УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3261


від 04/19/2018
Про погодження умов кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту поводження з твердими побутовими відходами у м. ЛьвовіРозглянувши листи Європейського банку реконструкції та розвитку від 06.04.2018 (зареєстрований у Львівській міській раді 06.04.18 за № 2-9804-001) та Львівського комунального підприємстваЗелене місто від 11.04.2018 № 59 (зареєстрований 11.04.2018 за № 4-2514-49) керуючись п. 3 ст. 17, ст. 18 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 60, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 “Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій“, міська рада ухвалила:
1. Погодити Львівському комунальному підприємству “Зелене місто“ отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР) відповідно до таких істотних умов:
1.1. Назва інвестиційного проекту, для якого залучається кредит під місцеву гарантію (мета кредиту) – залучення коштів для реалізації проекту поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові.
1.2. Повне найменування суб’єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов`язань якого надається місцева гарантія – Львівське комунальне підприємство “Зелене місто“.
1.3. Місце знаходження суб’єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов’язань якого надається місцева гарантія – Україна, 79035, Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 153.
1.4. Обсяг та валюта кредиту – 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) євро або еквівалент національної валюти за офіційним курсом Національного банку України на дату зарахування коштів на рахунок позичальника, який складається з:
1.4.1. 20 000 000 (двадцять мільйонів) євро – за рахунок коштів ЄБРР.
1.4.2. 5 000 000 (п’ять мільйонів) євро – за рахунок коштів ЄБРР з Фонду чистих технологій.
1.5. Строк кредиту – 13 років з дати набрання чинності кредитного договору (починаючи з 2018 року) з пільговим періодом 3 роки з дати набрання чинності кредитного договору (2018-2021 роки). Схема погашення кредиту – двадцятьма рівними піврічними платежами з початком погашення після завершення пільгового періоду.
1.6. Відсоткова ставка за користування залученими коштами:
1.6.1. Для коштів ЄБРР – базис відсоткової ставки, який розраховується на основі 6-місячної Міжбанківської ставки Єврозони (Euribor) плюс маржа у розмірі не більше 6,0 % на рік з можливістю зниження або підвищення залежно від кредитного рейтингу м. Львова та досягнення позичальником фінансових коефіцієнтів, які задовольняють ЄБРР.
1.6.2. Для коштів ЄБРР з Фонду чистих технологій – фіксована маржа у розмірі 0,75 % на рік.
1.7. Встановити для Львівського комунального підприємства “Зелене місто“ розмір плати за отримання місцевої гарантії у розмірі 1 грн. на місяць на строк кредиту.
1.8. Сплата відсотків здійснюється у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором між Львівським комунальним підприємством “Зелене місто“ і ЄБРР.
1.9. Погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів Львівського комунального підприємства “Зелене місто“.
1.10. Встановити, що надання майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань за надання місцевої гарантії не здійснюється.
2. Доручити директору Львівського комунального підприємства “Зелене місто“ укласти кредитний договір з ЄБРР на умовах, визначених у цій ухвалі.
3. Надати місцеву гарантію ЄБРР з метою гарантування виконання зобов’язань Львівського комунального підприємства “Зелене місто“ відповідно до кредитного договору, укладеного на умовах, визначених у цій ухвалі.
4. Встановити, що:
4.1. Місцева гарантія надається у розмірі всіх зобовязань Львівського комунального підприємства “Зелене місто“ відповідно до кредитного договору між Львівським комунальним підприємством “Зелене місто“ та ЄБРР.
4.2. Форма надання місцевої гарантії – укладення договору гарантії, відшкодування та підтримки проекту.
4.3. Строк надання місцевої гарантії – на період дії кредитного договору на умовах, визначених у цій ухвалі (але у будь-якому разі до повного виконання зобовязань Львівським комунальним підприємством “Зелене місто“ за кредитним договором).
5. Доручити Львівському міському голові укласти договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту з ЄБРР на умовах, визначених у цій ухвалі, після отримання погодження надання місцевої гарантії від Міністерства фінансів України.
6. Погодити Львівському комунальному підприємству Зелене місто залучення грантового співфінансування у розмірі до 10 000 000 (десять мільйонів) євро від ЄБРР (з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля).
7. Доручити Львівському міському голові та директору Львівського комунального підприємства “Зелене місто“ укласти грантовий договір з ЄБРР.
8. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.


Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 04/23/2018