УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6212


від 01/23/2020
Про затвердження Програми сприяння залученню інвестицій до міста Львова та реалізації окремих проектів на 2020-2021 рокиКеруючись ст. ст. 27, 28, 35, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законами України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України“, “Про інвестиційну діяльність“, “Про інноваційну діяльність в Україні“, “Про режим іноземного інвестування“, “Про транскордонне співробітництво“, “Про захист іноземних інвестицій в Україні“, “Про зовнішньоекономічну діяльність“, а також Програмою сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2017-2019 роки, затвердженою ухвалою міської ради від 09.02.2017 № 1466, та Стратегічним планом залучення інвестицій до м. Львова до 2020 року, затвердженим ухвалою міської ради від 20.09.2012 № 1733, з метою сприяння залученню інвестицій, розвитку підприємництва та експортного потенціалу, забезпечення економічного зростання міста міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму сприяння залученню інвестицій до міста Львова та реалізації окремих проектів на 2020-2021 роки (додається).
2. Управлінню інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку інформувати про результати реалізації Програми сприяння залученню інвестицій до міста Львова та реалізації окремих проектів на 2020-2021 роки постійну комісію конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
Термін: щорічно.
Відповідальний: начальник
управління інвестицій та проектів
департаменту економічного
розвитку.
3. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 18.07.2013 № 2547 Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові, замінивши у додатку до Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові:
3.1. Слова “Р. Дацків – радник міського голови“ словами “Л. Зубачзаступник міського голови з містобудування“.
3.2. Слова “Р. Старецький – в. о. начальника управління інвестицій та проектів, заступник голови конкурсної комісії“ словами “Р. Старецькийзаступник директора департаменту – начальник управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку, заступник голови конкурсної комісії“.
3.3. СловаЮ. Мельник – депутат міської ради, голова постійної комісії з питань комунальної власності, заступник голови конкурсної комісії словами Ю. Мельник – депутат міської ради, заступник голови конкурсної комісії“.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
сприяння залученню інвестицій до міста Львова
та реалізації окремих проектів на 2020-202
1 роки
1. Мета Програми

1.1. Програма сприяння залученню інвестицій до міста Львова та реалізації окремих проектів на 2020-2021 роки (надалі – Програма) розроблена з метою актуалізації та продовження реалізації цілей та завдань, визначених у Програмі сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2017-2019 роки, затвердженій ухвалою міської ради від 09.02.2017 № 1466, а також відповідно до статей 27, 28, 35, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законів України: “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України“, “Про інвестиційну діяльність“, “Про інноваційну діяльність в Україні“, “Про режим іноземного інвестування“, “Про транскордонне співробітництво“, “Про захист іноземних інвестицій в Україні“, “Про зовнішньоекономічну діяльність“.
2. Цілі Програми
2.1. Програма передбачає досягнення таких основних цілей:
2.1.1. Сприяння залученню інвестицій до міста Львова, створення належних умов для інвестування у місті.
2.1.2. Розвиток та створення належної інфраструктури у місті.
2.1.3. Підтримка та координація проектів міста з міжнародними фінансовими інституціями.
2.1.4. Забезпечення впізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях.
2.1.5. Підготовка якісних інвестиційних продуктів/проектів міста, в тому числі проектів державно-приватного партнерства спільно з відповідними структурними підрозділами Львівської міської ради.
2.1.6. Надання якісного комплексного супроводу потенційним та діючим інвесторам.
3. Завдання та заходи для реалізації визначених Програмою цілей

3.1. Промоція інвестиційної привабливості та можливостей на міжнародних платформах:
3.1.1. Організація та участь у щорічних міжнародних заходах інвестиційного спрямування (у тому числі відрядження, авіаквитки, послуги перекладачів, організації, участі та проведення конференцій, інвестиційних панелей, форумів, відеосупровід та зйомка подій).
3.1.2. Прийом офіційних делегацій та бізнес-місій (у тому числі оренда залів та харчування).
3.1.3. Виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів (буклетів, каталогів, блокнотів, брендованої продукції, відеороликів).
3.1.4. Постійне оновлення, хостинг та промоція інтернет-сторінки www.investinlviv.com.
3.1.5. Розширення мережі промоції інвестиційних можливостей Львова (реклама в аеропорту тощо).
3.1.6. Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових організацій та фондів для реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів м. Львова.
3.2. Підготовка, супровід та сприяння реалізації інвестиційних проектів/продуктів, проектів державно-приватного партнерства міста спільно з іншими структурними підрозділами Львівської міської ради (у тому числі виготовлення презентацій, концепцій, проектно-кошторисних документацій, техніко-економічних обгрунтувань, промоційних відеороликів, консультаційні послуги, переклади):
3.2.1. Будівництво підземних багаторівневих майданчиків для паркування: на пл. Двірцевій, пл. Є. Петрушевича та на площі перед головним корпусом Львівського національного університету імені Івана Франка.
3.2.2. Створення просвітницького, культурно-розважального кінопростору.
3.2.3. Будівництво підвісної оглядової канатної дороги для використання рекреаційних можливостей парку “Високий Замок“.
3.2.4. Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору.
3.2.5. Мультифункціональний спортивний комплекс для боротьби та інших видів єдиноборств, який складатиметься зі спортивного залу для боротьби та інших видів єдиноборств, готелю для проживання спортсменів і гостей змагань та відкритих спортивних майданчиків на вул. А. Лінкольна – вул. В. Липинського.
3.2.6. Відновлення функціонування та виробничої активності на базі однієї із колишніх промислових зон м. Львова.
3.2.7. Залучення державних коштів на пільгових умовах для стартапів (з метою розвитку сектору малого бізнесу в галузях харчової промисловості, дрібного машинобудування тощо).
3.2.8. Створення умов для розвитку легкої промисловості безпосередньо в житлових районах або суміжній зоні.
3.2.9. Інші інвестиційні проекти (підготовані відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові, затвердженого ухвалою міської ради від 18.07.2013 № 2547), реалізовані способом концесії, та проекти державно-приватного партнерства (підготовані відповідно до законодавства України).
3.3. Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових організацій та фондів для реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів м. Львова, а також заходів з підвищення енергоефективності:
3.3.1. Залучення коштів Європейського інвестиційного банку (надалі – ЄІБ) та супровід проекту “Комплексна програма поводження з ТПВ у місті Львові“.
3.3.2. Залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР) і супровід проекту впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті м. Львова.
3.3.3. Залучення коштів ЄІБ та ЄБРР і супровід проектів у рамках державної програми “Міський громадський транспорт в Україні“.
3.3.4. Залучення коштів ЄІБ та супровід проектів у рамках державної програми “Безпека дорожнього руху в містах України“.
3.3.5. Супровід проекту реконструкції очисних споруд та будівництва станції переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для когенерації, що реалізовується за кредитні кошти ЄБРР, Північної екологічної фінансової корпорації (надалі – НЕФКО) та грантові кошти Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р).
3.3.6. Супровід проекту Реконструкція централізованого теплопостачання м. Львова за кредитні кошти ЄБРР, НЕФКО та ЄІБ“.
3.3.7. Супровід проекту “Модернізація громадського тролейбусного транспорту м. Львова“ за кредитні кошти ЄБРР.
3.3.8. Супровід проекту та залучення кредитних коштів Міжнародної фінансової корпорації (надалі – МФК) з метою реалізації проекту закупівлі електричних тролейбусів з автономним рухом та зарядкою в русі, а також реконструкції та продовження тролейбусної контактної мережі.
3.4. Залучення грантових та кредитних коштів для реалізації інших інвестиційних та інфраструктурних проектів м. Львова.
3.5. Замовлення кредитного рейтингу міста від міжнародних рейтингових компаній, прийнятних для ЄБРР.
3.6. Сприяння реалізації Програми перспективного розвитку промислових зон м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 20.12.2018 № 4399.
3.7. Підтримка (у тому числі фінансова) форумів, семінарів, візитів делегацій тощо, які скеровані на розвиток міста, вітчизняних інвестицій, формування доброго іміджу міста, підтримку економічного та інвестиційного потенціалу міста тощо.
4. Фінансове забезпечення та джерела фінансування Програми

4.1. Заходи з реалізації Програми фінансуються з міського бюджету м. Львова, а також з інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.
4.2. Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період.
4.3. Щорічні плани заходів до кошторису розробляє управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку.
4.4. Щорічні плани заходів до кошторису погоджує постійна комісія фінансів та планування бюджету, затверджує директор департаменту економічного розвитку.
4.5. Виконання Програми повністю можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.
5. Очікувані результати

5.1. Очікуваними результатами реалізації Програми є:
5.1.1. Створення привабливого інвестиційного іміджу м. Львова в Україні та за її межами.
5.1.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату у місті.
5.1.3. Зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку м. Львова на 20 відсотків протягом 2020-2021 років.
5.1.4. Залучення інвесторів для реалізації перелічених у розділі 3 цієї Програми проектів через успішне проведення відповідних конкурсів.
5.1.5. Залучення коштів для реалізації перелічених у розділі 3 цієї Програми інвестиційних та інфраструктурних проектів м. Львова.
5.1.6. Зниження рівня безробіття за рахунок створення 1000 нових робочих місць з належними умовами праці на підприємствах з іноземними інвестиціями.
5.1.7. Поліпшення поінформованості потенційних інвесторів про можливості інвестування в економіку та проекти м. Львова.
5.1.8. Поліпшення інфраструктури у місті.
5.1.9. Збільшення надходження коштів до міського бюджету м. Львова.
5.1.10. Сприяння розвитку економіки у місті.
5.2. Оцінка результативності Програми є основою для внесення змін та доповнень до неї, а також для підготовки наступних програм, що стосуються інвестиційної діяльності та залучення інвестицій до м. Львова.
6. Бар’єри та проблемні питання

6.1. Проблемами залучення інвестицій в економіку м. Львова визначено:
6.1.1. Відсутність державних програм стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
6.1.2. Відсутність можливостей у межах компетенції органів місцевого самоврядування надавати пільги іноземним інвесторам.
6.1.3. Низький кредитний рейтинг країни, слабкі позиції у рейтингах Світового банку та інших міжнародних організацій, легкості ведення бізнесу тощо.
6.1.4. Військові дії, що ведуться на сході України, анексія Автономної республіки Крим.
6.2. Інвестиційний клімат регіонів формується кредитним рейтингом держави, загальними макроекономічними показниками росту економіки (ВВП, купівельна спроможність, безробіття тощо), рівнем розвитку національного законодавства, дерегуляції, а також політичною стабільністю, тому зазначені проблеми можуть вплинути на процес та результати реалізації Програми.
7. Контроль за виконанням Програми

7.1. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
7.2. Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку.
7.3. За результатами аналізу виконання програмних заходів з врахуванням загальної економічної і соціальної ситуації у місті та змін зовнішніх умов, які можуть відбутись у процесі реалізації Програми, допускається коригування Програми.
7.4. Інформування про хід реалізації Програми, проміжні та кінцеві результати здійснює управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку щорічно у вигляді звіту постійній комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва, а також у вигляді відкритого громадського звіту.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
інвестицій та проектів Р. Старецький

Дата оприлюднення: 02/06/2020