УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 381


від 04/21/2011
Про перейменування Львівського комунального автотранспортно-дорожнього підприємства № 1339 у Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор“
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 875-2011
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 381'
Остаточна редакція:
Заслухавши пропозицію директора департаменту житлового господарства та інфраструктури, з метою виконання умов договору гарантії відшкодування та підтримки проекту від 16.07.2009, укладеного між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в україні“, міська рада ухвалила:
1. Перейменувати Львівське комунальне автотранспортно-дорожнє підприємство № 1339 у Львівське комунальне підприємство Львівавтодор“.
2. Затвердити статут Львівського комунального підприємства Львівавтодор (додається).
3. Львівському комунальному автотранспортно-дорожньому підприємству № 1339 забезпечити проведення реєстрації статуту Львівського комунального підприємства Львівавтодору встановленому чинним законодавством України порядку.
Термін: до 30.04.2011.
Відповідальний: директор Львівського
комунального автотранспортно-дорожнього
підприємства № 1339.
4. Внести зміни у додаток 1 до ухвали міської ради від 05.07.2007 994 “Про результати фінансово-господарської діяльності львівських комунальних підприємств за 2006 рік та планові показники на 2007 рік (зі змінами та доповненнями), виклавши пункт 48 у такі редакції:

48.ЛьвівавтодорУправління інженерного господарства

5. Директору департаменту житлового господарства та інфраструктури у встановленому порядку підготувати на розгляд виконавчого комітету зміни до рішення виконавчого комітету від 31.07.2009 № 579 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1206“.
6. Юридичному управлінню спільно з постійною комісією економічної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішніх відносин розробити та винести на розгляд сесії проект ухвали про створення наглядової ради при Львівському комунальному підприємстві Львівавтодор“.
Термін: до 01.06.2011.
Відповідальний: начальник юридичного управління.
7. Департаменту житлового господарства та інфраструктури у встановленому порядку затверджувати нові редакції та зміни до статуту Львівського комунального підприємства “Львівавтодор“ відповідно до Типового статуту львівського комунального підприємства за погодженням з постійною комісією інженерного господарства, транспорту і звязку та постійною комісією депутатської діяльності та законності.
Відповідальний: директор департаменту
житлового господарства та інфраструктури.
8. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.


Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____
СТАТУТ
Львівського комунального підприємстваЛьвівавтодор
1. Загальні положення

1.1. Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор“ (надалі – Підприємство) є правонаступником Львівського комунального автотранспортно-дорожнього підприємства № 1339, яке створене відповідно до наказу Міністра житлового господарства УРСР від 07.12.1981 № 364 та підпорядковане департаменту житлового господарства та інфраструктури, що є представником власника – територіальної громади м. Львова (надалі – Власник) і є органом, до сфери управління якого входить Підприємство (надалі – Уповноважений орган).
1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про зовнішньоекономічну діяльність“, іншими законодавчими актами, а також цим статутом.
1.3. Найменування підприємства:
Повна назва підприємства: “Львівське комунальне підприємство Львівавтодор“.
Скорочена назва: ЛКПЛьвівавтодор“.
1.4. Місцезнаходження підприємства: 79035, м. Львів, вул. Пасіки Галицькі, 7.
Ідентифікаційний код 05523814.
2. Мета і предмет діяльності

2.1. Підприємство створено з метою:
2.1.1. Отримання прибутку.
2.1.2. Організації утримання у належному технічному стані та розвитку мережі автомобільних доріг і вулиць, мостів та інших штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху автотранспорту на них, задоволення потреб міського господарства у вдосконалені і раціональному розвитку дорожньої інфраструктури м. Львова, що обслуговується.
2.1.3. Реалізації єдиної транспортної політики у дорожньо-транспортному комплексі, що здійснює міська рада, щодо розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг та вулиць у межах фінансових ресурсів, що скеровуються на дорожнє господарство відповідно до законодавства України.
2.1.4. Виконання функцій замовника щодо будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг та вулиць, а також інших інженерних комунікацій та споруд.
2.1.5. Підготовки та організації виконання програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами та вулицями міста.
2.1.6. Надання послуг з механізованого прибирання вулиць і площ міста.
2.1.7. Санітарного прибирання (ручного та механізованого) доріг, велодоріжок, тротуарів, скверів та газонів.
2.1.8. Очистки дощоприймачів і каналізаційних стоків.
2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
2.2.1. Організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг та вулиць, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд.
2.2.2. Визначення у межах його повноважень напрямів використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг та вулиць, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд, за погодженням з Уповноваженим органом, через якого Підприємство отримує бюджетні кошти.
2.2.3. Виконання проектних та проектно-пошукових робіт.
2.2.4.Фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг та вулиць, мостів та інших штучних споруд відповідно до законодавства України.
2.2.5. Організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг та вулиць, з врахуванням Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
2.2.6. Організація виконання програм розвитку та функціонування (з питань, що належать до його компетентності) об'єктів дорожнього сервісу.
2.2.7. Здійснення функцій замовника з усього комплексу дорожніх робіт.
2.2.8. Технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та утриманням автомобільних доріг і вулиць, мостів та інших штучних споруд.
2.2.9. Аналіз інформації про стан автомобільних доріг і вулиць та безпеки дорожнього руху, організації проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розробки і реалізації заходів щодо поліпшення їх якості.
2.2.10. Розробка і здійснення у взаємодії з відділом Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м. Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВС України у Львівській області заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд.
2.2.11. Узгодження маршрутів і оформлення платних дозволів на проїзд у місті транспортних засобів.
2.2.12. Організація і проведення закупівель товарів, робіт і послуг та розміщення замовлень на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг та вулиць, мостів та інших штучних споруд відповідно до законодавчих та нормативно правових актів з цих питань.
2.2.13. Здійснення контролю за умовами виконання контрактів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та вулиць, мостів та інших штучних споруд.
2.2.14. Реалізація технічної політики з впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій.
2.2.15. Забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та вулиць, мостів та інших споруд відповідно до встановлених нормативів.
2.2.16. Облік автомобільних доріг та вулиць, інженерних комунікацій і споруд.
2.2.17. Організація виконання положень Закону України Про дорожній рух у частині охорони автодоріг, мостів та інших споруд.
2.2.18. Забезпечення функціонування автоматизованих систем управління.
2.2.19. Надання послуг оператора з паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах м. Львова.
2.2.20. Встановлення пристроїв, призначених для пропуску/випуску транспортних засобів на майданчики/з майданчиків для паркування.
2.2.21.Організація розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові.
2.2.22. Будівництво, розвиток та підтримання у належному стані міської мережі велосипедних доріжок та супровідної інфраструктури.
2.2.23. Організація і управління системою оренди велосипедів.
2.3. Підприємство діє на принципі самоокупності.
3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою.
Права і обовязки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього статуту, який затверджує Уповноважений орган та який реєструється у встановленому законодавством України порядку.
3.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, бланки зі своїм найменуванням.
3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобовязаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
3.5. Підприємство не несе відповідальності за зобовязаннями Власника та Уповноваженого органу. Власник, Уповноважений орган не несуть відповідальності за зобовязаннями Підприємства.
3.6. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших обєднаннях здійснюється на добровільних засадах за погодженням з Уповноваженим органом та Власником, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим законодавчим актам України.
3.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обовязки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.
4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні та оборотні засоби, а також інші активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. Львова і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання (або оперативного управління), Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому статуту.
4.3. Підприємство має право за погодженням з Уповноваженим органом здавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать. Передача в оренду цілісних майнових комплексів Підприємства чи його структурних підрозділів, філіалів, цехів, нежитлових приміщень здійснюється за рішенням виконавчого комітету.
4.4. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю територіальної громади м. Львова і закріплені за Підприємством, здійснюється:
4.4.1. Вартістю менше 20 мінімальних заробітних плат за погодженням з Уповноваженим органом.
4.4.2. Вартістю від 20 до 100 мінімальних заробітних плат за погодженням з виконавчим комітетом Львівської міської ради.
4.4.3. Вартістю більше 100 мінімальних заробітних плат за погодженням з Власником у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.5. Джерелами формування майна Підприємства є:
4.5.1. Комунальне майно, передане йому Власником, виконавчим комітетом Львівської міської ради, Уповноваженим органом.
4.5.2. Доходи, отримані від продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності.
4.5.3. Кредити банків та інших кредиторів.
4.5.4. Капітальні вкладення.
4.5.5. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
4.5.6. Придбання майна інших юридичних чи фізичних осіб.
4.5.7. Інше майно, цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
4.5.8. Інші надходження, передбачені чинним законодавством України.
4.6. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5. Права та обов’язки Підприємства

5.1. Права Підприємства. Підприємство:
5.1.1. Взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з органами виконавчої влади, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами та організаціями з питань функціонування дорожнього господарства.
5.1.2. Укладає з підприємствами, незалежно від підпорядкування та форми власності, договори (контракти), як правило, на конкурсних засадах на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та вулиць, мостів, інших штучних споруд, вартість яких не повинна перевищувати встановлених лімітів бюджетних асигнувань.
5.1.3. Отримує у встановленому порядку від підприємств, установ та організацій, діяльність яких повязана з функціонуванням автомобільних доріг та вулиць, інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, представляє і захищає свої інтереси у державних, громадських, кооперативних, підприємницьких та інших органах.
5.1.5. Бере участь у межах своєї компетенції та у порядку, визначеному чинним законодавством України, у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах та вулицях, а також проводить службові розслідування.
5.1.6. Вимагає дотримання законодавчих та нормативних актів з питань дорожнього руху та міжнародних угод і видає відповідні розпорядження для забезпечення їх виконання.
5.1.7. Порушує питання щодо відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями (порушення правил експлуатації доріг і дорожніх споруд, псування майна дорожнього господарства, створення перешкод для безпечного руху на автомобільних дорогах та вулицях тощо), притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб відповідно до чинного законодавства України.
5.1.8. Планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до конюнктури ринку товарів (робіт, послуг), галузевих науково-технічних прогнозів, програми соціально-економічного розвитку міста, галузевих програм та економічної ситуації.
5.1.9. За погодженням з Уповноваженим органом та Власником може створювати на території України дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які будуть діяти на основі відповідних статутів і положень. Підприємство за рішенням Власника може створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями.
5.1.10. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки у межах своєї компетенції.
5.2. Обовязки Підприємства. Підприємство:
5.2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.
5.2.2. Організовує будівництво, реконструкцію та ремонт доріг, вулиць, мостів та інших споруд.
5.2.3. Організовує належне утримання та розвиток автомобільних доріг та вулиць, що перебувають на його балансі, та підтримує безперебійні умови руху на них:
5.2.3.1. Здійснює заходи для підвищення техніко-експлуатаційних параметрів та економічних характеристик автомобільних доріг та вулиць, створення їх мережі, що відповідає сучасним вимогам учасників дорожнього руху.
5.2.3.2. Розробляє перспективні плани розвитку дорожнього господарства.
5.2.3.3. Сприяє впровадженню прогресивних проектних рішень, нових матеріалів, сучасних енергозберігаючих технологій, ефективних методів організації робіт тощо.
5.2.3.4. Розробляє пропозиції до програми дорожніх робіт на черговий рік для затвердження у встановленому порядку і забезпечує її виконання.
5.2.3.5. Готує розрахунки і обгрунтування потреби у фінансових ресурсах на черговий рік.
5.2.3.6. Забезпечує фінансування дорожніх робіт у межах надходження коштів зі всіх джерел.
5.2.3.7. Здійснює контроль за дотриманням правил користування автомобільними дорогами, веде облік автомобільних доріг та вулиць, мостів та інших споруд, інтенсивності руху транспортних засобів на них згідно з нормативними документами.
5.2.3.8. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та утриманням автомобільних доріг та вулиць, мостів та інших штучних споруд.
5.2.4. Створює незалежні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.5. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.
5.2.6. Виконує норми та вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.
5.2.7. Підприємство забезпечує виконання річного фінансового плану.
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.
5.4. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотриманням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснює директор.
Призначення директора на посаду відбувається через укладання з ним контракту. Контракт укладає Уповноважений орган за погодженням з Львівським міським головою. Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом визначає структуру управління і встановлює штатний розпис, забезпечує створення групи реалізації проекту.
6.2. Умови контракту з директором Підприємства передбачають:
6.2.1. Термін дії контракту.
6.2.2. Права та обовязки сторін.
6.2.3. Відповідальність директора Підприємства перед Власником та Уповноваженим органом.
6.2.4. Умови оплати праці та компенсації.
6.2.5. Умови звільнення з посади та гарантії.
6.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, а також інших органів управління цього Підприємства.
6.4. Директор Підприємства:
6.4.1. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства.
6.4.2. Несе відповідальність за стан та розвиток мережі автомобільних доріг та вулиць, мобілізацію коштів та фінансування дорожніх робіт.
6.4.3. Відповідає за прогнозування та реалізацію державної політики стосовно розвитку та утримання існуючої мережі у межах фінансових ресурсів, що скеровуються на дорожнє господарство згідно з законодавством України.
6.4.4. Відповідає за ефективне та цільове використання коштів, що надходять на фінансування дорожнього господарства відповідно до законодавства України.
6.4.5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого Уповноваженим органом кошторису витрат на утримання апарату підприємства.
6.4.6. Застосовує заходи заохочення або дисциплінарного стягнення.
6.4.7. Затверджує структуру та штатний розпис у межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом.
6.4.8. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях.
6.4.9. Видає накази обовязкові для виконання працівниками Підприємства.
6.4.10. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України.
6.4.11. Укладає договори, видає довіреності, у тому числі з правом передоручення.
6.4.12. Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.
6.4.13. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.
6.4.14. Здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству України.
6.5. Директор Підприємства не уповноважений приймати рішення, обовязкові для Власника, Уповноваженого органу.
6.6. Директор Підприємства підзвітний та підконтрольний Уповноваженому органу.
6.7. Заступників директора Підприємства призначає на посаду і звільняє з посади директор Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом; керівників підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень дільниць та інших аналогічних підрозділів Підприємства) призначає на посаду і звільняє з посади директор Підприємства без погодження з Уповноваженим органом.
6.8. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
6.9. Трудовий колектив Підприємства:
6.9.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору.
6.9.2. Розглядає та вирішує згідно зі статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу.
6.10. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися директор Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням не менше 2/3 голосів від загальної кількості трудового колективу терміном на 2 роки. Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.
6.11. Колективний договір також регулює питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. Право укладання колективного договору від імені Власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу уповноваженому ним органу.
7. Правові відносини між Уповноваженим органом і Підприємством

7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Власника лежать в основі діяльності Підприємства.
7.2. До виключної компетенції Уповноваженого органу належать:
7.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Підприємства.
7.2.2. Затвердження Положень про філії та представництва, затвердження статутів дочірніх підприємств.
7.2.3. Призначення та звільнення за погодженням з Львівським міським головою директора Підприємства.
7.2.4. Погодження Підприємству створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв.
7.2.5. Затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх виконання.
7.2.6. Затвердження штатного розпису та організаційної структури підприємства.
7.3. Уповноважений орган має право:
7.3.1. Отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства.
7.3.2. Ознайомлюватися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами.
7.3.3. Надавати допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства.
7.3.4. Контролювати виконання завдань, покладених Власником на Підприємство.
7.4. Уповноважений орган приймає на себе такі зобовязання:
7.4.1. Виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобовязання щодо Підприємства.
7.4.2. Сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності.
7.4.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.
8. Статутний фонд Підприємства

8.1. Мінімальний розмір статутного фонду Підприємства становить 1 000 000 грн.
8.2. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Власник наділяє Підприємство статутним фондом у розмірі 80 000 000 грн., який формується з оборотних і необоротних активів.
8.3. Власник має право власності на статутний фонд, включаючи права на управління, а також право власності на активи, у разі ліквідації відповідно до чинного законодавства України.
8.4. Виконавчий комітет Львівської міської ради здійснює передачу оборотних і необоротних активів від одного комунального підприємства до іншого, а також передачу оборотних і необоротних активів від Уповноваженого органу до підпорядкованого комунального Підприємства.
8.5. У разі, якщо вартість активів Підприємства за результатами його діяльності виявиться меншою, ніж розмір статутного фонду, передбачений статутом Підприємства, Уповноважений орган зобовязаний провести у встановленому законодавством України порядку зменшення його статутного фонду, але не нижче від встановленого цим статутом мінімального розміру статутного фонду.
9. Господарська та соціальна діяльність підприємства

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.
9.2. Частка чистого прибутку Підприємства, яка вилучається до бюджету м. Львова, визначається Власником згідно з чинним законодавством та зазначається у фінансовому плані Підприємства. Частка чистого прибутку, що залишається після вилучення до міського бюджету м. Львова, є власністю Підприємства та використовується ним для господарської та фінансово-інвестиційної діяльності.
9.3. Підприємство може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, повязаних з його діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний фонд та інші фонди:
9.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.
9.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством України. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, отриманого у результаті господарської діяльності Підприємства. Директор Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом обирає форми та системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з чинним законодавством України. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди, та інші умови) визначаються у контракті
9.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється у розмірі не більше 15-ти відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які повязані з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.
9.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити та інші кошти, передбачені чинним законодавством України.
9.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
9.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
9.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоровя, гарантії обовязкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішує трудовий колектив за участю директора Підприємства якщо інше не передбачене законодавством України.
10. Ліквідація та реорганізація Підприємства

10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається через його реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідацію.
10.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі ухвали міської ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.
10.3. Підприємство ліквідується у разі:
10.3.1. Прийняття відповідної ухвали міської ради.
10.3.2. Визнання його банкрутом.
10.3.3. Якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством України, та у передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності.
10.3.4. Якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Підприємства та/або рішення про створення Підприємства.
10.3.5. Його збитковості та на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.
10.4. Ліквідацію Підприємства здійснює ліквідаційна комісія, яку утворює Уповноважений орган. До складу ліквідаційної комісії входять представники Уповноваженого органу та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначає Уповноважений орган.
У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
10.5. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його Уповноваженому органу. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
10.6. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
11. Внесення змін та доповнень до цього статуту

11.1. Зміни та доповнення до цього статуту затверджує Уповноважений орган за погодженням з постійною комісією інженерного господарства, транспорту і звязку та постійною комісією депутатської діяльності та законності. Ці зміни та доповнення підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.
11.2. Копія статуту після державної реєстрації змін та доповнень подається в управління економіки департаменту економічної політики.
Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич