УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5614


від 10/10/2019
Про затвердження Міської програми забезпечення осіб з інвалідністю кохлеарними імплантами на 2020 рікНа виконання Основ законодавства України про охорону здоров'я, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську програму забезпечення осіб з інвалідністю кохлеарними імплантами на 2020 рік (додається).
2. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, департаменту фінансової політики під час розроблення проекту міського бюджету м. Львова на 2020 рік передбачити кошти на реалізацію Міської програми забезпечення осіб з інвалідністю кохлеарними імплантами на 2020 рік.
Відповідальні: начальник управління
охорони здоров’я департаменту
гуманітарної політики, директор
департаменту фінансової політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

МІСЬКА ПРОГРАМА
забезпечення осіб з інвалідністю кохлеарними імплантами на 2020 рік
1. Загальна частина

Міська програма забезпечення осіб з інвалідністю кохлеарними імплантантами (надалі - Програма) розроблена на основі Законів України Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні“, “Про місцеве самоврядування в Україні“.
Люди з порушенням та втратою слуху не можуть здійснювати комунікативні функції, реалізувати себе як особистості в соціальній і професійній сфері, що призводить до погіршення якості їх життя та соціальної ізоляції. Для хворих з важким ступенем приглухуватості і глухотою, коли звичайні слухові апарати не можуть забезпечити необхідну компенсацію, розроблено пристрої, які дозволяють підвищити чутність - кохлеарні імпланти. Вчасна кохлеарна імплантація дозволяє громадянам з вадами слуху на рівні з іншими реалізовувати свої права.
Кохлеарна імплантація – є вкрай дороговартісним методом лікування. Для більшості громадян, які потребують кохлеарного протезування, ця операція є недоступною внаслідок фінансової неспроможності.
Хоча процедура безоплатної кохлеарної імплантації передбачена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук від 16.08.2013 № 728/71 "Про удосконалення організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування", роками особи з інвалідністю не можуть реалізовувати свої права, які їм гарантує законодавство України.
У м. Львові на обліку перебуває 2 дорослі особи з інвалідністю, які відповідно до висновку ДУ Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України, потребують слухопротезування системою кохлеарної імплантації.
Орієнтовна вартість системи кохлеарної імплантації, рекомендованої Інститутом згаданим пацієнтам, за курсом НБУ станом на кінець 2018 року становить приблизно 809 тис. грн.
Вартість не є остаточною, може змінюватися залежно від курсу валюти, від комплектації та індивідуальних потреб замовника (реципієнта).
Кохлеарна імплантація пацієнтам зі стійкою незворотною втратою слуху дозволить оптимізувати їх адаптацію у суспільстві, поліпшить можливість спілкуватися та значно покращить рівень життя.
2. Мета Програми

2.1. Забезпечення медичної допомоги 2 пацієнтам зі стійкою незворотною втратою слуху для їх повноцінного інтегрування в суспільство та покращення якості життя.
3. Завдання Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

3.1. Придбання кохлеарних імплантів з метою наступної передачі їх пацієнтам зі стійкою незворотною втратою слуху для проведення імплантації у ДУ Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України“.
3.2. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
3.3. Обсяг фінансування Програми - 1 620 000,00 грн. та може уточнюватись у встановленому порядку.
3.4. Виконавцем Програми є управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
3.5. Строк виконання Програми – 2020 рік.
4. Очікувані результати

4.1. Повноцінна медична та соціальна реабілітація осіб з інвалідністю внаслідок порушення функції органу слуху важкого ступеню.
5. Контроль за виконанням Програми

5.1. Контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з гуманітарних питань.
5.2. Звіт про виконання Програми надається міській раді.
Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник управління
охорони здоровя В. Зуб
Дата оприлюднення: 10/15/2019