УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5464


від 09/19/2019
Про припинення Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“Керуючись ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань“, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. ст. 104, 110, 111 Цивільного кодексу України, у зв’язку з відсутністю надання послуг населенню комунальними підприємствами, беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 13.09.2019 “Про припинення ЛКП “Сріблястий“, ЛКП “Привокзальне“ шляхом ліквідації“, міська рада ухвалила:
1. Припинити шляхом ліквідації:
1.1. Львівське комунальне підприємство “Сріблястий“ (код ЄДРПОУ 20826392, м. Львів, вул. М. Кричевського, 61).
1.2. Львівське комунальне підприємство “Привокзальне“ (код ЄДРПОУ 20827428, м. Львів, вул. Братів Міхновських, 21).
2. Утворити ліквідаційну комісію та затвердити її персональний склад згідно з додатком 1.
3. Затвердити Порядок та строки ліквідації Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ згідно з додатком 2.
4. Встановити, що:
4.1. З дати прийняття рішення про припинення Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ права щодо управління цими комунальними підприємствами переходять до ліквідаційної комісії.
4.2. Робота ліквідаційної комісії закінчується після завершення процедури ліквідації Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення цих юридичних осіб.
4.3. Документація щодо роботи ліквідаційної комісії передається до архівного відділу Львівської міської ради.
5. Встановити двомісячний строк від дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичних осіб для заявлення кредиторами своїх вимог шляхом їх скерування ліквідаційній комісії Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ через Центр надання адміністративних послуг м. Львова.
6. Залізничній районній адміністрації як уповноваженому органу забезпечити проведення процедури припинення шляхом ліквідації Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ відповідно до законодавства України.
Відповідальний: голова Залізничної районної адміністрації.
7. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. Садовий


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
комісії з припинення шляхом ліквідації Львівських комунальних
підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“

Герич Ігор Степанович - заступник голови Залізничної районної
адміністрації з питань житлово-комунального господарства (ідентифікаційний номер: (…), місце реєстрації (…), голова комісії
Середа Леся Василівна - головний спеціаліст відділу житлового господарства Залізничної районної адміністрації (ідентифікаційний номер: (…), секретар комісії
Члени комісії:

Подоляк Ігор Михайлович - головний інженер ЛКП “Сигнівка“, в. о. директора ЛКП “Сріблястий“ (ідентифікаційний номер: (…)
Солодка Оксана Володимирівна - головний бухгалтер ЛКП “Нове“, в. о. головного бухгалтера ЛКП “Сріблястий“ (ідентифікаційний номер: (…)
Стасів Галина Іванівна - директор ЛКП “Граніт“, в. о. директора ЛКП “Привокзальне“ (ідентифікаційний номер: (…)
Людко Ірина Григорівна - головний бухгалтер ЛКП “Граніт“, в. о. головного бухгалтера ЛКП “Привокзальне“ (ідентифікаційний номер: (…)
Шуп’яна Романа
Олександрівна - начальник юридичного відділу Залізничної районної адміністрації (ідентифікаційний номер: (…)
Дейнека Оксана Тарасівна - начальник загально-організаційного відділу Залізничної районної адміністрації (ідентифікаційний номер: (…)
Пищула Тарас Михайлович - начальник відділу житлового господарства Залізничної районної адміністрації (ідентифікаційний номер: (…)


Секретар ради А. Забарило


Віза:


Голова Залізничної
районної адміністрації І. Джурик
Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу


Додаток до ухвали не внесений у повному обсязі у зв’язку з тим,
що він містить конфіденційну інформацію про особу
(ст.21 Закону України “Про інформацію“)

Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ
ліквідації Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“

1. Загальні положення

1.1. Порядок та строки ліквідації Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ (надалі – Порядок) застосовується для проведення ліквідації Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“.
1.2. Ліквідація Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ здійснюється ліквідаційною комісією.
1.3. З дати прийняття ухвали Львівської міської ради про припинення Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ права щодо управління цими підприємствами переходять до ліквідаційної комісії.
2. Порядок роботи ліквідаційної комісії

2.1. Ліквідаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами, цим Порядком, підпорядкована, підзвітна та підконтрольна голові Залізничної районної адміністрації.
2.2. Роботу ліквідаційної комісії організовує її голова згідно із планом роботи, складеним на підставі Господарського кодексу України та цієї ухвали.
2.3. Засідання ліквідаційної комісії правочинне, якщо у ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії.
2.4. Рішення ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії, у випадку затвердження ліквідаційного балансу не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії.
2.5. Рішення оформляється протоколом, який підписує голова та члени ліквідаційної комісії.
2.6. Засідання ліквідаційної комісії проводить голова комісії.
3. Проведення ліквідації Львівських комунальних підприємств
Сріблястий та Привокзальне

3.1. Процес ліквідації Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ розпочинається з дати прийняття ухвали Львівської міської ради щодо припинення Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“.
3.2. Строк подачі заяв-претензій кредиторів до Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ здійснюється протягом двох місяців з дати публікації оголошення про ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
3.3. Строк проведення ліквідації Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ здійснюється протягом двох місяців з дати прийняття ухвали Львівської міської ради.
3.4. Ліквідаційна комісія зобов’язана:
3.4.1. Повідомити явних (відомих) кредиторів у письмовій формі про порядок та строки подачі заяв про претензії до Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“.
3.4.2. Вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Львівських комунальних підприємств “Сріблястий“ та “Привокзальне“ та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію підприємств.
3.4.3. Оцінити наявне майно підприємств, розрахуватись з кредиторами, скласти ліквідаційні баланси.
3.4.4. Подати ліквідаційні баланси на затвердження голові Залізничної районної адміністрації.
3.5. Після завершення процесу ліквідації ліквідаційна комісія проводить у державних органах реєстрації припинення та виключення підприємств з Єдиного державного реєстру.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Голова Залізничної
районної адміністрації І. Джурик
Дата оприлюднення: 09/27/2019