УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1273


від 12/01/2016
Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 5755-2019
згідно з ухвалою 6104-2019
згідно з ухвалою 3250-2023 - (підпункт 8.4.2, 8.5 з 01.09.2023)

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 01.12.2016 № 1273 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 01.12.2016 № 1273 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків б■
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів та з метою збільшення надходження коштів до міського бюджету м. Львова, міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (додаток 1).
1.2. Форму договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика (додаток 2).
2. Управлінню комунальної власності департаменту економічної політики провести перерахунок орендної плати за діючими станом на дату прийняття цієї ухвали договорами на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (тимчасових споруд, атракціонів, ярмарків, відкритих літніх майданчиків та літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Львові) відповідно до Методики розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова, затвердженої цією ухвалою.
Відповідальний: начальник управління
комунальної власності департаменту
економічної політики.
3. Встановити, що:
3.1. Положення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика застосовуються при укладенні договорів на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (тимчасових споруд, атракціонів, ярмарків, літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Львові) з врахуванням специфіки об’єктів та норм дозвільних документів, які надають право на їх встановлення.
3.2. Внесення змін до договорів на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (тимчасових споруд, атракціонів, ярмарків, відкритих літніх майданчиків та літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Львові) у частині розрахунку орендної плати згідно з Методикою розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова, затвердженої цією ухвалою, не потребує підписання додаткових угод зі сторони орендаря та орендодавця, а проводиться управлінням комунальної власності в односторонньому порядку на підставі цієї ухвали з дати її прийняття.
3.3. Норми підпункту 3.2 цієї ухвали не застосовуються до договорів на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (тимчасових споруд, атракціонів, ярмарків, відкритих літніх майданчиків та літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Львові), укладених на підставі результатів проведених попередніх аукціонів.
4. Вважати ухвалу міської ради від 05.03.2009 № 2451 “Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементі благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення“ такою, що втратила чинність.
4-1. Дозволити Львівському комунальному підприємству “Львівський центральний парк культури та відпочинку імені Б. Хмельницького“ протягом 2020 року у рамках пілотного проекту укладати договори на право тимчасового користування конструктивними елементами благоустрою виключно за результатами проведених у електронній торговій системі Prozorro.Продажі аукціонів на оформлення права на оренду окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд чи/або пересувних тимчасових споруд у м. Львові відповідно до Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення або відповідного рішення виконавчого комітету щодо проведення ЛКП “Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького“ аукціону із використанням електронної торгової системи Prozorro.Продажі.
Орендна плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення зараховується на відповідний поточний рахунок ЛКПЛьвівський центральний парк культури та відпочинку імені ім. Б. Хмельницького і сплачується суб’єктом підприємницької діяльності незалежно від факту встановлення тимчасової споруди чи/або пересувної тимчасової споруди.
Комунальне підприємство має право використовувати орендну плату, одержану від переданих ним в оренду тимчасових споруд чи/або пересувних тимчасових споруд, на поповнення власних обігових коштів
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Міський голова А. СадовийДодаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПОЛОЖЕННЯ
про оренду окремих конструктивних елементів
благоустрою
комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

1. Загальні положення

1.1. Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (надалі – Положення) розроблене на пiдставi Законів України Про місцеве самоврядування в Україні та Про благоустрій населених пунктів“.
1.2. Положення розроблене з метою визначення порядку розрахунку орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності, порядку її сплати та встановлення відповідальності за несвоєчасну сплату орендної плати або ухилення від неї, а також основних положень укладення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.
1.3. Орендодавцем окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення є управління комунальної власності департаменту економічної політики.
1.4. Підставою для укладання договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (далі - договір) i набуття права на оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення є дозвільний документ, зокрема:
1.4.1. Паспорт відкритого літнього майданчика, виданий управлінням архітектури департаменту містобудування.
1.4.2. Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
1.4.3. Рішення комісії з визначення орендаря конструктивних елементів благоустрою для розміщення літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Львові, склад якої затверджено рішенням виконавчого комітету від 17.06.2011 № 616 (зі змінами).
1.4.4. Ухвала міської ради.
1.5. Управління комунальної власності департаменту економічної політики (надалі - управління комунальної власності) при розробці проекту договору вносить до нього інформацію щодо площі та місця розташування окремих конструктивних елементів благоустрою відповідно до інформації, вказаної у дозвільному документі.
1.6. Термін дії договору встановлюється відповідно до терміну дії, визначеному у дозвільному документі.
1.7. У разі не підписання договору оренди зі сторони орендаря після інформування останнього рекомендованим листом управління комунальної власності скеровує дозвільний документ в цілому чи у частині до структурного підрозділу Львівської міської ради, який здійснював його підготовку чи видачу, для його скасування.
1.8. Управління комунальної власності з метою скасування дозвільного документу в цілому чи його частини скеровує:
1.8.1. Паспорти відкритих літніх майданчиків в управління архітектури департаменту містобудування, яке зобов’язане у 10-денний термін забезпечити скасування паспорта відкритого літнього майданчика, про що інформувати району адміністрацію, на території якої розташований відкритий літній майданчик, комунальне підприємство Адміністративно-технічне управління, управління комунальної власності та орендаря.
1.8.2. Інформацію щодо суб’єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до рішення комісії з визначення орендарів конструктивних елементів благоустрою для розміщення літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарного об’єкта ресторанного господарства було надано право на функціонування відкритого літнього майданчика та які не підписали договорів оренди у комісію з визначення орендарів конструктивних елементів благоустрою для розміщення літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарного об’єкта ресторанного господарства з метою скасування рішення комісії чи його частини, яким було визначено орендаря та надано йому право на розміщення відкритого літнього майданчика. Комісія зобов’язана у 10-денний термін скасувати рішення комісії, про що інформувати району адміністрацію, на території якої розташований відкритий літній майданчик без прив’язки до стаціонарного об’єкта ресторанного господарства, комунальне підприємство Адміністративно-технічне управління, управління комунальної власності та орендаря.
1.8.3. Інформацію щодо суб’єктів підприємницької діяльності, яким згідно з ухвалами міської ради надано право на встановлення атракціону чи тимчасової споруди та які не уклали договори оренди у структурний підрозділ Львівської міської ради, який здійснював підготовку дозвільного документа з метою підготовки у 10-денний термін проекту документу про виключення цих суб’єктів підприємницької діяльності з дозвільного документу чи скасування його в цілому з подальшим поданням проекту цього рішення на розгляд міської ради.
1.9. Орендну плату за користування окремими конструктивними елементами благоустрою (надалі – орендна плата) нараховує управління комунальної власності і сплачує суб’єкт підприємницької діяльності (орендар згідно з договором) незалежно від факту здійснення підприємницької, господарської чи іншої діяльності на орендованій площі конструктивного елементу благоустрою.
1.10. Орендна плата встановлюється у грошовій формі та здійснюється через безготівковий перерахунок. Орендна плата є доходом загального фонду міського бюджету м. Львова, зараховується на відповідні рахунки і використовується у порядку, визначеному міською радою.
1.11. Порядок, термін та розмір внесення орендної плати визначається у договорі оренди.
1.12. Порядок розрахунку орендної плати здійснюється відповідно до Методики розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова, наведеної у додатку до цього Положення.
1.13. Термін, протягом якого здійснюється нарахування орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності визначається у відповідному пункті договору.
1.14. У разі протермінування платежів з орендної плати, орендар сплачує на користь орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування.
1.15. При погашенні суми заборгованості (її частини) кошти, які сплачує орендар, у першу чергу зараховується в рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості з орендної плати.
1.16. У разі невідповідності встановленого об’єкта соціально-культурного, торговельного та іншого призначення погодженому проекту ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозвільного документу на його розміщення. Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює управління комунальної власності з дати складання районною адміністрацією, на території якої розташований відкритий літній майданчик, та комунальним підприємствомАдміністративно-технічне управлінняспільного акта про порушення до дати складання акта про усунення порушень чи дати акта про демонтаж, при цьому відсутність підпису орендаря чи його представника на зазначених актах не є підставою для незастосування штрафних санкцій.
1.17. Орендна плата щорічно на кожен наступний рік визначається способом коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за попередній рік.
1.18. У разі наявності в орендаря заборгованості станом на 1 число поточного місяця понад 3 місяці за будь-які попередні розрахункові періоди по договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика управління комунальної власності скеровує інформацію про орендаря в управління архітектури департаменту містобудування. Управління архітектури департаменту містобудування зобов’язане у 10-денний термін з дати отримання інформації про боржника забезпечити скасування паспорта відкритого літнього майданчика, про що інформувати району адміністрацію, на території якої розташований відкритий літній майданчик, комунальне підприємствоАдміністративно-технічне управління, управління комунальної власності та орендаря. Управління комунальної власності припиняє нарахування орендної плати з дати прийняття рішення про скасування паспорта відкритого літнього майданчика.
1.19. Методика розрахунку розміру орендної плати може бути змінена згідно з ухвалою міської ради та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України. У разі зміни Методики розрахунку орендної плати орендар зобов’язаний не пізніше 14-днів з дати прийняття відповідного документу підписати запропоновані орендодавцем зміни до договору. Відсутність відповіді або не підписання змін орендарем не звільняє його від внесення орендної плати згідно з новим розрахунком орендної плати, здійсненим орендодавцем з моменту прийняття відповідного документу.
2. Зональний поділ м. Львова, який застосовується при визначені місця розташування окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова та розрахунку орендної плати за орендовані конструктивні елементи благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

2.1. Розрахунок орендної плати за орендовані конструктивні елементи благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення здійснюється з врахуванням економічної оцінки території міста, у межах якої знаходяться конструктивні елементи благоустрою.
2.2. Виходячи з економічної оцінки м. Львова, територія м. Львова поділяється на три економіко-планувальні зони, згідно з якими здійснюється розрахунок орендної плати за орендовані конструктивні елементи благоустрою комунальної власності:
І зона – територія, обмежена: вул. Підвальною, вул. І. Гонти, пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. Торговою, просп. В. Чорновола, вул. Зерновою, вул. Шпитальною, вул. Ш. Шолом-Алейхема, вул. Городоцькою, вул. М. Менцинського, пл. Генерала Г. Григоренка, вул. Листопадового Чину, вул. Університетською, вул. Ю. Словацького, вул. В. Стефаника, вул. О. Фредра, вул. В. Шухевича, вул. І. Франка, пл. Митною, вул. В. Винниченка.
ІІ зона – територія, обмежена: пл. Князя Святослава, вул. Ярослава Мудрого, вул. Городоцькою, вул. І. Сєченова, вул. Шептицьких, пл. Святого Юра, вул. О. Карпінського, вул. Архітекторською, вул. С. Бандери, вул. М. Коперника, вул. Д. Вітовського, вул. Болгарською, вул. Зарицьких, вул. І. Франка, вул. І. Свєнціцького, вул. І. Севери, вул. В. Кубійовича, пл. Василя Вишиваного, вул. Тютюнників, вул. О. Архипенка, вул. Генерала М. Тарнавського, вул. Зеленою, вул. І. Вагилевича, вул. К. Левицького, вул. І. Мечникова, вул. Личаківською, вул. К. Острозького, вул. Пісковою, вул. Харківською, вул. Митрополита В. Липківського, вул. Заклинських, вул. М. Кордуби, вул. Опришківською, вул. Б. Хмельницького, вул. Донецькою, вул. Жовківською, вул. Р. Дашкевича, вул. Хімічною, вул. Джерельною, вул. Батуринською, вул. Клепарівською, вул. Я. Пстрака, вул. Ярослава Мудрого, за винятком території віднесеної до І зони.
ІІІ зона – територія, обмежена з внутрішньої сторони територією ІІ зони, з зовнішньої сторони - межами м. Львова.Секретар ради А. Забарило

Віза:

В. о. начальника управління
комунальної власності Л. Сторож


Додаток
до Положення про оренду окремих
конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення
МЕТОДИКА
розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова


1. Методика розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова (надалі – Методика) розроблена з метою визначення розміру орендної плати за розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення на окремих конструктивних елементах благоустрою , що є у комунальній власності.
Розрахунок місячної орендної плати за орендований конструктивний елемент благоустрою комунальної власності проводиться за формулою:
Опл = Вп*S*Кзон, де
Опл - місячна орендна плата за орендований конструктивний елемент благоустрою комунальної власності.
Вп - базова вартість 1 кв. м. орендованого конструктивного елемента благоустрою комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.
S – площа орендованого конструктивного елемента благоустрою, яка надається в оренду згідно з дозвільним документом.
К зон – зональний коефіцієнт відповідно до пункту 2 Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, наведений у таблиці 1.

Таблиця 1
Зона
Кзон
І зона
0,8
ІІ зона
0,5
ІІІ зона
0,4

2. Базова вартість 1 кв. м орендованого конструктивного елемента благоустрою комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, становить 75,72 грн. без ПДВ
3. При розрахунку орендної плати у договорах оренди, які укладені більше ніж на один сезон, розрахунок орендної плати проводиться способом коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за поточний рік.
4. У разі видачі погоджувального документа – паспорта відкритого літнього майданчика біля об’єкта ресторанного господарства управлінням архітектури і урбаністики департаменту містобудування або протоколу засідання комісії з визначення орендаря конструктивних елементів благоустрою для розміщення відкритого літнього майданчика без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства м. Львова та/або рішення виконавчого комітету (прийнятого до моменту набрання чинності ухвали міської ради від 31.10.2019 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 01.12.2016 № 1273 “Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення“) щодо порядку розміщення літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Львові на цілий рік (12 місяців) при укладенні договору оренди на час поза сезоном (з 01 листопада по 31 березня) для розрахунку орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності м. Львова застосовується коефіцієнт 10, тобто розрахунок місячної орендної плати за орендований конструктивний елемент благоустрою комунальної власності проводиться:
4.1. На період з 01 квітня по 31 жовтня поточного року (у межах сезону) за формулою: Опл = Вп*S*Кзон.
4.2. На період з 01 листопада по 31 березня (у межах поза сезоном) за формулою: Опл = Вп*S*Кзон*10“.
У разі не здійснення підприємницької діяльності на відкритому літньому майданчику на час поза сезоном (з 01 листопада по 31 березня) на підставі рішення комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності, що підтверджено актом районної адміністрації, коефіцієнт 10 не застосовується.
5. При розрахунку орендної плати у договорах оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності – підземних пішохідних переходів додатково застосовується коефіцієнт 0,1.
В. о. начальника управління
комунальної власності Л. СторожДодаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ДОГОВІР № ______


на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика

“_____“ ________________ 201__ р.
м. Львів
Управління комунальної власності департаменту економічної політики (надалі – Орендодавець) в особі____________________________, який діє на підставі Положення про управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету _____________________, з однієї сторони та ________________________________________________ в
(підприємство, організація, установа)
особі_____________________________________ (надалі – Орендар), який діє на підставі __________________________________________________,
(статут, положення)
з другої сторони уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є надання Орендодавцем Орендареві права на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення відкритого літнього майданчика (надалі – Об’єкт) на умовах оренди на терміни відповідно до паспорта відкритого літнього майданчика від _______________ №______. Невід’ємною частиною цього Договору є паспорт відкритого літнього майданчика від ________________ №______, з вказаним у ньому розміром орендованої площі.
1.2. Сторони домовилися, що цей договір не потребує підписання акта приймання-передачі між Орендодавцем та Орендарем. Орендар вступає у користування окремими конструктивними елементами благоустрою з моменту підписання цього Договору.
2. Зобов’язання сторін

2.1. Орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати у тимчасову оренду конструктивний елемент благоустрою комунальної власності для розміщення відкритого літнього майданчика __________________________ площею ______ кв. м (тротуар, газон тощо) за адресою: __________________________________________
2.2. Орендар зобов’язується:
2.2.1. Не встановлювати відкритий літній майданчик без паспорта відкритого літнього майданчика та договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика, укладеного на підставі виданого паспорта.
2.2.2. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати Орендодавцю вартість оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності за діючими на день сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з Положенням про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.
2.2.3. Встановлювати (встановити) відкритий літній майданчик відповідно до погодженого у встановленому порядку проекту без пошкодження конструктивних елементів благоустрою комунальної власності та озеленення, із забезпеченням безпеки населення при під’єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати (впорядкувати) місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції.
2.2.4. Демонтувати відкритий літній майданчик при скасуванні дозвільного документа, після закінчення терміну дії паспорта або цього Договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування літнього майданчика, окрім проведення робіт, які пов’язані з облаштуванням та ремонтом відкритого літнього майданчика. На період цього ремонту, реконструкції чи будівництва орендна плата не справляється у разі скерування на адресу управління комунальної власності:
2.2.4.1. Документа районної адміністрації/виконавчого комітету про виконання ремонтних робіт із зазначенням дати початку та завершення робіт, а також території, на якій проводяться ремонтні роботи.
2.2.4.2. Належним чином завіреної копії акта районної адміністрації про демонтаж літнього майданчика.
2.2.5. Не порушувати Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.
2.2.6. У тижневий термін листом повідомити Орендодавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЗКПО, реорганізацію.

3. Порядок і терміни розрахунків

3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві, відповідно до чинної на час укладення цього договору Методики розрахунку орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 01.12.2016 № 1273, плату за користування Об’єктом площею ____ кв. м щомісячно до 25 числа поточного місяця у розмірі ______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ _____грн.
3.2. Орендну плату за користування Об’єктом та розміри орендованої площі встановлюють сторони при укладенні цього Договору. Розмір орендної плати щорічно на кожен наступний рік визначається способом коригування розміру орендної плати попереднього року на рівень інфляції за поточний рік. Індексацію орендної плати проводить Орендодавець без внесення змін до цього Договору.
3.3. У разі зміни Методики розрахунку орендної плати орендар зобов’язаний не пізніше 14-днів з дати прийняття відповідного документа підписати запропоновані Орендодавцем зміни до цього Договору. Відсутність відповіді або не підписання змін Орендарем не звільняє його від внесення орендної плати згідно з новим розрахунком орендної плати, здійсненим орендодавцем з моменту прийняття відповідного документа.
3.4. У разі зміни орендованої площі орендар зобов’язаний підписати договір про внесення змін до цього Договору у частині площі протягом 14 днів з моменту внесення управлінням архітектури департаменту містобудування змін до паспорта у частині площі. У разі не виконання цього положення Орендодавець нараховує орендну плату у розмірі, встановленому у змінах до паспорта відкритого літнього майданчика чи у змінах до рішення виконавчого комітету.
3.5. Орендна плата для літніх майданчиків нараховується у межах строку дозвільного документа на розміщення відкритого літнього майданчика.
3.6. Наявність у Орендаря заборгованості станом на 1 число поточного місяця понад 3 місяці за будь-які попередні розрахункові періоди є підставою для скасування паспорта відкритого літнього майданчика.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони за цим Договором несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Спори, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.
4.3. У разі протермінування платежів, передбачених у пункті 3.1 цього Договору, Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування.
4.4. При погашені суми заборгованості (її частини) кошти, що сплачує Орендар, у першу чергу зараховується у рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості з орендної плати.
4.5. При невідповідності встановленого літнього майданчика погодженому проекту ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозволу на його розміщення.
Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює Орендодавець з дати складання районною адміністрацією, на території якої розташований відкритий літній майданчик, та комунальним підприємством Адміністративно-технічне управлінняспільного акта про порушення до дати складання акта про усунення порушень чи дати акта про демонтаж. При цьому відсутність підпису Орендаря чи його представника на зазначених актах не є підставою для незастосування штрафних санкцій.
4.6. Ризик випадкового пошкодження або знищення відкритого літнього майданчика або його частини несе Орендар.
4.7. За невиконання вимог пункту 2.2 цього Договору Орендар несе відповідальність згідно із законодавством України.

5. Прикінцеві положення

5.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.
5.2. Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою належного виконання цього Договору, є його невід’ємною частиною.
5.3. Договір припиняється/розривається у разі:
5.3.1. Закінчення терміну його дії.
5.3.2. Достроково за згодою сторін.
5.4. Сторони домовилися, що Договір припиняється в односторонньому порядку Орендодавцем у разі скасування паспорта відкритого літнього майданчика (дозвільного документа) з дати прийняття рішення про його скасування.
5.5. Договір складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Два примірники зберігається в Орендодавця, один - в Орендаря.
5.6. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому Договору, є не чинними.
5.7. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про орендні відносини.
5.8. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини сторін регулюються укладанням нового Договору.
5.9. Сторони домовилися, що умови цього Договору застосовуються до відносин, які виникли до дати його укладення, у разі наявності додаткових підстав, передбачених у дозвільному документі.
6. Термін дії Договору

Термін дії договору встановлюється: з________
______ до _____________
7. Додатки до цього Договору
1.__________________________________________________________2.__________________________________________________________
8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Орендодавець
Назва:________________________
Адреса:_______________________
Р/р___________________________
МФО_________________________

ЗКПО_________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ__________________

Ідентифікаційний код №_________
Система оподаткування _________
Телефон: _____________________
Підпис: _______________________

м. п.
Орендар
Назва: _______________________
Адреса:______________________
Р/р__________________________
МФО________________________

ЗКПО________________________
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ_________

Ідентифікаційний код №_________
Система оподаткування ______
___
Телефон: _________________
____
Підпис: __________________
_____
м. п.

Секретар ради А. Забарило

Віза:

В. о. начальника управління
комунальної власності Л. Сторож
Дата оприлюднення: 12/13/2016