УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4154


від 11/08/2018
Про затвердження Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 рокиВідповідно до ст. ст. 11, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту“ з метою підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій, спричинених пожежами, запобігання надзвичайних ситуацій у закладах галузі освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, молоді та спорту м. Львова, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.


Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПРОГРАМА
забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної
власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки

1. Загальні положення

Безпека є найважливішою потребою будь-якої соціально-економічної системи, характеристикою і необхідною передумовою життєдіяльності, розвитку й нормального функціонування об'єктів реального світу. Будь-які неконтрольовані внутрішні або зовнішні процеси можуть зумовити виникнення реальних загроз безпеці людей. Такими реальними загрозами є пожежі, кількість яких і збитки від них зростають. Пожежі є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. Забезпечення пожежної безпеки є важливою потребою будь-якої економічної системи. Принципами забезпечення пожежної безпеки є розроблення відповідних комплексних програм, проведення ефективної інвестиційної політики для створення безпечних умов для суспільства, моніторингу та аналізу регіональної пожежної небезпеки.
Стан протипожежного захисту в установах комунальної власності знаходиться у прямому зв'язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються у суспільстві. Впродовж останніх років на оновлення та модернізацію пожежних засобів безпеки виділялось недостатньо коштів, що в подальшому створюватиме реальні загрози життю і здоров'ю людей.
У місті Львові функціонують 244 заклади освіти комунальної власності (101 заклад дошкільної освіти, 117 закладів загальної середньої освіти, 15 закладів позашкільної освіти, 9 спортивних шкіл, 1 кризовий центр, 1 будинок дитини) із загальною чисельністю дітей віком від 2 до 18 років орієнтовно 105 тис. Також у підпорядкуванні управління освіти департаменту гуманітарної політики є два позашкільні навчальні заклади у с. Гребенів та с. Коростів Сколівського району Львівської області. Загальна чисельність педагогічних працівників та технічного персоналу 15 тис. осіб.
У кожному районі міста працює мережа дитячо-юнацьких та молодіжних клубів (надалі – УДЮМК). Загалом у місті є 6 УДЮМКів, які для організації освітнього процесу залучають понад 3000 дітей і молоді у позаурочний та позанавчальний час і використовують 48 приміщень. Ці приміщення розташовані, як правило, у будівлях житлового фонду м. Львова, які також потребують додаткового протипожежного захисту.
За результатами перевірок, проведених фахівцями Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області у 2018 році виявлені порушення у сфері пожежної та техногенної безпеки закладів освіти міста, зокрема: у 230 закладах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, на 70 об’єктах необхідно обладнати або відремонтувати несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, у 40 закладах відсутнє або несправне внутрішнє протипожежне водопостачання, 57 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 28 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 13 будівель необхідно доукомплектувати первинними засобами пожежогасіння та пожежними щитами і шафами, а також необхідно провести вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій будівель, капітальний ремонт фізично зношених систем електропостачання тощо.
У підпорядкуванні управління охорони здоровя департаменту гуманітарної політики є 23 заклади охорони здоров'я (надалі - ЗОЗ) з них: 12 лікарень, 6 поліклінік, 5 стоматологічних поліклінік. Орієнтовна кількість осіб, які можуть одночасно знаходитися в ЗОЗ, у тому числі працюючий персонал, відвідувачі та пацієнти, становить 15 тис. осіб. На балансі ЗОЗ є 123 будівлі медичного та господарського призначення.
За результатами перевірок, проведених фахівцями Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області у 2018 році виявлені порушення у сфері пожежної безпеки ЗОЗ міста, зокрема: на 46 об'єктах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, на 2 об’єктах необхідно обладнати або відремонтувати несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, на 5 об'єктах провести ремонт внутрішнього протипожежного водопостачання, у 5 закладах привести до норм шляхи евакуації, на 115 об'єктах провести заміну або капітальний ремонт мереж електропостачання, на 21 об'єкті необхідно провести вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій будівель, на 5 об'єктах доукомплектувати пожежні гідранти.
До складу управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики входить 6 відділів соціального захисту у районах міста. У підпорядкуванні управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики є 6 комунальних бюджетних установ.
На виконання планових заходів у сфері пожежної безпеки та на виконання приписів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області про усунення порушень вимог законодавства України у сфері пожежної та техногенної безпеки в управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики, його структурних підрозділах та підпорядкованих установах виникла необхідність, зокрема, у влаштуванні, ремонті та обслуговуванні систем автоматичного протипожежного захисту, проведенні ремонту контуру заземлення і блискавкозахисту та виконання замірів опору заземлення і ізоляції електромережі, проведенні ремонту електромережі, електрощитових, електроустановок. На 6 об’єктах необхідно здійснити вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій будівель. Щорічно є необхідність у технічному огляді та придбанні первинних засобів пожежогасіння.
Слід зазначити, що категорія об’єктів, яка підлягала перевірці відноситься до найбільш складних у напрямку забезпечення безпеки, оскільки переважна їх більшість це поверхові будівлі з великою кількістю людей. Вчасно сповістити людей про пожежу та збільшити час для проведення евакуації людей з будівель можуть системи пожежної автоматики виявлення пожежі та оповіщення людей.
Значно зменшує час на проведення евакуації з будівель наявність достатньої кількості та відповідність вимогам пожежної безпеки шляхів евакуації. Так, перевірками встановлено, що у закладах освіти часто шляхи евакуації не відповідають вимогам пожежної безпеки.
Змінити ситуацію, яка склалась, можливо лише через забезпечення належного фінансування заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки, підвищення рівня навченості керівників та фахівців відповідальних за цей напрямок, проведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед дітей, працівників закладів, проведення масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної та техногенної безпеки, проведення на об’єктах роботи щодо попередження, своєчасного виявлення та реагування на пожежі та інші заходи.
Проведений аналіз стану пожежної та техногенної безпеки у закладах гуманітарного профілю свідчить про наявність проблем, які потребують негайного вирішення.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки (надалі – Програма) розроблена з метою реалізації комплексу заходів щодо створення належних і безпечних умов навчання та праці у закладах освіти, перебування учнів, працівників та відвідувачів освітніх установ, збереження життя і здоров'я людей, захисту майна комунальних закладів гуманітарного профілю, оперативного реагування на будь-які випадки надзвичайних ситуацій, захисту об'єктів з масовим перебуванням людей від пожеж та техногенних факторів.
2.2. Мета Програми може бути досягнута способом вирішення таких завдань:
2.2.1. Комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері пожежної та техногенної безпеки через впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з боку органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
2.2.2. Розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах гуманітарного профілю комунальної форми власності, розташованих на території м. Львова.
2.2.3. Покращення рівня навченості керівників закладів та відповідальних працівників з питань протипожежної та техногенної безпеки, підвищення рівня їх професійної підготовки.
2.2.4. Удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної та техногенної безпеки на території м. Львова.
2.2.5. Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань пожежної та техногенної безпеки.
2.2.6. Залучення до розв'язання проблеми пожежної та техногенної безпеки додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
3. Напрямки виконання Програми

3.1. Проведення інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них:
3.1.1. Організація та контроль за якісним функціонуванням встановленого протипожежного режиму закладу.
3.1.2. Організація та проведення оперативного контролю за дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки у закладах галузі освіти, охорони здоров’я, спорту та молоді, соціального захисту населення.
3.1.3. Організація та проведення для посадових осіб закладів комунальної форми власності навчання й перевірки знань з питань пожежної та техногенної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму.
3.1.4. Виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, зокрема у закладах освіти.
3.1.5. Забезпечення закладів відповідними інструкціями для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень, організація вивчення цих інструкцій працівниками.
3.1.6. Експлуатація споруд, обладнання та механізмів відповідно до протипожежних вимог.
3.1.7. Забезпечення територій, будівель, приміщень відповідними знаками пожежної безпеки, табличками із зазначенням номера телефону та порядку виклику пожежної охорони.
3.1.8. Організація та проведення міських, районних шкільних турів, конкурсів, фестивалів на протипожежну тематику.
3.1.9. Організація та проведення змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків.
3.1.10. Організація та проведення спільно із пожежно-рятувальними підрозділами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області оперативно-тактичного вивчення та пожежно-тактичних занять у всіх закладах охорони здоров'я із цілодобовим перебуванням людей.
3.2. Проведення практичних заходів:
3.2.1. Обладнання будинків та споруд системами пожежної автоматики.
3.2.2. Ремонт систем пожежної автоматики.
3.2.3. Підтримання у працездатному стані систем пожежної автоматики шляхом здійснення їх технічного обслуговування.
3.2.4. Забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння.
3.2.5. Підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробки дерев'яних конструкцій вогнетривкими сумішами.
3.2.6. Виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження.
3.2.7. Обладнання будинків та споруд пристроями захисту від блискавок.
3.2.8. Приведення пожежних водоймищ, водонапірних веж у працездатний стан та у відповідності до вимог нормативно-правових актів.
3.2.9. Проведення замірів опору ізоляції електричних мереж та ревізії пристроїв захисту від блискавок.
3.2.10. Забезпечення приміщень пожежними щитами, укомплектованими пожежним інвентарем.
3.2.11. Забезпечення технічного обслуговування внутрішнього протипожежного водопроводу та пожежних шаф інвентарем.
3.2.12. Приведення у належний стан шляхів евакуації відповідно до вимог Пожежна безпека об’єктів будівництва“.
3.2.13. Приведення електромереж та приміщень електрощитових у відповідність до правил утримання електроустановок (ПУЕ).
3.2.14. Організація практичних тренувань відповідальних за пожежну безпеку осіб з відпрацюванням дій у разі виникнення пожеж.
4. Очікувані результати виконання Програми

4.1. Реалізація Програми повинна забезпечити:
4.1.1. Підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки у закладах гуманітарного профілю, ефективне забезпечення протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту комунальної форми власності.
4.1.2. Підвищення рівня навченості правилам пожежної та техногенної безпеки.
4.1.3. Формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної та техногенної безпеки.
4.1.4. Формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі.
4.1.5. Зменшення часу на проведення евакуації людей з будівель.
4.1.6. Попередження та зменшення кількості пожеж від дитячих пустощів з вогнем.
4.1.7. Відновлення працездатності та підтримання у робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання.
4.1.8. Забезпечення безпеки людей на об’єктах з масовим перебуванням людей.
4.1.9. Популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності.
4.1.10. Виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти пожежного та техногенного спостереження для швидкого реагування пожежних служб на випадки загорання.
5. Фінансове забезпечення виконання Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету м. Львова, передбачених на 2019-2023 роки, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України, відповідно до переліку заходів:
5.1.1. У галузі охорони здоров’я (додаток 1 до Програми).
5.1.2. У галузі освіти (додаток 2 до Програми).
5.1.3. У галузі молодіжної політики, фізичної культури та спорту (додаток 3 до Програми).
5.1.4. У галузі соціального захисту (додаток 4 до Програми).
Секретар ради А. Забарило

Візи:

Начальник управління
освіти З. Довганик

Начальник управління
охорони здоров'я В. Зуб

Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин

Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


додаток 1.doc додаток 2.doc додаток 3.doc додаток 4.doc


Дата оприлюднення: 11/20/2018