УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1185


від 11/10/2016
Про порядок виступів на пленарних засіданнях Львівської міської ради
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 1563-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 17.03.2016 № 260 “Про Регламент '
Остаточна редакція:
Відповідно до Регламенту Львівської міської ради 7-го скликання, затвердженого ухвалою міської ради від 17.03.2016 № 260, з метою якісної реалізації можливості членів територіальної громади м. Львова виступити на пленарних засіданнях міської ради та впорядкування роботи, пов’язаної з реагуванням на порушені під час виступів питання, міська рада ухвалила:
1. Можливість виступу надається процедурним рішенням міської ради безпосередньо під час пленарного засідання.
2. Виступи членів територіальної громади м. Львова повинні стосуватися питань, віднесених до компетенції Львівської міської ради та її виконавчих органів.
3. Виступи членів територіальної громади м. Львова з питань прийняття рішень ради - правових актів індивідуальної дії, які включені до порядку денного пленарного засідання, відбуваються безпосередньо під час розгляду міською радою цього питання.
4. Виступи членів територіальної громади м. Львова з питань, які не включені до порядку денного пленарного засідання, відбуваються на початку пленарного засідання.
5. Загальна кількість всіх виступів членів територіальної громади м. Львова на одному пленарному засіданні, які відбуваються на початку пленарного засідання, з питань, які не включені до порядку денного, не може перевищувати шести.
6. Члени територіальної громади м. Львова - громадяни України повинні виступати державною мовою.
7. Питання, які порушують ініціатори виступів і які не включені до порядку денного пленарного засідання або не стосуються прийняття радою рішень - правових актів індивідуальної дії, повинні бути попередньо розглянуті профільними виконавчими органами міської ради та на засіданні постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова.
8. Питання, які порушують ініціатори виступів щодо прийняття рішень ради - правових актів індивідуальної дії, які включенні до порядку денного пленарного засідання, повинні бути попередньо заслухані на засіданнях відповідних профільних постійних комісій або до порядку денного пленарного засідання має бути включений альтернативний проект рішення з цього питання про відмову.
9. Члени територіальної громади м. Львова, які бажають виступити на пленарному засіданні, повинні письмово звернутися до управління “Cекретаріат ради“ не пізніше ніж за 48 годин до пленарного засідання.
10. У зверненні членів територіальної громади м. Львова, які бажають виступити на початку пленарного засідання з питань, які не включені до порядку денного, має бути вказаний зміст питання, яке буде порушене під час виступу, інформація про дату та результати розгляду цього питання на засіданні постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова та контактний номер телефону. До звернення мають бути додані копії документів - результатів розгляду цього питання профільним виконавчим органом міської ради.
11. У зверненні членів територіальної громади м. Львова, які бажають виступити на пленарному засіданні з питань, які стосуються прийняття рішень ради - правових актів індивідуальної дії, які включені до порядку денного пленарного засідання, має бути зазначено назву питання порядку денного щодо якого ініціюється виступ, мету виступу та інформацію про дату та результати розгляду цього питання на засіданні профільних постійних комісій та контактний номер телефону.
12. У разі якщо особа, яка бажає виступити, є представником підприємства, установи або організації, яка розташована у м. Львові, до звернення має бути долучений відповідний документ, який засвідчує її повноваження.
13. У разі якщо особа виступає від імені колективу громадян - членів територіальної громади м. Львова до звернення має бути долучений документ з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем проживання, контактними номерами телефонів та підписами цих громадян.
14. У разі невідповідності поданого звернення щодо надання можливості виступу на пленарному засіданні вимогам, встановленим цією ухвалою, управління “Cекретаріат ради“ інформує заявників про необхідність дотримання вимог цієї ухвали та потребу доопрацювати їх звернення.
15. Якщо кількість бажаючих виступити на початку пленарного засідання перевищує максимальну кількість виступів, визначену у пункті 5 цієї ухвали, управління “Cекретаріат ради“ інформує членів територіальної громади м. Львова, звернення від яких надійшли після вичерпання максимально можливої кількості виступів на одному пленарному засіданні, про відсутність можливості виступити на цьому пленарному засіданні.
16. Управління “Cекретаріат ради“ узагальнює всі звернення щодо надання можливості виступу на пленарному засіданні міської ради, які були подані відповідно до вимог, встановлених цією ухвалою, та подає інформацію головуючому на пленарному засіданні.
17. За результатами виступу міська рада може прийняти протокольне доручення з цього питання.
18. У разі необхідності з’ясування громадської думки щодо порушених під час виступів питань міська ради може рекомендувати виступаючій особі подати у встановленому порядку електронну петицію або доручити провести громадські слухання з цього питання.
19. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на секретаря ради.

Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 11/23/2016