УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3112


від 03/22/2018
Про затвердження Програми проведення “Зустрічі молоді Тезе“ у м. ЛьвовіРозглянувши звернення Львівської міської громадської організації “Українська молодь – Христові“ від 19.03.2018 Вих. №_УМХ: 10/18 (зареєстроване у Львівській міській раді 20.03.2018 за № 2-7743-001), керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про молодіжні та дитячі громадські організації“, відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, з метою формування у молоді духовності та християнських цінностей, поширення серед української молоді та молоді м. Львова моральних традицій Європейських зустрічей молоді та з метою промоції м. Львова міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму проведення “Зустрічі молоді Тезе“ у м. Львові (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
проведення “Зустрічі молоді Тезе у м. Львові
1. Загальні положення

1.1. Програма проведення “Зустрічі молоді Тезе у м. Львові (надалі – Програма) – це комплекс заходів, які здійснюються на місцевому рівні з метою проведення Європейської зустрічі молоді, формування у молодого покоління християнських традицій, духовних цінностей та релігійної свідомості.
1.2. Програма передбачає забезпечення цілеспрямованої діяльності християнських громадських організацій, духовних закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молоді високого духовного рівня, почуття вірності, любові до Бога і Батьківщини та толерантного ставлення до християнських цінностей відповідно до традицій християнської екуменічної спільноти Тезе.
1.3. У сучасних суспільно-політичних умовах, які склалися у Європі, задля консолідації молодіжної спільноти необхідне розуміння сутності християнських ідей, сприяння духовному та культурному зростанню української молоді з розумінням християнських цінностей європейської молоді, захист і відстоювання на основі обміну досвідом українських християнських та духовних традицій, мови, звичаїв при безумовній повазі до традицій та звичаїв інших націй та народностей, які проживають у Європі.
1.4. Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію проведення “Зустрічі молоді Тезе у м. Львові, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації Програми, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення, виконання.
1.5. Відповідальними виконавцями Програми є Львівська міська громадська організація “Українська молодь – Христові“, управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, управління культури департаменту розвитку, управління туризму департаменту розвитку, відділ промоції департаменту “Адміністрація міського голови, КП “Адміністративно-технічне управління“ департаменту містобудування та Комісія у справах молоді Львівської єпархії Української греко-католицької Церкви.
1.6. Головними розпорядниками коштів є управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури та управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є:
2.1.1. Проведення “Зустрічі молоді Тезе у м. Львові у рамках Європейської зустрічі молоді для розвитку духовних та християнських цінностей серед української молоді та молоді м. Львова.
2.1.2. Виховання молоді у дусі поваги до духовних потреб представників різних європейських спільнот, формування у молодого покоління християнської духовності, моральних європейських цінностей та гідності.
2.1.3. Зміцнення дружніх зв’язків між європейською та українською молоддю на основі християнських цінностей.
2.1.4. Створення системи взаємодії з християнськими громадськими організаціями Європи.
3. Завдання Програми

3.1. Основними завданнями Програми є:
3.1.1. Формування в української та європейської молоді християнських традицій, толерантності почуттів до представників різних національностей.
3.1.2. Забезпечення духовної єдності молодого покоління, виховання поваги до духовних цінностей і світоглядних позицій представників молоді різних християнських церков, створення умов для формування її світоглядної позиції.
3.1.3. Формування та розвиток мотивації, спрямованої на співпрацю між молоддю Європи, соціальної активності християнської молоді.
3.1.4. Широке залучення української молоді до поширення християнських та культурних традицій української молоді.
3.2. Завдання Програми реалізуються через проведення таких заходів:
3.2.1. Щоденні спільні молитви учасників “Зустрічі молоді Тезе“.
3.2.2. Семінари, обговорення, воркшопи та робота у малих групах.
3.2.3. Зустрічі, ігри, конкурси на майданчиках та у парках м. Львова.
3.2.4. Екскурсійні програми музеями міста, відвідання Львівських муніципальних театрів.
3.2.5. Поширення інформаційних матеріалів, сприяння у медіа-висвітленні під час підготовки та проведення події, розміщення інформаційного банеру на фасаді Львівської міської ради.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Розробити інформаційні матеріали (карти міста з ознакуванням основних локацій проведення зустрічей) для розповсюдження серед учасників “Зустрічі молоді Тезе“ у м. Львові.
Відповідальний: голова Львівської міської громадської організації “Українська молодь – Христові“.

4.2. Провести загальноміську інформаційну кампанію (у тому числі із розміщенням зовнішньої соціальної реклами та із розміщенням банеру на фасаді Львівської міської ради) щодо проведення “Зустрічі молоді Тезе“ у м. Львові.
Відповідальні: голова Львівської міської громадської організації “Українська молодь – Христові“, директор департаменту “Адміністрація міського голови“, директор КП “Адміністративно-технічне управління“.
4.3. Розробити план екскурсій та культурно-освітніх заходів (у тому числі воркшопів), вистав для учасників “Зустрічі молоді Тезе“ у музеях міста, муніципальних театрах та інших міських закладах та установах.
Відповідальний: директор департаменту розвитку.
4.4. Провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед львівських міських перевізників, які здійснюють організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах м. Львова загального користування та електротранспорті м. Львова (у тому числі серед водіїв автобусів, трамваїв, тролейбусів, контролерів ЛКП Львівелектротранс), щодо перевезення учасників та волонтерів “Зустрічі молоді Тезе“ за наявності інформаційного бейджу учасника та затвердженого квитка на проїзд у міському громадському транспорті у період з 23.04.2018 по 01.05.2018 (додаток до цієї Програми).
Відповідальний: начальник управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури.
4.5. Управлінню транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури укласти договір з львівськими міськими перевізниками, які здійснюють організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах м. Львова загального користування та електротранспорті м. Львова, щодо перевезення учасників та волонтерів “Зустрічі молоді Тезе“ за наявності інформаційного бейджу учасника та затвердженого квитка на проїзд у міському громадському транспорті у період з 23.04.2018 по 01.05.2018.
Відповідальний: начальник управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури.
4.6. Провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію із залученням комісії у справах молоді Львівської єпархії Української греко-католицької Церкви серед лікарів та персоналу комунальних закладів охорони здоров’я про проведення “Зустрічі молоді Тезе“ та алгоритму дій у разі звернення за медичною допомогою учасників цієї зустрічі.
Відповідальні: начальник
управління охорони здоровя
департаменту гуманітарної
політики.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, коштів Комісії у справах молоді Львівської єпархії Української греко-католицької Церкви, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
5.2. Розподіл коштів здійснюється згідно з такими статтями витрат:
5.2.1. Видатки управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики на оренду приміщень велотреку Навчально-спортивної бази літніх видів спорту для проведення щоденних молитовних зустрічей.
5.2.2. Видатки управління туризму департаменту розвитку на друк карт міста з ознакуванням основних локацій проведення зустрічей.
5.2.3. Видатки управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури для відшкодування оплати львівським міським перевізникам, які здійснюють організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах м. Львова загального користування та електротранспорті м. Львова за безкоштовне перевезення учасників “Зустрічі молоді Тезе“ громадським транспортом відповідно до отриманих проїзних квитків учасників події.
6. Очікувані результати

6.1. Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі високу громадянську свідомість на засадах українських християнських цінностей і традицій, повагу до історії, культури і традицій Європейських народів, сприятиме консолідації християнської молоді України і Європи, підтримці та успішній співпраці між учасниками зустрічі у майбутньому.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток
до Програми проведення “Зустрічі
молоді Тезе” у м. Львові

ЗРАЗОК
бейджа учасника зустрічі
ЗРАЗОК
квитка учасника зустрічі


Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін

Віза:

Начальник управління
транспорту О. Партика
Дата оприлюднення: 04/04/2018