис. грн.
5.1.3.3. Інші кошти – 23 000,000 тис. грн.
5.1.4. 2015 рік – 383 300,0 тис. грн.:
5.1.4.1. Державний бюджет – 102 500,0 тис. грн.
5.1.4.2. Міський бюджет - 62 800,0 тис. грн.
5.1.4.3. Інші кошти – 223 000,0 тис. грн.
6. Очікувані результати

6.1. Реалізація Програми дозволить:
6.1.1. Покращити екологічний стан у місті.
6.1.2. Підвищити ефективність очищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах міста.
6.1.3. Підвищити надійність експлуатації існуючих об’єктів каналізаційного господарства (колекторів, каналізаційних очисних станцій, каналізаційних очисних споруд та міських мереж).
6.1.4. Зменшити споживання енергоносіїв на об’єктах каналізаційного господарства.
6.1.5. Налагодити виробництво власної теплової та електричної енергії для її використання у технологічних процесах.
6.1.6. Зменшити витрати на ремонтно-експлуатаційні роботи.
6.1.7. Впровадити автоматизацію та комп’ютеризацію технологічних процесів, що зменшить кількість обслуговуючого персоналу.
6.1.8. Підвищити технологічний рівень, зменшити травматизм, аварійність та шкідливість умов праці.
6.1.9. Підвищити контроль та дисциплінованість за скидами стоків, у тому числі “залповими“ від підприємств-забруднювачів.
Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління
інженерного господарства В. Олійник
додатки 1, 2-до програми.doc додаток 1-1-доповнення.doc додаток 2-1-доповнення.doc