УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6375


від 03/05/2020
Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова
Первинна редакція:

документ.doc Додаток.docx


Зміни
згідно з ухвалою 6548-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2020 № 6375 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
З метою створення сприятливих умов для розвитку та популяризації фізичної культури і спорту у м. Львові, а також підтримки талановитих та перспективних спортсменів і тренерів, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам (додається).
2. Управлінню спорту департаменту гуманітарної політики, постійній комісії культури, молодіжної політики та спорту забезпечити реалізацію Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам.
Відповідальні: начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики, голова постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту.
3. Вважати ухвалу міської ради від 27.04.2017 № 1882 “Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова на 2017-2020 роки“ такою, що втратила чинність.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова

1. Мета та завдання Програми

1.1. Метою Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова (надалі – Програма) є розвиток та популяризація фізичної культури і спорту у м. Львові, а також залучення дітей до здорового способу життя.
1.2. Завданням Програми є підтримка талановитих та перспективних спортсменів і тренерів через надання їм грошових винагород за результатами успішних виступів на змаганнях у поточному році.
1.3. Головним виконавцем Програми є управління спорту департаменту гуманітарної політики.
2. Загальні положення

2.1. На здобуття одноразових грошових винагород можуть бути висунуті кандидатури спортсменів, спортивні команди та їх тренери зі спортивних федерацій, спортивних клубів, спортивних організацій та дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова з видів спорту, офіційно визнаних в Україні.
2.2. Кандидатуру претендентів на участь у Програмі можуть подавати керівники спортивних федерацій, керівники спортивних клубів, керівники спортивних організацій та керівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова (надалі – Заявник).
2.3. Учасниками Програми можуть бути:
2.3.1. Спортсмени та спортивні команди спортивних клубів, спортивних організацій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули 1, 2 або 3 місце на змаганнях, зазначених у додатку до цієї Програми, з видів спорту, офіційно визнаних в Україні, а також їхні тренери.
2.3.2. Спортсмени, спортивні команди та тренери спортивних клубів, спортивних організацій та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які проводять свої заняття на території м. Львова та представляють м. Львів на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
2.4. Кожен спортсмен, спортивна команда та тренер, який стає переможцем відповідно до цієї Програми, отримує грошову винагороду у розмірі, який визначається у додатку до цієї Програми, за погодженням з постійною комісією культури, молодіжної політики та спорту залежно від змагань, у яких спортсмен, спортивна команда вибороли перемогу чи здобули призове місце.
2.5. Для участі у Програмі Заявники мають подати такі документи:
2.5.1. Копію усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.
2.5.2. Копію ідентифікаційного коду.
2.5.3. Завірені копії протоколів змагань, у яких спортсмен/спортивна команда брали участь у поточному році.
2.5.4. Інформаційну довідку про тренера, вихованець якого претендує на здобуття грошової винагороди.
2.6. У разі подання документів від спортивної команди керівник/президент команди подає перелік документів, перелічених у пункті 2.5 цієї Програми.
2.7. До розгляду приймаються протоколи змагань за поточний календарний рік, які були включені в календарні плани Міністерства культури, молоді та спорту України, Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, офіційних календарних планів федерацій за видами спорту, офіційних календарних планів міжнародних федерацій, офіційного календарного плану Олімпійського комітету.
2.8. У протоколах мають бути позначені прізвища спортсменів, які вибороли 1, 2 або 3 місце на відповідних змаганнях. Спортсмени, чиї прізвища непозначені, при визначенні переможців Програми враховуватися не будуть.
2.9. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на Заявника.
2.10. Невідповідність Заявника чи учасників кваліфікаційним вимогам, або відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на отримання грошової винагороди.
3. Терміни подання документів на отримання грошової
винагороди відповідно до цієї Програми

3.1. Прийом документів для участі у Програмі проводиться у місячний термін після завершення змагань, але не пізніше листопада поточного бюджетного періоду.
4. Процедура розгляду документів

4.1. Розгляд поданих Заявником документів для участі у Програмі здійснюється у два етапи:
4.1.1. 1-й етап – аналіз відповідності поданих документів вимогам Програми.
4.1.2. 2-й етап – подання кандидатур на отримання грошової винагороди за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на розгляд постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту.
4.2. Аналіз відповідності поданих документів вимогам Програми проводить управління спорту департаменту гуманітарної політики.
4.3. При визначенні кандидатур на отримання грошової винагороди управління спорту департаменту гуманітарної політики керується принципом, за яким спортсмен та його тренер отримують однаковий розмір грошової винагороди.
4.4. Грошові винагороди виплачуються у розмірі, зазначеному у додатку до цієї Програми, залежно від змагань, у яких спортсмен, спортивна команда вибороли перемогу чи здобули призове місце, за погодженням з постійною комісією культури, молодіжної політики та спорту.
4.5. Підставою для здійснення виплат грошових винагород є розпорядження Львівського міського голови про надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам згідно з цією Програмою.
4.6. Грошова винагорода надається згідно з цією Програмою спортсменам і тренерам та виплачується у грошовій формі на карткові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
4.7. У разі отримання грошової винагороди спортивною командою, кошти виплачуються на картковий рахунок керівника/президента команди, відкритий в установах уповноважених банків.
4.8. Виплату грошової винагороди здійснює управління спорту департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період.
4.9. Кошти відповідно до цієї Програми повинні бути виплачені до кінця бюджетного періоду.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова за КПКВК МБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні“.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Виконання Програми забезпечить:
6.1.1. Мотивацію та стимул спортсменів представляти м. Львів на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
6.1.2. Досягнення високих спортивних результатів та збільшення кількості медалей з Всеукраїнських та міжнародних змагань.
Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник управління
спорту А. НікулінДодаток
до Програми надання премій Львівської
міської ради талановитим та перспективним
спортсменам і тренерам

РОЗПОДІЛ
грошових винагород залежно від змагань, у яких спортсмен, спортивна команда вибороли перемогу чи здобули призове місце*

Зайняте місце
Вид змагань
Вікова категорія спортсменів
Розмір грошової винагороди, грн.
1
2
3
4
1. Олімпійські види спорту (олімпійський вид програми)
1 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
62 111, 81
2 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
43 478, 26
3 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
24 844, 72
1 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
24 844, 72
2 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
22 360, 25
3 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
18 633, 54
1 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
12 422, 36
2 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
11 180, 12
3 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
9 937, 89
1 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
37 267, 08
2 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
31 055, 90
3 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
18 633, 54
1 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
18 633, 54
2 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
16 149, 07
3 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
13 664, 60
1 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
9 937, 89
2 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
8 695, 65
3 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
7 453, 42
2. Олімпійські види спорту (неолімпійський вид програми)
1 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
43 478, 26
2 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
24 844, 72
3 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
18 633, 54
1 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
18 633, 54
2 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
16 149, 07
3 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
12 422, 36
1 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
12 422, 36
2 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
11 180, 12
3 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
9 937, 89
1 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
24 844, 72
2 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
18 633, 54
3 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
16 149, 07
1 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
12 422, 36
2 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
11 180, 12
3 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
9 937, 89
1 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
9 937, 89
2 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
8 695, 65
3 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
7 453, 42
3. Неолімпійські види спорту
1 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
12 422, 36
2 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
7 453, 42
3 місце
Чемпіонат Світу
Дорослі
4 968, 94
1 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
4 968, 94
2 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
4 347, 83
3 місце
Чемпіонат Світу
Молодь
3 726, 71
1 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
3 726, 71
2 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
3 105, 59
3 місце
Чемпіонат Світу
Юніори/кадети
2 484, 47
1 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
8 695, 65
2 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
6 211, 18
3 місце
Чемпіонат Європи
Дорослі
4 968, 94
1 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
3 726, 71
2 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
3 105, 59
3 місце
Чемпіонат Європи
Молодь
2 484, 47
1 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
3 726, 71
2 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
3 105, 59
3 місце
Чемпіонат Європи
Юніори/кадети
2 484, 47
4. Європейські ігри/Всесвітні ігри
1 місце
-
Дорослі
62 111, 81
2 місце
-
Дорослі
43 478, 26
3 місце
-
Дорослі
24 844, 72
5. Чемпіонат України з олімпійського виду спорту (для спортивних команд, які грають у Суперлізі)
1 місце
-
Дорослі
62 111, 81
6. Чемпіонат України з неолімпійського виду спорту (для спортивних команд, які грають у Суперлізі)
1 місце
-
Дорослі
37 267, 08

* Тренери отримують однаковий зі своїми вихованцями розмір грошової винагороди.
Начальник управління спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 03/10/2020