УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА28-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6535


від 09/04/2020
Про затвердження Програми “Успішний педагог“ на 2020 рікЗ метою покращення якості надання освітніх послуг у закладах освіти м. Львова, підтримки успішних і талановитих педагогів, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, відповідно до ухвали міської ради від 29.11.2019 № 5984 “Про міський бюджет м. Львова на 2020 рік“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму “Успішний педагог“ на 2020 рік (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики розробити та подати на затвердження виконавчому комітету Порядок визначення переможців Програми “Успішний педагог“ на 2020 рік.
Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
“Успішний педагог“ на 2020 рік

1. Мета і завдання

1.1. Метою Програми “Успішний педагог“ на 2020 рік (надалі – Програма) є підвищення ролі та значення педагогічної професії через виявлення та підтримку талановитих і успішних педагогів, заохочення їх за успіхи у роботі, активну участь у громадській, спортивній, мистецькій, виховній, науковій діяльності, а також покращення якості надання освітніх послуг у закладах освіти м. Львова.
1.2. Завданням Програми є фінансова підтримка талановитих та успішних педагогів через надання їм разових грошових винагород.
2. Порядок реалізації Програми

2.1. Кандидатури претендентів на участь у Програмі можуть подавати заклади освіти відповідно до Порядку визначення переможців Програми “Успішний педагог“ на 2020 рік, затвердженого виконавчим комітетом за погодженням з постійною комісією гуманітарної політики.
2.2. Учасниками Програми можуть бути всі педагоги закладів освіти м. Львова.
2.3. Розподіл коштів для отримання 100 разових грошових винагород здійснюється за таким принципом:
2.3.1. 50 премій для педагогів, які працюють у закладах загальної середньої освіти.
2.3.2. 40 премій для педагогів, які працюють у закладах дошкільної освіти.
2.3.3. 10 премій для педагогів, які працюють у закладах позашкільної освіти.
2.4. Подання заявок на участь у Програмі розпочинається з наступного дня після затвердження Порядку визначення переможців Програми “Успішний педагог“ на 2020 рік і здійснюється до 05 жовтня 2020 року (включно).
2.5. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання грошових винагород здійснює відповідно до Порядку визначення переможців Програми “Успішний педагог“ на 2020 рік комісія, яку утворює директор департаменту гуманітарної політики та до складу якої обов’язково входять представники громадськості.
2.6. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу.
2.7. Рішення комісії оформляється протоколом та подається у п’ятиденний термін на розгляд та затвердження директору департаменту гуманітарної політики.
2.8. За результатами конкурсу управління освіти департаменту гуманітарної політики оголошує переможців Програми.
2.9. Управління освіти департаменту гуманітарної політики здійснює контроль за реалізацією Програми.
2.10. Засідання комісії є гласним та публічним, забезпечується онлайн-трансляція та відеозапис, які розміщуються на офіційних порталах Львівської міської ради.
2.11. У разі невикористання в одній із категорій певної кількості премій скеровувати їх за рішенням конкурсної комісії на премії інших категорій педагогічних працівників.
3. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою грошових винагород

3.1. Виплата грошових винагород здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, передбачених у кошторисі управління освіти департаменту гуманітарної політики за:
3.1.1. КПКВК МБ 0611010 “Дошкільні заклади освіти“.
3.1.2. КПКВК МБ 0611020 “Загальноосвітні школи (у т. ч. школи – дитячі садки, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми“.
3.1.3. КПКВК МБ 0611090 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми“.
3.2. Розмір одноразової грошової винагороди становить 25 000 грн. (без врахування оподаткування).
3.3. Грошові винагороди призначаються один раз на рік.
3.4. Виплату грошових винагород здійснює централізована бухгалтерія управління освіти департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови.
3.5. Кошти згідно з цією Програмою повинні бути виплачені до кінця відповідного бюджетного періоду.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 09/10/2020