УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА25-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6466


від 04/28/2020
Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.04.2019 № 4790 “Про затвердження Положення про відшкодування суб’єктам господарювання з міського бюджету м. Львова частини відсотків за кредитами“Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про захист населення від інфекційних хвороб“, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)“, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 з причиненої коронавірусом SARS-CoV-2“, на виконання ухвали міської ради від 17.03.2020 № 6462 “Про підготовку заходів підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на період дії карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19“, беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 27.03.2020 № 287 “Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на період дії карантину“, за ініціативою та відповідно до пропозицій голів депутатських фракцій і депутатів міської ради, з метою пом’якшення наслідків від призупинення діяльності та попередження негативного впливу на суб’єктів підприємницької діяльності в умовах обмежуючих заходів, необхідних для убезпечення мешканців від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, міська рада ухвалила:
внести зміни до ухвали міської ради від 04.04.2019 № 4790 “Про затвердження Положення про відшкодування суб’єктам господарювання з міського бюджету м. Львова частини відсотків за кредитами“:
1. Викласти пункт 1 у новій редакції:
“1. Затвердити:
1.1. Положення про відшкодування суб’єктам господарювання з міського бюджету м. Львова частини відсотків за кредитами згідно з додатком 1.
1.2. Положення про фінансову підтримку суб’єктів господарювання для забезпечення стабілізації економічної ситуації у м. Львові у період виходу з карантину згідно з додатком 2“.
2. У додатку слово додаток замінити словом додаток 1“.
3. Доповнити додатком 2 згідно з додатком до цієї ухвали.Міський голова А. СадовийДодаток
до ухвали міської ради
від__________№____


Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від 04.04.20194790
ПОЛОЖЕННЯ
про фінансову підтримку суб’єктів господарювання для забезпечення стабілізації економічної ситуації в м. Львові у період виходу з карантину

1. З метою забезпечення стабілізації економічної ситуації у м. Львові у період виходу з карантину розроблено додатковий механізм фінансової підтримки суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), зокрема:
1.1. Здійснення діяльності (надання послуг), пов’язаної із збереженням та збільшенням обсягів виробництва, сприяння збереженню наявних та створенню нових робочих місць.
1.2. Запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для подолання їх наслідків.
2. Для реалізації мети надання фінансової підтримки, визначеної у пункті 1 цього Положення, субʼєкти господарювання можуть звернутися за отриманням кредиту до фінансових установ протягом строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням та протягом 12 місяців з дня його (їх) відміни.
3. Кредит може бути наданий на:
3.1. Придбання та/або модернізацію основних засобів для виробництва засобів захисту та дезінфекції:
3.1.1. Миючих та дезінфікуючих засобів.
3.1.2. Захисних медичних виробів (масок, костюмів, бахіл, медичних шапочок, рукавичок, окулярів тощо).
3.1.3. Медичного обладнання.
3.1.4. Обладнання для миття посуду, прання, прибирання приміщень.
3.1.5. Захисту харчових продуктів.
3.1.6. Спеціалізованих продуктів для забезпечення гігієни у сфері надання послуг.
3.2. Інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності з надання послуг підприємствами громадського харчування, на закупівлю основних засобів для:
3.2.1. Дезінфекції приміщень, обладнання та устаткування.
3.2.2. Пакування, фасування продукції.
3.2.3. Прибирання, миття, прання.
3.2.4. Знезараження засобів індивідуального використання.
3.3. Інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання.
3.4. Придбання автоматизованих систем прийому та видачі замовлень продуктів.
3.5. Придбання платіжних терміналів для безготівкових розрахунків.
4. Основні вимоги щодо відшкодування частини відсотків за кредитами:
4.1. Кредитні кошти надаються виключно у національній валюті України.
4.2. Частка участі суб’єкта господарювання власними коштами в реалізації інвестиційного проекту, за яким надається фінансова підтримка, повинна становити не менше 20 відсотків вартості інвестиційного проекту.
4.3. Відшкодуванню підлягає частина відсотків за кредитом, яка рівна розміру облікової ставки Національного банку України (надалі - НБУ), на дату укладення кредитного договору між банком та суб’єктом господарювання.
4.4. Максимальна сума кредиту не може перевищувати 500 тис. грн.
4.5. Мінімальна сума кредиту, яка може бути надана одному позичальнику – суб’єкту господарювання, становить 20 тис. грн.
4.6. Мінімальний термін кредиту повинен бути не менший 6 місяців.
4.7. Максимальний термін кредиту не повинен перевищувати 24 місяці.
4.8. Основні параметри (розмір, вид, порядок надання тощо) забезпечення кредитних коштів, які надаються у межах цього Положення, визначає відповідно до вимог НБУ та банків-партнерів кредитний комітет.
4.9. Кредитування позичальника уповноважений банк здійснює у безготівковій формі способом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позичальника в уповноваженому банку.
4.10. Оплату за відкриття поточного рахунку здійснює суб’єкт господарювання, якому надаватиметься кредит.
4.11. Суб’єкт господарювання повинен відповідати визначеним критеріям на момент укладення кредитного договору з уповноваженим банком.
5. Для реалізації мети надання фінансової підтримки, визначеної пунктом 1 цього Положення, суб’єкт господарювання повинен відповідати таким критеріям:
5.1. Суб’єкт господарювання зареєстрований у м. Львові.
5.2. Суб’єкт господарювання здійснював безперервну господарську діяльність протягом останніх 12 місяців станом на 1 березня 2020 року.
5.3. Суб’єкт господарювання був платоспроможним та не мав заборгованості перед бюджетами та соціальними фондами станом на 1 березня 2020 року.
5.4. Кредити надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу, які здійснюють виробничу діяльність та надають послуги, на придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення.
5.5. Суб’єкт господарювання здійснює виробництво продукції та/або надає послуги на території м. Львова.
6. Фінансово-кредитна підтримка не може надаватися суб’єктам господарювання, визначеним ч. 1 ст. 13 Закону України “Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні“.
7. У разі порушення суб’єктом господарювання вимог, передбачених у пункті 4 цього Положення, встановлення уповноваженим банком факту подання суб’єктом господарювання недостовірної, неправдивої інформації, що призвело до неправомірного надання суб’єкту господарювання фінансової допомоги та/або використання суб’єктом господарювання кредиту не за цільовим призначенням, суб’єкт господарювання зобов’язаний самостійно забезпечити сплату процентної ставки, визначеної кредитним договором.
8. До суб’єктів господарювання, які уклали кредитний договір з фінансовою установою та відповідають критеріям, визначеним пунктом 5 цього Положення, застосовується порядок подання документів та визначення учасників відшкодування, передбачений пунктом 5.4 Положення про відшкодування суб’єктам господарювання з міського бюджету м. Львова частини відсотків за кредитами“.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління економіки О. Забарило

Дата оприлюднення: 05/08/2020