УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 514


від 05/26/2016
Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2012 рокиКеруючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про приватизацію державного житлового фонду", “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку“, заслухавши інформацію директора департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо функціонування діючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, з метою сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників у м. Львові міська рада ухвалила:
1. Продовжити на 2016-2020 роки дію Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2012 роки.
2. Внести зміни до ухвали міської ради від 18.06.2009 № 2693 “Про затвердження Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2012 роки“ (зі змінами), виклавши додаток “Заходи з реалізації Програми створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові“ у новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від___________№____


Додаток
до Програми сприяння створенню та
забезпечення функціонування об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків у
м. Львові на 2009-2012 роки
ЗАХОДИ
з реалізації Програми створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у м. Львові

№ з/п
Зміст заходів
Терміни виконання
Виконавці
Організатор виконання
Фінансування, тис.грн.
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
1. Комплексна інформаційно-консультаційна підтримка ініціативних груп зі створення ОСББ
1.1
Виступи, публікації у засобах масової інформації з питань створення і функціонування ОСББ
Постійно
Департамент житлового господарства та інфраструктури,
департамент “Адміністрація міського голови“
Департамент “Адміністрація міського голови“
-
-
-
-
-
1.2
Надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ, асоціаціям ОСББ
Постійно
Департамент житлового господарства та інфраструктури,
районні адміністрації
Департамент житлового господарства та інфраструктури
-
-
-
-
-
1.3
Підготовка інформаційних матеріалів, друк буклетів, розміщення інформації у житлових будинках
Постійно
Департамент житлового господарства та інфраструктури,
районні адміністрації
Департамент житлового господарства та інфраструктури
15,0
17,0
17,0
18,0
18,0
2. Практична допомога ініціативним групам мешканців будинків при створенні ОСББ
2.1
Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації
Постійно
Районні адміністрації
Районні адміністрації
50,0
600,0
720,0
780,0
780,0
3. Поглиблення демонополізації ринку послуг з утримання житлового фонду, створення конкурентного середовища на ринку цих послуг
3.1
Формування інформаційних баз даних ОСББ, надавачів послуг з ремонту і обслуговування житлового фонду та забезпечення до них вільного доступу для всіх учасників ринку
Постійно
Районні адміністрації
Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації
-
-
-
-
-
3.2
Вивчення українського і зарубіжного досвіду роботи управляючих компаній та управителів будинків
Постійно
Департамент житлового господарства та інфраструктури
Департамент житлового господарства та інфраструктури
40,0
190,0
240,0
240,0
290,0
4. Вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ
4.1
Організація та фінансування навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловим будинком для голів і бухгалтерів ОСББ
Щорічно
Департамент житлового господарства та інфраструктури, департамент фінансової політики, незалежні фахівці
Департамент житлового господарства та інфраструктури
50,0
120,0
200,0
200,0
250,0
4.2
Налагодження координаційної роботи та взаємодії між ОСББ мікрорайону, району, створення асоціацій об’єднань
Постійно
Департамент житлового господарства та інфраструктури,
районні адміністрації
Департамент житлового господарства та інфраструктури
-
-
-
-
-
4.3
Організація обміну досвідом і найкращими практиками діяльності серед об’єднань міста
Постійно
Департамент житлового господарства та інфра-структури, районні адміністрації, ОСББ
Департамент житлового господарства та інфраструктури
-
-
-
-
-
4.4
Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ
Щорічно
Департамент житлового господарства та інфраструктури, незалежні фахівці
Департамент житлового господарства та інфраструктури
130,0
150,0
200,0
200,0
300,0
5. Фінансування робіт з капітального ремонту
5.1.
Формування титульного списку на перший капітальний ремонт, що передбачає:
- ремонт дахів;
- ремонт будинкових інженерних мереж;
- встановлення засобів обліку та регулювання подачі енергоносіїв;
- ремонт та заміна ліфтів;
- інші роботи
Щорічно
Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації
Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації
700,0
12000,0
12000,0
15000,0
20000,0
6. Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів у галузі впровадження нових форм управління житловим фондом
6.1
Організація навчання працівників виконавчих органів міської ради, районних адміністрацій, забезпечення участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах
Постійно
Департамент “Адміністрація міського голови“
Департамент “Адміністрація міського голови“,
департамент житлового господарства та інфраструктури

-
-
-
-
-
7. Сприяння залученню коштів Державного бюджету України, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів
7.1
Співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями з питань залучення коштів для розвитку ОСББ міста
Постійно
Департамент економічної політики, департамент житлового господарства та інфраструктури
Департамент економічної політики
-
-
-
-
-
7.2
Підготовка проектів і програм для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах щодо сприяння розвитку ОСББ у місті та їх спів фінансування
Постійно
Департамент житлового господарства та інфраструктури, департамент економічної політики
Департамент житлового господарства та інфраструктури, департамент економічної політики
Суми коштів визначаються умовами конкурсів
7.3
Співпраця з громадськими організаціями міста у галузі впровадження реформ у систему управління житловим фондом
Постійно
Департамент житлового господарства та інфраструктури, виконавчі органи міської ради
Департамент житлового господарства та інфраструктури
-
-
-
-
-Секретар ради А. Забарило


Віза:


В. о. директора департаменту
житлового господарства та
інфраструктури А. Нижник
Дата оприлюднення: 06/08/2016