УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 40


від 02/04/2021
Про затвердження Міської програми забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рікЗ метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб в екзогенному сурфактанті новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, згідно з клінічним протоколом надання медичної допомоги новонародженим з дихальними розладами, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.08.2008 № 484 "Медична допомога новонародженим з дихальними розладами", відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську програму забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).
2. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію заходів Програми забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік
Відповідальний: начальник управління
охорони здоров’я департаменту
гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік
1. Загальна частина

Програма забезпечення препаратами екзогенного сурфактанту "Куросурф" для лікування новонароджених з дихальними розладами мешканців Львівської міської територіальної громади на 2021 рік (надалі - Програма) розроблена з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб новонароджених Львівської міської територіальної громади у медичній допомозі.
Програма розроблена на основі Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, згідно з клінічним протоколом надання медичної допомоги новонародженим з дихальними розладами, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.08.2008 № 484 "Медична допомога новонародженим з дихальними розладами".
Головні завдання реанімації та інтенсивної терапії недоношених новонароджених виведення дитини з критичного стану, який проявляється серцево-легеневою недостатністю при народженні, збереження його життя і поліпшення довгострокового прогнозу стану здоров'я. Одним з найбільш серйозних і поширених патологічних станів у недоношених новонароджених у ранньому неонатальному періоді є респіраторний дистрес-синдром.
Респіраторний дистрес-синдром (надалі – РДС) – це гостре захворювання легень, яке виникає переважно у недоношених новонароджених внаслідок дефіциту легеневого сурфактанту і незрілості дихальної системи. Його клінічні симптоми з’являються невдовзі після народження, а клінічний перебіг за відсутності лікування супроводжується погіршенням стану протягом перших 2 днів життя. Незважаючи на удосконалення і підвищення ефективності профілактики і лікування РДС, це захворювання залишається важливою причиною смерті новонароджених. Відповідно до європейських даних летальність, пов’язана з РДС, може досягати 10 відсотків, а за останніми даними офіційної статистики США це захворювання посідає 8 рангове місце серед найважливіших причин смерті дітей першого року життя.
Сурфактантна терапія відіграє важливу роль у наданні допомоги новонародженим з РДС. Застосування екзогенного сурфактанта дозволило істотно поліпшити показники виживання недоношених новонароджених з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла і сьогодні є загальновизнаним стандартом як профілактики, так і лікування РДС в неонатології.
Згідно з клінічним протоколом надання медичної допомоги новонародженим з дихальними розладами, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.08.2008 № 484 "Медична допомога новонародженим з дихальними розладами", всі діти, які народжені в термін гестації 22-28 тижнів, а також діти, які мають клінічні прояви сурфактантної недостатності, мають отримувати замісну терапію сурфактантами.
В умовах впровадження сучасних ефективних методик раннього малоінвазивного введення сурфактанту передчасно народженим дітям, що забезпечує зменшення частоти застосування апарату штучної вентиляції легень, застосовується сурфактант, який містить найвищу концентрацію фосфоліпідів в меншому об’ємі – "Куросурф" 80мг/мл по 1,5 мл у флаконі. У середньому потреба на одну дитину становить 2-3 флакони. Терапія за допомогою лікарського засобу "Куросурф" є найбільш оптимальною з точки зору її ефективності. Діти, народжені з масою тіла від 500 до 1499 грам, у переважній більшості випадків потребують початку сурфактантнозамісної терапії (введення препарату "Куросурф") протягом перших 15 хвилин від народження.
У 2020 році в закладах охорони здоров’я, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі ЗОЗ), а саме у КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова"; КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" та КНП "Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова" було проведено сурфактантнозамісну терапію 27 новонародженим з використанням 37 ампул препарату "Куросурф".
До липня 2020 року забезпечення сурфактктантнозамісної терапії здійснювалось за рахунок державної програми 2019 року за КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" за напрямком "Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, інших товарів і послуг" у частині "Закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених".
Впродовж 2020 року поставки сурфактантів за держаною програмою не здійснювалось.
У зв’язку з переходом на нову систему фінансування згідно з пакетом фінансування Національною службою здоров’я України за кодом 8 медичної послуги "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках" на надання допомоги одній дитині з недостатньою масою тіла передбачено фінансування в розмірі 29678,86 грн. Враховуючи, що для проведення адекватної сурфактантної терапії дитині з недостатньою масою тіла потрібно 2-3 флакони препарату "Куросурф", а оскільки орієнтовна вартість на цей час 1 флакону препарату становить приблизно 18000,0 грн. ЗОЗ не мають можливості самостійно закупити цей вартісний препарат.
Для надання невідкладної та належної медичної допомоги недоношеним новонародженим з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла з ризиком виникнення або прогресування РДС є потреба у додатковому фінансуванні для ЗОЗ з метою придбання ними у 2021 році 60 флаконів препарату "Куросурф", у тому числі: КНП "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" – 50 флаконів; КНП "3-я міська клінічна лікарня м. Львова" (пологове відділення) та КНП "Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова" – по 5 флаконів. Орієнтовна потреба у додатковому фінансуванні з місцевого бюджету на ці цілі становить 1080000,0 грн.
Ця Програма передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту новонароджених дітей Львівської міської територіальної громади, поліпшення рівня забезпечення їх лікарськими засобами.
2. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права новонароджених дітей Львівської міської територіальної громади на соціальний захист та здоров'я способом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров'я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги.
3. Завдання Програми

3.1. Покращення якості надання медичної допомоги недоношеним новонародженим з ризиком виникнення або прогресування РДС.
3.2. Своєчасність забезпечення лікарськими засобами новонароджених у пологових та педіатричних стаціонарах відповідно до вимог клінічного протоколу надання медичної допомоги новонародженим з дихальними розладами.
3.3 Поліпшення стану здоров’я новонароджених, при забезпеченні лікарськими засобами у разі стаціонарного лікування, покращення їх якості життя та суспільної адаптації.
3.4. Зменшення соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного забезпечення родичів пацієнтів лікарськими засобами.
4. Фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2021 рік.
4.2. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, не передбачених цією Програмою.
5. Виконавці Програми

5.1. Відповідальними виконавцями Програми є:
5.1.1. Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова".
5.1.2. Комунальне некомерційне підприємство "3-я міська клінічна лікарня м. Львова".
5.1.3. Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова".
6. Очікувані результати

6.1. У результаті виконання Програми очікується:
6.1.1. Забезпечення якісної та вчасної медичної допомоги недоношеним новонародженим з дуже низькою і екстремально низькою масою тіла з ризиком виникнення або прогресування РДС.
6.1.2. Зниження частоти захворюваності, розвитку ускладнень і смертності недоношених новонароджених з ризиком виникнення або прогресування РДС.
6.1.3 Покращення якості та тривалості життя мешканців Львівської міської територіальної громади, зменшення інвалідизації та рівня смертності новонароджених.
6.1.4. Зменшення фінансового навантаження на родичів пацієнтів та соціально незахищених верств населення.
7. Координація та контроль за виконанням Програми

7.1. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
Секретар ради М. Лопачак

Віза:

В. о. начальника управління
охорони здоров'я Н. Літвінська

Дата оприлюднення: 02/08/2021