УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2163


від 06/29/2017
Про організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 2280-2017
згідно з ухвалою 2360-2017

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.06.2017 № 2163 “Про організа' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 29.06.2017 № 2163 та від 20.07.2017 № 2'
Остаточна редакція:
З метою недопущення погіршення санітарного та епідемічного стану на території м. Львова, уникнення екологічної катастрофи, забезпечення комфортних умов перебування на території міста мешканців та гостей, керуючись Бюджетним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про місцеві державні адміністрації, розглянувши пропозиції, викладені у листі голови Львівської обласної державної адміністрації від 22.06.2017 № 5/19-4352/0/2-17-10, міська рада ухвалила:
1. Надати на період до 30.06.2019 згоду на поширення на територію м. Львова повноваження Львівській обласній державній адміністрації щодо вирішення питань збирання, зважування, вивезення, зберігання та захоронення твердих побутових відходів, у тому числі:
1.1. Затвердження схеми санітарного очищення та впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на період до 30.06.2019.
1.2. Затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на період до 30.06.2019.
1.3. Визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати вивезення твердих побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на адміністративній території міста Львова з моменту закінчення діючих договорів з перевізниками на період до 30.06.2019.
1.4. Подання за попереднім погодженням Львівською обласною державою адміністрацією на затвердження виконавчому комітету Львівської міської ради тарифів на вивезення твердих побутових відходів.
1.5. Право укладати угоди з постачання твердих побутових відходів з адміністративної території міста Львова на об’єкти захоронення та утилізації твердих побутових відходів з терміном дії до 30.06.2019.
1.6. Забезпечення зважування та вивезення твердих побутових відходів з території м. Львова.
2. Звернутися до Державної аудиторської служби України для проведення з 01.06.2016 аудиту використання коштів міського бюджету м. Львова на вивезення та захоронення твердих побутових відходів з території міста Львова.
3. Надати кошти з міського бюджету м. Львова у вигляді субвенції Львівському обласному бюджету у сумі 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. для відшкодування виконавцям фактично наданих послуг з вивезення твердих побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження, перевезення та будь-яких інших заходів, пов’язаних із захороненням та утилізацією, а також виплати субвенцій місцевим бюджетам, у тому числі на виконання Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові, у тому числі на виплату субвенції на соціально-економічний розвиток територій, котрі приймають відповідно до цього Меморандуму сміття у встановленому порядку. Перерахунок вказаної суми здійснювати рівними щомісячними платежами до 10 числа кожного поточного місяця протягом 2017 року.
4. Передбачати у міському бюджеті м. Львова кошти у сумі 300 000 000 (триста мільйонів) грн. – на 2018 рік та 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. – на 2019 рік для надання субвенцій Львівському обласному бюджету на відшкодування виконавцям фактично наданих послуг з вивезення твердих побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження, перевезення та будь-яких інших заходів, пов’язаних із захороненням та утилізацією, а також виплати субвенцій місцевим бюджетам, у тому числі на виконання Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові, у тому числі на виплату субвенції на соціально-економічний розвиток територій, котрі приймають відповідно до цього Меморандуму сміття у встановленому порядку. Перерахунок вказаної суми здійснювати рівними щомісячними платежами до 10 числа кожного поточного місяця до 30.06.2019.
4-1. Львівській обласній державній адміністрації у термін до 05 числа кожного місяця надавати Львівській міській раді деталізований звіт про використання субвенції, наданої у попередньому місяці згідно з пунктами 3 та 4 цієї ухвали, із зазначенням розміру та статей витрат та наданням копій підтверджуючих документів.
5. Погодити передачу Львівського комунального підприємства “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс“ у порядку організації тимчасового управління Львівській обласній державній адміністрації на період до 30.06.2019, умови якого визначаються окремим договором між Львівською міською радою та Львівською обласною державною адміністрацією у частині вивезення твердих побутових відходів з адміністративної території м. Львова.
5-1. Проект договору про тимчасове управління Львівським комунальним підприємством “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс“ попередньо погодити на засіданні виконавчого комітету.
6. Скасування цієї ухвали чи визнання її такою, що втратила чинність, не є підставою для припинення договірних зобовязань, що виникнуть на її підставі.
7. Визначені цією ухвалою заходи і фінансові зобовязання Львівської міської ради є вичерпними.
8. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради у міжсесійний період приймати рішення щодо внесення змін до міського бюджету м. Львова у випадках, передбачених у пунктах 3 та 4 цієї ухвали, з подальшим затвердженням міською радою.
9. Заборонити облаштування полігону твердих побутових відходів на території м. Львова та території ТЕЦ-2.
10. Контроль за виконання ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 06/30/2017