УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 3429


від 06/19/2014
Про затвердження Програми підвищення безпеки театральних постановок у театрах м. ЛьвоваРозглянувши звернення Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької від 20.05.2014 № 238 (зареєстроване у Львівській міській раді 20.05.2014 за № 2-7898), від 13.06.2014 № 286, від 13.06.2014 № 289, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії фінансів та планування бюджету від 28.05.2014, акт обстеження стану конструктивних елементів та засобів життєдіяльності будівлі Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, акт огляду технічного стану театру, реставраційне завдання на розробку науково-проектної документації, беручи до уваги загальний незадовільний технічний стан приміщень театрів м. Львова, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і забезпечення безпеки життєдіяльності працівників та відвідувачів театрів, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підвищення безпеки театральних постановок у театрах м. Львова (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____


ПРОГРАМА
підвищення безпеки театральних постановок
у театрах м. Львова


1. Загальні положення

1.1. Програма підвищення безпеки театральних постановок у театрах м. Львова (надалі – Програма) розроблена з врахуванням постанови Верховної Ради України від 17.09.2013 № 571-VII “Про відзначення 100-річчя з часу заснування Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, Закону України Про культуру, важливості діяльності театрів у царині культури у м. Львові.
1.2. Ця Програма, розрахована на 2014-2017 роки, визначає стратегію розв'язання нагальних проблем з підвищення безпеки театральних постановок у театрах м. Львова.
2. Мета програми

2.1. Метою цієї Програми є забезпечення належних умов функціонування театрів м. Львова у частині театральних постановок, забезпечення належних умов праці акторського та технічного персоналу, зокрема убезпечення від виробничого травматизму.
2.2. Мета цієї Програми досягається способом об’єднання зусиль Міністерства культури України, театрів, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій тощо.
3. Завдання Програми

3.1. Реалізація цієї Програми повинна мати на меті такі завдання:
3.1.1. Проведення кампанії щодо залучення позабюджетних коштів.
3.1.2. Популяризація театрального мистецтва, зокрема, серед дітей, юнацтва та молоді.
3.1.3. Проведення ремонтно-реставраційних робіт у приміщенні гардеробу Львівського драматичного театру імені Лесі Українки.
3.1.4. Проведення ремонтно-реставраційних робіт у Львівському академічному театрі Воскресіння“.
3.1.5. Капітальний ремонт електричних мереж у Львівському академічному театрі Воскресіння“.
3.1.6. Капітальний ремонт малої сцени Першого українського театру для дітей та юнацтва.
3.1.7. Реконструкція системи опалення Львівського академічного театру імені Леся Курбаса.
3.1.8. Реконструкція приміщень Львівського театру естрадних мініатюр І люди, і ляльки з метою влаштування аварійного входу.
3.1.9. Проведення ремонтно-реставраційних робіт сцени Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької
4. Організація виконання Програми

4.1. Для координації виконання цієї Програми створюється координаційна рада у складі представників театрів, Львівської міської ради, представників громадських організацій.
4.2. Реалізацію Програми покладено на театри. Театри на конкурсній основі визначають виконавців окремих завдань Програми, забезпечують контроль за їх реалізацією.
4.3. До основних повноважень театрів як замовників робіт з виконання завдань Програми належать:
4.3.1. Організація конкурсів проектів і контроль за їх виконанням.
4.3.2. Подання пропозицій щодо внесення змін до Програми.
4.3.3. Організація експертизи, оцінка та приймання виконаних робіт.
4.3.4. Внесення пропозицій щодо фінансування, обсягу робіт, виконавців цих робіт на наступний фінансовий рік.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Загальний обсяг фінансування завдань Програми становить 3 377 тис. грн., з них за рахунок бюджету розвитку міського бюджету м. Львова – 2 117 тис. грн., та позабюджетних джерел (у тому числі інвестиційних) – 1 260 тис. грн.
5.2. Завдання щодо реалізації Програми з визначенням джерел фінансування викладено у додатку до цієї Програми.Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич
Додаток до Програми
підвищення безпеки
театральних постановок
у театрах м. Львова

Завдання щодо реалізації Програми з визначенням джерел фінансування

№ з/п
Завдання
Виконавець
Джерела фінансування,
тис. грн.
Бюджет розвитку міського бюджету
м. Львова
Позабюджетні кошти (у тому числі інвестиційні)
1
2
3
4
5
1
Ремонтно-реставраційні роботи у Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки на
вул. Городоцькій, 36
Львівський драматичний театр імені Лесі Українки
200,00
0,00
2
Ремонтно-реставраційні роботи даху у Львівському академічному театрі Воскресіння на пл. Генерала
Г. Григоренка, 5
Львівський академічний театр Воскресіння
600,00
0,00
3
Капітальний ремонт електричних мереж у Львівському академічному театрі Воскресінняна пл. Генерала
Г. Григоренка, 5
Львівський академічний театр Воскресіння
757,00
0,00
1
2
3
4
5
4
Капітальний ремонт малої сцени Першого українського театру для дітей та юнацтва на вул. Академіка
В. Гнатюка, 11
Перший український театр для дітей та юнацтва
300,00
0,00
5
Реконструкція системи опалення Львівського академічного театру імені Леся Курбаса на
вул. Леся Курбаса, 3
Львівський академічний театр імені Леся Курбаса
0,00
1 260,00
6
Реконструкція приміщень Львівського театру естрадних мініатюр І люди, і ляльки на
вул. О. Фредра, 6 з метою влаштування аварійного виходу
Львівський театр естрадних мініатюр І люди, і ляльки
60
0,00
7
Ремонтно-реставраційні роботи сцени Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької на вул. Лесі Українки, 1
Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької
200,00
0,00
Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич