УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 355


від 03/25/2021
Про затвердження Програми відзначення 100-річчя з дня народження Станіслава ЛемаВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про освіту“ з метою належного відзначення дня народження всесвітньо відомого письменника, філософа і фантаста Станіслава Лема міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму відзначення 100-річчя з дня народження Станіслава Лема (додається).
2. Визначити відповідальними виконавцями програми та розпорядниками коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у рамках виконання Програми відзначення 100-річчя з дня народження Станіслава Лема департамент “Адміністрація міського голови“, управління культури департаменту розвитку, управління молодіжної політики департаменту розвитку, управління освіти департаменту гуманітарної політики.
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
відзначення 100-річчя з дня народження Станіслава Лема

Вступ

Станіслав Лем – відомий на весь світ письменник-фантаст, твори якого перекладено на півсотні мов і видано загальним накладом 35 млн. примірників. Дитячі та юнацькі роки майбутнього письменника минули у м. Львові, про що він яскраво розповів в автобіографічній книзі "Високий Замок". Впродовж 1939-1941 років С. Лем був студентом Львівського медичного інституту, а з повторним приходом радянських військ та зміною кордонів у 1945 році, переїхав до Польщі аби вже ніколи не повернутися до рідного міста. Одначе, проживаючи у Кракові, Відні чи Берліні С. Лем завжди наголошував "Я львів'янин і львів'янином залишуся до смерті". Це, поміж іншим, зобов'язує громаду міста до символічної опіки над спільною спадщиною, аби належно відзначити 100-річчя письменника.
1. Загальні положення

1.1. Програма відзначення 100-річчя з дня народження Станіслава Лема (надалі – Програма) розроблена з метою організації заходів у контексті належного вшанування постаті видатного письменника.
1.2. Програма розрахована на 2021 рік та визначає стратегію проведення заходів на території Львівської міської територіальної громади з популяризації постаті та творчого спадку С. Лема тощо.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є привернення уваги до видатної постаті С. Лема через належне вшанування 100-річчя з дня народження.
2.2. Завданнями Програми є:
2.2.1. Формування програм навчальних бесід про постать С. Лема у закладах освіти.
2.2.2. Популяризація інтелектуальної спадщини С. Лема шляхом залучення професійної спільноти дослідників та шанувальників його творчості.
2.2.3. Організація та проведення загальноміських заходів.
2.2.4. Вшанування місць пам'яті, пов’язаних із постаттю С. Лема.
3. Способи реалізації Програми

3.1. Реалізація Програми здійснюватиметься через:
3.1.1. Освітній блок:
3.1.1.1. Проведення лекцій та бесід у навчальних закладах (школах, бібліотеках, музеях).
3.1.1.2. Залучення українських дослідників та провідних науковців, які досліджують творчість С. Лема.
3.1.1.3. Реалізація освітніх проєктів.
3.1.1.4. Інші заходи.
3.1.2. Літературно-промоційний блок:
3.1.2.1. Проведення спеціального проєкту фантастики ім. Станіслава Лема на Форумі видавців.
3.1.2.2. Реалізація проєкту “Не забуті імена літературного Львова: Станіслав Лем“.
3.1.2.3. Реалізація проєкту “Міста Лема“ спільно з Офісом Кракова - міста літератури ЮНЕСКО.
3.1.2.4. Реалізація проєкту про історію родини С. Лема у Меморіальному музеї тоталітарних режимів “Територія Терору“.
3.1.2.5. Презентація книг, пов'язаних з постаттю С. Лема.
3.1.2.6. Проведення заходу “Уродини Лема“.
3.1.2.7. Інші заходи.
3.1.3. Інфраструктурний блок:
3.1.3.1. Встановлення пам’ятної таблиці на будинку, де мешкав С. Лем.
3.1.3.2. Створення тематичного муралу, присвяченого творчості С. Лема.
3.1.3.3. Присвоєння назви скверу імені Ійона Тихого з подальшим відкриттям (вул. Д. Вітовського, 57).
3.1.3.4. Присвоєння назви та початок реконструкції площі С. Лема (перехрестя вулиць Академіка А. Сахарова та Д. Вітовського).
3.1.3.5. Створення та презентація онлайн-квесту “Місто Лема“.
3.1.3.6. Інші заходи.
3.1.4.Культурні тематичні події:
3.1.4.1. Проведення “Футурологічного конгресу“ – масштабного міжнародного проєкту, який має на меті актуалізувати проблеми осмислення та планування майбутнього, глибоко та іронічно описані С. Лемом.
3.1.4.2. Проведення конференції “Місто. Технологія. Травма“.
3.1.4.3. Реалізація гастрономічного проєкту “Кухня Лемау рестораціях міста.
3.1.5. Премії та конкурси:
3.1.5.1. Напрацювання Положення про премії ім. С. Лема.
3.1.5.2. Проведення серед митців конкурсу художніх рефлексій на твори С. Лема (спільно з Львівським муніципальним мистецьким центром).
4. Основні напрями реалізації Програми

4.1. Для втілення Програми працює робоча група з відзначення 100-річчя з дня народження С. Лема, утворена відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 19.02.2021 № 47 “Про утворення робочої групи для підготовки програми заходів, присвячених 100-річчю від дня народження С. Лема“.
4.2. Реалізацію та координацію Програми покладено на управління культури департаменту розвитку, яке визначає виконавців окремих завдань Програми, забезпечує контроль за їх реалізацією.
4.3. Замовником робіт, які пов’язані з реалізацією завдань Програми, є управління культури департаменту розвитку та інші виконавчі органи Львівської міської ради.
4.4. До основних повноважень управління культури департаменту розвитку як замовника робіт з виконання завдань Програми належать:
4.4.1. Координація заходів та подій.
4.4.2. Контроль за виконанням робіт, у тому числі із залученням сторонніх фахівців.
4.4.3. Внесення пропозицій щодо фінансування, обсягу робіт, виконавців цих робіт на наступний бюджетний період.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Підвищення рівня обізнаності мешканців міста з постаттю С. Лема.
6.2. Заохочення громади до читання та пізнання інтелектуальної спадщини С. Лема.
6.3. Поширення інформації про діяльність та життєвий шлях С. Лема.
6.4. Стимулювання громадської активності щодо історичної спадщини міста.
6.5. Популяризація іміджу Львівської міської територіальної громади через дослідження та промоцію інтелектуальної спадщини міста.
6.6. Підсилення інструментів мережування м. Львова з іншими містами літератури ЮНЕСКО.
6.7. Стимулювання інтересу найширшої аудиторії до львівського періоду життя С. Лема.
6.8. Промоція постаті письменника як відомого львів'янина.
Секретар ради М. Лопачак

Візи:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда

Член редакційної комісії
Дата оприлюднення: 03/31/2021