УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 788


від 07/14/2016
Про затвердження Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 1989-2017
у додаток згідно з ухвалою 4243-2018

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 788 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 788 “Про затвердж■
Остаточна редакція:
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Законів України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення соціального захисту дітей вказаних категорій, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську цільову програму співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
співфінансування придбання житла дітям-сиротам,

дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа
на період 2016-2025 роки


1. Паспорт Програми
Ініціатор розроблення Міської цільової програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки (надалі - Програма)Відділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення ПрограмиЗакони України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.
Розробник ПрограмиВідділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Головний виконавець програмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
Учасники програмиОпікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки – вихователі, особи та громадяни з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
Термін реалізації Програми2016-2025 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет м. Львова
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації ПрограмиЗалежить від звернень осіб, які виявлять бажання щодо співфінансування

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Програма розроблена з метою реалізації житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначено статтею 1 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування":
дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки;
діти, позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки та безпритульні діти;
особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.
Станом на 01.07.2016 у м. Львові на первинному обліку відділів у справах дітей перебуває 564 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дітей-сиріт – 179, дітей, позбавлених батьківського піклування – 385). З них перебувають: під опікою (піклуванням) громадян – 453 дітей, у дитячих будинках сімейного типу (надалі – ДБСТ) – 45 дітей, у прийомних сім’ях (надалі – ПС) – 9 дітей, під опікою державних закладів – 46 дітей, під опікою закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних – 4 дітей, тимчасово влаштовано у сім'ї родичів, знайомих – 7 дітей.
Із загальної кількості дітей: мають житло на праві власності – 149 дітей, мають житло на праві користування – 360 дітей, не мають житла – 55 дітей.
Відповідно до інформації департаменту житлового господарства та інфраструктури на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебуває 192 осіб, з них 63 особи у віці від 16 до 23 років.
Згідно зі ст. 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та у разі відсутності у таких дітей права на житло Львівська міська рада повинна забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом. Соціальне житло, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа для проживання, має відповідати санітарним і технічним вимогам.
Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа потребує прийняття нестандартних комплексних рішень спрямованих на створення умов підтримки вказаної категорії громадян у реалізації своїх прав на житло. Одним з таких рішень може бути придбання житла на умовах співфінансування Львівської міської ради та законних представників дітей (опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) або осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізичних або юридичних осіб.
3. Визначення мети Програми

Метою Програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, після завершення терміну перебування у навчальних закладах, сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.
Термін реалізації Програми: 2016-2025 роки.
4. Завдання Програми

Запровадження та втілення ефективних форм співпраці щодо реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на належні умови проживання та подальший розвиток.
5. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до законодавства України потребують поліпшення житлових умов, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла.
6. Обгрунтування способів і засобів розв'язання проблеми

Одним зі способів розв’язання проблеми забезпечення належних умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у місті, є придбання житла на умовах співфінансування.
Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля органу місцевого самоврядування, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, меценатів на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики у галузі соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
Участь у Програмі можлива при відповідності таким критеріям:
1. Перебування на пільговому обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов:
1.1. Для дітей віком до 16-ти років – перебування у відділі у справах дітей департаменту гуманітарної політики у списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які по досягненню 16-ти річного віку будуть поставлені у Львівській міській раді на пільговий облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
1.2. Для дітей віком від 16-ти років – перебування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у Львівській міській раді на пільговому обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
1.3. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років – перебування у Львівській міській раді на пільговому обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
1.4. Для громадян з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 23 років – перебування у Львівській міській раді на пільговому обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
2. Перебування на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
2.1. Перебування на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відділах у справах дітей районних адміністрацій Львівської міської ради.
2.2. Перебування на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в інших регіонах, але які проживають під опікою (піклуванням) громадян, у прийомних сім'ях, у дитячих будинках сімейного типу на території м. Львова.
Реалізація Програми передбачає участь опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів м. Львова, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання співфінансувати придбання житла. Ця сума може бути результатом накопичення залишків коштів від соціальних виплат, які здійснюються державою на кожну дитину щомісячно, власні заощадження, а також кошти з інших джерел, які не суперечать законодавству України.
Кожному учаснику Програми купується одно-двокімнатна квартира загальною площею до 45 кв. м. Перевищення нормативу загальної площі житла допускається у разі, коли оплата різниці вартості житла буде здійснюватись за кошти опікунів/піклувальників, прийомних батьків-вихователів, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання співфінансувати придбання житла та інших джерел фінансування, які не суперечать законодавству України.
Вартість придбання одного квадратного метра загальної площі житла визначається за результатами закупівлі та повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів.
Закріплення квартир та оформлення ордерів здійснювати на підставі рішень виконавчого комітету. З метою захисту житлових прав та недопущення втрати придбаного житла, у проектах рішень виконавчого комітету зазначається термін, з якого можна приватизовувати квартири:
- для дітей та осіб до 23 років - не раніше виповнення 23-х років;
- для громадян у віці старших 23 років - через 5 років після придбання житла.
Копія рішення виконавчого комітету скеровується до Львівського міського центру приватизації державного житлового фонду.
7. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування здійснюється за рахунок співфінансування, а саме:
- не більше 70 відсотків від вартості житла – за рахунок коштів міського бюджету м. Львова;
- не менше 30 відсотків від вартості житла – за рахунок коштів, які накопичені опікунами/піклувальниками, прийомними батьками-вихователями, особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фізичних та юридичних осіб, які виявили бажання співфінансувати придбання житла та інших джерел фінансування, які не суперечать законодавству України.
Порядок участі у Програмі визначається окремим Положенням, прийнятим виконавчим комітетом. Кожне звернення громадян щодо участі в Програмі розглядається на комісії, утвореній відповідно до Положення, до складу якої входять працівники дотичних структурних підрозділів міської ради та депутатського корпусу.
Обсяги фінансування залежать від наявності учасників співфінансування та наявності коштів у міському бюджеті м. Львова.
Конкретні обсяги видатків на реалізацію Програми визначаються щорічно через подання департаментом житлового господарства та інфраструктури бюджетного запиту на фінансування з міського бюджету.
8. Перелік завдань і заходів з виконання Програми

З постановкою на первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вести облік дітей, які потребують постановки на пільговий облік громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов
Термін виконання: 2016-2025 роки.
Відповідальний: Відділ у справах дітей
департаменту гуманітарної політики.
По досягненню 16-ти річного віку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності у них житла на праві власності або користування, за поданням відділу у справах дітей департаменту гуманітарної політики ставити у Львівській міській раді на пільговий облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Термін виконання: 2016-2025 роки.
Відповідальні: Відділ у справах дітей
департаменту гуманітарної політики,
департамент житлового господарства та
інфраструктури.
Відділам у справах дітей районних адміністрацій та відділу у справах дітей департаменту гуманітарної політики про наявність цієї Програми інформувати опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, у яких перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а Львівському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до осіб (громадян) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Термін виконання: 2016-2025 роки
Відповідальні: районні адміністрації,
відділ у справах дітей департаменту
гуманітарної політики,
Львівський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
Планувати у міському бюджеті м. Львова кошти для придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які зголосилися на участь у Програмі співфінансування.
Термін виконання: до 30 вересня,
щорічно
Відповідальний: департамент житлового
господарства та інфраструктури.
Збір та узагальнення інформації щодо виконання Програми.
Термін виконання: до 30 січня, щорічно
Відповідальний: Відділ у справах дітей
департаменту гуманітарної політики
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник відділу у справах дітей Р. Тимків
Дата оприлюднення: 07/22/2016