УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 2308


від 05/30/2013
Про затвердження Програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2013-2017 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 2721-2013
згідно з ухвалою 4846-2015

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 30.05.2013 № 2308' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 30.05.2013 № 2308 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
З метою належного виконання заходів з реалізації програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова, керуючись Законами України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні“ і “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановами Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла“ і від 24.10.2012 № 967 “Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2013-2017 роки (додається).
2. Управлінню житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури спільно з Львівським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“ забезпечити реалізацію Програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2013-2017 роки.
Відповідальні: начальник
управління житлового господарства
департаменту житлового господарства
та інфраструктури, директор
Львівського регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової
установи “Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву“.
3. Департаменту гуманітарної політики подати до 15.06.2013 на затвердження виконавчому комітету список кандидатів на отримання у 2013 році пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, включивши до нього кандидатів, що не були прокредитовані у 2012 році згідно з рішенням виконавчого комітету від 05.05.2012 № 314 Про затвердження списку кандидатів на отримання у 2012 році пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів міського бюджету м. Львова“, зі збереженням їх пріоритетності у списку.
Відповідальний: директор департаменту
гуманітарної політики.
4. Департаменту житлового господарства та інфраструктури спільно з департаментом фінансової політики передбачити у міських бюджетах м. Львова на відповідні роки кошти на виконання Програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2013-2017 роки.
Відповідальні: директор
департаменту житлового
господарства та інфраструктури,
директор департаменту фінансової
політики.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.


Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________ № _______

ПРОГРАМА
забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян
м. Львова на 2013-2017 роки

1. Паспорт міської цільової програми

1.1. Назва: Програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Львова на 2013-2017 роки (надалі - Програма).
1.2. Замовник: Львівське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“ (надалі – Львівське регіональне управління Фонду).
1.3. Мета: Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, що мешкають у м. Львові, через надання цільових кредитів на будівництво (придбання) житла.
1.4. Початок: березень 2013 року; закінчення: грудень 2017 року.
1.5. Етапи фінансування: 2013 - 2017 роки.
1.6. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням Програми:
- Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“;
- департамент фінансової політики;
- департамент житлового господарства та інфраструктури;
- управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури.
1.7. Терміни проведення звітності наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Терміни проведення звітності

Установи
Терміни
1
2
Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“
щоквартально, до 20 числа наступного за кварталом місяця
Департамент фінансової політики
щоквартально, до 20 числа наступного за кварталом місяця
Департамент житлового господарства та інфраструктури
щоквартально, до 20 числа наступного за кварталом місяця
Управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури
за вимогою
Державна фінансова інспекція у Львівській області
за вимогою

1.8. Право на отримання кредиту на будівництво (придбання) житла мають сім’ї та одинокі молоді громадяни, які відповідно до законодавства визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, перебували на обліку у Львівському регіональному управлінні Державної спеціалізованої установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“, були включені до списку кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів міського бюджету м. Львова і втратили право на отримання молодіжного кредиту у зв’язку з досягненням граничного віку – 35 років включно, а саме:

Термін надання кредиту на 20 років
Термін надання кредиту на 30 років
Сім’я, в якій мати (батько) віком до 40 років включно, має неповнолітніх дітей (дитину)
Одинокі громадяни віком до 40 років включно
Сім’я, в якій мати (батько) віком до 30 років включно, має неповнолітніх дітей (дитину)
Одинокі громадяни віком до 28 років включно
2. Кредитування молодіжного житлового будівництва у м. Львові

2.1. Загальні дані з кредитування молодіжного житлового будівництва.
Розв’язання житлової проблеми молоді є одним з пріоритетних завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2017 роки. Державна спеціалізована фінансова установа Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“ (надалі – Фонд) вирішує це питання через пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів Державного бюджету України та міського бюджету м. Львова, заощаджень населення, а також інших (позабюджетних) джерел фінансування. Діяльність Фонду здійснюється відповідно до Законів України та постанов Кабінету Міністрів України, основними з яких є:
- Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності“;
- постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 1604 Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“;
- постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла“;
- постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 592 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань забезпечення молоді житлом“;
- постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1651 Про внесення змін до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (зі змінами)“;
- постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки“.
Надання та обслуговування кредитів проводять регіональні управління Фонду, які працюють у всіх обласних центрах України.
З метою врегулювання процедури надання пільгових довготермінових кредитів молоді за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, керуючись Законами України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні“ і “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла“, міська рада прийняла ухвалу від 21.06.2007 № 939 “Про порядок взаємодії міської ради з Львівським регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова“.
3. Фінансування Програми

3.1. Аналіз фінансування Програми у 2007-2012 роках.
Протягом 1998-2011 років до Львівського регіонального управління Фонду звернулося понад 8 тисяч громадян, частина з яких стали потенційними претендентами на отримання кредитів. Отримали кредити на будівництво житла 370 сімей та одиноких молодих громадян. Фінансування Програми за кошти бюджету м. Львова у 2007-2012 роках наведено у таблиці 2.
Згідно з критеріями розподілу кредитних ресурсів, затвердженими рішенням Спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (протокол від 20.04.2004 № 11), кошти з Державного бюджету України виділяються пропорційно реально виділеним коштам з міського бюджету м. Львова. Проте не завжди Львівське регіональне управління Фонду проводило розподіл з врахуванням виділених у міському бюджеті м. Львова кредитних ресурсів. Це пояснюється рядом факторів, які доводиться враховувати при розподілі коштів між регіонами, а саме:
- заохочувальний фактор для міської ради, пов’язаний з кількістю бажаючих отримати кредит у м. Львові;
- виділення земельних ділянок для будівництва житла для позичальників, де Фонд виступає забудовником та основним інвестором при відсутності коштів для кредитування у міському бюджеті м. Львова;
- наявність великого числа платоспроможних кандидатів у позичальники у м. Львові.
Незважаючи на досягнуті результати, житлова проблема була і залишається вкрай гострою. Станом на сьогодні у Львівське регіональне управління Фонду звернулося понад 8 тис. молодих громадян, зареєстровано 780 кандидатів у позичальники.
У таблиці 3 наведені показники надання кредитів у м. Львові за 2007-2012 роки.

Таблиця 2
Фінансування Програми за кошти бюджету м. Львова у 2007-2012 роках
Фінансування
Заплановано
Роки
Загальний фонд (грн.)
Спеціальний фонд
(грн.)
Разом
(грн.)
Загальний фонд
(грн.)
Спеціальний фонд
(грн.)
Разом
(грн.)
2007
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
2008
4 100 000,00
120 400,00
4 220 400,00
4 100 000,00
120 400,00
4 220 400,00
2009
462 000,00
350 000,00
812 000,00
1 500 000,00
353 600,00
1 853 600,00
2010
168 132,68
411 788,57
579 921,25
420 000,00
500 000,00
920 000,00
2011
-
183 173,00
183 173,25
500 000,00
333 400,00
833 400,00
2012
714 830,43
525 000,00
1 239 830,43
4 000 000,00
420 000,00
4 420 000,00
Разом:
8 944 963,11
1 590 361,57
10 535 324,68
14 020 000,00
1 727 400,00
15 747 400,00

Таблиця 3
Надання кредитів у м. Львові за 2007-2012 роки

Рік
Кількість кандидатів, які отримали кредити за кошти Державного бюджету України
Кількість кандидатів, які отримали кредити за кошти міського бюджету м. Львова
2007
8
13
2008
10
12
2009
10
3
2010
14
1
2011
10
1
2012
-
2
Всього
52
32
3.2. Фінансування Програми у 2013-2017 роках.

Передбачається коштів на надання кредитів (грн.)
Рік
Сума
Загальний фонд
2013
4 000 000,00
2014
4 500 000,00
2015
5 000 000,00
2016
5 500 000,00
2017
6 000 000,00
Всього:
25 000 000,00
4. Мета та завдання Програми

4.1. Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики у частині розв’язання житлової проблеми через створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, вдосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.
4.2. Завданнями Програми є:
4.2.1. Збільшення обсягів будівництва житла для молоді, удосконалення системи пільг щодо забезпечення житлом молодих сімей, особливо багатодітних, сімей з інвалідами, інших соціально незахищених категорій.
4.2.2. Розв’язання житлової проблеми молоді через пільгове строкове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
4.2.3. Створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, молодих спеціалістів, підтримку незаможних молодих громадян з метою поліпшення житлових умов.
4.2.4. Запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва та використання потенційних можливостей вторинного ринку житла, сприяння здешевленню вартості житла, яке будується для молоді із залученням коштів населення.
4.2.5. Подальший розвиток довгострокового кредитування на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, залучення з цією метою додаткових джерел фінансування.
5. Механізм виконання Програми

5.1. Пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів міського бюджету м. Львова надає Львівське регіональне управління Фонду відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, від 24.10.2012 № 967 Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки та ухвали міської ради від 21.06.2007 № 939 Про порядок взаємодії міської ради з Львівським регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова“.
5.2. Відбір кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова здійснюється за такою процедурою:
5.2.1. Фонд щорічно до 1 березня подає департаменту житлового господарства та інфраструктури, управлінню житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури і постійній комісії житлової політики інформацію про кандидатів, які перебувають на обліку у Фонді, є платоспроможними та постійно проживають у м. Львові.
5.2.2. Постійна комісія житлової політики готує пропозиції щодо формування списку кандидатів на отримання у поточному році пільгових довготермінових кредитів та подає їх до управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури протягом двох тижнів з часу отримання інформації з Фонду.
5.2.3. На підставі інформації Фонду та пропозицій постійної комісії житлової політики управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури протягом двох тижнів формує та подає на розгляд виконавчого комітету проект рішення про затвердження списку кандидатів на отримання у поточному році пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
5.3. Умовою одержання кредитів є передбачення коштів у міському бюджеті м. Львова.
6. Контроль за ходом виконання Програми

6.1. Львівське регіональне управління Фонду щоквартально до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, інформує департамент фінансової політики та департамент житлового господарства та інфраструктури про стан надання пільгових довгострокових молодіжних кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок міського бюджету м. Львова згідно з цією Програмою.


Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління
молоді, сімї та спорту В. Шнайдер