УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 459


від 12/28/2006
Про виконання Програми створення у м.Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребамиКеруючись Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. № 863 “Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення“, ухвалою міської ради від 11.10.2005р. № 2582 “Про затвердження Програми створення у м.Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами“, враховуючи результати проведених 21.11.2006р. громадських слухань, міська рада ухвалила:
1. Затвердити додаткові заходи до Програми створення у м.Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами (додається).
2. Заборонити з 1 січня 2007 року прийом в експлуатацію об'єктів, в яких не передбачено умов доступності для осіб з особливими потребами згідно з чинним законодавством та державними будівельними нормами.
3. Управлінню архітектури і містобудування винести на розгляд міської ради звіт про хід виконання Програми створення у м.Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами, вказавши перелік всіх об'єктів житлово-громадського призначення, прийнятих в експлуатацію протягом 2006 року, та виконані вимоги стосовно кожного об'єкта щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з особливими потребами.
Термін: до 31.01.2007р.
Відповідальний: начальник
управління архітектури і
містобудування.
4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю винести на затвердження радою звіт за 2006 рік про результати контролю за дотриманням вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з особливими потребами до об'єктів житлово-громадського призначення стосовно кожного об'єкта, прийнятого в експлуатацію у 2006 році, а також вказати зафіксовані порушення та кількість притягнутих до відповідальності осіб.
Термін: до 31.01.2007р.
Відповідальний: начальник
інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови та постійну комісію медицини, освіти, науки і соціального захисту.
Міський голова А.Садовий
Додаток
до ухвали міської ради від____________№______
Додаткові заходи
щодо створення у м.Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами

1. Виконавчому комітету Львівської міської ради до 31.12.2006р. привести у відповідність до "Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури тощо" (спільний наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Міністерства праці та соціальної політики України від 08.09.2006р. № 300/339) діюче Положення про комітет з доступності міського середовища у м.Львові, затверджене рішенням виконавчого комітету від 14.11.2005р. № 981.
2. Управлінню архітектури і містобудування:
2.1. Не допускати видачу дозволів на проектування та будівництво, погодження проектних пропозицій щодо об'єктів житлово-громадського призначення у випадку недотримання вимог держаних будівельних норм (ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-9-99, ДБН В.2.3-4-2000, ДБН В.2.2-10-2001, ДБН В.2.2-11-2002, ДБН В.2.2-13-2003, ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-16-2005) у частині забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.
2.2. Винести до 01.03.2007р. на затвердження виконавчим комітетом порядок погодження проектних рішень при реконструкції існуючих будівель та споруд (у тому числі об'єктів архітектурної спадщини) для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.
2.3. Винести до 01.02.2007р. на затвердження міською радою механізм громадського контролю доступності об'єктів житлово-громадського призначення на стадії проектування.
2.4. При розробці місцевих правил забудови врахувати вимоги законодавства та державних будівельних стандартів у частині пристосування об'єктів житлово-громадського призначення, вулично-шляхової мережі, зелених зон, транспортної, інформаційної і комунікаційної інфраструктури до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, зокрема державні будівельні норми "Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення", затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 02.11.2006р. № 362, які набувають чинності з 01.05.2007р.
3. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:
3.1. Надавати дозволи на виконання будівельних робіт тільки при наявності позитивних висновків управління праці та соціального захисту і Львівського обласного відділення Українського фонду “Реабілітації інвалідів“.
3.2. Посилити контроль за дотриманням нормативних вимог, передбачених ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9-99, СНиП 2.08.01-89, ВСН 62-91 та спрямованих на створення необхідних умов щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житла і соціальної інфраструктури та не допускати прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житла і соціальної інфраструктури без дотримання зазначених вимог.
3.3. При прийнятті в експлуатацію будинків і споруд після їх реконструкції особливу увагу приділяти дообладнанню їх засобами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями (ліфтами, підйомниками, пандусами, поруччями – залежно від технічної можливості).
4. Управлінню праці та соціального захисту винести на затвердження міською радою:
4.1 Положення про порядок проведення щорічних конкурсів на кращий доступний об'єкт року;
4.2 план заходів для стимулювання створення суб'єктами господарювання сприятливих умов для інтерграції людей з обмеженими фізичними можливостями у суспільне життя.
5. Управлінню транспорту і зв'язку:
5.1. Розробити заходи для забезпечення на кожному міському маршруті загального користування по одному транспортному засобу, спеціально пристосованому для перевезення інвалідів на візках, зокрема шляхом встановлення пріоритетного права на укладення договорів на перевезення з тими перевізниками, які забезпечать наявність таких транспортних засобів.
5.2. Посилити контроль за дотриманням перевізниками Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. № 176, зокрема щодо оголошення зупинок, інформаційного оформлення транспортних засобів та зупинок.
Секретар ради В.Квурт

Віза:

Начальник управління праці та
соціального захисту Н.Федорович