УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6365


від 03/05/2020
Про затвердження Програми забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних мешканців м. Львова на 2020-2022 рокиЗ метою реалізації державної політики щодо якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров'я, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності їх до військової служби, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про військовий обов'язок і військову службу“, відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних мешканців Львова на 2020-2022 роки (додається).
2. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики під час розроблення проекту міського бюджету м. Львова на 2020-2022 роки передбачити кошти на реалізацію Програми забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних мешканців Львова на 2020-2022 роки.
Відповідальний: начальник управління
охорони здоров’я департаменту
гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№_____
ПРОГРАМА
забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних
мешканців м. Львова на 2020-2022 роки
1. Загальна частина

Програма забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних мешканців Львова на 2020-2022 роки (надалі – Програма) розроблена з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров'я, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності їх до військової служби.
Програма розроблена на основі Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу“ та наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України“ від 14.08.2008 № 402.
До окремих категорій військовозобов’язаних мешканців Львова, на яких поширюється дія цієї Програми належать: громадяни, що підлягають приписці до призовних дільниць; призовники, що підлягають військовій службі у ЗСУ; військовослужбовці-контрактники (рядовий і офіцерський склад); військовослужбовці-резервісти; студенти вищих військових навчальних закладів; військовослужбовці для уточнення і упорядкування військового обліку (рядовий і офіцерський склад).
Організація проведення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних для визначення ступеня придатності їх до військової служби відповідно до Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу“ покладена на органи місцевого самоврядування. На виконання цих повноважень відповідно до наказу управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики від 17.03.2009 № 53-В створено чотири позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії (надалі – ВЛК): Шевченківська – у КНП Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева, Галицько-Франківська – у КНП 2-а міська поліклініка м. Львова, Сихівська - у КНП 4-а міська поліклініка м. Львова, Личаківсько-Залізнична – у КНП 6-а міська поліклініка м. Львова. Загальний штат ВЛК складається з лікарів, медичних сестер та інших працівників зазначених закладів охорони здоров’я у кількості 62 особи. Упродовж року лікарі ВЛК - терапевти, хірурги, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, психіатри тощо загалом оглядають понад 36000 громадян, з яких одна третина потребує додаткових лабораторних, інструментальних, апаратних обстежень, а у разі необхідності лікування та реабілітації, тому скеровується у амбулаторно-поліклінічні та стаціонарні заклади охорони здоров’я, після чого повторно проходить медогляд ВЛК. Стаціонарну медичну допомогу, за скеруваннями ВЛК, щорічно отримують понад 3000 громадян. За обрахунками середня вартість обстеження одного військовозобов’язаного в умовах ВЛК складає 125,0 грн., в умовах стаціонару - 500,0 грн.
Медичне забезпечення військовозобов’язаних здійснювалося за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Програмою державних медичних гарантій медичного обслуговування населення з 01 квітня 2020 року не передбачено фінансування організації медичних оглядів військовозобов’язаних. Відтак, фінансування їх медичного забезпечення повністю покладається на органи місцевого самоврядування.

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення медичного огляду, обстеження, лікування (у разі необхідності) окремих категорій військовозобов’язаних мешканців м. Львова для вивчення й оцінки їх стану здоров'я, фізичного розвитку та визначення ступеня придатності до військової служби.
3. Завдання Програми

3.1. Завданням програми є:
3.1.1. Забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних мешканців м. Львова членами ВЛК при районних військових комісаріатах.
3.1.2. Організація, у разі необхідності, окремим категоріям військовозобов’язаних обстеження та лікування в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних закладах охорони здоров’я м. Львова.
4. Очікуваний результат

4.1. Відбір здорових громадян для високопрофесійного виконання ними військового обов'язку, успішного несення служби у ЗСУ.
4.2. Організація надання медичної допомоги тимчасово непридатним військовозобов’язаним з подальшим їх переосвідченням і встановленням ступеню придатності до військової служби.
5. Виконавці Програми

5.1. Відповідальними виконавцями Програми є:
5.1.1. Комунальне некомерційне підприємство “Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева“.
5.1.2. Комунальне некомерційне підприємство “2-а міська поліклініка м. Львова
5.1.3. Комунальне некомерційне підприємство “4-а міська поліклініка м. Львова“
5.1.4. Комунальне некомерційне підприємство “6-а міська поліклініка м. Львова“;
5.1.5. Комунальне некомерційне підприємство “4-а міська клінічна лікарня м. Львова“.
5.1.6. Комунальне некомерційне підприємство “5-а міська клінічна лікарня м. Львова“.
5.1.7. Комунальне некомерційне підприємство “8-а міська клінічна лікарня м. Львова“.
5.1.8. Комунальне некомерційне підприємство “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова“.
5.1.9. Комунальне некомерційне підприємство “Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова“.
6. Фінансування Програми

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2020-2022 роки.
6.2. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів не передбачених цією Програмою.

7. Координація та контроль за виконанням Програми

7.1. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.

Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
охорони здоровя В. Зуб

Дата оприлюднення: 03/10/2020