УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 2009


від 02/17/2022
Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 рокиКеруючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оздоровлення та відпочинок дітей", беручи до уваги ухвалу міської ради від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", з метою створення умов для повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей Львівської міської територіальної громади міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму з оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (додається).
2. Вважати ухвалу міської ради від 09.02.2017 № 1495 "Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова" такою, що втратила чинність.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова Андрій САДОВИЙ


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________ №____

ПРОГРАМА
з оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки
1. Загальні положення

1.1. Затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (надалі – Програма), зумовлене необхідністю реалізації державної політики оздоровлення та відпочинку дітей, створення умов для формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей.
1.2. Організоване оздоровлення та відпочинок забезпечує покращення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігає їх бездоглядності, дає можливість продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей.
1.3. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 734 "Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету" та інших нормативно-правових актів.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я.

3. Завдання та заходи Програми

3.1. Завданнями Програми є:
3.1.1. Створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
3.1.2. Зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей через організацію оздоровлення і відпочинку.
3.1.3. Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.
3.1.4. Підвищення якості відпочинкових та оздоровчих послуг.
3.1.5. Розвиток різноманітних форм і видів організації оздоровлення та відпочинку дітей.
3.2. Щорічні заходи з оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади наведені у додатку до цієї Програми.
4. Способи та засоби реалізації Програми

4.1. Способами та засобами реалізації Програми є:
4.1.1. Здійснення закупівлі послуг (путівок) з оздоровлення та відпочинку дітей.
4.1.2. Забезпечення доступності оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення.
4.1.3. Забезпечення інформаційного висвітлення процесу оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми дасть змогу забезпечити у межах коштів, передбачених щорічно у бюджеті Львівської міської територіальної громади для управління молодіжної політики департаменту розвитку, відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
5.1.1. Дітей-сиріт.
5.1.2. Дітей, позбавлених батьківського піклування.
5.1.3. Дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.
5.1.4. Дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
5.1.5. Дітей-інвалідів (котрі мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань).
5.1.6. Дітей, які перебувають на диспансерному обліку (не менше одного року).
5.1.7. Дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.
5.1.8. Талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; творчих колективів та спортивних команд, у тому числі гуртківців установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми

7.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний рік, і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Розпорядниками коштів, виділених на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, є установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади.

7. Звітність про використання путівок та
контроль за дотриманням вимог цього Порядку

7.1. Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади щороку до 5 вересня готують звіт щодо реалізації Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади і подають його до управління молодіжної політики департаменту розвитку Львівської міської ради.
7.2. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням законодавства України управління молодіжної політики департаменту розвитку в місячний термін з дня виявлення такого факту вживає заходи щодо повернення коштів до бюджету Львівської міської територіальної громади у розмірі повної вартості путівки.
7.3. Відповідальність за цільове та раціональне використання бюджетних коштів несуть Установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади.
7.4. Контроль за використанням бюджетних коштів та путівок здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК


Віза:


Начальник управління
молодіжної політикиДодаток до Програми
ЩОРІЧНІ ЗАХОДИ
з оздоровлення та відпочинку дітей Львівської міської територіальної громади

1. Сприяння у проведенні літніх відпочинкових таборів, які організовують установи дитячо-юнацьких і молодіжних клубів за місцем проживання та молодіжні громадські організації Львівської міської територіальної громади.
Термін: щороку, червень-серпень.
Відповідальні: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, директори установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади, керівники молодіжних громадських організацій.
2. Сприяння у проведенні літніх наметових таборів, вишколів, які організовують дитячі та молодіжні громадські організації Львівської міської територіальної громади.
Термін: щороку, червень-серпень.
Відповідальні: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, керівники дитячих та молодіжних громадських організацій.
3. Забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
3.1. Дітей-сиріт.
3.2. Дітей, позбавлених батьківського піклування.
3.3. Дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.
3.4. Дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
3.5. Дітей з інвалідністю (котрі мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань).
3.6. Дітей, які перебувають на диспансерному обліку (не менше одного року).
3.7. Дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.
3.8. Талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; творчих колективів та спортивних команд; у тому числі гуртківців установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади у кількості не менше 30 відсотків від скерованих на оздоровлення дітей.
Термін: щороку, червень-серпень.
Відповідальні: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, директори установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади.
4. Формування переліку дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку здійснює комісія за участю представників управління молодіжної політики департаменту розвитку, установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади, працівників відділів соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районних відділів "Служба у справах дітей" управління "Служба у справах дітей". При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини та матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.
Термін: щороку, червень-серпень.
Відповідальні: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, директори установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади, директор Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5. Забезпечення супроводу груп дітей на оздоровлення та відпочинок під час їх перевезення до місць оздоровлення та відпочинку, а також під час їх повернення до Львівської міської територіальної громади з місць оздоровлення та відпочинку.
Термін: щороку, червень-серпень.
Відповідальні: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, начальник управління охорони здоров’я департаменту розвитку, директори установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади.
6. Забезпечення оздоровлення дітей за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.
Термін: протягом відповідного року.
Відповідальний: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, директори установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади.
7. Сприяння відпочинку дітей, які перебувають на обліку районних відділів "Служба у справах дітей" управління "Служба у справах дітей", та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Термін: щороку, червень-серпень.
Відповідальні: начальник управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики, директор Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
8. Проведення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час літнього оздоровлення і відпочинку.
Термін: щороку, червень-серпень.
Відповідальні: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, директори установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів Львівської міської територіальної громади.
Начальник управління
молодіжної політики
Дата оприлюднення: 02/28/2022