УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1496


від 02/09/2017
Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації “Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України“ на 2017 рікКеруючись Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указом Президента України від 28.03.2008 279/2008 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні“, наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 № 294 “Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні“, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України та державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти“ від 26.07.2013 № 14.1/110-2592 “Про співпрацю з національною організацією скаутів України“ та інших нормативно–правових актів міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації “Станиця Львів Пласту Національної скаутської організації України“ на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації
Станиця Львів Пласту Національної скаутської організації Українина 2017 рік

1. Загальні положення

1.1. Програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації Станиця Львів Пласту Національної скаутської організації України (надалі Станиця Львів Пласту НСОУ) на 2017 рік (надалі Програма) передбачає надання всебічної підтримки Станиці Львів Пласту НСОУ, щоб забезпечити ефективне здійснення заходів патріотичного виховання дітей та молоді на основі пластової методики виховання у взаємодії з органами місцевого самоврядування.
1.2. Розробка Програми зумовлена історичною передумовою існування пластових осередків у м. Львові у 1912-1939 роках, їх успішною виховною діяльністю впродовж 105 років, інтересом до ідейних засад діяльності Пласту молодого покоління та батьківської громадськості.
1.3. Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики і стратегії розвитку держави і міста відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 № 294 “Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні, листа Міністерства освіти і науки України та державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2013 14.1/110-2592 “Про співпрацю з національною організацією скаутів Українита інших нормативно-правових актів.
1.4. Програма забезпечить ефективне здійснення заходів патріотичного виховання дітей і молоді та безперервність процесу виховання у дітей та молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, відродження історичних та культурних традицій українського народу через використання потенціалу виховної системи Станиці Львів Пласту НСОУ у взаємодії з органами місцевого самоврядування, із залученням до цієї роботи засобів масової інформації.
2. Мета Програми

2.1. Сприяти розвитку пластового руху у м. Львові способом поліпшення умов діяльності Станиці Львів Пласту НСОУ для всебічного розвитку особистості, здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах християнської моралі та налагодження більш тісної співпраці цієї громадської молодіжної організації з органами влади, громадськістю, церквами та релігійними організаціями, закладами освіти, засобами масової інформації.
3. Основні завдання Програми

3.1. Постійно і ефективно розвивати Станицю Львів Пласту НСОУ у м. Львові.
3.2. Створити умови для ефективної діяльності виховників на основі пластової методики виховання.
3.3. Створити належні умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку пластового новацтва та юнацтва, вільного розвитку особистості.
3.4. Забезпечити проведення тренінгів виховників для роботи у пластових гуртках та куренях.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Фінансова підтримка заходів для дітей та молоді Станиці Львів Пласту – НСОУ.
Відповідальний: начальник
управління молоді та спорту
департаменту гуманітарної
політики, голова Станиці
Львів Пласту НСОУ.
4.2. Виділення приміщень у мікрорайонах м. Львова, придатних для занять з дітьми, для розвитку мережі пластових домівок.
Відповідальний: начальник
управління комунальної власності
департаменту економічного
розвитку, голова Станиці Львів
Пласту НСОУ.
4.3. Сприяння у наданні приміщень загальноосвітніх шкіл міста (спортивних та актових залів) для проведення роботи з дітьми та організації заходів.
Відповідальний: начальник
управління освіти департаменту
гуманітарної політики, голова
Станиці Львів Пласту НСОУ.
4.4. Висвітлення у засобах масової інформації подій Станиці Львів ПластуНСОУ.
Відповідальний: начальник
управління інформаційної
політики та зовнішніх відносин,
голова Станиці Львів
Пласту НСОУ.

5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечить:
5.1.1. Створення умов для поліпшення пластової методики виховання та подальшого розвитку пластового руху у м. Львові.
5.1.2. Розширення мережі пластових приміщень (домівок) і гуртків у м. Львові.
5.1.3. Зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази домівок станиці у м. Львові.
5.1.4. Підвищення професійної компетентності волонтерів виховників Станиці Львів Пласту НСОУ.
5.1.5. Утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до духовного та історичного минулого України завдяки Пластовій виховній системі.
5.1.6. Сприяння всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.
5.1.7. Створення нових структурних одиниць (гуртків та куренів).
5.1.8. Створення комфортних умов для вихованців і впровадження сучасних підходів до матеріального оснащення приміщень Станиці Львів Пласту НСОУ.
5.1.9. Запровадження доступних, якісних та різноманітних форм освітньо-виховних, спортивних, краєзнавчо-туристичних, народознавчих та оздоровчих послуг для дітей та молоді.
6. Організація і контроль за виконанням Програми

6.1. Координацію діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаних з виконанням цієї Програми, здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
7. Фінансове забезпечення виконання Програми

7.1. Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету м. Львова, коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова та інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.
7.2. Розподіл коштів здійснюється згідно з такими статтями витрат:
7.2.1. Видатки Станиці Львів Пласту НСОУ на проведення заходів молодіжної політики у сумі 450 000,00 грн.
7.2.2. Видатки Станиці Львів Пласту НСОУ на придбання меблів для укомплектування пластових домівок у м. Львові у сумі 550 000,00 грн.
7.2.3. Видатки Станиці Львів Пласту НСОУ на закупівлю туристично-спортивного інвентарю та матеріально-технічних засобів згідно з переліком, наведеним у таблиці 1, з метою використання для проведення пластових заходів у сумі 302 900,00 грн.

Таблиця 1

з/п
Найменування
Вартість, грн.
Кількість, шт.
Сума,
грн.
1
2
3
4
5
1.
Намет туристичний
5800,00
35
203000,00
2.
Тент
1620,00
30
48600,00
3.
Екран мобільний
3000,00
2
6000,00
4.
Екран настінний
5700,00
1
5700,00
5.
Колонки
1000,00
15
15500,00
6.
Настінні дошки
900,00
15
13500,00
7.
Маршрутизатор
500,00
15
7500,00
8.
Гучномовець
1200,00
3
3600,00
Всього:
302900,00

7.2.4. Видатки на ремонт приміщень та будівель, які задіяні для діяльності пластових куренів та гуртків та перебувають у власності територіальної громади м. Львова, у сумі 1 000 000,00 грн. за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
7.2.5. Видатки на облаштування Пластового містечка“, яке буде розташоване та функціонувати у Центральному парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, у сумі 100 000,00 грн. за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.

Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
молоді та спорту В. Шнайдер

Член редакційної комісії
Дата оприлюднення: 02/22/2017