УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 676


від 03/15/2007
Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м.Львова
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
- у додаток згідно з ухвалою 1153-2007;
- нова редакція Положення згідно з ухвалою 232-2011
- у додаток згідно з ухвалою 4992-2015
у додаток згідно з ухвалою 167-2016
у додаток згідно з ухвалою 354-2016
у додаток згідно з ухвалою 1372-2016
у додаток згідно з ухвалою 3882-2018

документ: База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007р. № 676 “Про затверд' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про впровадження ідентифікаційної картки львів’янина – учасника ан■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердж■
Зміни та доповнення
у додаток згідно з ухвалою 1536-2008
документ: База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '2. Прийняті\За скликанням', Документ 'Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 15.03.2007
Остаточна редакція:
Керуючись ст.ст.23, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ зі змінами та доповненнями і підпункту 13.2 ухвали міської ради від 05.01.2007р. № 478 “Про міський бюджет м.Львова на 2007 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м.Львова (додається).
2. Вважати такою, що втратила чинність, ухвалу міської ради від 27.03.2003р. № 318 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Секретар ради В.Квурт
Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради від____________№______


ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової матеріальної допомоги
на виконання депутатських повноважень для мешканців м.
Львова

1. Положення про надання одноразової матеріальної допомоги
на виконання депутатських повноважень для мешканців м.
Львова (надалі – Положення) визначає порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Львова, у тому числі інвалідам, багатодітним сім'ям, одиноким матерям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим категоріям громадян, зареєстрованих у м. Львові.
Дія цього Положення поширюється на мешканців м. Львова, м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі.
2. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги:
2.1. Для отримання допомоги мешканці звертаються із заявою безпосередньо до депутата міської ради на особистому прийомі.
2.2. До заяви додаються такі документи:
2.2.1. Довідка про склад сім’ї заявника за місцем реєстрації (форма 2).
2.2.2. Акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, виданий відповідним ЛКП (іншою організацією) за місцем реєстрації (згідно з додатком до цього Положення).
2.2.3. Довідки про доходи членів сім'ї за попередні шість місяців (у разі, якщо працездатна особа працездатного віку не працює, подається документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність, або копія трудової книжки тощо).
2.2.4. Документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (у разі наявності).
2.2.5. Інші документи (залежно від обставин, що склалися).
2.2.6. Копія паспорта.
2.2.7. Копія ідентифікаційного номера.
2.2.8. Рахунок у банківській установі (за наявності).
2.3. Для отримання допомоги мешканці з числа учасників антитерористичної операції мають право звернутися із заявою та ідентифікаційною карткою львів'янина – учасника антитерористичної операції без подання інших документів, передбачених у підпункті 2.2 цього Положення.
2.4. Депутат міської ради визначає розмір допомоги та скеровує подання з пакетом документів в управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
2.5. До складу сім’ї незалежно від місця реєстрації включаються: чоловік, дружина; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебуваючи у шлюбі; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками.
2.6. Під час розгляду заяв про надання одноразової матеріальної допомоги осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членів їх сімей до сукупного доходу не враховуються:
- отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим працівникам утворених відповідно до законодавства України військових формувань;
- отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження
3. Розмір одноразової матеріальної допомоги визначає депутат міської ради у кожному конкретному випадку залежно від матеріального стану та складності проблеми заявника, але не менше 500 грн.
Розмір допомоги, визначений депутатом міської ради, не підлягає коригуванню управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
Пункт 4 вилучено згідно з ухвалою міської ради від 26.12.2016 № 1372

5. Матеріальна допомога надається одній особі один раз на рік. В окремих випадках матеріальна допомога може надаватися одній особі більше одного разу на рік за її окремою заявою до депутата міської ради на особистому прийомі. У такому разі особа зобовязана зазначити у своїй заяві розмір вже отриманої раніше матеріальної допомоги у поточному році, імя та прізвище депутата міської ради, який її надав. Відсутність або подання у заяві неповної інформації про вже отриману одноразову матеріальну допомогу є підставою для відмови особі у наданні додаткової матеріальної допомоги.
У разі, якщо загальна сума додаткової матеріальної допомоги особі перевищує 30 000 грн, рішення про надання додаткової матеріальної допомоги цій особі погоджується з постійною комісією гуманітарної політики.
Отримання особою одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
6. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова є наказ начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який видається на підставі подання депутата міської ради та підтверджуючих документів.
7. Виплату одноразової матеріальної допомоги здійснює управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації одержувача за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова за КТКВК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
8. Сума коштів, виділена депутатові міської ради на виконання депутатських повноважень, визначається відповідно до ухвали міської ради про міський бюджет м.Львова на відповідний рік.
9. У разі невикористання коштів, виділених депутатові міської ради, до 1 листопада відповідного року, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики вносить пропозиції щодо перерозподілу цих коштів на інші види видатків.
10. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики щоквартально подає звіт секретарю ради про використання коштів кожним депутатом.
11. Щоквартальний звіт про використання кожним депутатом коштів на виконання депутатських повноважень оприлюднюється на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради www.lvivrada.gov.ua у частині інформації щодо прізвища, імені, по батькові заявника і депутата та суми матеріальної допомоги.Секретар ради В.Квурт

Віза:

Начальник управління
соціального захисту Н.Федорович


додаток до Положення.doc