УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА17-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 3460


від 05/07/2010
Про Стратегію підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 рокуВідповідно до ст.27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України“, з метою сприяння розвитку підприємництва, забезпечення підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку міста міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Стратегію підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року (додаток 1).
1.2. Загальний план заходів та очікувані результати з реалізації Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року (додаток 2).
1.3. План заходів та очікувані результати з реалізації Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року у кластері туризму (додаток 3).
1.4. План заходів та очікувані результати з реалізації Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року у кластері бізнес-послуг (додаток 4).
2. Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання заходів, зазначених у підпунктах 1.2, 1.3, 1.4 цієї ухвали, та інформувати департамент економічної політики про хід виконання.
Термін: 2 рази на рік,
до 30 числа наступного за
півріччям місяця.
Відповідальні: керівники
виконавчих органів міської ради.
3. Департаменту економічної політики подавати на розгляд міської ради інформацію про підсумки виконання Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року.
Термін: щорічно, до 1 квітня.
Відповідальний: директор
департаменту економічної політики.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А.Садовий

титульна сторінка.doc додаток 1.doc Додатки 2, 3, 4.doc