УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 51


від 02/04/2021
Про затвердження Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 рокиЗ метою створення сприятливих умов для розвитку та популяризації фізичної культури і спорту у м. Львові, проведення спортивних змагань та заходів із залученням спортивної спільноти міста, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки (додається).
2. Управлінню спорту департаменту гуманітарної політики і постійній комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків забезпечити реалізацію Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки.
Відповідальні: начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики, голова постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків.
3. Вважати ухвалу міської ради від 23.01.2020 № 6222 Про затвердження Програми “Відкриті кубки Львова“ такою, що втратила чинність з моменту прийняття цієї ухвали.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
“Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки

1. Загальні положення

1.1. Програма “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки (надалі – Програма) визначає мету, завдання, очікувані результати і механізм використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади для проведення спортивних змагань – Відкритих кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту на умовах співфінансування.
1.2. Реалізацію Програми здійснює управління спорту департаменту гуманітарної політики спільно зі спортивними федераціями м. Львова та Львівської області чи громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, офіційно делегованими спортивними федераціями м. Львова, Львівської області чи Всеукраїнськими федераціями відповідно до видів спорту, а головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цієї Програми, є управління спорту департаменту гуманітарної політики.
1.3. Відповідальним виконавцем за реалізацію цієї Програми є управління спорту департаменту гуманітарної політики.
1.4. Бюджетні кошти у рамках цієї Програми скеровуються на:
1.4.1. Проведення спортивних змагань – Відкритих кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 11.03.2015 № 639 “Про затвердження Реєстру визнаних видів спорту в Україні“.
1.4.2. Оновлення брендбуку з фірмовим стилем, логотипами Програми і правилами розміщення логотипів (ребрендинг) за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“.
1.5. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на КПКВК МБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні“.
1.6. Не допускається скерування бюджетних коштів у рамках цієї Програми на:
1.6.1. Проведення спортивних заходів, які не відповідають напрямку, визначеному у пункті 1.4 цієї Програми.
1.6.2. Проведення громадською організацією інших спортивних заходів, які збігаються за часом та місцем проведення із спортивними заходами за цією Програмою.
1.6.3. Фінансування статей витрат, які також фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.
1.6.4. Оплату посередницьких послуг.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є розвиток і популяризація фізичної культури та спорту на території Львівської міської територіальної громади, збільшення кількості спортивно-масових заходів, підтримка спортивних федерацій в організації та проведенні Відкритих кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Надання фінансової підтримки спортивним федераціям м. Львова та Львівської області чи громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, офіційно делегованим спортивними федераціями м. Львова, Львівської області та Всеукраїнськими федераціями з офіційно визнаних в Україні видів спорту на умовах співфінансування.
2.2.2. Популяризація серед населення спортивних заходів у рамках цієї Програми.
2.2.3. Здійснення поточного контролю за реалізацією спортивних заходів – Відкритих кубків Львова – спортивними федераціями м. Львова та Львівської області чи громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, офіційно делегованими спортивними федераціями м. Львова, Львівської області та Всеукраїнськими федераціями, які отримали фінансову підтримку на співфінансування спортивних заходів у рамках цієї Програми, з метою визначення відповідності вимогам цієї Програми.
2.2.4. Аналіз і моніторинг реалізованих спортивних заходів з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
2.3. Реалізація завдань Програми покладається на управління спорту департаменту гуманітарної політики.

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

3.1. Аплікантами (учасниками) конкурсу на здобуття фінансової підтримки за умовами цієї Програми можуть бути такі громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості:
3.1.1. Спортивні федерації з офіційно визнаних в Україні видів спорту, які діють на території м. Львова та Львівської області.
3.1.2. Відокремлені підрозділи Всеукраїнських спортивних федерацій, які зареєстровані у м. Львові чи Львівській області та діють на території Львівської міської територіальної громади.
3.1.3. Офіційно делеговані спортивними федераціями м. Львова, Львівської області чи Всеукраїнськими федераціями громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які зареєстровані та діють на території Львівської міської територіальної громади.
3.1.4. Досвід роботи яких за відповідним профілем складає не менше двох років.
3.1.5. Які мають досвід проведення спортивно-масових заходів за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади відповідно до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів.
3.2. Якщо у межах одного виду спорту аплікантами на здобуття фінансової підтримки є одночасно спортивна федерація та громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, то перевага при участі у конкурсі надається спортивній федерації.
У разі, якщо у межах одного виду спорту аплікантами на здобуття фінансової підтримки є одночасно громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, делеговані федерацією Львівської області та Всеукраїнською федерацією, то перевага при участі у конкурсі надається громадській організації, делегованій федерацією Львівської області.
3.3. Аплікантами конкурсу на здобуття фінансової підтримки за цією Програмою не можуть бути спортивні федерації, які діють поза межами м. Львова та Львівської області, чи відокремлені підрозділи Всеукраїнських спортивних федерацій та громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які зареєстровані та діють поза межами Львівської міської територіальної громади.
3.4. Апліканти до початку конкурсного відбору зобов’язані подати фінансові чи інші документи відповідно до раніше укладених договорів з виконавчими органами міської ради.
3.5. Учасники конкурсу, які не виконали основних вимог конкурсу у попередні роки або порушили умови договору з головним розпорядником коштів, не можуть бути переможцями конкурсу у наступному році.
3.6. Для участі у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів за цією Програмою апліканти протягом терміну, зазначеного в оголошенні про конкурс, подають на ім’я начальника управління спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг такий перелік документів:
3.6.1. Заповнену аплікаційну форму на участь у конкурсі (додаток 1 до цієї Програми), яка містить розрахунок потреби у бюджетних коштах із зазначенням статей планових видатків.
3.6.2. Копію установчого документа організації – апліканта, завірену печаткою (у разі наявності печатки) та підписом керівника організації на кожній сторінці.
3.6.3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію апліканта.
3.6.4. Протокольне рішення відповідної спортивної федерації про подання аплікаційної форми на участь у Програмі чи протокольне рішення відповідної федерації про делегування громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості на участь у Програмі.
3.6.5. Коротку презентацію спортивного заходу у рамках цієї Програми (вимоги до оформлення презентації визначає управління спорту департаменту гуманітарної політики).
3.7. Апліканти, які вперше подаються на участь у конкурсі, можуть претендувати на суму фінансової підтримки не більше 100 000,00 грн.
3.8. Для аплікантів, які мали досвід проведення такого заходу у попередні роки і не порушили вимог проведення заходу, суму фінансової підтримки визначає конкурсна комісія за погодженням з постійною комісією культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків.
3.9. Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на проведення спортивних заходів за цією Програмою є часткове фінансування заходу за кошти громадської організації в обсязі не менше 20 відсотків від загальної кошторисної вартості спортивного заходу, що відображається у розрахунку потреби бюджетних коштів в аплікаційній формі.
3.10. Статті витрат, передбачені цією Програмою, можуть фінансуватися або за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, або за рахунок власних коштів громадської організації.
3.11. Не допускається фінансування однієї статті видатків водночас як за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, так і за рахунок власних коштів громадської організації.
3.12. Відповідальність за достовірність даних, зазначених при заповненні документів, які подані на розгляд, покладається на керівника громадської організації.
3.13. Відповідальність за належне оформлення документів несе громадська організація, яка є організатором заходу.
3.14. До розгляду приймається лише первинно поданий пакет документів для участі у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів за цією Програмою.
3.15. Невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсу, подання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну, а також вказання у аплікаційній формі неповних чи недостовірних даних є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.

4. Терміни проведення конкурсу

4.1. Прийом заявок на конкурс надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів у рамках цієї Програми буде проводитися з 1 по 30 листопада року, що передує.
4.2. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління спорту департаменту гуманітарної політики через розміщення оголошення на офіційному сайті Львівської міської ради.
4.3. Управління спорту департаменту гуманітарної політики відповідно до наказу начальника цього управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів за цією Програмою.
5. Конкурсна комісія

5.1. Визначення спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості чи спортивних клубів – переможців конкурсу (надалі – громадські організації), яким буде надаватись фінансова підтримка на проведення спортивних заходів у рамках цієї Програми за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії (надалі – комісія).
5.2. Комісія утворюється відповідно до наказу начальника управління спорту департаменту гуманітарної політики.
5.3. До складу комісії входить начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики, начальник відділу масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики, відповідальний працівник відділу масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики, двоє представників постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків і двоє представників спортивного середовища Львівської міської територіальної громади (за згодою).
5.4. Комісію очолює голова комісії – начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики. Заступником голови комісії та секретарем комісії є відповідно начальник відділу масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики та відповідальний працівник відділу масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики.
5.5. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правомочним якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
5.6. Заслуховування презентацій проєктів спортивних заходів громадських організацій, які подаються на участь у конкурсі, відбуватиметься із залученням представників спортивного середовища Львівської міської територіальної громади.
5.7. До повноважень комісії належить:
5.7.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих громадськими організаціями для участі у конкурсі.
5.7.2. Заслуховування презентацій проєктів спортивних заходів громадських організацій, які подаються на участь у конкурсі.
5.7.3. Аналіз проведення спортивних заходів громадськими організаціями у попередні роки.
5.7.4. Формування переліку спортивних заходів у рамках цієї Програми, на проведення яких комісія рекомендує надати фінансову підтримку за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
5.7.5. Надання аплікантам переліку зауважень та рекомендацій щодо поданого пакету документів та презентації заходу, врахування яких є необхідною умовою для включення заходу до переліку заходів громадських організацій – переможців конкурсу за Програмою.
5.7.6. Інші повноваження, передбачені цією Програмою.

6. Порядок визначення переможців конкурсу

6.1. Визначення переліку громадських організацій – переможців конкурсу, які отримають фінансову підтримку на проведення спортивних заходів у рамках цієї Програми за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, здійснюється у чотири етапи:
6.1.1. 1-й етап – аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу.
6.1.2. 2-й етап – заслуховування комісією презентацій проєктів спортивних заходів аплікантів, пропонованих до участі у цій Програмі.
6.1.3. 3-й етап – аналіз проведення спортивних заходів громадськими організаціями у попередні роки.
6.1.4. 4-й етап – розподіл коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених на надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів громадським організаціям.
6.2. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених на надання фінансової підтримки на проведення спортивних змагань у рамках цієї Програми з офіційно визнаних в Україні видів спорту на умовах співфінансування, згідно з критеріями цієї Програми проводить комісія.
6.3. Бюджетні кошти, які передбачені у бюджеті Львівської міської територіальної громади за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“, розподіляються між переможцями конкурсу згідно з протокольним рішенням комісії, на підставі якого формується Календарний план заходів згідно з цією Програмою на відповідні роки.
6.4. Порядок розгляду документів аплікантів, які подали свої пропозиції на участь у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів:
6.4.1. До розгляду комісією не допускаються подані аплікаційні форми для надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів аплікантів, якщо:
6.4.1.1. Захід є внутрішнім заходом апліканта.
6.4.1.2. Захід проводиться за межами Львівської міської територіальної громади (окрім випадків, коли цього вимагають особливості виду спорту, що потребує додаткового обгрунтування від громадської організації).
6.4.2. Один спортивний захід не можуть подавати на фінансування двоє та більше аплікантів.
6.5. У разі, якщо на момент завершення конкурсу не прийнятий бюджет Львівської міської територіальної громади на відповідний рік, комісія уповноважена прийняти рішення про перенесення дати розгляду поданих документів та формування календарного плану заходів з питань фізичної культури і спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики.
6.6. За результатами оцінки поданих документів і сформованих зауважень та рекомендацій управління спорту департаменту гуманітарної політики у 30-денний термін після закінчення прийому заяв для участі у конкурсі подає до постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків і директора департаменту гуманітарної політики на розгляд та погодження Календарний план заходів згідно з цією Програмою із зазначенням сум фінансової підтримки кожного заходу.
6.7. Про результати розгляду заяв аплікантів управління спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявників у 30-денний термін з моменту затвердження Календарного плану заходів згідно з цією Програмою за допомогою засобів електронного зв’язку чи телефоном.
6.8. У разі невідповідності апліканта критеріям визначення одержувача бюджетних коштів, зазначених у цій Програмі, такий аплікант не може бути визначений одержувачем бюджетних коштів та не допускається до відбору громадських організацій – одержувачів бюджетних коштів, про що управління спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє апліканта.
7. Перелік статей витрат, на які надається фінансова підтримка з бюджету Львівської міської територіальної громади за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“

7.1. Кошти з бюджету Львівської міської територіальної громади на надання фінансової підтримки для проведення спортивних заходів за цією Програмою можуть бути спрямовані на покриття таких статей видатків:
7.1.1. Поліграфія, а саме: друк афіш, плакатів, буклетів, програм змагань, календарів, флаєрів та виготовлення іншої друкованої промоційної продукції для реклами та популяризації спортивних заходів серед населення за умови нанесення на них логотипу спортивних змагань у рамках цієї Програми згідно з брендбуком та попереднім погодженням макетів в управлінні спорту департаменту гуманітарної політики способом надсилання такого макету на електронну адресу цього управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.2. Виготовлення візуальної продукції, а саме: підготовка макетів та друк банерів, прапорів, прес-волів, акредитаційних матеріалів тощо з обов’язковим нанесенням логотипів спортивних змагань у рамках цієї Програми згідно з брендбуком та попереднім погодженням макетів в управлінні спорту департаменту гуманітарної політики способом надсилання такого макету на електронну адресу цього управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.3. Оплата медіапослуг, а саме: онлайн трансляція змагань, виготовлення проморолику, виготовлення поствідео, реклама змагань на радіо та телебаченні.
7.1.4. Оренда місць проведення заходу.
7.1.5. Оплата послуг з підготовки траси для проведення заходів з авто- та мотоспорту.
7.1.6. Нагородження, а саме: виготовлення чи закупівля кубків, медалей, грамот (дипломів) згідно з встановленими нормами (додаток 2 до цієї Програми) за умови нанесення на нагороджувальну атрибутику логотипу спортивних змагань у рамках цієї Програми згідно з брендбуком та попереднім погодженням макету в управлінні спорту департаменту гуманітарної політики способом надсилання такого макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.7. Сувенірна продукція згідно з встановленими нормами (додаток 2 до цієї Програми), за умови нанесення на неї логотипу спортивних змагань у рамках цієї Програми згідно з брендбуком та попереднім погодженням макету в управлінні спорту департаменту гуманітарної політики способом надсилання такого макету на електронну адресу цього управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.8. Оренда спортивного інвентаря та іншого обладнання (засобів) залежно від особливостей виду спорту та місця проведення заходу.
7.1.9. Технічне забезпечення, яке використовується для проведення заходу: світлове, звукове, сценічне обладнання, екрани тощо.
7.1.10. Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій згідно з встановленими нормами (додаток 2 до цієї Програми).
7.1.11. Проживання спортсменів та тренерів у готелях та аналогічних засобах розміщення категорії не вище “три зірки“ та номерах категорії не вище “стандарт“.
7.1.12. Проживання суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій, запрошених для участі у заході, у готелях та аналогічних засобах розміщення.
7.1.13. Представницькі видатки, а саме: відшкодування оплати проїзду представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій при проїзді у вагонах залізничного сполучення другого класу (купе), авіаперельотах економ класу, міжнародних та міжміських переїздах автобусним сполученням.
7.1.14. Транспортні видатки, а саме: відшкодування транспортних перевезень спортивного інвентаря, спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій по території Львівської міської територіальної громади.
7.1.15. Оплата послуг медичного супроводу.
7.1.16. Оплата послуг забезпечення громадського порядку під час проведення спортивного заходу.
7.1.17. Оплата послуг для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час проведення спортивного заходу.
7.2. У разі, якщо захід триває менше 4-х годин на добу, кошти на харчування не надаються.
7.3. Погодження всіх видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади на проведення спортивних заходів у рамках цієї Програми є компетенцією головного розпорядника бюджетних коштів – управління спорту департаменту гуманітарної політики.

8. Процедура підготовки до проведення заходів, передбачених Календарним планом заходів з питань фізичної культури і спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики

8.1. Для проведення заходів за результатами відбору громадська організація – переможець конкурсу за цією Програмою у строк не пізніше як за 30 календарних днів до початку проведення заходу подає до управління спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг листа про прийняття пакету документів на проведення заходу (додаток 3 до цієї Програми), 3 примірники договору на реалізацію заходу (додаток 4 до цієї Програми), 3 примірники положення про захід, у якому детально розписано статті витрат (додаток 5 до цієї Програми), 3 примірники кошторису витрат на проведення заходу (додаток 6 до цієї Програми), а також 4 примірники плану використання бюджетних коштів, якщо це перший захід у поточному році (форма, визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57), або 4 примірники довідки змін до плану використання бюджетних коштів, якщо це другий захід у поточному році (форма визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57).
8.2. Управління спорту департаменту гуманітарної політики перевіряє поданий пакет документів на відповідність вимогам та, у разі правильності заповнених даних, видає відповідний наказ, у якому зазначаються: найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
8.3. Поданий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів та реєструється в управлінні спорту департаменту гуманітарної політики. Після цього один примірник документів залишається у головного бухгалтера управління спорту департаменту гуманітарної політики, один примірник залишається у відділі масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики, а один примірник передається громадській організації. Про підписання пакету документів управління спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку або телефоном.
8.4. У разі, якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам, містить помилки, неповну чи недостовірну інформацію, управління спорту департаменту гуманітарної політики протягом 7 днів з дати його отримання повертає цей пакет документів наручно офіційним листом громадській організації із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
8.5. Громадська організація у строк до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно в управління спорту департаменту гуманітарної політики виправлений пакет документів. У разі, якщо за 15 днів до заходу громадська організація не надає в управління спорту департаменту гуманітарної політики пакет документів з врахуванням зауважень, це є підставою для відмови у наданні фінансової підтримки з бюджету Львівської міської територіальної громади цій громадській організації на проведення спортивного заходу у рамках цієї Програми.
8.6. Громадська організація, яка включена до Календарного плану заходів згідно з цією Програмою, має право лише один раз перенести проведення заходу з одного місяця на інший місяць у разі неможливості провести його згідно із затвердженою календарним планом датою. Для цього заявник не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення заходу скеровує листа про перенесення дати проведення заходу через Центр надання адміністративних послуг на ім’я начальника управління спорту департаменту гуманітарної політики.
8.7. Поданий пакет документів повинен бути заповнений виключно машинописом (не вручну).
8.8. За 7 днів до дати проведення заходу громадська організація зобов’язана надіслати на електронну адресу управління спорту департаменту гуманітарної політики прес-реліз та анонс про захід (форму подачі визначає управління спорту департаменту гуманітарної політики), який отримує фінансову підтримку з бюджету Львівської міської територіальної громади, а також остаточний сценарний план спортивного заходу із зазначенням переліку гостей, запрошених до вітального слова на церемонії урочистого відкриття та нагородження.
8.9. Також за 7 днів до заходу громадська організація надсилає на електронну адресу управління спорту департаменту гуманітарної політики офіційне запрошення щонайменше на дві особи на урочисте відкриття заходу та нагородження, який отримує фінансову підтримку з бюджету Львівської міської територіальної громади.
8.10. Назва заходу у поданих документах повинна відповідати назві заходу, включеного до Календарного плану заходів згідно з цією Програмою, і звучати “Відкритий кубок Львова з виду спорту“. Внесення змін до назви заходу, зазначеного у Календарному плані заходів згідно з цією Програмою, забороняється.
8.11. Не допускається проведення громадською організацією інших спортивних заходів, які збігаються за часом та місцем проведення із заходами за цією Програмою.
9. Вимоги до проведення заходів, передбачених Календарним планом заходів з питань фізичної культури і спорту управління
спорту департаменту гуманітарної політики

9.1. Основні вимоги до проведення спортивних заходів за Програмою:
9.1.1. Захід не повинен збігатися за часом та місцем проведення з іншими заходами, які проводить громадська організація – організатор заходу.
9.1.2. Обовязковий анонс про захід у засобах масової інформації.
9.1.3. Кількість учасників для індивідуальних видів спорту – не менше 200, для ігрових та командних видів спорту – не менше 6 команд.
9.1.4. Обовязкова онлайн-трансляція заходу.
9.1.5. Обовязкова постійна присутність медичних працівників під час проведення заходу.
9.1.6. Обовязкове забезпечення громадського порядку під час проведення заходу, у тому числі охорона спортивних споруд, забезпечення безпеки учасників заходу тощо.
9.2. У разі недотримання вимог до проведення спортивних заходів за цією Програмою громадська організація – організатор заходу не допускається до участі у конкурсі у наступному році.

10. Процедура отримання коштів

10.1. Фінансування заходу здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів) громадської організації, погодженим з головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до Календарного плану заходів згідно з цією Програмою та на підставі листа громадської організації на фінансування (додаток 7 до цієї Програми) і копій підтверджуючих документів, належним чином завірених (печатка та підпис керівника громадської організації (за наявності печатки).
10.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів, необхідних для організації та проведення заходів, укладаються громадськими організаціями безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).
10.3. Для фінансування заходу громадська організація подає до управління спорту департаменту гуманітарної політики листа на фінансування заходу (додаток 7 до цієї Програми), копію внутрішнього наказу громадської організації про проведення заходу та пакет підтверджуючих документів для отримання коштів згідно з попередньо погодженим кошторисом, який різниться залежно від статей витрат, а саме:
10.3.1. Для отримання коштів за статтею витрат “Поліграфія“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акта виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на поліграфію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, акти на списання поліграфічної продукції (додаток 8 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, а також взірці поліграфічної продукції, затверджені управлінням спорту департаменту гуманітарної політики.
10.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат “Виготовлення візуальної продукції“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акта виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на візуальну продукцію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк візуальної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, акти на списання візуальної продукції (додаток 9 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, а також взірці візуальної продукції чи їх макети, затверджені управлінням спорту департаменту гуманітарної політики.
10.3.3. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата медіапослуг“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на онлайн-трансляцію змагань, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.4. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда місць проведення заходу“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством – орендодавцем, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги оренди, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства – орендодавця та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.5. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата послуг з підготовки траси для проведення заходів з авто- та мотоспорту“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на послуги з підготовки траси, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.6. Для отримання коштів за статтею витрат “Нагородження“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало нагороджувальну атрибутику, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало нагороджувальну атрибутику, відомості видачі нагороджувальної атрибутики та акти на списання нагороджувальної атрибутики (додаток 10 та додаток 11 до цієї Програми) і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.7. Для отримання коштів за статтею витрат “Сувенірна продукція“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало сувенірну продукцію, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало сувенірну продукцію, відомості видачі сувенірної продукції та акти на списання сувенірної продукції (додаток 12 та додаток 13 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.8. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда спортивного інвентаря (чи іншого обладнання, засобів)“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало в оренду предмети чи засоби, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.9. Для отримання коштів за статтею витрат “Технічне забезпечення“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало в оренду обладнання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду звукове чи світлове обладнання, калькуляцію на технічне забезпечення, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.10. Для отримання коштів за статтею витрат “Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з харчування, список спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій, яким було надано послуги з харчування (додаток 14 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.11. Для отримання коштів за статтею витрат “Проживання спортсменів та тренерів“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з проживання, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список спортсменів та тренерів, яким було надано послуги з проживання (додаток 15 до цієї Програми), і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.12. Для отримання коштів за статтею витрат “Проживання суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з проживання, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій (додаток 16 до цієї Програми), яким було надано послуги з проживання, і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.13. Для отримання коштів за статтею витрат “Представницькі видатки“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики заповнену та зареєстровану в органах Державної казначейської служби форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, долучивши до неї заяву представника міжнародної чи Всеукраїнської федерації про відшкодування витрат на проїзд, офіційне запрошення на ім’я представника Всеукраїнської чи міжнародної федерації, оригінали чи завірені копії проїзних документів, завірену копію паспорта та ідентифікаційного коду (за наявності) і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.14. Для отримання коштів за статтею витрат “Транспортні видатки“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало транспортні послуги, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, надану підприємством калькуляцію (з зазначенням детального маршруту та кілометражу здійснених транспортних перевезень), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало транспортні послуги, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало транспортні послуги, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.15. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата послуг медичного супроводу“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору із закладом охорони здоров’я, яке надавало послуги медичного супроводу, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги медичного супроводу, калькуляцію на послуги медичного супроводу, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги медичного супроводу, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.16. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата послуг забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, калькуляцію на послуги з охорони, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.3.17. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата послуг для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час проведення спортивного заходу“ необхідно подати до управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час проведення спортивного заходу, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час проведення спортивного заходу, калькуляцію на послуги забезпечення пожежної охорони, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час проведення спортивного заходу, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
10.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата накладних на нагородження, поліграфію, візуальну продукцію, сувенірну продукцію повинна бути не пізніше дати початку заходу (але не раніше дати укладання договору між громадською організацією та головним розпорядником бюджетних коштів і погодження кошторису заходу), а дата актів виконаних робіт чи наданих послуг за статтями витрат “Оренда місць проведення заходу“, “Оренда спортивного інвентарю (чи іншого обладнання, засобів)“, “Технічне забезпечення“, “Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“, “Проживання спортсменів та тренерів“, “Проживання суддів та представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“, “Оплата медіапослуг“, “Оплата послуг медичного супроводу“, “Оплата послуг охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу“, “Оплата послуг для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час проведення спортивного заходу“ повинна бути останнім днем заходу або днем після заходу.
10.5. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт складається відповідно до Порядку складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841) і у терміни, передбачені цим Порядком.
10.6. Договори, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи необхідно зареєструвати в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 робочих днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
10.7. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів), головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань на рахунок громадської організації, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
10.8. У строк до 7 календарних днів після проведення заходу громадська організація подає до управління спорту департаменту гуманітарної політики медійний звіт та фотозвіт про проведення заходу в електронному вигляді. Вимоги до оформлення медійного звіту та фотозвіту про проведення заходу визначає управління спорту департаменту гуманітарної політики.
10.9. Примірники підтверджуючих документів, за якими громадська організація отримала бюджетні кошти, а також документи, які підтверджують власний внесок громадської організації для проведення заходу за цією Програмою, зберігає громадська організація не менше 3 років.
11. Бухгалтерський облік та звітність про використання бюджетних коштів, контроль за їх використанням

11.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадських організацій у встановленому законодавством України порядку.
11.2. Громадські організації подають до управління спорту департаменту гуманітарної політики фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки і у порядку, встановленому законодавством України.
11.3. У разі встановлення факту невиконання (неналежного виконання) громадською організацією договору на проведення заходу така громадська організація позбавляється права проведення заходів у наступному календарному році. Документи, які подає така громадська організація, не допускаються до відбору у наступному календарному році.
11.4. Контроль за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цієї Програми, здійснює управління спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління спорту департаменту гуманітарної політики має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
11.5. Управління спорту департаменту гуманітарної політики має право здійснювати перевірку відповідності використання коштів попередньо затвердженому положенню та кошторису заходу.
11.6. У разі, якщо буде встановлено факт непроведення заходу чи проведення його в інші дати ніж ті, які визначені положенням про проведення заходу, то управління спорту департаменту гуманітарної політики складає акт про виявлення порушення істотних умов договору на реалізацію заходу і приймає рішення про нефінансування заходу.
12. Очікувані результати виконання Програми

12.1. Виконання Програми забезпечить:
12.1.1. Розвиток та популяризацію фізичної культури та спорту серед усіх верств населення.
12.1.2. Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.
12.1.3. Збільшення кількості спортивно-масових заходів у м. Львові.
12.1.4. Підвищення іміджу м. Львова на всеукраїнському та міжнародному рівнях як міста, у якому проводяться масштабні міжнародні змагання.Секретар ради М. Лопачак

Віза:

Начальник управління
спорту А. НікулінДодаток 1до Програми “Відкриті кубкиЛьвова“ на 2021-2023 роки

Начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики ____________________________
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
учасника конкурсу надання фінансової підтримки на проведення заходу
“Відкритий кубок Львова з ______________________________________“
№ з/п
Назва заходу
Відкритий кубок Львова з
1
2
3
1.
Дата проведення заходу
2.
Повна назва організатора заходу
3.
Посада та ПІБ керівника організатора заходу
4.
Контактний телефон керівника організатора заходу
5.
Фактична адреса реєстрації організатора заходу
6.
Юридична адреса реєстрації організатора заходу
7.
Ідентифікаційний код організатора заходу (ЄДРПОУ)
8.
Вид діяльності організатора заходу(відповідно до установчих документів)
9.
Організаційно-правова форма організатора заходу
10.
Ознака (код) неприбутковості організатора заходу
11.
Посада та ПІБ відповідальної особи від організатора заходу
12.
Контактний телефон відповідальної особи
13.
Електронна пошта організатора заходу
14.
Загальна кількість команд, клубів, кількість учасників, які приймають участь у заході, з яких міст, областей, країн
1
2
3
15.
Кількість глядачів, яку планується залучити до перегляду заходу
16.
Чи прийматимуть участь у заході представники Всеукраїнських чи міжнародних спортивних федерацій?
Загальний бюджет проведення заходу
“Відкритий кубок Львова з _____________________________________“
Статті видатків
Видатки міського бюджету
м. Львова,
грн.
Видатки апліканта,
грн.
1
2
3
Поліграфія
Виготовлення візуальної продукції
Оплата медіапослуг
Оренда місць проведення заходу
Нагороджувальна атрибутика
Сувенірна продукція
Оренда спортивного інвентаря та іншого обладнання
Технічне забезпечення
Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій
Проживання спортсменів та тренерів
Проживання суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій
Представницькі видатки
Транспортні видатки
Оплата послуг медичного супроводу
Оплата послуг забезпечення громадського порядку під час проведення заходу
Оплата послуг для забезпечення пожежної охорони об’єкта під час проведення спортивного заходу
Інші видатки громадської організації (із зазначенням статей видатків)
Разом
Загальна кошторисна вартість заходу
* Керівник громадської організації своїм підписом у цій аплікаційній формі підтверджує, що ознайомлений та погоджується з вимогами конкурсу, які визначені у Програмі “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки.
** Заявник дає згоду на обробку персональних даних.
*** Незаповнення однієї з граф аплікаційної анкети є підставою для недопуску громадської організації до участі у конкурсі.
________________ _____________________ (Дата) (Підпис, печатка) (ПІБ керівника)
Начальник управління
спорту А. Нікулін


Додаток 2
до Програми “Відкриті Кубки
Львова“ на 2021-2023 роки


НОРМИ ВИТРАТ
за Програмою “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки
№ з/п
Статті витрат
Норма витрат, грн.
1.
Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій з розрахунку на одну особу на добу
300
2.
Нагородження переможців та призерів кубками, медалями та грамотами (ціна у грн. за 1 шт.):
2.1.
Кубки:
2.1.1.
За перше місце
700
2.1.2.
За друге місце
600
2.1.3.
За третє місце
500
2.1.4.
За перемогу1
5000
2.2.
Медалі:
2.2.1.
За перше місце
190
2.2.2.
За друге місце
180
2.2.3.
За третє місце
170
2.3.
Грамоти (дипломи)
40
3.
Сувенірна продукція:
3.1.
За 1 шт. виробу
300
3.2.
На 1 особу
400

1У разі, якщо згідно з Положенням про проведення заходу визначатиметься лише один переможець змагання, він одержує кубок і медалі, а призери одержують лише медалі.
Начальник управління
спорту А. НікулінДодаток 3до Програми “Відкриті кубки
Львова“ на 2021-2023 роки Начальнику управління спорту департаменту гуманітарноїполітики_____________________________


Шановний (-на) _________________________________!

___________________________________ просить Вас прийняти пакет (назва громадської організації)
документів на проведення заходу “Відкритий кубок Львова ____________________________________“ у сумі _________________ грн., (назва заходу) (сума коштів)
який відбудеться з ____________________ по ________________________. (дата початку заходу) (дата завершення заходу)
__________________ _________________ (посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ керівника)


Начальник управління
спорту А. НікулінДодаток 4
до Програми “Відкриті кубки
Львова“ на 2021-2023 роки
Договір № ____
на реалізацію заходу
м. Львів “____“ _________ 20___


Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – Управління) в особі начальника управління ______________________________________________________, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.12.2019 № 1216, з однієї сторони, та ____________________________________(надалі – Виконавець) в особі ______________________________________(П.І.П.), що діє на підставі _________________________, з другої сторони, відповідно до ухвали міської ради від __.__.20___ №____“Про затвердження Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки (надалі – Програма), уклали цей договір (надалі – Договір) про таке.
1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується здійснити реалізацію заходу “Відкритий кубок Львова__________________________________________“ (надалі – Захід) відповідно до затвердженого Положення про проведення заходу, а Управління, у свою чергу, зобов’язується здійснити його фінансову підтримку у розмірах, визначених Календарним планом заходів згідно з Програмою “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки та цим Договором. Розмір фінансової підтримки Заходу становить __________,__ грн., а термін реалізації Заходу, за який проводиться фінансова підтримка – з __.__.20___ до __.__.20___ включно.
1.2. Право власності на інтелектуальні або інші цінності, створені у результаті виконання Заходу, належать Виконавцю.
1.3. Фінансова підтримка Заходу здійснюється з чітким та неухильним дотримання вимог, встановлених Програмою.
1.4. У всіх засобах масової інформації (публікаціях, виданнях на паперових та інших носіях інформації тощо) Виконавець зобов’язаний розміщувати малий герб Львова, напис “Львівська міська рада“ та офіційний логотип Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки. При будь-якому наданні інформації щодо Заходу Виконавець зобов’язаний повідомляти одержувача такої інформації про те, що реалізація цього Заходу здійснена за підтримки Управління.
1.5. Виконавець зобов’язаний використовувати символіку міста: малий герб Львова, промоційний логотип та офіційний логотип Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки при виготовленні будь-якої рекламно-інформаційної продукції (зовнішня реклама, банери, буклети, флаєри, вимпел тощо), сувенірної продукції, у рекламних цілях Заходу та при оформленні приміщень, які використовуються для проведення Заходу.
1.6. Виконавець зобов’язаний затверджувати макети з дотриманням стандартів розміщення логотипу Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки, промоційного логотипу та малого герба Львова в Управлінні (до проведення Заходу).
1.7. Отримати зразок символіки міста та логотипу Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2021-2023 роки необхідно в Управлінні.
1.8. Виконавець є відповідальний за безпеку учасників Заходу.
1.9. Під час реалізації Заходу Виконавець зобов’язаний надати Управлінню щонайменше два іменних запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації Заходу, яке повинно бути надано завчасно (не пізніше 7 робочих днів до настання відповідної події).
1.10. Виконавець попереджає Управління про неможливість реалізації передбаченого цим Договором Заходу не пізніше ніж за 3 дні до його початку.
1.11. Інформація про Захід та його виконання є відкритою та загальнодоступною для ознайомлення.
2. Порядок та умови надання і використання коштів

2.1. Управління здійснює фінансову підтримку Заходу способом перерахування відповідних коштів на рахунок Виконавця, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
2.2. Умовою надання фінансової підтримки Заходу є подання Виконавцем в Управління документів у порядку та у строки, визначені Програмою.
2.3. Надання фінансової підтримки Заходу залежить від наявного бюджетного фінансування.
2.4. Виконавець Заходу зобов’язаний використати кошти, які надійшли на проведення Заходу протягом трьох банківських днів з моменту надходження на рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у межах, передбачених цим Договором, Програмою та законодавством України.
3.2. Виконавець несе повну відповідальність відповідно до законодавства України за використання не за цільовим призначенням грошових коштів, наданих йому Управлінням на реалізацію Заходу.
3.3. Виконавець зобов’язаний повернути всі використані не за цільовим призначенням кошти Управлінню відповідно до кошторису Заходу.
3.4. За порушення терміну реалізації Заходу Виконавець сплачує Управлінню пеню за кожен день прострочки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.


4. Обставини непереборної сили

4.1. Сторони звільняються від відповідальності якщо належному виконанню перешкоджали обставини непереборної сили (стихійні лиха, пожежі тощо). У цьому разі Сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням наявних підтверджуючих документів, виданих державними органами. Виконання зобов’язань по цьому Договору відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються способом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити способом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
6. Термін дії Договору та порядок його припинення

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками обох Сторін і діє до 31.12.20____ включно, а у частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
6.2. Дія договору може бути припинена за згодою Сторін або в інших випадках, визначених законодавством України.
6.3. Дія цього Договору може бути припинена достроково у разі:
6.3.1. Письмової відмови Виконавця.
6.3.2. Неможливості виконання Управлінням своїх договірних зобов’язань внаслідок зміни нормативно-правової бази, що стосується фінансової підтримки громадських організацій для проведення спортивних заходів або настання обставин непереборної сили тривалої дії (введення надзвичайного стану тощо).
6.3.3. Встановлення факту нецільового використання наданої фінансової підтримки Заходу.
6.3.4. Порушення законодавства України при реалізації Заходу.
6.3.5. Негативної оцінки виконання Заходу, що визначається конкурсною комісією.
6.3.6. Припинення діяльності Виконавця.
6.3.7. В інших випадках, визначених законодавством України.
6.4. Кошти (надана фінансова підтримка Заходу), що залишились не освоєними (не використаними) Виконавцем на момент припинення Договору підлягають поверненню Управлінню у 3-денний термін з моменту припинення Договору.

7. Додаткові умови

7.1. Сторони гарантують, підписуючи цей Договір, що він укладений представниками Сторін, які мають повноваження на підписання Договору відповідно до вимог законодавства України, а також те, що кожна із Сторін діє у межах законодавства України та власних повноважень.
7.2. Виконавець гарантує зберігання усіх документів, які пов’язані з Заходом, протягом 3-х років з моменту завершення Заходу та допуск до їх перегляду працівників Управління, аудиторів та інших осіб, уповноважених законодавством України.
7.3. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншій Стороні.
7.4. Усі правовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
8. Юридичні адреси та реквізити Сторін
Управління:________________________________________________________,
м. Львів, вул._________________
р/р № _________________________
МФО
_________________________
ЄДРПОУ______________________
_______________________П.І.П.

М.П.
Виконавець:________________________________________________________,
м. Львів, вул._________________
р/р № _______________________
МФО
_______________________
ЄДРПОУ ____________________
_______________________П.І.П.

М.П.
Начальник управління
спорту А. НікулінДодаток 5до Програми “Відкриті кубкиЛьвова“ на 2021-2023 роки
“ЗАТВЕРДЖУЮ“


М.П.
“ПОГОДЖУЮ“
Управління спорту
департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради

_______________________

М.П.


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заходу
_______________________________________________________________
(Назва заходу)

Розділ 1
Виконавець: Юридична адреса:Керівник організації: Відповідальна особа: Контакти відповідальної особи: Мобільний тел.:Службовий тел.:E-mail (електронна адреса):
Розділ 2
Термін реалізації заходу: з __ __ _____ по __ __ ______ .Місце реалізації заходу:Кількість учасників заходу:Кількість залучених осіб для проведення заходу:Перелік запрошених на змагання команд (із зазначенням міста):Мета заходу:Суть заходу:Актуальність заходу:Очікуванні результати:Сценарний план проведення заходу (по днях та годинах):
Розділ 3
Кошторис заходу (деталізований):


з/п
Статті витрат
Розрахунок
Всього
грн.
Сума з міського бюджету
м. Львова,
грн.
Сума власного внеску громад-ської органі-зації,
грн.
Оди-ниця вимі-ру
Кількість
Вартість за одини-цю,
грн.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всього:

Розділ 4
Короткий опис громадської організації:
Мета:Завдання:Керівник організації ______________/__________________/
Начальник управління
спорту А. Нікулін


Додаток 6до Програми “Відкриті кубкиЛьвова“ на 2021-2023 роки“ЗАТВЕРДЖУЮ“Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики_________________________ (підпис, прізвище, ініціали)_________________________ (число, місяць рік)М.П.

КОШТОРИС ВИТРАТ
(індивідуальний кошторис)
На проведення__________________________________________________
(назва заходу)
Місце проведення_______________________________________________
Відповідальна організація за проведення заходу ___________________________________________________________________________________
(назва громадської організації)

Відповідальна особа за проведення заходу _______________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

Код програмної класифікації: КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“
Пункт календарного плану______
Загальні відомості про проведення заходу
Термін проведення заходу з __ __ ________ по __ __ ________
Тривалість днів
Кількість учасників осіб.


з/п
Стаття витрат з міського бюджету
м. Львова
Всього,
грн.
1.
2.
3.
Всього:

Керівник організації
(голова правління) ____________________
(Назва організації) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Бухгалтер _____
(Назва організації) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)“___“_________20____
Начальник управління
спорту А. Нікулін

Додаток 7
до Програми Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики
___________________________
Шановний (-на) ____________________________!

___________________________________просить Вас профінансувати
(назва громадської організації)
за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“ відповідно до Календарного плану заходів згідно з Програмою Відкриті кубки Львова на _______ рік та Плану використання бюджетних коштів на _____ рік захід ___________________ , що відбувся з __ __ ______ по __ __ _______,
(назва заходу)
у сумі ____________грн.
(сума коштів)


Копії фінансових зобов’язань та підтверджуючі документи додаються._________________ __________________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ керівника)
Начальник управління
спорту А. Нікулін
Додаток 8
до Програми Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання поліграфії
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змаганьВідкритий кубок Львова ____________________________________“ були придбані та використані поліграфічні матеріали на суму _____________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
спорту А. Нікулін

Додаток 9
до Програми Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання візуальної продукції
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань Відкритий кубок Львова ______________________________ було придбано та використано візуальної продукції на суму _____________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
спорту А. Нікулін

Додаток 10
до Програми “Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

Відомість видачі медалей для вручення
переможцям та призерам змагань Відкритий
кубок Львова __________________________“
наказ від ____________ № ________


з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________

Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)


Відомість видачі кубків для вручення
переможцям та призерам змагань Відкритий
кубок Львова __________________________“

наказ від ____________ № ________


з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________
Начальник управління
спорту А. Нікулін

Додаток 11
до Програми Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання нагороджувальної атрибутики


Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань і вручення переможцям та призерам змагань Відкритий кубок Львова _________________________________“ було придбано та використано кубків на суму _______________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
спорту А. НікулінДодаток 12
до Програми “Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

Відомість видачі сувенірної продукції
для вручення учасникам змагань Відкритий
кубок Львова __________________________“
наказ від ____________ № ________


з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Організація,
спортивний клуб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________
Начальник управління
спорту А. Нікулін


Додаток 13
до Програми Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання сувенірної продукції
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань та вручення учасникам змагань Відкритий кубок Львова___________________________________“ було придбано та використано сувенірної продукції на суму __________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
спорту А. Нікулін


Додаток 14
до Програми “Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

СПИСОК
спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій – учасників заходу Відкритий кубок Львова ________________________“, яким було надано послуги з харчування:

з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
спорту А. Нікулін
Додаток 15
до Програми “Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

СПИСОК
спортсменів, тренерів – учасників заходу Відкритий кубок Львова ________________________“, яким було надано послуги з проживання:

з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
спорту А. Нікулін
Додаток 16
до Програми “Відкриті кубки
Львована 2021-2023 роки


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

СПИСОК
суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій – учасників заходу Відкритий кубок Львова _______________________“, яким було надано послуги з проживання:

з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Місце праці
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 02/08/2021