УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА9-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2282


від 07/20/2017
Про затвердження Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 рокиВтратив чинність
згідно з ухвалою 3861-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про затвердження Програми “Львів науковий“ на 2018-2019 роки'

  Керуючись Законами України “Про освіту“, “Про туризм“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, беручи до уваги ухвали міської ради від 10.03.2011 № 243 “Про Програму розвитку туристичної галузі міста“ та від 18.12.2014 № 4131 “Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 роки“, з метою забезпечення розвитку та промоції наукового потенціалу Львова як в Україні, так і за кордоном міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Програму “Львів науковий“ на 2017-2018 роки (додається).
  2. Львівському комунальному підприємству “Львівське конференц-бюро“ забезпечити реалізацію Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 роки.
  Відповідальний: директор ЛКП
  “Львівське конференц-бюро“.
  3. Управлінню туризму департаменту розвитку забезпечити підтримку заходів, які реалізовуються у межах Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 роки, відповідно до своїх повноважень.
  Відповідальний: начальник управління
  туризму департаменту розвитку.
  4. Управлінню інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ забезпечити інформаційну підтримку заходів, які реалізовуються у межах Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 роки, відповідно до своїх повноважень.
  Відповідальний: начальник управління
  інформаційної політики та зовнішніх
  відносин департаменту “Адміністрація
  міського голови“.
  5. Вважати ухвалу міської ради від 15.09.2016 № 932 “Про затвердження Програми “Львів науковий“ на 2016-2017 роки“ такою, що втратила чинність.
  6. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.  Міський голова А. Садовий


  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від___________№____

  ПРОГРАМА
  “Львів науковий“ на 2017-2018 роки
  Програма “Львів науковий“ на 2017-2018 роки (надалі – Програма) передбачає комплекс заходів, скерованих на розвиток та промоцію м. Львова як осередку освіти та науки, важливих наукових відкриттів, розвитку передових технологій та інновацій. У Львові, станом на травень 2017 року функціонують 16 наукових інститутів та товариств, 13 університетів, академій, 6 інститутів, 27 професійно-технічних училищ та коледжів. На початок 2015/2016 навчального року у Львові нараховувалось 113 тис. студентів вищих навчальних закладів різних акредитаційних рівнів.
  1. Мета та завдання Програми

  1.1. Метою Програми є популяризація наукової діяльності Львова, його видатних науковців та винаходів, досліджень, розвиток наукового потенціалу міста, сприяння обміну досвідом з провідними національними та закордонними науковцями, розвиток сфери ділової гостинності через проведення у місті вагомих наукових ділових заходів.
  1.2. Основні завдання Програми:
  1.2.1. Активне позиціонування м. Львова як осередку освіти та науки, важливих наукових відкриттів, розвитку передових технологій та інновацій.
  1.2.2. Сприяння науковому, економічному та соціальному розвитку м. Львова.
  1.2.3. Створення позитивного іміджу закладів освіти, дослідницьких інституцій та вчених, збільшення зацікавлених осіб у творенні наукової кар’єри у м. Львові.
  1.2.4. Розвиток сфери ділової гостинності м. Львова.
  2. Заходи реалізації Програми

  2.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі заходи:
  2.1.1. Співфінансування та допомога в організації лекцій видатних вчених, спеціалістів міжнародного класу з різних сфер науки, економіки, політики і мистецтва, а також проведення вагомих наукових ділових заходів (положення про конкурс соціально-наукових проектівдодаток 1 до цієї Програми).
  2.1.2. Запровадження премії Львівської міської ради талановитим вченим, які займаються науковою роботою (положення про премію Львівської міської ради талановитим вченим додаток 2 до цієї Програми).
  2.1.3. Створення нового туристичного продукту “Львів науковий“.
  2.1.4. Організаційна допомога при проведенні масових заходів, скерованих на популяризацію та висвітлення наукового потенціалу Львова: “Міський фестиваль науки“, “Дні науки“, “Ніч у Львові“ (висвітлення теми наукового Львова).
  2.1.5. Встановлення меморіальних таблиць видатним науковцям м. Львова.
  2.1.6. Присвоєння новим вулицям міста імен видатних львівських вчених, науковців, дослідників.
  2.1.7. Відкриття наукового лекторію.
  2.1.8. Забезпечення промоційної та медіа-підтримки Програми:
  2.1.8.1. Візуальна соціальна реклама у місті Львові та інших містах України.
  2.1.8.2. Висвітлення діяльності львівських науковців у засобах масової інформації.
  2.1.8.3. Видання спеціалізованих промоційних матеріалів.
  2.1.8.4. Внесення наукових маршрутів у каталог туристичних продуктів міста.
  2.1.8.5. Включення наукових фестивалів до міського календаря подій.
  2.1.9. Підтримка, розвиток національних та міжнародних наукових конференцій Львова.
  3. Фінансове забезпечення

  3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ на поточний бюджетний період на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
  3.2. Головним розпорядником коштів Програми є департамент розвитку, а виконавцями – Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“, управління туризму департаменту розвитку, управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“.
  4. Керування Програмою

  4.1. Керування Програмою та заходами реалізації Програми (розділ 2 цієї Програми) здійснює Керівна Рада Програми “Львів науковий“, до складу якої входять:
  4.1.1. Заступник міського голови з питань розвитку.
  4.1.2. Директор департаменту розвитку.
  4.1.3. Директор Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“.
  4.1.4. Представники трьох інших структурних підрозділів Львівської міської ради, діяльність яких пов’язана з метою та завданнями Програми.
  4.1.5. Два чинних Почесних Амбасадори міста Львова.
  4.1.6. Представники чотирьох вищих навчальних закладів/наукових інститутів Львова.
  4.1.7. Голова або заступник постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова.
  4.1.8. Голова або заступник голови постійної комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
  5. Очікуваний результат

  5.1. Підвищення рівня обізнаності мешканців Львова та гостей міста про наукові здобутки Львова, його видатних науковців, винаходи тощо.
  5.2. Збільшення кількості абітурієнтів та охочих здобувати вищу освіту у м. Львові.
  5.3. Збільшення кількості науковців, у тому числі молодих, які провадитимуть наукову діяльність у м. Львові.
  5.4. Збільшення поінформованості на міжнародній арені про наукові здобутки Львова, його видатних науковців, винаходи тощо.
  5.5. Збільшення кількості наукових ділових заходів у місті (форуми, конференції, виставки).
  5.6. Збільшення кількості відпочинкових та ділових туристів завдяки розвитку нової пізнавальної ніші м. Львова.
  5.7. Підвищення загального рівня добробуту мешканців Львова завдяки розвитку та впровадженню передових технологій та інновацій у різних сферах життя.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:

  Директор ЛКП
  “Львівське конференц-бюро“ Л. Остапчук


  Додаток 1
  до Програми “Львів науковий“
  на 2017-2018 роки


  ПОЛОЖЕННЯ
  про конкурс соціально-наукових проектів
  у рамках Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 роки


  1. Загальні положення
  1.1. Соціально-наукові проекти – заходи (конференції, конгреси, форуми, симпозіуми, лекції видатних вчених), скеровані на популяризацію науки та міста Львова як осередку науки та наукових досліджень.
  1.2. Участь у конкурсі соціально-наукових проектів (надалі – конкурс) можуть брати соціально-наукові проекти, які відбуватимуться у місті Львові та які не мають комерційної мети.
  1.3. Заявки на фінансування соціально-наукових проектів у рамках конкурсу можуть подавати навчальні заклади, наукові інститути та безпосередньо науковці (надалі - заявник), які планують проводити свій захід у м. Львові.
  1.4. Організатором конкурсу є ЛКП “Львівське конференц-бюро“.
  2. Порядок участі

  2.1. Кількість переможців конкурсу визначає керівна рада Програми.
  2.2. Для участі у конкурсі заявники мають подати такі документи:
  2.2.1. Заяву на участь у конкурсі (наведено у додатку 1.1 до цього Положення) за обов’язковим погодженням з ректором чи проректором навчального закладу або наукового інституту.
  2.2.2. Склад організаційного комітету заходу, який подається на конкурс.
  2.2.3. Програму заходу, затверджену організаційним комітетом, навчальним закладом або науковим інститутом.
  2.2.4. Підтвердження участі у заході доповідачів (місцевих, національних та міжнародних), виступ яких планується під час проведення заходу.
  3. Винагорода

  3.1. Кожен проект, який стає переможцем цього конкурсу, отримує одноразову грошову винагороду у розмірі не більше ніж 25 000,00 грн. (у тому числі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір), що не повинно перевищувати 75% вартості проекту.
  4. Порядок відбору переможців

  4.1. Список номінованих проектів формує Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“.
  4.2. На основі сформованого списку протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок відбір здійснює Керівна Рада Програми “Львів науковий“ (надалі – Керівна Рада), склад якої визначений у пункті 4.1 Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 роки.
  4.3. Кількість переможців та суми фінансування визначаються Керівною Радою у межах виділених коштів.
  5. Порядок реалізації конкурсу

  5.1. Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ визначає дату оголошення початку конкурсу та термін проведення прийому документів для участі у конкурсі та публікує на веб-сайті lvivconvention.com.ua.
  5.2. При визначенні переможців відповідно до цього Положення Керівна Рада керується критеріями, визначеними у додатку 1.2 до цього Положення.
  5.3. За результатами конкурсу Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ інформує заявників про прийняті рішення.
  5.4. Підставою для здійснення фінансування проектів є розпорядження Львівського міського голови про надання фінансової та організаційної підтримки заявникам згідно з цим Положенням.
  5.5. Виплату фінансової підтримки здійснює Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ на поточний бюджетний період на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
  5.6. Керівна Рада залишає за собою право відмовити переможцю конкурсу у фінансуванні (цілком або частково) на будь-якому з етапів реалізації проекту у разі недотримання ним умов та правил проведення конкурсу аж до моменту здачі звіту по реалізованому проекту.
  5.7. Переможець конкурсу після проведення фінансування заходу надає організатору фінансовий та творчий звіти (додатки 1.3 і 1.4 до цього Положення).
  6. Фінансування

  6.1. Фінансування проектів, які перемогли у конкурсі, здійснюється через пряму оплату на рахунки контрагентів відповідно до кошторису, вказаного у заяві (Додаток 1.1 до цього Положення) і лише після отримання організатором відповідного пакету документів, які підтверджують право здійснення відповідної господарської діяльності.
  6.2. Організатор залишає за собою право відмовити у фінансуванні (цілком або частково) у разі невідповідності документів контрагента вимогам законодавства України.
  6.3. До фінансування приймаються такі статті витрат, вказані у кошторисі:
  6.3.1. Транспортні витрати (проїзд спікерів, пасажирські перевезення у рамках проведення заходу).
  6.3.2. Поселення учасників/делегатів, але не більше ніж 990,00 грн. за добу.
  6.3.3. Харчування учасників/делегатів, але не більше ніж 150,00 грн. з особи (в день).
  6.3.4. Оренда технічного обладнання.
  6.3.5. Оренда конференц-залу.
  6.3.6. Послуги перекладачів.
  6.3.7. Промоційна діяльність (оголошення у пресі, друк поліграфічної продукції).
  6.3.8. Ознайомчі екскурсії містом.  Директор ЛКП

  “Львівське конференц-бюро“ Л. Остапчук  Додаток 1.1
  до Положення про конкурс
  соціально-наукових проектів


  Львів _________________
  (дата)
  Керівній раді Програми “Львів науковий“

  ЗАЯВА
  про участь у конкурсі соціально-наукових проектів
  у рамках Програми “Львів науковий“

  1. ПІБ заявника / Назва навчального закладу
  _________________________ ________________________________________________________________
  2. Сфера діяльності заявника __________
  ___________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. Назва заходу, який подається на конкурс
  ___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
  4. Детальний опис заходу:

  - статус (місцевий/національний/міжнародний) _______________________
  - кількість учасників/кількість учасників з-за кордону ___________________ ________________________________________________________________
  - дата проведення________________________________________________
  - місце проведення_______________________________________________ - сайт___________________________________________________________
  - запрошені спікери_______________________
  ________________________ - інше___________________________________________________________
  5. Інформації про попередні заходи (якщо захід відбувається регулярно) _________________________________
  _____________________________________________________________________________________
  6. Партнери та співорганізатори заходу ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________7. Програма заходу (надати у вигляду додатку)
  8. Кошторис заходу з поділом на певні категорії витрат з визначенням витрат, які фінансує організатор заходу**
  9. Передбачуваний обсяг дофінансування з міського бюджету м. Львова у гривнях (максимально 75% вартості проекту; не більше ніж 25 000,00 грн.)_______________
  10. Контактна особа_______________________
  _______________________________________________________________________________________ (ім’я, прізвище, телефон, факультет, посада, телефон, e-mail)
  * Обов’язкове погодження заяви ректором чи проректором навчального закладу
  ** Приклади категорій витрат наведено у таблиці 1

  Таблиця 1
  Приклади категорій витрат
  № з/п
  Категорія витрат
  Орієнтовна вартість
  Джерела фінансування
  Заявник
  Міський бюджет
  м. Львова
  1.Транспортні витрати (проїзд спікерів, пасажирські перевезення в рамках проведення заходу)
  2.Поселення учасників/делегатів
  3.Харчування учасників/делегатів
  4.Оренда технічного обладнання
  5.Оренда конференц-залу
  6.Послуги перекладача
  7.Промоційна діяльність (оголошення у пресі, друк поліграфічної продукції)
  8.Ознайомчі екскурсії містом
  Всього
  _____________________________ підпис заявника
  Директор ЛКП
  “Львівське конференц-бюро“
  Л. Остапчук
  Додаток 1.2
  до Положення про конкурс
  соціально-наукових проектів

  КРИТЕРІЇ
  визначення переможців конкурсу
  соціально-наукових проектів


  Найменування критерію
  Кількість балів*
  1.Статус конференції (міжнародна, національна, місцева) відповідно до міжнародних критеріїв
  2.Міжнародне визнання (досягнення) учасників (спікерів) конференції
  3.Національне визнання (досягнення) учасників (спікерів) конференції
  4.Значимість конференції (питань, які обговорюються/ вирішуються) для національного / місцевого наукового середовища
  5.Проведення конференції на регулярній основі
  6.Наявність підтримки наукових інститутів, навчальних закладів
  7.Наявність підтримки / визнання заходу Національною Академією Наук України
  8.Фінансовий внесок заявників в організацію заходу (сума та відсоток від загального бюджету заходу)
  * Максимальна оцінка за кожним з критеріїв – 10 балів

  Директор ЛКП

  “Львівське конференц-бюро“ Л. Остапчук  Додаток 1.3
  до Положення про конкурс
  соціально-наукових проектів

  Затверджую:
  Від “____“ __________ 20__р.
  _________________________

  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  __________________________________________________________________________________________________________________________
  (повна назва організації)

  Про використання виділених у рамках програми “Львів науковий коштів у розмірі_____________ грн. на проведення
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (назва заходу) (дата проведення)

  Категорія витрат
  Сума
  Джерела фінансування
  Підтверджуючі документи
  Заявник
  Міський бюджет
  м. Львова
  Всього:

  Керівник (ПІБ) ___________________________________
  (підпис, посада, печатка)

  “___“ ___________ 2017р.

  Організатор


  Директор ЛКП
  “Львівське конференц-бюро“ Л. Остапчук


  Додаток 1.4
  до Положення про конкурс
  соціально-наукових проектів


  Затверджую:
  Від “____“ __________ 20__р.
  _________________________


  ТВОРЧИЙ ЗВІТ
  ________________________________________________________________________________________________________________________________ (повна назва організації/організатор)

  про виконання проекту____________________________________________
  ________________________________________________________________
  (назва проекту)
  ____________________________________
  (дата проведення)
  який результат реалізованого проекту________________________________
  Розділ 1:
  - як було висвітлено роботу щодо реалізації проекту (публікації, телерадіорепортажі) з обов'язковим посиланням на Інтернет джерела (Інтернет сторінки, соціальні мережі).
  Розділ 2:
  - який результат реалізованого проекту (видання збірників, методичних розробок тощо)
  Додатки до звіту:
  - зразки поліграфічної продукції;
  - фотоматеріали.
  Для проектів, які передбачали здійснення наукових досліджень, додаються також копії наукових публікацій.
  Для проектів, які передбачали здійснення індивідуальних витрат на учасників (поселення, харчування, проведення екскурсій та інше) додаються також списки учасників.
  Чи плануєте проведення заходу наступного року.
  Виконавець проекту ______________ ____________________________
  (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
  Дата

  Керівник (ПІБ) ___________________________________________________
  (підпис, посада)


  Директор ЛКП
  “Львівське конференц-бюро
  Л. Остапчук  Додаток 2
  до Програми “Львів науковий“
  на 2017-2018 роки

  ПОЛОЖЕННЯ
  про премію Львівської міської
  ради талановитим вченим
  у рамках Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 роки


  1. Загальні положення

  1.1. Премія Львівської міської ради талановитим вченим, які займаються науковою роботою – це фінансова винагорода, стимул займатися науковою діяльністю у місті Львові, інструмент для розвитку наукового потенціалу міста та популяризація міських наукових досягнень в Україні та за кордоном.
  1.2. Участь у конкурсі на премію Львівської міської ради талановитим вченим (надалі – конкурс) можуть брати науковці, які займаються активною науковою діяльністю у місті Львові (основне місце праці) протягом щонайменше останніх трьох років.
  1.3. Заявки на отримання премії можуть подаватися вищими навчальними закладами, науковими інститутами м. Львова та самими науковцями (надалі – заявник), які активно займаються науковою діяльністю у м. Львові.
  1.4. Протягом одного року переможцями конкурсу можуть бути не більше десяти науковців.
  1.5. Організатором конкурсу є ЛКП “Львівське конференц-бюро“.
  2. Умови участі

  2.1. Для участі у конкурсі заявники мають:
  2.1.1. Подати заявку на отримання премії (бланк заявки на участь у конкурсі на премію Львівської міської ради талановитим вченим наведено у додатку 2.1 до цього Положення).
  2.1.2. Створити профіль дослідника в Google Scholar.
  2.2. Переможець не може повторно брати участь у конкурсі.
  3. Винагорода

  3.1. Кожен заявник, який стає переможцем, отримує одноразову грошову винагороду у розмірі 25 000,00 грн. (у тому числі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір).
  4. Порядок відбору переможців

  4.1. Список заявок формує Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“.
  4.2. На основі сформованого списку протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок відбір здійснює Керівна Рада Програми “Львів науковий“ (надалі – Керівна Рада), склад якої визначений у пункті 4.1 Програми “Львів науковий“ на 2017-2018 роки.
  4.3. Керівна Рада може визначати кількість переможців конкурсу та суми фінансування в межах виділених коштів.
  5. Порядок реалізації конкурсу

  5.1. Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ визначає дату оголошення початку прийому заявок на преміювання та термін проведення прийому документів для участі у конкурсі та публікує на веб-сайті lvivconvention.com.ua.
  5.2. При визначенні переможців відповідно до цього Положення керівна рада керується критеріями, визначеними у додатку 2.2 до цього Положення. Не менше пяти премій присвоюється молодим науковцям (до 40 років).
  5.3. За результатами конкурсу Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ інформує заявників про прийняті рішення.
  5.4. Підставою для здійснення виплати премії Львівської міської ради є розпорядження Львівського міського голови про преміювання згідно з цим Положенням.
  5.5. Виплату премії здійснює Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ на поточний бюджетний період на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
  5.6. Нагородження переможців відбувається через вручення сертифікатів організатором заходу.
  5.7. Керівна Рада залишає за собою право відмовити заявнику у виплаті премії на будь-якому з етапів реалізації конкурсу у разі недотримання ним умов та правил проведення конкурсу.
  6. Фінансування

  6.1. Виплата премії Львівської міської ради переможцям здійснюється через перерахування коштів на особистий картковий рахунок переможця, відкритий у банківській установі України державної форми власності, для цього переможець надає організатору наступні документи:
  6.1.1. Копія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду.
  6.1.2. Виписка з банку про відкритий картковий рахунок із зазначенням номеру розрахункового рахунку та номеру пластикової картки до цього рахунку.


  Директор ЛКП

  “Львівське конференц-бюро“ Л. Остапчук

  Додаток 2.1
  до Положення про премію
  Львівської міської
  ради
  талановитим вченим


  Львів, _________________
  (дата)
  Керівній раді Програми “Львів

  науковий“
  ЗАЯВКА
  на участь у конкурсі на премію Львівської міської
  ради талановитим вченим у рамках Програми “Львів науковий“
  1. ПІБ заявника, назва навчального закладу __________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. ПІБ заявника англійською мовою_________________________________
  ________________________________________________________________
  3. Дата та рік народження заявника_________________________________
  4. Сфера діяльності заявника ____
  __________________________________
  ________________________________________________________________
  5. Освіта заявника____________________________________
  ____________ ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________
  6. Поточне місце роботи_______
  ____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________7. Наукові відзнаки, якими володіє заявник___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  8. Найважливіші наукові досягнення__
  _______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  9. Наявність вітчизняних чи міжнародних патентів_____________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  10. Керівництво або участь у міжнародних наукових проектах, які одержали грантове фінансування__________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________
  11. Індекс Гірша, кількість цитувань за даними науково-метричної бази SciVerse Scopus __________________________________________________________________________________________________________________
  12. Сумарний коефіцієнт впливовості (імпакт-фактор) видань, в яких публікувався заявник ________________________________
  _____________
  13. Кількість наукових робіт, статей, у тому числі в Web of Science/Scopus__________
  _________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  14. Членство у редакційних радах загальновизнаних наукових видань _____________
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  15. Кількість кандидатів (докторів) наук, підготовлених під керівництвом домінанта _______________________________________________________
  ________________________________________________________________
  16. Міжнародні конференції, у який заявник брав участь в якості основного спікера_________________________________________________
  ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________
  17. Міжнародна діяльність науковця (читання лекцій за кордоном, участь в опонуванні дисертаційних робіт, рецензування наукових робіт на запрошення іноземних академічних інституцій)________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  18. Інша інформація, яка може бути важливою для проведення оцінки наукової активності заявника_______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
  19. Контактна особа ________
  _______________________________________________________________________________________________________ (мобільний телефон, e-mail)  ____________________________
  підпис заявника

  Директор ЛКП

  “Львівське конференц-бюро“ Л. Остапчук


  Додаток 2.2
  до Положення про премію
  Львівської міської
  ради
  талановитим вченим  КРИТЕРІЇ
  визначення переможців конкурсу на премію Львівської міської
  ради талановитим вченим
  Найменування критерію
  1.
  Наявність наукових робіт / статей (у тому числі англійською мовою) та рівень цитування (Індекс Гірша за науково-метричною базою даних SciVerse Scopus) наукових видань, у яких публікувались наукові роботи/статті заявника
  2.
  Сумарний коефіцієнт впливовості (імпакт-фактор) наукових видань, у яких опубліковано статті заявника
  3.
  Членство у редакційних колегіях загальновизнаних наукових журналах
  4.
  Внесок заявника у розвиток місцевого наукового середовища, освіти та популяризації науки
  5.
  Наявність наукових відзнак
  6.
  Наявність вітчизняних і міжнародних патентів
  7.
  Усні доповіді на міжнародних конференціях в якості основного спікера
  8.
  Керівництво або участь у міжнародних наукових проектах, які одержали грантове фінансування
  9.
  Кількість кандидатів (докторів) наук, підготовлених під керівництвом заявника
  10.
  Міжнародна діяльність науковця (читання лекцій за кордоном, участь в опонуванні дисертаційних робіт, рецензування наукових робіт на запрошення іноземних академічних інституцій )
  Директор ЛКП
  “Львівське конференц-бюро Л. Остапчук
  Дата оприлюднення: 08/03/2017