УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5894


від 11/21/2019
Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 рокиВідповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, з метою забезпечення належного виконання робіт з поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 роки (додається).
2. Департаменту фінансової політики у межах видатків, затверджених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період, забезпечити фінансування Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на 2020-2022 роки.
Відповідальний: директор департаменту фінансової політики.
3. Контроль за виконання ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 роки
1. Паспорт Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 роки
1.
Ініціатор розроблення
Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 роки
Департамент житлового господарства та інфраструктури
2.
Розробник Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 рокиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
3.
Координатор виконання Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 рокиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
4.
Виконавець Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 рокиЛьвівське комунальне підприємство “Львівсвітло
5.
Термін реалізації Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення
м. Львова на 2020-2022 роки
2020-2022 роки
6.
Кошти задіяні на виконання Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 рокиКошти загального фонду міського бюджету м. Львова та інші джерела, не заборонені законодавством України
7.
Орієнтовний обсяг фінансування, необхідного для реалізації заходів Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020-2022 роки (тис. грн.), у тому числі:88 889,7
7.1.
2020 рік 28 196,6
7.2.
2021 рік29 606,4
7.3.
2022 рік 31 086, 7
2. Вступ

Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова на 2020–2022 роки (надаліПрограма) розроблена відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, на виконання Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про дорожній рух“, “Про автомобільні дороги“, з урахуванням норм ДСТУ 3587-97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану“, Методичних рекомендацій з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008 № 253, й інших законодавчих, підзаконних та нормативно-методологічних актів, з метою підвищення якісного рівня поточного ремонту та утримання мереж та обладнання диспетчерського зв’язку зовнішнього освітлення.
Відповідальним за реалізацію Програми є Львівське комунальне підприємство “Львівсвітло“ (надалі ЛКП “Львівсвітло“) і департамент житлового господарства та інфраструктури.
3. Загальні положення

3.1. Зовнішнє освітлення є одними із найважливіших критеріїв, за якими можна оцінити економічний розвиток міста та соціальний рівень життя його мешканців.
3.2. Основні положення Програми направлені на створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності мереж зовнішнього освітлення, покращення естетичного вигляду міста, зменшення травматизму серед жителів у вечірній час, попередження скоєння правопорушень у нічний час доби.
3.3. ЛКП “Львівсвітло“, засновником якого є територіальна громада м. Львова в особі Львівської міської ради, є визначеною організацією, здійснюючою постійний контроль за безперебійною роботою та належним технічним станом системи зовнішнього освітлення міста, яка знаходяться на балансі підприємства.
3.3.1. Система зовнішнього освітлення забезпечується наступними елементами:
3.3.1.1. Автоматизована систем дистанційного управління зовнішнім освітленням – 1 шт.
3.3.1.2. Шафи керування зовнішнім освітленням, обладнані приборами обліку електроенергії – 310 шт.
3.3.1.3. Повітряні лінії – 942,5 км.
3.3.1.4. Кабельні лінії – 105,5 км.
3.3.1.5. Опори зовнішнього освітлення – 12967 шт.
3.3.1.6. Світлоточки за типами джерел світла – 31,170 тис. шт., у тому числі:
3.3.1.6.1. З металогалогенними лампами – 0,864 тис. шт.
3.3.1.6.2. Натрієвими лампами – 28,291 тис. шт.
3.3.1.6.3. Ртутними лампами – 0,785 тис. шт.
3.3.1.6.4. Світлодіодні світильники – 1,230 тис. шт.
3.4. В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль органу місцевого самоврядування та ЛКП “Львівсвітло“ для вирішення питань щодо надання населенню м. Львова якісних послуг із зовнішнього освітлення міста у вечірній та нічний час.
3.5 Основними завданнями Програми є створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення на території м. Львова.
4. Мета програми

4.1. Головною метою Програми є:
4.1.1. Забезпечення якісного поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення.
4.1.2. Забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення.
4.1.3. Підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення.
4.1.4. Приведення електромереж зовнішнього освітлення до норм і стандартів чинного законодавства України.
4.1.5. Забезпечення оперативного реагування на випадки виходу з ладу обладнання.
4.1.6. Покращення рівня благоустрою міста.
4.1.7. Покращення криміногенної та зменшення аварійної ситуації у нічний час.
4.1.8. Покращення комфортну проживання для мешканців та гостей міста.
4.1.9. Зменшення травматизму населення в умовах недостатньої видимості.
4.1.10. Зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.
5. Основні завдання Програми

5.1. Основним завданням Програми є належний поточний ремонт та утримання системи зовнішнього освітлення за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м. Львова.
5.2. На виконання основного завдання Програми здійснюється:
5.2.1. Поточний ремонт та утримання мереж системи зовнішнього освітлення, а саме утримання та обслуговування:
5.2.1.1. Світильників (огляд та обслуговування світильників, встановлення та заміна світильників, заміна пускорегулюючих апаратів та імпульсно-запалюючих пристрої, заміна ламп тощо).
5.2.1.2. Кабельних ліній (огляд кабельних ліній, перевірка опору ізоляції кабелів, ревізія кабельних коробок, заміна та монтаж кабелів тощо).
5.2.1.3. Опор (виправлення, заміна та встановлення опор, перевірка наявності тріщин та на корозію опор, фарбування опор тощо).
5.2.1.4. Виконавчих пунктів (ВП): огляд та ремонт ВП, ремонт та заміна контактора магнітного пускача, запобіжників, електролічильників, трансформаторів струму, зняття показників електролічильників, встановлення шаф керування, влаштування заземлення тощо.
5.2.1.5. Повітряних ліній (монтаж та демонтаж поперечних розтяжок, траверс, заміна ізоляторів, дефектних ділянок проводу, підвішування та демонтаж голого проводу та самоутримуючого ізольованого проводу тощо).
5.2.2. Поточний ремонт та утримання обладнання диспетчерського зв’язку системи зовнішнього освітлення, а саме:
5.2.2.1. Цілодобове надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання диспетчерського зв’язку системи вуличного (зовнішнього) освітлення аварійно-диспетчерською службою.
5.2.2.2. Отримання інформації про світлоточки, які вийшли з ладу, пошкодження електромереж, освітлювальної арматури та устаткування, пошкодження (руйнування) опор, підвісок, кронштейнів тощо.
5.2.2.3. Забезпечення своєчасного включення та виключення мереж зовнішнього освітлення відповідно до добового графіку.
5.2.2.4. Ліквідація аварійних ситуацій у мережах зовнішнього освітлення (усунення коротких замикань, побічної напруги в лінії, напруги на відключеній фазі, пошук причин пошкодження освітлення в нічний час та їх усунення, ліквідація обриву проводів в одному прольоті, обрізання обірваних дротів, визначення характеру пошкоджень у мережах зовнішнього освітлення, заміри по фазного навантаження у лінії тощо).
5.2.2.5. Забезпечення стабільної роботи виконавчих пунктів та їх терміналів, блоку управління, реле часу, виконання персоналом робіт у мережах зовнішнього освітлення (ремонт та обслуговування блоків управління зовнішнім освітленням, терміналів управління виконавчих пунктів шафах I-710), заміна котушок контакторів, заміна запобіжників ПН-100, ремонт контакторів та їх котушок, запобіжників, встановлення, ремонт та наведення реле часу згідно із світловим графіком тощо).
6. Етапи реалізації Програми

6.1. Перший етап:
6.1.1. Планування коштів міського бюджету м. Львова для фінансування Програми на підставі пропозицій балансоутримувача мереж зовнішнього освітленняЛКП “Львівсвітло“.
6.1.2. Розрахунок вартості на поточний ремонт та утримання мереж системи зовнішнього освітлення, а саме на:
6.1.2.1. Утримання та обслуговування світильників (огляд та обслуговування світильників, встановлення та заміна світильників, заміна пускорегулюючих апаратів та імпульсно-запалюючих пристроїв, заміна ламп тощо).
6.1.2.2. Утримання та обслуговування кабельних ліній (огляд кабельних ліній, перевірка опору ізоляції кабелів, ревізія кабельних коробок, заміна та монтаж кабелів тощо).
6.1.2.3. Утримання та обслуговування опор (виправлення, заміна та встановлення опор, перевірка наявності тріщин та на корозію опор, фарбування опор тощо).
6.1.2.4. Утримання та обслуговування виконавчих пунктів (ВП): огляд та ремонт ВП, ремонт та заміна контактора магнітного пускача, запобіжників, електролічильників, трансформаторів струму, зняття показників електролічильників, встановлення шаф керування, влаштування заземлення тощо).
6.1.2.5. Утримання та обслуговування повітряних ліній (монтаж та демонтаж поперечних розтяжок, траверс, заміна ізоляторів, дефектних ділянок проводу, підвішування та демонтаж голого проводу та самоутримуючого ізольованого проводу тощо).
6.1.3. Розрахунок вартості на поточний ремонт та утримання обладнання диспетчерського зв’язку системи зовнішнього освітлення, а саме цілодобове надання послуг з поточного ремонту та утримання обладнання диспетчерського зв’язку системи зовнішнього освітлення аварійно-диспетчерською службою.
6.2. Другий етап:
6.2.1. Одержувачем коштів для поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення м. Львова визначити ЛКП “Львівсвітло“.
6.3. Третій етап:
6.3.1. Організація та забезпечення поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення відповідно до вимог Закону УкраїниПро благоустрій населених пунктів“, інших законодавчих, підзаконних та нормативно-методологічних актів, зокрема з:
6.3.1.1. Поточного ремонту та утримання мереж систем зовнішнього освітлення.
6.3.1.2. Поточного ремонту та утримання обладнання диспетчерського зв’язку системи зовнішнього освітлення.
6.4. Головним розпорядником бюджетних коштів поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення є департамент житлового господарства та інфраструктури, який затверджує плани використання бюджетних коштів.
6.5. Одержувачем бюджетних коштів нижчого рівня є ЛКП “Львівсвітло“, створене Львівською міською радою з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування, зокрема з поточного ремонту та утримання мереж та обладнання диспетчерського зв’язку системи зовнішнього освітлення , які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова і є об’єктами загального користування.
6.6. ЛКП “Львівсвітло“ як виконавець Програми поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення має забезпечити розподіл рахунків для обліку робіт, які відносяться до основних напрямків діяльності підприємства та додаткових видів робіт/послуг, зокрема:
6.6.1. Роботи/послуги, які можуть забезпечуватись власними силами підприємства і спрямовуються лише на покриття витрат для поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення не покриваючи витрат на здійснення підприємницької діяльності.
6.6.2. Роботи/послуги, які відносяться до поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення і потребують залучення виконавцями робіт/послуг інших суб’єктів господарювання з дотриманням вимог чинного законодавства України.
7. Очікувані результати від реалізації Програми

7.1. Очікуваним результатом від реалізації Програми є:
7.1.1. Підвищення рівня благоустрою міста.
7.1.2. Збереження існуючої системи зовнішнього освітлення від руйнування.
7.1.3. Забезпечення безперебійної та якісної роботи системи зовнішнього освітлення.
7.1.4. Покращення зовнішнього освітлення міста.
7.1.5. Забезпечення безпеки руху громадського, спеціального, приватного транспорту та пішоходів.
7.1.6. Зниження кількості аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення.
7.1.7. Зниження криміногенної та аварійної ситуації у нічний час, забезпечення комфортного проживання для мешканців та гостей міста.
7.1.8. Ефективне використовування наявних коштів та підвищення якості робіт, які виконуються, у тому числі способом упровадження нових матеріалів та технологій.
7.1.9. Поліпшення якості житловокомунального обслуговування населення.
7.1.10. Покращення естетичного вигляду міста та збільшення його привабливості.
7.2. Результативні показники виконання Програми на 2020-2022 роки зазначено у таблиці 1:
Таблиця 1
Назва показника
Характерна ознака показника у Програмі
Одиниця виміру
2020 рік
2021 рік
2022 рік
1
2
3
4
5
5
Поточний ремонт та утримання системи зовнішнього освітлення
тис. грн
28 196,6
29606,4
31086,7
Показник затрат
Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні
км
1048
1051
1054
1
2
3
4
5
5
Показник продукту
Протяжність системи зовнішнього освітлення обслуговування яких планується здійснювати
км
1048
1051
1054
Показник ефективно-сті
Середньорічні витрати на обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення
тис. грн
26,905
28,170
29,494
Показник якості
Протяжність системи зовнішнього освітлення яку планується обслуговувати по відношенню до загальна протяжність системи зовнішнього освітлення
%
100
100
100
8. Фінансове забезпечення Програми

8.1 Фінансування Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів, передбачених у загальному фонді міського бюджету м. Львова на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.
9. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

9.1. Координатором виконання Програми є департамент житлового господарства та інфраструктури, виконавцем ЛКП “Львівсвітло“.
9.2. Департамент житлового господарства та інфраструктуриголовний розпорядник бюджетних коштів, перераховує кошти виконавцю послуг на підставі актів виконаних робіт через відкритий рахунок у Головному управлінні Державного казначейства у Львівській області.

9.3. Львівське комунальне підприємство “Львівсвітло“виконавець, надає департаменту житлового господарства та інфраструктури щомісячні звіти використання бюджетних коштів у поточному році.
9.4. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства та постійна комісія інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


В. о. директора департаменту житлового
господарства та інфраструктури О. Одинець

Дата оприлюднення: 12/04/2019